«

»

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI : 06 BƯỚC ĐỂ THAM GIA KÍ HỢP ĐỒNG.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI : 06 BƯỚC ĐỂ THAM GIA KÍ HỢP ĐỒNG.

 

BẢO HIỂM N HÂN THỌ VÀ 06 BƯỚC CẦN THIẾT KHI THAM GIA

01- HỒ SƠ BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         CMND, giấy khai sinh photo 01 bảng không cần chứng thực, của người kí hợp đồng, người được bảo hiểm, người thụ hưởng.

-         Giấy kiểm tra y tế định kỳ photo gần nhất trong vòng 03 năm.

02- PHÂN TÍCH NHU CẦU  VÀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         Xác định đối tượng được Bảo Hiểm Nhân Thọ là ai?

-         Xác định giới tính, tuổi, nghề nghiệp của người kí hợp đồng, người được Bảo Hiểm Nhân Thọ, người thụ hưởng.

-         Xác định mức phí tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ tiết kiệm hàng năm là bao nhiêu? Mức tham gia đề xuất là 10-20% tổng thu nhập của gia đình.

-         Nhu cẩu tham giaBảo Hiểm Nhân Thọ vì mục đích gì: tiết kiệm tiền học cho con, tiết kiệm cho tuổi già, ngân sách dự phòng, phòng rủi ro tai nạn, bệnh tật, tích lủy và cho con học Đại Học RMIT, du học Mỹ…

Dựa vào 04 ý trên Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI sẽ cho ra 01 sản phẩm phù hợp.

03- KHÁCH HÀNG KÍ TÊN VÀO BẢNG MINH HỌA VÀ HỒ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         Sau khi có sản phẩm phù hợp thì Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI sẽ cho in ra 01 bảng minh họa hay bảng chiếc tính mang tính chất minh họa về sản phẩm và đính kèm vào hồ sơ yêu cầu Bảo Hiểm Nhân Thọ.

-         Khách hang và Tư Vấn Tài Chính cùng kí tên vào.

04- KHÁCH HÀNG NỘP PHÍ ĐẦU TIÊN:

-         Khách hàng sẽ nộp phí đầu tiên là 01 năm, hoặc ít hơn cho Tư Vấn Viên.

-         Tư Vấn viên cung cấp hóa đơn đã nhận tiền cho khách hàng và nộp về Cty Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI.

-         Ngay lúc này khách hang được bảo hiểm tạm thời 100 triệu đồng.

05- CTY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI THẨM ĐỊNH:

-         Thẩm định hồ sơ và gọi lại cho khách hàng để xem khách hàng đã được tư vần rõ chưa.

-         Thẩm định y tế: có thể sẽ mời khách hàng đi kiểm tra y tế mất khoảng 30p-01 giờ. Ngày giờ do khách hàng chọn. ( thường khám ở trung Tâm IDAG kế bệnh viên An Bình, Q5).

-         Nếu sức khỏe khách hang tốt: hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ phát hành.

-         Nếu sức khỏe khách hang chưa tốt: có thể khách hàng sẽ đóng thêm 01 khoản phí hoặc Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI giảm bớt một vài chi tiết bảo hiểm.

-         Nếu sức khỏe khách hàng kém: Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI sẽ từ chối bảo hiểm và hoàn trả phí đã đóng của khách hang.

06- KHÁCH HÀNG CÓ 21 NGÀY XEM XÉT HD BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         Khách hàng đọc hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ và có 21 ngày xem xét lại và có thể điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng.

-         Nếu khách hàng còn vấn đề gì liên quan rõ có thể gọi Tư Vấn Viên hoạc tổng đài để biết thêm về Hop đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ.

———————-

By Trương Lam Sơn

Hotline: 0918 407070

Email: truonglamson@gmail.com

About the author

Trương Lam Sơn

4 comments

Skip to comment form

 1. beckham

  BÀI VIẾT KHÁ ĐẦY ĐỦ.

 2. thoitrang

  kha hay, cam on ban da cho thong tin bo ich nhe

 3. Truong Lam Son (@lamson1976)

  BAN CHO MINH THONG TIN, MINH SE GOI BAN TU VAN THEM NHE

 4. AO VOAN

  CO GANG VIET THEM DE MOI NGUOI CO NHIEU THONG TIN HON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>