Tag Archive: nhan tho; bao hiem nhan tho

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Ý NGHĨA BẠN CẦN BIẾT

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Ý NGHĨA BẠN CẦN BIẾT  1 . BẢO HIỂM NHÂN THỌ: BẢO VỆ CHỐNG MẤT MÁT THU NHẬP Thu nhập càng cao thì càng dễ bị mất mát. Thu nhập càng thấp thì càng không thể chấp nhận mất mát. Nói một cách đơn giản, người ta tham gia BẢO HIỂM NHÂN …

Continue reading »

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN MUA CHO MÌNH HAY CHO CON TRƯỚC?

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN MUA CHO MÌNH HAY CHO CON TRƯỚC. BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN MUA CHO MÌNH HAY CHO CON? MUA CHO AI TRƯỚC? Câu hỏi này rất hay mà nhiều người đang quan tâm. Trước hết bạn đã đọc bài viết về ý nghĩa của Bảo Hiểm Nhân Thọvà bạn đã …

Continue reading »

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI : 06 BƯỚC ĐỂ THAM GIA KÍ HỢP ĐỒNG.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI : 06 BƯỚC ĐỂ THAM GIA KÍ HỢP ĐỒNG.   BẢO HIỂM N HÂN THỌ VÀ 06 BƯỚC CẦN THIẾT KHI THAM GIA 01- HỒ SƠ BẢO HIỂM NHÂN THỌ: -         CMND, giấy khai sinh photo 01 bảng không cần chứng thực, của người kí hợp đồng, người được bảo …

Continue reading »

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CÁC SẢN PHẨM DAI-ICHI ĐƯỢC TÍN NHIỆM

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CÁC SẢN PHẨM DAI-ICHI ĐƯỢC TÍN NHIỆM CÁC SÁN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TÍN NHIỆM GỒM: 1. BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KỎE CÁ NHÂN – BẢO HIỂM Y TẾ  2. AN SINH GIÁO DỤC. Sản phẩm dành cho tích lủy giáo dục cho trẻ em từ 5-16 …

Continue reading »