BẢO HIỂM NHÓM CHO DOANH NGHIỆP: GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

BẢO HIỂM NHÓMCHO DOANH NGHIỆP: GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm được thiết kế nhằm mang lại những quyền lợi bảo hiểm cho nhân viên với mức phí hợp lý, hạn chế thủ tục hành chánh và chứng minh về y khoa.

·              Khác với Bảo Hiểm Nhân Thọ dành cho Cá Nhân, phí của Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm được tính toán dựa vào các đặc tính rủi ro của toàn nhóm như tuổi và nghề nghiệp/giới tính của từng nhân viên tham gia. Phí bảo hiểm cho sản phẩm bảo hiểm này chỉ chiếm một vài % tổng quỹ lương hàng năm của Quý Công ty.

TẠI SAO CẦN THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ NHÓM?

·        Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm là một chương trình được các Doanh Nghiệp quan tâm rộng rãi khắp nơi trên thế giới nói chung và ở Ðông Nam Á nói riêng. Việc tham gia bảo hiểm cho nhân viên được xem như là một hình thức tăng thêm phúc lợi của Doanh nghiệp dành cho các nhân viên của mình. Thông qua đó, thể hiện mối quan tâm và sự cam kết của Doanh nghiệp đối với người lao động.

·        Chương trình bảo hiểm này cũng sẽ góp phần gia tăng sự trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp vì họ cảm thấy được đánh giá đúng và tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của mình. Người lao động sẽ an tâm làm việc và phát triển kỹ năng trong một môi trường làm việc tốt.

Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm của Dai-ichi Vietnam là một giải pháp tài chính toàn diện nhằm giúp các Doanh nghiệp bảo vệ những tài sản vô giá của mình.

VÀI NÉT ĐẶC TRƯNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM

·        Nhóm thành viên: Ít nhất 20 thành viên làm việc thường xuyên & chính thức (*)

·        Độ tuổi tham gia: Từ 18 tuổi đến 60 tuổi

·        Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:

o       Hợp đồng Bảo hiểm sẽ chấm dứt vào tuổi nghỉ hưu theo quy định của Doanh nghiệp (55 tuổi dành cho Nữ và 60 tuổi dành cho Nam).

o       Hợp đồng Bảo hiểm có thể gia hạn vượt qua tuổi nghỉ hưu bình thường và có thể đến 70 tuổi đối với từng cá nhân.

·        Phí bảo hiểm: Được tính toán trên cơ sở một nhóm & thay đổi hàng năm tùy theo độ tuổi của người lao động và kinh nghiệm thực tế của quá trình bảo hiểm.

·        Định kỳ đóng phí: Thanh toán hàng Năm (*)

·        Thời hạn hợp đồng: Gia hạn hàng năm

·        Quyền lợi bảo hiểm: Các quyền lợi được thiết kế linh hoạt và có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của từng Doanh nghiệp.

o             Quyền lợi cơ bản: 100% số tiền bảo hiểm (nếu Người lao động không may qua đời trong khi hợp đồng còn hiệu lực).

o             Quyền lợi bổ sung:

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và Thương Tật Do Tai Nạn (**):

–         100% số tiền bảo hiểm nếu Người lao động qua đời do tai nạn; hoặc

–         Sẽ chi trả theo phần trăm số tiền bảo hiểm dưa vào tỷ lệ tổn thương được qui định trong bảng tỷ lệ thương tật & tỷ lệ bồi thường  (***)

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong Do Tai Nạn: 100% số tiền bảo hiểm nếu Người lao động qua đời do tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm Mất Khả Năng Lao Động Hoàn Toàn và Vỉnh Viễn: sẽ thanh toán trước một phần số tiền bảo hiểm của quyền lợi cơ bản, tối đa bằng số tiền bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm này nếu người lao động bị mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn.

Ghi chú:

–           (*) Một vài trường hợp đặc biệt sẽ được thương lượng.

–           (**) Chỉ có thể đính kèm một trong hai sản phẩm bảo hiểm bổ sung: Tử Vong Do Tai Nạn hoặc Tử Vong và Thương Tật Do Tai Nạn.

–           (***) Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tham khảo quy tắc và điều khoản hợp đồng.

Leave a Reply

Next Post

BẢO HIỂM NHẬN THỌ: NGHỀ TƯ VẤN CÓ TÍNH NHÂN VĂN CAO

BẢO HIỂM NHÓMCHO DOANH NGHIỆP: GIỮ CHÂN NHÂN TÀI Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm được thiết kế nhằm mang lại những quyền lợi bảo hiểm cho nhân viên với mức phí hợp lý, hạn chế thủ tục hành chánh và chứng minh về y khoa. ·              Khác với Bảo Hiểm […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP