CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỊ PHÁ SẢN KHÁCH HÀNG CÓ ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN?

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỊ PHÁ SẢN KHÁCH HÀNG CÓ ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN?

Nhiều người Việt Nam tham gia BảO HIểM NHÂN THọ vẫn tỏ ra băn khoăn không biết pháp luật quy định về kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam có tương đồng với Nhật Bản và thế giới hay không. Theo họ, một hợp đồng BảO HIểM NHÂN THọ thường kéo dài trong nhiều năm cho nên sự vững mạnh của công ty BảO HIểM NHÂN THọ khó có thể lường trước được.

== >> Mời bạn tìm hiểu Bảo Hiểm Online tại đây!

== >> Tìm hiểu thêm bảo hiểm Y Tế – Sức Khỏe Bảo Việt An Gia tại đây!

== >> Tìm hiểu thêm Bảo Hiểm Sức Khỏe – Liberty Health tại đây!

== >> Tìm hiểu bảo hiểm Y Tế – Sức Khỏe tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư – Bảo Việt tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Ung Thư tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Và Quốc Tế tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Du Lịch Việt Nam tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Cho Người Chơi Golf tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo  Hiểm Nhà Tư Nhân tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Xe Ô Tô – Xe Hơi tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Xe Máy tại đây!

 

Thực tế cho thấy, ở VN thời gian qua, thị trường BảO HIểM NHÂN THọ không ngừng tăng. Tính đến nay cả nước đã có tới 5 công ty BảO HIểM NHÂN THọ với hàng trăm ngàn khách hàng tham gia. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, nếu chỉ tính riêng năm 2000, doanh thu phí BảO HIểM NHÂN THọ đã đạt đến con số trên 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm 1999.

Và mới đây, để tạo hành lang pháp lý cho các công ty bảo hiểm hoạt động, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó có đầy đủ các điều khoản quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm. Đặc biệt, công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm được Nhà nước thực hiện khá cụ thể như sau:

Thứ nhất, về khả năng tài chính:Doanh nghiệp bảo hiểm phải có đủ khả năng tài chính để đáp ứng cam kết với người tham gia bảo hiểm. Cụ thể doanh nghiệp phải có số vốn điều lệ đã đóng không thấp hơn mức vốn pháp định do Chính phủ quy định và phải duy trì số vốn này trong suốt quá trình hoạt động. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải có nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng với quy mô hoạt động để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của mình. Hơn nữa, sau khi thu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự phòng nghiệp vụ đầy đủ để đáp ứng khả năng chi trả cho người tham gia bảo hiểm.

Thứ hai, về quản lý đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm:Pháp luật quy định rõ danh mục đầu tư vốn và việc đầu tư vốn của doanh nghiệp phải được thực hiện an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.

Thứ ba, về quản lý nội dung và phạm vi hoạt động:Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu sự kiểm tra giám sát về nội dung và phạm vi hoạt động bao gồm quy tắc điều khoản, biểu phí bảo hiểm áp dụng, địa bàn triển khai, đối tượng khách hàng. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm muốn thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động cũng phải được Bộ Tài chính chấp thuận.

Thứ tư, về đội ngũ nhân viên, viên chức doanh nghiệp: Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm phải có năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn về bảo hiểm.

Thứ năm, các biện pháp phòng ngừa:Ngay cả khi doanh nghiệp bảo hiểm trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ, duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định do Chính phủ quy định, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không tương ứng với quy mô hoạt động theo mức do Chính phủ quy định, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị đặt vào trường hợp có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán và phải chịu sự giám sát đặc biệt của Bộ Tài chính.

Thứ sáu, về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm:Ngoài các biện pháp trên, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm giải thể, phá sản, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chuyển giao toàn bộ các hợp đồng bảo hiểm đã ký cho doanh nghiệp bảo hiểm khác theo thỏa thuận hay theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm, kèm theo việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là chuyển giao tài sản, các quyền và nghĩa vụ tài chính.

Như vậy, có thể thấy rằng quy định về trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản của pháp luật Việt Nam có nhiều nét tương đồng với các nước trong khu vực và thế giới. Vì vậy các khách hàng đang và sẽ mua các sản phẩm của các công ty BảO HIểM NHÂN THọ có thể hoàn toàn yên tâm về những quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Leave a Reply

Next Post

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỊ PHÁ SẢN KHÁCH HÀNG CÓ ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN? Nhiều người Việt Nam tham gia BảO HIểM NHÂN THọ vẫn tỏ ra băn khoăn không biết pháp luật quy định về kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam có tương đồng với Nhật […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP