BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

[at url=”https://ebaohiem.com/bao-hiem-suc-khoe-optima-at.html”]BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ[/at]

== >> Mời bạn tìm hiểu Bảo Hiểm Online tại đây!

== >> Tìm hiểu thêm bảo hiểm Y Tế – Sức Khỏe Bảo Việt An Gia tại đây!

== >> Tìm hiểu thêm Bảo Hiểm Sức Khỏe – Liberty Health tại đây!

== >> Tìm hiểu bảo hiểm Y Tế – Sức Khỏe tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư – Bảo Việt tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Ung Thư tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Du Lịch Quốc Tế tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Du Lịch Trong Nước Và Quốc Tế tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Du Lịch Việt Nam tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Cho Người Chơi Golf tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo  Hiểm Nhà Tư Nhân tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Xe Ô Tô – Xe Hơi tại đây!

== >> Mời bạn tìm hiểu về  Bảo Hiểm Xe Máy tại đây!

Chào bạn.

Ai củng biết Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Khi có sức khỏe, con người có cả hàng trăm ước mơ; nếu không có sức khỏe thì con người chỉ có một mơ ước duy nhất là “được khỏe”.

“…mỗi người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe…”;

“…luyện tập bồi dưỡng sức khỏe đó là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Bác Hồ đã từng phát biểu như thế!

Thật vậy, Sức khỏe không chỉ là tài sản cá nhân tài sản gia đình mà còn là tài sản chung của cả cộng đồng.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ
BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, sức khỏe con người đang đứng trước những thách thức và nguy cơ như: môi trường sống đang bị đe dọa nghiêm trọng; dịch bệnh, thiên tai ngày càng xuất hiện nhiều; vệ sinh an toàn thực phẩm không được kiểm soát chặt chẽ, ăn uống hóa chất độc hại, làm việc căng thẳng… Những điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và trí lực của con người. Chính vì thế, bạn cần đặc biệt quan tâm tới việc phòng chống bệnh tật, bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cá nhân cũng như gia đình và xã hội.

Bạn có một gia đình yên ấm và bạn luôn muốn nổ lực vun đấp và làm tất cả để chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu. Một gia đình hạnh phúc khởi nguồn từ sự yêu thương và sức khỏe dồi dào của các thành viên trong gia đình.

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân- sản phẩm bảo hiểm y tế toàn diện đầu tiên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, chính là giải pháp tài chính ưu việt giúp bạn bảo vệ cho mọi thành viên trong gia đình, không còn lo lắng về chi phí y tế để an tâm vui sống bên cạnh những người thân yêu.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ
BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

GIỚI THIỆU BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: 

     1./    Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: có Mức bảo hiểm cho mỗi bệnh lên đến 630 triệu đồng, không tính theo mỗi năm.

     2./ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Bảo vệ toàn diện với quyền lợi điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc răng.

     3./ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Cả gia đình được bảo vệ trong cùng một hợp đồng.

     4./ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Chương trình bảo hiểm linh hoạt.

     5./ Bảo lãnh thanh toán viện phí với mạng lưới rộng khắp Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN– LINH HOẠT THEO NHU CẦU:

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân – bảo hiểm y tế mang đến cho bạn 3 chương trình bảo hiểm với quyền lợi:

1./ Điều trị nội trú.

2./ Điều trị ngoại trú.

3./ Chăm sóc răng.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ
BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ:

Bạn và gia đình sẽ không còn lo lắng về chi phí y tế trong quá trình điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc răng. BẢO HIỂM Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ chi trả các chi phí điều trị hợp lý và cần thiết về mặt y khoa theo các quyền lợi và mức chi trả tối đa theo

Chương trình bảo hiểm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng lựa chọn như sau:

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ:

Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, khách hàng sẽ được chi trả các chi phí y tế thực tế và hợp lý cần thiết về mặt y khoa trong thời gian nhập viện điều trị cho các chi phí như sau:

1./ Số tiền chi trả của các hạng mục trong quyền lợi điều trị nội trú sẽ không vượt quá giới hạn chi trả tối đa của mỗi hạng mục của quyền lợi điều trị nội trú theo Chương trình BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng đã lựa chọn.

2./ Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả cho quyền lợi điều trị nội trú của một Bệnh tật/Thương tật không vượt quá Quyền lợi tối đa của một Bệnh tật/Thương tật theo Chương trình BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ
BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ:

Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng và sau thời gian loại trừ như quy định, nếu chi phí y tế thực tế lớn chi phí điều trị ngoại trú tối thiểu theo quy định, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các chi phí y tế thực tế cho các điều trị ngoại trú như sau:

1./ Số tiền chi trả của các hạng mục trong quyền lợi điều trị ngoại trú sẽ không vượt quá giới hạn chi trả tối đa của mỗi hạng mục của quyền lợi điều trị ngoại trú theo Chương trìnhBẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng đã lựa chọn.

2./ Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả cho quyền lợi điều trị ngoại trú của một Bệnh tật/Thương tật không vượt quá Quyền lợi tối đa của một Bệnh tật/Thương tật theo Chương trình bảo hiểm của sản phẩm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ
BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: QUYỀN LỢI CHĂM SÓC RĂNG:

– Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu khách hàng có tham gia quyền lợi Chăm sóc răng và chi phí điều trị nha khoa thực tế lớn hơn chi phí điều trị ngoại trú tối thiểu theo quy định, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các chi phí y tế điều trị nha khoa (điều trị và phẫu thuật những bệnh của răng và nướu hoặc hàm trong trường hợp có liên quan đến răng).

– Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả cho quyền lợi chăm sóc răng không vượt quá giới hạn chi trả tối đa của quyền lợi chăm sóc răng theo Chương trình BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng đã lựa chọn khi tham gia.

LƯU Ý BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ:

– Với quyền lợi chăm sóc răng, khách hàng sẽ gởi kết quả kiểm tra răng, nướu tổng quát và chụp X-quang toàn bộ răng lần đầu tiên khi Dai-ichi Life Việt Nam chấp nhận bảo hiểm quyền lợi Chăm sóc răng.

– Vui lòng tham khảo chi tiết quyền lợi bảo hiểm trong Quy tắc, Điều khoản Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe.

BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

– Bên cạnh hình thức tự thanh toán và nộp yêu cầu giải quyết bảo hiểm cho Dai-ichi Life Việt Nam, khách hàng có thể sử dụng tiện ích của dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí tại các bệnh viện thuộc mạng lưới thanh toán trực tiếp của Blue Cross Việt Nam – nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tại Châu Á – do Dai-ichi Life Việt nam chỉ định.

– Người được bảo hiểm vui lòng mang theo Thẻ bảo hiểm Dai-ichi Life Care và giấy tờ tùy thân để xuất trình cho bệnh viện khi sử dụng dịch vụ này; Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thanh toán trực tiếp cho bệnh viện các chi phí y tế cho việc điều trị của Người được bảo hiểm theo theo quy định quyền lợi và hạn mức chi trả của sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe.

Vui lòng tham khảo danh sách các bệnh viện thuộc hệ thống bảo lãnh viện phí tại đây:

Hoặc:http://dai-ichi-life.com.vn/images/news/165/1701/attribute/74/Danh%20sach%20bao%20lanh%20vien%20phi2014.pdf

Với BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ – Bạn Hãy hành động để bảo vệ  sức khỏe thật vững vàng cho chính mình và gia đình, xã hội ngay từ hôm nay.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn trước khi tham gia.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

Sản phẩm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ này dành cho Người được bảo hiểm sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình mình như:

– Người hôn phối và các con.

– Cha mẹ và anh, chị, em.

– Tuổi tham gia của BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ từ 0 – 60 tuổi.

– Thời hạn hợp đồng BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: một năm và được gia hạn hàng năm tối đa cho đến 65 tuổi

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ là sản phẩm bảo hiểm được mua kèm với sản phẩm chính sau:

1./ An Tâm Hưng Thịnh

2./ An Tâm Sức Khỏe

3./ An Phúc Hưng Thịnh

4./ An Nhàn Hưu Trí

5./ Hưng Nghiệp Hưu Trí

Chúc bạn luôn khỏe và vui.

 Hãy liên hệ ngay để tham gia Bảo hiểm sức khỏe – y tế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Leave a Reply

Next Post

FWD RA MẮT BẢO HIỂM CORONA VÀ HỖ TRỢ VIỆN PHÍ

[at url=”https://ebaohiem.com/bao-hiem-suc-khoe-optima-at.html”]BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ[/at] == >> Mời bạn tìm hiểu Bảo Hiểm Online tại đây! == >> Tìm hiểu thêm bảo hiểm Y Tế – Sức Khỏe Bảo Việt An Gia tại đây! == >> Tìm hiểu thêm Bảo Hiểm Sức […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP