BẢO HIỂM NHÂN THỌ GỒM NHỮNG CÔNG TY NÀO

BẢO HIỂM NHÂN THỌ GỒM NHỮNG CÔNG TY NÀO

Chào bạn.

Hiện nay, thực tế có bao nhiêu công ty bảo hiểm nhân thọ đang chính thức hoạt động? Một vài thông tin về các công ty bảo hiểm nhân thọ.

Hơn 10 năm mở cửa và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, tính đến nay đã có 7 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

Bao gồm 01 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhà nước đó là Bảo Việt Nhân thọ,

01 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên doanh đó là Bảo Minh- CMG (nay là Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi – Công ty 100% Vốn nước ngoài của Nhật Bản),

5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 100% Vốn đầu tư nước ngoài khác đó là các công ty bảo hiểm nhân thọ Manu Life, Prudential, AIA, ACE, Prevoir.

Danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam :

1. Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam vốn 1.500 Tỷ đồng

2. Công ty TNHH Dai-ichi, 100% vốn nước ngoài, 75 triệu USD

3. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, 100% vốn nước ngoài, 75 triệu USD

4. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Manulife,100% vốn nước ngoài, 25 triệu USD

5. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, 100% vốn nước ngoài, 25 triệu USD

6. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE life, 100% vốn nước ngoài, 20 triệu USD

7. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prevoir Việt Nam, 100% vốn nước ngoài, 10 triệu USD

8. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ korea life.

9. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ greateastern.

10. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ thuộc ngân hàng BIDV.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Leave a Reply

Next Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM: NGƯỜI DÂN THAM GIA CÒN HẠN CHẾ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ GỒM NHỮNG CÔNG TY NÀO Chào bạn. Hiện nay, thực tế có bao nhiêu công ty bảo hiểm nhân thọ đang chính thức hoạt động? Một vài thông tin về các công ty bảo hiểm nhân thọ. Hơn 10 năm mở cửa và phát triển thị […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP