BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ LỢI ÍCH XÃ HỘI

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ LỢI ÍCH XÃ HỘI

Chào bạn!

Bảo hiểm nhân thọ có thể mang lại lợi ích gì cho xã hội:

Sự ra đời của bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện cho các tổ chức bảo hiểm nhân thọ thường xuyên thực hiện việc nghiên cứu rủi ro, thống kê tổn thất, tìm kiếm các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tổn thất.

Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ còn mang lại những lợi ích khác như:

– Bảo hiểm nhân thọ Tạo sự ổn định xã hội thông qua việc giảm thiểu sự lo lắng cho bên mua bảo hiểm;

– Bảo hiểm nhân thọ Huy động Vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước;

– Bảo hiểm nhân thọ Giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời;

– Bảo hiểm nhân thọ Tạo công ăn việc làm cho nhiều người;

~~~~~~~~~~~~~~~

 

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Next Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ RA ĐỜI KHI NÀO? LÝ DO NÀO?

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ LỢI ÍCH XÃ HỘI Chào bạn! Bảo hiểm nhân thọ có thể mang lại lợi ích gì cho xã hội: Sự ra đời của bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện cho các tổ chức bảo hiểm nhân thọ thường xuyên thực hiện việc nghiên […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP