BẢO HIỂM Y TẾ LÀ GÌ?-ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ – MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ BAO NHIÊU TIỀN?

BẢO HIỂM Y TẾ LÀ GÌ?

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ BAO NHIÊU TIỀN?

 

Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây sẽ làm rõ những thông tin hay muốn biết về Bảo hiểm y tế là gì? Đối tượng và mức đóng Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

I./ BẢO HIỂM Y TẾ LÀ GÌ?

 • Theo khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.
 • Bảo hiểm y tế (bảo hiểm sức khỏe) là loại hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người mua bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục hồi sức khỏe,… nếu không may xảy ra tai nạn, ốm đau.

II./ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ:

Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết về nhóm 06 đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế bao gồm:

 1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
 2. Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;
 3. Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng;
 4. Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng;
 5. Nhóm tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình;
 6. Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

III./ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ BAO NHIÊU TIỀN?

Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở.

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 và Nghị định 146/2018 NĐ-CP quy định chi tiết về mức đóng BHYT. Cụ thể:

1./ Đối với 3 nhóm đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng và nhóm do Ngân sách Nhà nước đóng:

Mức đóng BHYT là 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng.

2./ Đối với nhóm hộ gia đình:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Năm 2020, nếu Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/1 tháng (từ 1/7/2020) thì mức đóng BHYT của người tham gia BHYT theo hộ gia đình cũng tăng lên ( tuy nhiên đến nay mức lương vẫn chưa điều chỉnh). Tuy nhiên, số tăng này không đáng kể. Cụ thể như sau:

 • Người thứ nhất đóng bằng 1,6 triệu đồng x 4,5% = 72.000 đồng/tháng (mức đóng trước đây là 67.050 đồng/tháng, tăng 4.950 đồng/tháng hay 59.400 đồng/năm).
 • Người thứ hai = 1,6 triệu đồng x 4,5% x 70% = 50.400 đồng/tháng (tăng 3.465 đồng/tháng  = 41.580 đồng/năm).
 • Người thứ ba = 1,6 triệu đồng x 4,5% x 60% = 43.200 đồng/tháng (tăng 2.970 đồng/tháng = 35.640 đồng/năm).
 • Người thứ tư = 1,6 triệu đồng x 4,5% x 50% = 36.000 đồng/tháng (tăng 2.475 đồng/tháng = 29.700 đồng/năm).
 • Từ người thứ năm trở đi = 1,6 triệu đồng x 4,5% x 40% = 28.800 đồng/tháng (tăng 1.980 đồng/tháng = 23.760 đồng/năm).

3./ Đối với nhóm do Ngân sách nhà nước đóng:

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo có mức hỗ trợ tối thiểu là 70% tiền lương cơ sở; học sinh, sinh viên; hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức thu nhập trung bình có mức hỗ trợ tối thiểu là 30% tiền lương cơ sở.

Leave a Reply

Next Post

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH HIỆN TẠI

BẢO HIỂM Y TẾ LÀ GÌ? ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ BAO NHIÊU TIỀN?   Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây sẽ làm rõ những thông tin hay muốn biết về Bảo hiểm y tế là gì? Đối tượng […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP