MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH HIỆN TẠI

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

CỦA HỘ GIA ĐÌNH HIỆN TẠI

 

Chúng ta cần tìm hiểu để biết các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là bao gồm những ai?  Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình hiện nay là bao nhiêu? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của các chuyên gia về bảo hiểm để biết và nắm rõ thông tin cho gia đình mình.

I./ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH LÀ NHỮNG AI:  

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:

1./ Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng.

2./ Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này”.

Như vậy, theo quy định của Pháp luật thì mọi thành viên thuộc hộ gia đình bắt buộc phải tham gia để tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Tuy nhiên, nếu trong gia đình đã có những người tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác thì những người này không cần tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng hộ gia đình.

II./ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH HIỆN NAY LÀ BAO NHIÊU?

Căn cứ theo Điều 7, Nghị định 146 2018/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của các đối tượng sau đây bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định  về hộ gia đình như sau:

Với mức lương cơ sở bằng 1.390.000 đồng/tháng thì Người thứ nhất đóng bảo hiểm y tế bằng 4,5% mức lương cơ sở tức bằng: 62.550 đồng/tháng; 1 năm là: 750.600 đồng.

Người thứ 2 đóng bảo hiểm y tế bằng 70% mức đóng của người thứ nhất; 43.785 đồng/tháng;  1 năm là: 525.420 đồng.

Người thứ 3 đóng bảo hiểm y tế bằng 60% mức đóng của người thứ nhất; 37.530 đồng/tháng; 1 năm là: 450.360 đồng.

Người thứ 4 đóng bảo hiểm y tế bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;  31.275 đồng/tháng; 1 năm là: 375.300 đồng.

Từ người thứ 5 trở đi đóng bảo hiểm y tế bằng 40% mức đóng của người thứ nhất; 25.020 đồng/tháng; 1 năm là: 300.240 đồng.

*** Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ có thay đổi như sau.

Người thứ nhất đóng bảo hiểm y tế: 67.050 đồng/tháng; 1 năm là: 804.600 đồng.

Người thứ 2 đóng bảo hiểm y tế: 46.935 đồng/tháng; 1 năm là: 563.220 đồng.

Người thứ 3 đóng bảo hiểm y tế: 40.230 đồng/tháng; 1 năm là: 482.760 đồng.

Người thứ 4 đóng bảo hiểm y tế: 33.525 đồng/tháng; 1 năm là: 405.300 đồng.

Từ người thứ 5 trở đi đóng bảo hiểm y tế: 26.820 đồng/tháng; 1 năm là: 321.840 đồng.

Tóm lại qua bài viết trên người lao động đã biết về các đối tượng đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và mức đóng của người tham gia đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Leave a Reply

Next Post

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ BAO NHIÊU?

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH HIỆN TẠI   Chúng ta cần tìm hiểu để biết các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là bao gồm những ai?  Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình hiện nay là bao […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP