MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ BAO NHIÊU?

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

CHO TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

LÀ BAO NHIÊU?

 

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ và hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân, các đối tượng quy định trong Luật này đều phải tham gia bảo hiểm y tế.

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP có quy định chi tiết nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng bảo hiểm y tế đối với từng nhóm đối tượng sẽ khác nhau.

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ có thay đổi theo mức lương cơ sở.

Tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây để biết mình thuộc nhóm đối tượng nào và mức đóng bảo hiểm y tế ra sao.

I./ NHÓM DO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐÓNG:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật (gọi chung là người lao động). Mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng Bão Hiểm Xã Hội, bảo hiểm y tế, Bảo Hiểm Thu Nhập hàng tháng.

Trong đó 3% do đơn vị sử dụng lao động đóng, 1,5% do người lao động đóng.

Những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật thì mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

II./ NHÓM DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG:

Những đối tượng sau đây được ngân sách Nhà nước Việt Nam hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Điều 3, Nghị định 105/2014/NĐ-CP  như sau:

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định này.

III./ NHÓM DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG:

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng BẢO HIỂM Y TẾ bằng 4,5% mức lương cơ sở, tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng theo từng nhóm đối tượng. được quy định chi tiết tại Nghị định 105 và Luật BẢO HIỂM Y TẾ sửa đổi bổ sung 2014, Khoản 3, Điều 12 Luật BHXH 2014  như sau:

1./ Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

2./ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

3./ Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

4./ Người có công với cách mạng, cựu chiến binh.

5./ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

6./ Trẻ em dưới 6 tuổi.

7./ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng.

8./ Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

9./ Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

10./ Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này.

11./ Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

12./ Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.

13./ Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

IV./ NHÓM DO QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐÓNG:

Mức đóng BẢO HIỂM Y TẾ do Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội đóng được quy định chi tiết mức đóng như sau:

Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với đối tượng: Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với đối tượng: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng: Lao động nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản được Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội đóng.

V./ NHÓM THỨ NĂM ĐỐI TƯỢNG THAM GIA THEO HỘ GIA ĐÌNH:

Nhóm đối tượng hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình trừ đối tượng đã được quy định tại các nhóm trên và theo quy định thì mức đóng góp của hộ gia đình tham gia BẢO HIỂM Y TẾ sẽ được dựa trên căn cứ đóng BẢO HIỂM Y TẾ theo tiền lương cơ sở như sau:

Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.

Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.

Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất.

Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất.

Người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.​​

Như vậy, bài viết trên đã thông tin chi tiết đến người lao động biết mình thuộc nhóm đối tượng lao động nào và mức đóng BẢO HIỂM Y TẾ đối với từng nhóm đối tượng là bao nhiêu. Mong rằng, bài viết này sẽ giúp ích được cho người lao động khi tìm hiểu về mức đóng bảo hiểm y tế.

Leave a Reply

Next Post

TẶNG QUÀ MIỄN PHÍ - GEL RỬA TAY KHÔ SẠCH KHUẨN - THE RICH SKIN

MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ BAO NHIÊU?   Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ và hướng tới […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP