HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ  DAI-ICHI Ở BỆNH VIỆN CÔNG VÀ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ  DAI-ICHI Ở BỆNH VIỆN CÔNG VÀ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ

 

I./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ  DAI-ICHI BỆNH VIỆN CÔNG:

1./ Bước 1: Nhập viện:

Nhập viện điều trị theo quy định của bệnh viện, có thể sử dụng hoặc không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (của bảo hiểm xã hội).

Theo quy định hiện hành, đối với khách hàng sở hữu thẻ y tế cao cấp của Dai-Ichi Life, khi nhập viện điều trị ở các cơ sở y tế công cộng (bệnh viện công) từ tuyến huyện trở lên, trên cả nước, khách hàng vẫn phải thực hiện đầy đủ các bước nhập viện, thanh toán và điều trị theo yêu  cầu của bệnh viện.

2./ Bước 2: Tiến hành thanh toán và điều trị:

Khi làm các thủ tục khám, chữa bệnh, xét nghiệm và điều trị theo chỉ định của bác sỹ, khách hàng lưu ý giữ lại toàn bộ hồ sơ bệnh án và các phiếu thanh toán, đơn thuốc, … do bệnh viện cung cấp, bao gồm cả các chi phí tiền giường nằm dịch vụ, thuốc ngoại theo đơn, …

3./ Bước 3: Hoàn tất điều trị và xuất viện

Sau quá trình điều trị tại bệnh viện công, khách hàng làm thủ tục xuất viện, thanh toán tiền thiếu/ nhận lại tiền thừa do đặt cọc ban đầu, … như đối với trường hợp không có thẻ chăm sóc sức khoẻ cao cấp của Dai-Ichi.

4./ Bước 4:  Gửi toàn bộ hồ sơ bệnh án, các giấy tờ thanh toán, đơn thuốc, … liên quan tới đợt nằm viện điều trị cho nhân viên tư vấn của Dai-Ichi (Nhân viên phục vụ hợp đồng), để nhân viên hỗ trợ khách hàng trong việc tính toán và lập phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.

Khách hàng cần ký vào đơn yêu cầu trên. Nhân viên tư vấn sẽ chịu trách nhiệm nộp hồ sơ yêu cầu trên về văn phòng của Dai-Ichi Life để Dai-Ichi thẩm định và tiến hành thanh toán quyền lợi vào tài khoản ngân hàng cho khách hàng.

Trong trường hợp khách hàng muốn tự mình thực hiện thủ tục yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ cho đợt nằm viện điều trị của mình, khách hàng có thể đến 1 trong số bất kỳ văn phòng nào của Dai-Ichi Life trên toàn quốc để được nhân viên của Dai-Ichi hỗ trợ kê khai thông tin và nhận hồ sơ.

Trong vòng 7 ngày, Dai-Ichi Life sẽ gửi thư phúc đáp vào email của khách hàng để thông báo chấp thuận thanh toán quyền lợi (hoặc từ chối thanh toán kèm theo giải trình lý do từ chối), kèm theo thông báo về việc chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng.

II./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ  DAI-ICHI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ/ TƯ NHÂN

TRONG DANH SÁCH BẢO LÃNH VIỆN PHÍ CỦA DAI-ICHI LIFE:

1./ Bước 1: Xuất trình giấy tờ tuỳ thân kèm theo thẻ chăm sóc sức khoẻ của Dai-Ichi và nhập viện:

Đối với trường hợp khách hàng sở hữu thẻ chăm sóc sức khoẻ cao cấp của Dai-Ichi Life nhập viện điều trị tại các cơ sở y tế cao cấp liên kết với Dai-Ichi, nằm ngoài tuyến bệnh viện công như trường hợp trên, khách hàng hoàn toàn có quyền xuất trình giấy tờ tuỳ thân kèm theo thẻ chăm sóc sức khoẻ Dai-Ichi và nhập viện điều trị (Có thể với một số trường hợp nằm điều trị chi phí cao, bệnh viện yêu cầu khách hàng đặt cọc 1 khoản tiền từ 500,000 đồng trở lên khi nhập viện).

2./ Bước 2: Nằm viện điều trị mà không cần thanh toán thêm tiền cho tới khi xuất viện.

3./ Bước 3: Xuất viện:

Khi làm thủ tục xuất viện, nhân viên bệnh viện tính toán lại các mục dịch vụ y tế mà khách hàng đã sử dụng, kiểm tra, đối chiếu với Dai-Ichi về hạn mức thanh toán của khách hàng.

Nếu toàn bộ những dịch vu y tế khách hàng sử dụng nằm trong danh sách và nằm trong hạn mức bảo lãnh của thẻ chăm sóc sức khoẻ, bệnh viện sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc cho khách hàng và khách hàng ký vào hồ sơ xuất viện.

Trong trường hợp hạn mức thanh toán của khách hàng không còn đủ so với chi phí của đợt điều trị, hoặc mục dịch vụ y tế khách hàng sử dụng nằm ngoài chỉ định của bác sỹ, bệnh viện sẽ yêu cầu khách hàng thanh toán phần chênh lệch sau khi trừ đi tiền đặt cọc (nếu có).

Khách hàng tiến hành xuất viện. Dai-Ichi vẫn sẽ gửi email thông báo cho khách hàng về việc giải quyết quyền lợi điều trị của khách hàng cho trường hợp bảo lãnh viện phí ở các bệnh viện quốc tế.

Trong trường hợp khách hàng không đem theo thẻ chăm sóc sức khoẻ của Dai-Ichi khi nhập viện, khách hàng hoàn toàn có quyền thanh toán trước chi phí điều trị và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường về Dai-Ichi như đối với các bệnh viện công.

XEM DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN DAI-ICHI BẢO LÃNH VIỆN PHÍ (NGOÀI HỆ THỐNG BỆNH VIỆN CÔNG).

Leave a Reply

Next Post

DANH SÁCH BỆNH VIỆN LIÊN KẾT BẢO HIỂM DAI-CHI LIFE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ  DAI-ICHI Ở BỆNH VIỆN CÔNG VÀ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ   I./ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ  DAI-ICHI BỆNH VIỆN CÔNG: 1./ Bước 1: Nhập viện: Nhập viện điều trị theo quy định của bệnh viện, có […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP