BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỢP ĐỒNG CÓ NỘI DUNG GÌ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỢP ĐỒNG CÓ NỘI DUNG GÌ

Chào bạn.

Mình giải thích Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung sau:

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Các điều khoản của hợp đồng: là những quy định cụ thể liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng;

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm do các bên tự thỏa thuận theo nhu cầu và khả năng tài chính;

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: loại trừ trách nhiệm trả tiền của doanh nghiệp bảo hiểm khi xảy ra những rủi ro dẫn đến nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm quá lớn hoặc sự kiện bảo hiểm không hẳn do rủi ro;

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Thời hạn bảo hiểm: là khoảng thời gian doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện trách nhiệm bảo hiểm, được tính từ khi hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Thời hạn bảo hiểm do các bên thỏa thuận;

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm;

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Các quy định giải quyết tranh chấp;

– Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng;

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất!

 

#####################

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

 

Leave a Reply

Next Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỦY HỢP ĐỒNG VÀ KHÔI PHỤC RA SAO?

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỢP ĐỒNG CÓ NỘI DUNG GÌ Chào bạn. Mình giải thích Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung sau: – Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP