BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỦY HỢP ĐỒNG VÀ KHÔI PHỤC RA SAO?

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỦY HỢP ĐỒNG VÀ KHÔI PHỤC RA SAO?

Chào bạn.

Sau khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành, bên mua bảo hiểm nhân thọ muốn hủy bỏ hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ giải quyết thế nào?

Việc chọn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với nhu cầu và duy trì hợp đồng đến ngày đáo hạn sẽ mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp sẽ giải quyết như sau:

– Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong Thời hạn xem xét (thời gian cân nhắc):

Sau khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực, bên mua bảo hiểm nhân thọ có một khoảng thời gian để xem xét, cân nhắc về quyết định mua bảo hiểm của mình.

Khoảng thời gian này theo thông lệ thường được các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quy định là 21 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực.

Nếu bên mua bảo hiểm nhân thọ hủy bỏ hợp đồng trong thời gian này, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ hoàn lại phí bảo hiểm đã nộp sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan. Chi phí hợp lý có liên quan thường là chi phí khám sức khỏe, in ấn và phát hành hợp đồng.

– Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sau thời gian cân nhắc:

Bên mua bảo hiểm nhân thọ sẽ nhận được Giá trị hoàn lại (nếu có) của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Theo thông lệ hiện nay, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nộp phí một lần có Giá trị hoàn lại ngay khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bắt đầu có hiệu lực. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nộp phí định kỳ sẽ có Giá trị hoàn lại khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực từ 2 năm trở lên.

Hai năm đầu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường thì giá trị hoàn lại rất thấp, gần như sốt tiền lấy lại không đáng kể. Nên khách hàng tránh hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sớm sẽ mất tiền.

Khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ, khách hàng có thể khôi phục lại hợp đồng không?

Nếu bên mua bảo hiểm nhân thọ chưa nhận Giá trị hoàn lại (nếu có) khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ, bên mua bảo hiểm nhân thọ có thể khôi phục lại hiệu lực của hợp đồng trong thời hạn hai năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ.

Bên mua bảo hiểm nhân thọ phải thanh toán số phí nợ và lãi phát sinh của thời gian hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

$$$$$$$$$$$$$$$$$

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Leave a Reply

Next Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: VÀ 46 Ý NGHĨA CẦN THAM GIA

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỦY HỢP ĐỒNG VÀ KHÔI PHỤC RA SAO? Chào bạn. Sau khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành, bên mua bảo hiểm nhân thọ muốn hủy bỏ hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ giải quyết thế nào? Việc chọn […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP