BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Chào bạn.

Hôm nay chúng ta tìm hiểu quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ:

Luật Kinh Doanh bảo hiểm nhân thọ quy định: Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm (Điều 3)

Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ tồn tại đối với những người có quan hệ vợ/chồng, cha-mẹ/con của người được bảo hiểm nhân thọ.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ cũng có thể tồn tại trong quan hệ vay nợ. Khi đó, bên cho vay có quyền lợi có thể bảo hiểm nhân thọ đối với cuộc sống của bên đi vay.

Trong các quan hệ khác như quan hệ chủ công ty – người lao động… thì Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ cũng có thể tồn tại hay không là tuỳ thuộc vào quy định cụ thể của Luật pháp và của từng loại bảo hiểm nhân thọ.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ quy định quyền một người tham gia bảo hiểm nhân thọ có thể được phép tham gia bảo hiểm nhân thọ cho bản thân mình hoặc người khác.

Đặc biệt là khi mua bảo hiểm nhân thọ cho người khác thì giữa hai người phải có mối quan hệ nhất định quy định. Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ cũng quy định về quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, nghĩa là, để được hưởng quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, người thụ hưởng phải có một mối quan hệ nhất định với người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm nhân thọ.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Leave a Reply

Next Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỢP ĐỒNG CÓ NỘI DUNG GÌ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG Chào bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ: Luật Kinh Doanh bảo hiểm nhân thọ quy định: Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP