BẢO HIỂM NHÂN THỌ: SỰ KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: SỰ KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC

Chào bạn.

Chúng ta cùng tìm hiểu sự kiện và nguyên tắc của Bảo hiểm nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo cho các sự kiện sau:

– Người tham gia Bảo hiểm nhân thọ Sống đến một độ tuổi nhất định (hết hạn hợp đồng hoặc đến độ tuổi được nhận số tiền bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm);

– Người tham gia Bảo hiểm nhân thọ Chết trong thời hạn bảo hiểm;

– Người tham gia Bảo hiểm nhân thọ Thương tật xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (bao gồm thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật bộ phận vĩnh viễn);

– Ngườit tham gia Bảo hiểm nhân thọ Ốm đau, nằm viện, phẫu thuật, ….

Nguyên tắc trong bảo hiểm nhân thọ:

Theo quy định chung, khi tham gia Bảo hiểm nhân thọ, người tham gia Bảo hiểm nhân thọ có bổn phận khai báo đầy đủ và chính xác tất cả các yếu tố quan trọng có liên quan, dù được yêu cầu hay không được yêu cầu khai báo.

Yếu tố quan trọng cần phải khai báo trong bảo hiểm nhân thọ: tiền sử bệnh tật của người được bảo hiểm, hồ sơ sức khoẻ của người trong gia đình…

Thời gian khai báo tham gia Bảo hiểm nhân thọ:

Thông thường, Người yêu cầu Bảo hiểm nhân thọ phải khai báo các yếu tố quan trọng khi có yêu cầu Bảo hiểm nhân thọ. Việc khai báo phải hoàn thành trước khi hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ được ký kết.

Ngược lại, các công ty Bảo hiểm nhân thọ đều phải công khai những thông tin liên quan đến phạm vi hoạt động, điều khoản và khả năng tài chính của đơn vị mình.

Khi Người được Bảo hiểm nhân thọ cố tình không khai báo đầy đủ các yếu tố quan trọng thì được coi là vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối và hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ có thể bị huỷ bỏ một phần (giảm bớt quyền lợi bảo hiểm) hoặc toàn bộ (chấm dứt hiệu lực).

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn bảo hiểm nhân thọ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Leave a Reply

Next Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: SỰ KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC Chào bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu sự kiện và nguyên tắc của Bảo hiểm nhân thọ: Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo cho các sự kiện sau: – Người tham gia Bảo hiểm nhân thọ Sống đến một độ tuổi […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP