Jul 22

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

Chào bạn.

Ai củng biết Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Khi có sức khỏe, con người có cả hàng trăm ước mơ; nếu không có sức khỏe thì con người chỉ có một mơ ước duy nhất là “được khỏe”.

“…mỗi người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe…”;

“…luyện tập bồi dưỡng sức khỏe đó là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Bác Hồ đã từng phát biểu như thế!

Thật vậy, Sức khỏe không chỉ là tài sản cá nhân tài sản gia đình mà còn là tài sản chung của cả cộng đồng.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, sức khỏe con người đang đứng trước những thách thức và nguy cơ như: môi trường sống đang bị đe dọa nghiêm trọng; dịch bệnh, thiên tai ngày càng xuất hiện nhiều; vệ sinh an toàn thực phẩm không được kiểm soát chặt chẽ, ăn uống hóa chất độc hại, làm việc căng thẳng… Những điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và trí lực của con người. Chính vì thế, bạn cần đặc biệt quan tâm tới việc phòng chống bệnh tật, bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cá nhân cũng như gia đình và xã hội.

Bạn có một gia đình yên ấm và bạn luôn muốn nổ lực vun đấp và làm tất cả để chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu. Một gia đình hạnh phúc khởi nguồn từ sự yêu thương và sức khỏe dồi dào của các thành viên trong gia đình.

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân- sản phẩm bảo hiểm y tế toàn diện đầu tiên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, chính là giải pháp tài chính ưu việt giúp bạn bảo vệ cho mọi thành viên trong gia đình, không còn lo lắng về chi phí y tế để an tâm vui sống bên cạnh những người thân yêu.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

GIỚI THIỆU BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: 

     1./    Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: có Mức bảo hiểm cho mỗi bệnh lên đến 630 triệu đồng, không tính theo mỗi năm.

     2./ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Bảo vệ toàn diện với quyền lợi điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc răng.

     3./ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Cả gia đình được bảo vệ trong cùng một hợp đồng.

     4./ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Chương trình bảo hiểm linh hoạt.

     5./ Bảo lãnh thanh toán viện phí với mạng lưới rộng khắp Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN– LINH HOẠT THEO NHU CẦU:

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân – bảo hiểm y tế mang đến cho bạn 3 chương trình bảo hiểm với quyền lợi:

1./ Điều trị nội trú.

2./ Điều trị ngoại trú.

3./ Chăm sóc răng.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ:

Bạn và gia đình sẽ không còn lo lắng về chi phí y tế trong quá trình điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc răng. BẢO HIỂM Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ chi trả các chi phí điều trị hợp lý và cần thiết về mặt y khoa theo các quyền lợi và mức chi trả tối đa theo

Chương trình bảo hiểm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng lựa chọn như sau:

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ:

Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, khách hàng sẽ được chi trả các chi phí y tế thực tế và hợp lý cần thiết về mặt y khoa trong thời gian nhập viện điều trị cho các chi phí như sau:

1./ Số tiền chi trả của các hạng mục trong quyền lợi điều trị nội trú sẽ không vượt quá giới hạn chi trả tối đa của mỗi hạng mục của quyền lợi điều trị nội trú theo Chương trình BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng đã lựa chọn.

2./ Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả cho quyền lợi điều trị nội trú của một Bệnh tật/Thương tật không vượt quá Quyền lợi tối đa của một Bệnh tật/Thương tật theo Chương trình BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ:

Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng và sau thời gian loại trừ như quy định, nếu chi phí y tế thực tế lớn chi phí điều trị ngoại trú tối thiểu theo quy định, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các chi phí y tế thực tế cho các điều trị ngoại trú như sau:

1./ Số tiền chi trả của các hạng mục trong quyền lợi điều trị ngoại trú sẽ không vượt quá giới hạn chi trả tối đa của mỗi hạng mục của quyền lợi điều trị ngoại trú theo Chương trìnhBẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng đã lựa chọn.

2./ Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả cho quyền lợi điều trị ngoại trú của một Bệnh tật/Thương tật không vượt quá Quyền lợi tối đa của một Bệnh tật/Thương tật theo Chương trình bảo hiểm của sản phẩm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

 

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: QUYỀN LỢI CHĂM SÓC RĂNG:

- Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu khách hàng có tham gia quyền lợi Chăm sóc răng và chi phí điều trị nha khoa thực tế lớn hơn chi phí điều trị ngoại trú tối thiểu theo quy định, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các chi phí y tế điều trị nha khoa (điều trị và phẫu thuật những bệnh của răng và nướu hoặc hàm trong trường hợp có liên quan đến răng).

- Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả cho quyền lợi chăm sóc răng không vượt quá giới hạn chi trả tối đa của quyền lợi chăm sóc răng theo Chương trình BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng đã lựa chọn khi tham gia.

LƯU Ý BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ:

- Với quyền lợi chăm sóc răng, khách hàng sẽ gởi kết quả kiểm tra răng, nướu tổng quát và chụp X-quang toàn bộ răng lần đầu tiên khi Dai-ichi Life Việt Nam chấp nhận bảo hiểm quyền lợi Chăm sóc răng.

- Vui lòng tham khảo chi tiết quyền lợi bảo hiểm trong Quy tắc, Điều khoản Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe.

BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

- Bên cạnh hình thức tự thanh toán và nộp yêu cầu giải quyết bảo hiểm cho Dai-ichi Life Việt Nam, khách hàng có thể sử dụng tiện ích của dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí tại các bệnh viện thuộc mạng lưới thanh toán trực tiếp của Blue Cross Việt Nam – nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tại Châu Á – do Dai-ichi Life Việt nam chỉ định.

- Người được bảo hiểm vui lòng mang theo Thẻ bảo hiểm Dai-ichi Life Care và giấy tờ tùy thân để xuất trình cho bệnh viện khi sử dụng dịch vụ này; Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thanh toán trực tiếp cho bệnh viện các chi phí y tế cho việc điều trị của Người được bảo hiểm theo theo quy định quyền lợi và hạn mức chi trả của sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe.

Vui lòng tham khảo danh sách các bệnh viện thuộc hệ thống bảo lãnh viện phí tại đây:

Hoặc:http://dai-ichi-life.com.vn/images/news/165/1701/attribute/74/Danh%20sach%20bao%20lanh%20vien%20phi2014.pdf

Với BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ – Bạn Hãy hành động để bảo vệ  sức khỏe thật vững vàng cho chính mình và gia đình, xã hội ngay từ hôm nay.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn trước khi tham gia.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

Sản phẩm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ này dành cho Người được bảo hiểm sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình mình như:

- Người hôn phối và các con.

- Cha mẹ và anh, chị, em.

- Tuổi tham gia của BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ từ 0 – 60 tuổi.

- Thời hạn hợp đồng BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: một năm và được gia hạn hàng năm tối đa cho đến 65 tuổi

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ là sản phẩm bảo hiểm được mua kèm với sản phẩm chính sau:

1./ An Tâm Hưng Thịnh

2./ An Tâm Sức Khỏe

3./ An Phúc Hưng Thịnh

4./ An Nhàn Hưu Trí

5./ Hưng Nghiệp Hưu Trí

 

Chúc bạn luôn khỏe và vui.

 Hãy liên hệ ngay để tham gia Bảo hiểm sức khỏe – y tế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 18 LÝ DO BẠN CẦN THAM GIA

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 18 LÝ DO BẠN CẦN THAM GIA

bao hiem nhan tho

1. Bảo hiểm nhân thọ giúp Bảo vệ chống mất mát thu nhập

Bạn có thu nhập là bao nhiêu?

Bạn có biết chắc rằng mình qua đời khi nào không.?

Nếu khoản thu nhập đó mất đi vì lý do bạn qua đời sớm hay bị thương tật không còn khả năng làm việc nữa thì gia đình bạn có còn nhận được khoản thu nhập này nữa.

Vậy bạn làm gì để bảo vệ nguồn thu nhập?

Bảo hiểm nhân thọ  cho bạn giải pháp để giải quyết vấn đề này.

2. Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn Bạn chọn hình thức tiết kiệm?

Bạn muốn tiết kiệm để có khoản tiền lớn chi dùng cho sau này.

Mỗi năm bạn tiết kiệm 5 triệu. Bạn phải mất bao nhiêu năm để có 500 triệu? 100 năm? thời gian không ngắn.

Bảo hiểm nhân thọ  cho bạn giải pháp tiết kiệm để bạn sẽ luôn nhận được 500 triệu trong 1 thời gian mà bạn hay gia đình bạn có thể chờ đợi thì bạn nghĩ sao? có thể chỉ cần 1 hay 2 năm, hay 10, 20 năm…..

3. Bảo hiểm nhân thọ tạo ra tài sản lớn cho gia đình bạn?

Nếu bạn tiết kiệm 10 triệu 1 năm thì phải mất 20 năm bạn mới có 200 triệu, nếu lỡ có chuyện gì với bạn trước 20 năm thì bạn không có 200 triệu nữa.

Nhưng nếu Bảo hiểm nhân thọ cho bạn luôn nhận được 200 triệu dù có chuyện không may xảy ra đối với bạn trước 20 năm.

Và nghiễm nhiên bạn nhận được ngay số tiền lớn đó không cần phải tiết kiệm đến 20 năm.

4. Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn cần 1 khoản tiền lớn?

Bạn cần 1 khoản tiền lớn sau này cho con đi học hay mua nhà, mua xe thì bạn làm gì ngay bây giờ?

Chắc chắn là tiết kiệm rồi đúng không. Bạn có thể đọc mục 2 chọn Bảo hiểm nhân thọ .

5. Nếu bạn phải vào viện thì bạn muốn ai trả tiền cho bạn? đó là Bảo hiểm nhân thọ 

Sức khỏe là điều mà mọi người không nói trước được. Ngay cả bạn rất quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng mỗi năm đến thì sức khỏe của bạn lại giảm 1 chút.

Bạn thử so sánh sức khỏe của bạn khi bạn 20 tuổi với lúc bạn 30, hay lúc 30 với 40 …. Nhưng điều đáng nói là con người có thể chết vì một bênh nào đó. Nhưng nếu bạn nằm viện thì bạn muốn ai chi tiền viện phí cho bạn?

Nếu có hai bên đứng ra trả viện phí cho bạn thì bạn chọn bên nào: bên A là gia đình bạn đó là cha mẹ, vợ con bạn;

Bên B là người mà bạn không hề quen biết. Bạn chọn bên nào. Bên A hay B.

Nếu bên B thì hãy nói với tôi, tôi sẽ cho bạn biết đó là ai. Là Bảo hiểm nhân thọ  đó.

6. Ai là trả lương và trả các chi phí khác cho khi bạn bị thương tật không còn khả năng làm việc nữa? đó là Bảo hiểm nhân thọ. 

Nếu bạn bị thương tật thì chi phí cho gia đình có tăng không?

Bạn có thu nhập hàng tháng không? hoàn toàn không!

Thật là bất hạnh làm sao khi bạn vẫn sống mà không có thu nhập trong khi đó người thân lại phải trả chi phí cao hơn ngày thường.

Bạn nghĩ thế nào nếu có kế hoạch Bảo hiểm nhân thọ mà nếu chuyện không may xảy ra đối với bạn thì bạn vẫn có thu nhập trong khi gia đình bạn và bạn đã có 1 người khác đứng ra chi trả cho chi phí phát sinh của bạn.

7. Giá trị con người bạn về lợi ích kinh tế là bao nhiêu. Bạn đáng giá bao nhiêu?

Với 1 người làm ra 3 triệu 1 tháng. vậy 1 năm là 36 triệu. 10 năm là 360 triệu. vậy 20 năm 30 năm… là bao nhiêu.

Nếu bạn có thu nhập cao thì con số đó không nhỏ đâu. Có cách nào đảm bảo rằng giá trị con người bạn luôn luôn là như vậy bất kể bạn sống hay chết không.

Nếu có giải pháp Bảo hiểm nhân thọ mà giá trị con người bạn luôn được thể hiện thì bạn có tham gia không.

8. Nếu bạn là doanh nhân thì đầu tư vào đâu là hiệu quả nhất?

Bạn dành ra hàng chục triệu hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để đầu tư vào 1 dự án kinh doanh.

Dù bạn kinh doanh giỏi tới cỡ nào thì bạn luôn chịu một hệ số rủi ro nào đó? bạn có phương án kinh doanh nào mà bạn không bao giờ bị lỗ không?

Nếu bây giờ có 1 dự án kinh doanh là Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo hệ số rủi ro bằng không, và lãi ít nhất từ 3 đến 100 lần tùy thuộc thời gian, bạn nghĩ thế nào?

9, Bạn thể hiện tình yêu thương chăm sóc đối với gia đình tương lai của bạn như thế nào?

Nếu bạn nghĩ chu cấp đầy đủ cho gia đình của bạn ngày hôm nay nhưng nếu bạn không còn sống để chu cấp tiếp thì gia đình bạn sẽ ra sao.

Nếu chu cấp tất cả cho ngày hôm nay mà ngày mai có thể túng thiếu thì thật là đáng trách.

Nếu bạn có con cái bạn nghĩ rằng mình chu cấp cho nó đầy đủ hôm nay thì bạn đã hoàn thành trách nhiệm.

Nhưng nếu có điều không may xảy ra với đứa con thân yêu của bạn và tất cả những thứ mà bạn đã xây dựng cho nó trở nên vô ích. Bạn đã xây dựng cho con bạn 1 lâu đài mà quên xây dựng tường thành để bảo vệ lâu đài đó.

Nếu có giải pháp Bảo hiểm nhân thọ mà sự chăm sóc của bạn dành cho con cái là một bức tường vững chắc trong suốt quãng đời của nó, chính nó thay bạn chăm sóc cho con cái bạn khi bạn không còn khả năng.

Chính bạn chăm sóc tương lai cho con cái thì tương lai sẽ chăm sóc nó băng phương án mà tôi dành cho bạn

10. Nếu bạn chưa có lương hưu thì cuộc đời khi bạn xế chiều sẽ ra sao?

Nếu bạn thấy những cảnh mà các cụ già phải vật lộn với cuộc sống để tồn tại thì bạn mới thấy tầm quan trọng của tiền lương hưu.

Bạn về hưu với 1 khoản tiền hàng tháng, nhưng nếu bạn qua đời sớm thì gia đình bạn có nhận được tiền lương hưu của bạn không, thật bất công khi một người làm lụng cả đời và dành ra 1 khoản để khi mình về hưu có 1 khoản tiên hàng tháng nhưng không may họ lại không sống đủ lâu để nhận nó, trong khi gia đình họ lại không được nhận.

Bạn nghĩ điều này thế nào? Nếu có phương án Bảo hiểm nhân thọ cho bạn là dù bạn có lương hưu hay không nhưng nếu bạn tham gia Bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với số tiến mà bạn đóng góp vào.

Dù bạn có ra đi sớm hay muộn nhưng chắc chắn bạn hoặc gia đình bạn được nhận. Bạn có tin không.

11. Tâm hồn của bạn có thanh thản trước lúc chết hay không đó là do sự quyết định của bạn ngày hôm nay?

Con người không ai tránh khỏi cái chết, dù bạn sống đến 100 tuổi hay chỉ sống được vài chục năm. Vậy bạn đã chuẩn bị gì cho cái chết chưa?

Nếu bạn lo lắng cho cái chết chắc chắn đến với bạn dù sớm hay muộn thì bạn sẽ làm gì bây giờ.

Có hai phương án :

1 là cái chết đến với bạn sẽ là một nỗi buồn cho gia đình và gia đình bạn sẽ chẳng được gì.

2 là cái chết đến với bạn sẽ là một nỗi buồn cho gia đình bạn nhưng họ có được một sự an tâm rằng sự ra đi của bạn mang lại nguồn sống cho cả gia đình bằng Bảo hiểm nhân thọ .

bạn chọn cách nào ?

12. Bạn đã chuẩn bị chi phí cho hậu sự của mình chưa?

Tôi có 1 phương án Bảo hiểm nhân thọ cho bạn là khi bạn mất đi thì gia đình bạn không mất một khoản tiền nào cho việc chi phí hậu sự cho bạn.

Mà việc hậu sự của bạn sẽ thật trang trọng và đàng hoàng và gia đình bạn không phải lo lắng nhiều.

13. Bạn có muốn thuê người bảo vệ nhưng không cần trả lương cho anh ta không?

Bạn có nghĩ rằng mình tham gia Bảo hiểm nhân thọ sẽ được bảo vệ miễn phí không? Bạn chi một khoản tiền đều đặn hàng năm cho người bảo vệ mình sau đó anh ta trả lại cho bạn đúng tổng số tiền mà bạn đã đưa cho người bảo vệ cộng thêm với khoản lãi từ khoản tiền đó.

Bạn có thuê anh ta không?

Nếu muốn thuê anh ta thì tôi sẽ thuê cho bạn người bảo vệ này. anh ta có thể thức và luôn ở bên cạnh bạn 24h /1 ngày và 365 ngày trong 1 năm để luôn bảo vệ bạn và gia đình bạn.

14. Bạn hãy bảo vệ mình khi còn được bảo vệ

Sức khỏe của bạn có thế hiện nay rất tốt, nhưng 10 hay 20 năm nữa thì sao. bạn có dám chắc nó sẽ luôn khỏe mạnh chứ.

Khi bạn còn có sức khỏe thì hãy bảo vệ nó. Đừng để khi vào viện rồi mới bảo vệ, không còn kịp nữa đâu. Mà bạn biết đấy chi phí ở bệnh viện không nhỏ chút nào đâu.

Rất nhiều người gặp phải bi kịch sau” khi chúng ta có đủ tiêu chẩn để được bảo vệ thì chúng ta lại sợ mất tiền hay không có tiền, nhưng khi có tiền rồi thì lại không còn đủ tiêu chuẩn để được bảo vệ nữa”.

Hãy nghĩ tới Bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ mình trước khi quá muộn.

15. Bạn có muốn chết như là triệu phú không?

Bạn sống trong 1 gia đình nghèo hay khá hơn 1 chút. Với thu nhập hiện nay thì không bao giờ mơ tới lúc nào đó gia đình mình sẽ trở nên giàu có (có thể trở thành triệu phú).

Nếu có 1 kế hoạch Bảo hiểm nhân thọ mà bạn chỉ cần bỏ ra 5 – 10% thu nhập của mình thì trước khi chết gia đình bạn chắc chắn trở nên giàu có.

Và bạn chết với tư cách là 1 nhà triệu phú thực sự. Bạn có tham gia không.

16. Tại sao bạn phải chết miễn phí?

Khi bạn chết thì phải bắt ai đó trả tiền cho bạn chứ! Bằng cách nào ngoài việc người thân phải chi tiền ra.

Bạn có mong muốn điều này không. Nếu có một phương án Bảo hiểm nhân thọ mà cái chết của bạn đến thì chắc chắn phải có 1 người trả tiền cho gia đình bạn vì cái chết của bạn ( mà có ai chưa từng chết đâu).

Nguyên lý của phương án này là số tiền mà bạn chi trả cho người đó luôn nhỏ hơn số tiền mà bạn hay gia đình bạn nhận được tự họ.

Nói một cách đơn giản nếu có người gửi cho bạn 10000 đ qua bưu điện thì bạn có sẵn sàng bỏ ra 1 nghìn để mua tem và phong bì để người đó gửi cho bạn 10000 đ không.

17. Của hồi môn nào đáng giá nhất mà bạn dành cho con cái?

Nếu bạn muốn dành 500 triệu làm của hồi môn cho con cái sau này thì bạn phải làm gì? tiết kiệm chăng?

Nếu bạn ra đi sớm hay không còn khả năng làm việc thì số tiền bạn dành dụm làm của hồi môn cho con cái có thực hiện đựợc không.

Nếu có phương án Bảo hiểm nhân thọ mà bạn chắc chắn rằng con bạn sẽ nhận được 500 triệu dù điều gì xảy ra với bạn thì bạn nghĩ rằng mình nên tham gia không.

18. Bạn quản lý tiền của mình thế nào?

Nếu bạn nghèo khó thì gia đình bạn sẽ ra sao nếu bạn không đem lại thu nhập nữa.

Nếu bạn là người khá giả thì bạn muốn trở nên giàu có thì làm cách nào?

Nếu bạn giàu có thì bạn quản lý tiền của mình như thế nào, có cách nào mà gia đình bạn luôn luôn giàu có không?

Kiếm tiền rất khó nhưng tiêu tiền rất dễ và rất nhanh. Bạn thử tính xem bạn kiếm 500 triệu trong bao lâu và bạn tiêu hết 500 triệu trong bao lâu.

Chênh lệch về thời gian của việc kiếm và tiêu tiền là cực lớn. Bạn nghĩ thế không ?

Kế hoạch dành cho tất cả các bạn ?

Nếu bạn tham gia kế hoạch Bảo hiểm nhân thọ mà tôi dành cho bạn thì gia đình bạn hay bạn sẽ nhận được.

Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn Bạn sẽ có khoản tiền lương hưu nếu bạn sống thọ và không muốn về già mình phải làm việc vất vả để kiếm sống (về già phải nghỉ hưu chứ).

Bảo hiểm nhân thọ giúp Bạn trở thành là người rất có trách nhiệm vì dù có bạn hay không thì gia đình bạn đã được chăm sóc.

Gia đình bạn sẽ trở nên giàu có nhờ sự ra đi của bạn bằng Bảo hiểm nhân thọ .

Bảo hiểm nhân thọ giúp Bạn có 1 khoản tiền lớn để chi trả cho viện phí ngày càng đắt đỏ hiện nay nếu điều không may xảy ra đối với bạn mà bạn phải vào viện.

Bảo hiểm nhân thọ giúp Bạn sẽ hoàn thành dự định mua xe, mua nhà hay cho con cái học hành mà chẳng sợ mơ ước đó tan biến.

Trân trọng!

———————————–

By Trương Lam Sơn.

Email: truonglamson@gmail.com

0918 407070

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Ý NGHĨA BẠN CẦN BIẾT

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Ý NGHĨA BẠN CẦN BIẾT 

1 . BẢO HIỂM NHÂN THỌ: BẢO VỆ CHỐNG MẤT MÁT THU NHẬP

Thu nhập càng cao thì càng dễ bị mất mát.

Thu nhập càng thấp thì càng không thể chấp nhận mất mát.

Nói một cách đơn giản, người ta tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ vì lo rằng họ có thể “ Chết qua sớm”.

Không ai biết chắc được khi nào mình sẽ qua đời. Bảo hiểm nhân thọ là phương tiện để đảm bảo rằng sự qua đời sớm hay không đúng lúc sẽ không cùng một lúc xoá sạch thu nhập có thể có của một gia đình.

Điều này cực kỳ hệ trọng đối với người cha, người chồng có vợ và con nhỏ, mọi hy vọng có thể chu cấp đầy đủ cho gia dình sẽ tan biến vào mây khói nếu thấy chẳng may ông ta qua đời.

Trường hợp một sinh viên mới tốt nghiệp cũng vậy. Người này có một tiềm năng lớn về thu nhập trong tương lai, với điều kiện nay phải còn sống. BẢO HIỂM NHÂN THỌọ cho phép cha mẹ có thể tiến thêm một bước nữa là BẢO HIỂM cho chính thu nhập tương lai của con mình, phòng trường hợp bất trắc biết đâu sẽ xảy ra.

2. BẢO HIỂM NHÂN THỌ: MỘT HÌNH THỨC TIẾT KIỆM

Thay vì cất giấu tiền trong các hộp bánh bich quy bằng sắt để ở đầu giường như ngày xưa, ngày nay nhiều người gửi tiền ở ngân hàng. Tuy nhiên, còn có một cách chọn lựa cũng an toàn và hấp dẫn ngang như thế: đó là mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ.

Chỉ cần để ra một số tiền như nhau hàng năm để mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ, người tiết kiệm khôn ngoan được đảm bảo chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu tiết kiệm của mình. Nghĩa là như thế nào ? Chẳng hạn một người mỗi năm đẻ dành được 1 triệu đồng, vậy mất bao nhiêu năm để anh ta có 100 triệu đồng? 100 năm? Thật khó mà thực hiện được. Nhưng bằng hình thức tiết kiệm thông qua mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ, nếu chẳng may mà người đó qua đời thì lập tức người đó đã có ngay 100 triệu đồng rồi.

Rất nhiều người xem BẢO HIỂM NHÂN THỌ là một hình thức tiết kiệm cấp cao vì những lý do sau:

- Tiết kiệm đều đặn: các khoản tiết kiệm thông thường khi bạn hứng lên thì mới thực hiện sẽ không đảm bảo sự tích luỹ.

- Tiết kiệm có kỷ luật: Bạn cam kết dành ra một số tiền giống nhau, ở một thời điểm nhất định hàng năm.

- Dù là tiền của bạn nhưng không phải lúc nào muốn rút ra cũng được: điều này sẽ xoá bỏ các cám dỗ rút tiền để sử dụng lung tung và vì thế phá ngang mục đích tiết kiệm ban đầu của bạn.

3. BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TẠO RA TÀI SẢN TỨC THỜI.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Một ngày nào đó kinh doanh của tôi sẽ phát đạt, phải, một ngày nào đó.

Nhưng bảo hiểm nhân thọ là công cụ tài chính duy nhất cho phép tạo ra tài sản mong muốn ngay lập tức thời. Nếu bạn mua một hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp mệnh giá 100 triệu đồng, đáo hạn trong 20 năm, bạn đã được đảm bảo ngay mục tiêu đó. Nếu không có gì xảy ra trong 20 năm, bạn sẽ nhận được đúng số tiền đó cộng thêm một số các khoản tiền đó cộng thêm một số các khoản tiền mặt khác kèm theo hợp đồng bảo hiểm.

Nhưng lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra trước 20 năm thì mục tiêu có được 100 triệu đồng nghiễm nhiên trở thành hiện thực, bảo hiểm nhân thọ đã tạo ra một tài sản 100 triệu đồng ngay lập tức khắc.

Ngân hàng hoạt động trên nguyên lý: “ Tiết kiệm rồi mới Có”, trong khi bảo hiểm nhân thọ lại hoạt động trên nguyên lý: “ Có rồi mới Tiết Kiệm”.

Như thế, bất trắc lớn nhất của cuộc đời đã bị loại trừ thay vì phải đặt một dấu chấm hỏi (?) cho cuộc đời thì chúng ta sẽ sử dụng dấu cảm thán (!).

Bảo hiểm nhân thọ là một kế hoạch tiết kiệm tự hoàn tất. Những hình thức tiết kiệm khác chỉ tưởng thưởng cho bạn khi bạn có đủ thì giờ để tiết kiệm. Bảo hiểm nhân thọ trả cho bạn chính số tiền mà bạn ĐỊNH tiết kiệm.

4. BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHU CẤP CHO VIỆC HỌC HÀNH CỦA CON CÁI

Nếu con cái chúng ta đủ trình độ để ngồi trên ghế đại học thì cha mẹ chúng ta đã sáng suốt tiết kiệm để chu cấp đây đủ cho con mình chưa ?

Bên cạnh quyền lơi bảo hiểm và tích lủy thì bé được cấp quyền Ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc tế RMIT, du học tại Hoa Kỳ…

——————————————–

By Trương Lam Sơn

HOT LINE: 0918 407070

truonglamson@gmail.com

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN MUA CHO MÌNH HAY CHO CON TRƯỚC?

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN MUA CHO MÌNH HAY CHO CON TRƯỚC.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN MUA CHO MÌNH HAY CHO CON?

MUA CHO AI TRƯỚC?

Câu hỏi này rất hay mà nhiều người đang quan tâm.

Trước hết bạn đã đọc bài viết về ý nghĩa của Bảo Hiểm Nhân Thọvà bạn đã nắm bắt được tầm quan trọng của Bảo Hiểm Nhân Thọ đối với gia đình mình như thế nào rồi. Chắc chắn bạn rất thương vợ, thương con, thương cha mẹ, thương ông bà, thương tất cả những người thân trong gia đình bạn và bạn đang băn khoăn nên tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ cho mình hay cho vợ, cho con….

Trong cuộc sống nếu có rủi ro chẳng mai xảy ra đối với bạn thì gia đình, người thân của bạn còn có tiền để tiếp tục sống, nuôi những đứa bé con bạn đến thành tài, nuôi ông bà cha mẹ đến tuổi xế tà, ….

Vì vậy bạn nên tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ cho bạn trước và trong hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ thì bạn là người được bảo hiểm.

Tiếp theo bạn nên suy nghĩ và tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ cho Chồng / Vợ.

Tiếp theo nếu điều kiện kinh tế tốt thì bạn nên tham gia thêm Bảo Hiểm Nhân Thọ cho 02 đứa con thân yêu.

Cách tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất như sau: Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ chéo nhau giữa chồng/ vợ:

 1. Vợ mua Bảo Hiểm Nhân Thọ cho chồng:

-      Chồng là người được bảo hiểm.

-      Vợ là người kí hợp đồng mua Bảo Hiểm Nhân Thọ cho chồng, chịu trách nhiệm đóng phí, là chủ hợp đồng.

-      Trường hợp này Vợ vẫn được bảo hiểm kèm theo tai nạn.

-      Nếu chẳng mai Vợ gặp rủi ro thì CTy Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI sẽ chi trả cho người vợ đồng thời hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ  của người chồng vẫn duy trì và Cty Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ tiếp tục đóng phí cho người chồng gấp đôi đến hết hợp đồng ( Chồng không cần đóng phí Bảo Hiểm Nhân Thọ hàng năm nữa).

 1. Chồng mua Bảo Hiểm Nhân Thọ cho Vợ: tương tự như trên.
 2. Cha mua bảo hiểm cho con thứ nhất: tương tự như trên.
 3. Mẹ mua bảo hiểm cho con thứ hai: tương tự như trên.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

——————————————————————-

By Mr. Trương Lam Sơn

0918 407070.

Email: truonglamson@gmail.com

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI : 06 BƯỚC ĐỂ THAM GIA KÍ HỢP ĐỒNG.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI : 06 BƯỚC ĐỂ THAM GIA KÍ HỢP ĐỒNG.

 

BẢO HIỂM N HÂN THỌ VÀ 06 BƯỚC CẦN THIẾT KHI THAM GIA

01- HỒ SƠ BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         CMND, giấy khai sinh photo 01 bảng không cần chứng thực, của người kí hợp đồng, người được bảo hiểm, người thụ hưởng.

-         Giấy kiểm tra y tế định kỳ photo gần nhất trong vòng 03 năm.

02- PHÂN TÍCH NHU CẦU  VÀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         Xác định đối tượng được Bảo Hiểm Nhân Thọ là ai?

-         Xác định giới tính, tuổi, nghề nghiệp của người kí hợp đồng, người được Bảo Hiểm Nhân Thọ, người thụ hưởng.

-         Xác định mức phí tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ tiết kiệm hàng năm là bao nhiêu? Mức tham gia đề xuất là 10-20% tổng thu nhập của gia đình.

-         Nhu cẩu tham giaBảo Hiểm Nhân Thọ vì mục đích gì: tiết kiệm tiền học cho con, tiết kiệm cho tuổi già, ngân sách dự phòng, phòng rủi ro tai nạn, bệnh tật, tích lủy và cho con học Đại Học RMIT, du học Mỹ…

Dựa vào 04 ý trên Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI sẽ cho ra 01 sản phẩm phù hợp.

03- KHÁCH HÀNG KÍ TÊN VÀO BẢNG MINH HỌA VÀ HỒ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         Sau khi có sản phẩm phù hợp thì Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI sẽ cho in ra 01 bảng minh họa hay bảng chiếc tính mang tính chất minh họa về sản phẩm và đính kèm vào hồ sơ yêu cầu Bảo Hiểm Nhân Thọ.

-         Khách hang và Tư Vấn Tài Chính cùng kí tên vào.

04- KHÁCH HÀNG NỘP PHÍ ĐẦU TIÊN:

-         Khách hàng sẽ nộp phí đầu tiên là 01 năm, hoặc ít hơn cho Tư Vấn Viên.

-         Tư Vấn viên cung cấp hóa đơn đã nhận tiền cho khách hàng và nộp về Cty Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI.

-         Ngay lúc này khách hang được bảo hiểm tạm thời 100 triệu đồng.

05- CTY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI THẨM ĐỊNH:

-         Thẩm định hồ sơ và gọi lại cho khách hàng để xem khách hàng đã được tư vần rõ chưa.

-         Thẩm định y tế: có thể sẽ mời khách hàng đi kiểm tra y tế mất khoảng 30p-01 giờ. Ngày giờ do khách hàng chọn. ( thường khám ở trung Tâm IDAG kế bệnh viên An Bình, Q5).

-         Nếu sức khỏe khách hang tốt: hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ phát hành.

-         Nếu sức khỏe khách hang chưa tốt: có thể khách hàng sẽ đóng thêm 01 khoản phí hoặc Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI giảm bớt một vài chi tiết bảo hiểm.

-         Nếu sức khỏe khách hàng kém: Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI sẽ từ chối bảo hiểm và hoàn trả phí đã đóng của khách hang.

06- KHÁCH HÀNG CÓ 21 NGÀY XEM XÉT HD BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         Khách hàng đọc hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ và có 21 ngày xem xét lại và có thể điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng.

-         Nếu khách hàng còn vấn đề gì liên quan rõ có thể gọi Tư Vấn Viên hoạc tổng đài để biết thêm về Hop đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ.

———————-

By Trương Lam Sơn

Hotline: 0918 407070

Email: truonglamson@gmail.com

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CÁC SẢN PHẨM DAI-ICHI ĐƯỢC TÍN NHIỆM

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CÁC SẢN PHẨM DAI-ICHI ĐƯỢC TÍN NHIỆM

CÁC SÁN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TÍN NHIỆM GỒM:

1. BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KỎE CÁ NHÂN – BẢO HIỂM Y TẾ 

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

2. AN SINH GIÁO DỤC.

Sản phẩm dành cho tích lủy giáo dục cho trẻ em từ 5-16 tuổi.

Bé được cấp quyền Ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc Tế RMIT.

Bố/ Mẹ là người kí Hợp đồng Bảo hiểm.

Con là người được Bảo hiểm chính.

Bố / Mẹ được Bảo hiểm tai nạn.

Hoặc Bố (Mẹ) tham gia sản phẩm An Phúc hưng Thịnh —> con được quyền UTTS vào RMIT. 

Người kí Hợp đồng được Bảo hiểm hổ trợ đóng phí cho trẻ em ( nếu có rủi ro với người Kí Hợp Đồng thì Cty sẽ tự động đóng phí cho Bé đến 18 tuổi, hay đến hết Hợp Đồng).

3. AN PHÚC HƯNG THỊNH.

Sản phẩm dành cho trẻ em và người lớn đều tham gia được, từ 0-60 tuồi. Thường thì tham gia cho trẻ em dưới 10 tuổi hoặc người lớn từ >50 tuổi ( trường hợp còn lại tham gia AN TÂM HƯNG THỊNH sẽ hợp lý hơn).

Sản phẩm này mang tính chất tiết kiệm và tích lũy đều đặn mõi năm cho đến hết hợp đồng. Phù hợp với gia đình có kinh tế, thu nhập ổn định ( nếu thu nhập chưa ổn định thì tham gia An Tâm Hưng Thịnh sẽ hợp lý hơn).

Thời hạn ngắn phù hợp với kế hoạch tài chính ngắn hạn: ngắn nhất là 6 năm, 9 năm, 12 năm…

Nếu Bố / Mẹ tham gia sản phẩm Bảo hiểm này thì con sẽ được cấp quyền Ưu tiên du học Mỹ.

4. AN TÂM HƯNG THỊNH.

Sản phẩm dành cho trẻ em và người lớn đều tham gia được, từ 0-60 tuồi. Thường thì tham gia cho trẻ em từ 0 tuổi hoặc người lớn từ  < 50 tuổi ( trường hợp còn lại tham gia AN PHÚC HƯNG THỊNH. sẽ hợp lý hơn).

Sản phẩm này mang tính chất tiết kiệm, đầu tư  và tích lũy đầu tư  theo cơ  chế đóng phí linh hoạt (khoảng 3 năm đầu đóng đều đặn) linh hoạt các năm tiếp theo cho đến hết hợp đồng.

Phù hợp với gia đình có kinh tết chưa ổn định, hoặc ổn định đều được.

5. AN TÂM SỨC KHỎE.

Sản phẩm dành cho người lớn tham gia từ 18-60 tuồi.

Sản phẩm Bảo hiểm 35 căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ dành riêng cho người có quan tâm đến bệnh hiểm nghèo.

Sản phẩm mang tính chất tiết kiệm, đầu tư  và tích lũy đầu tư  theo cơ  chế đóng phí linh hoạt như AN TÂM HƯNG THỊNH (khoảng 3 năm đầu đóng đều đặn) linh hoạt các năm tiếp theo cho đến hết hợp đồng.

Phù hợp với gia đình có kinh tết chưa ổn định, hoặc ổn định đều được. Tuy nhiên phí trừ hàng năm khá cao.

bài đang viết…còn tiếp.

——————————————–

By MR. TRƯƠNG LAM SƠN

0918 407070

Email: truonglamson@gmail.com

Jun 10

TUYỂN DỤNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TUYỂN DỤNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Chào bạn!

Có mặt tại Việt Nam đã hơn một thập niên, khái niệm “đại lý bảo hiểm nhân thọ” đã trở nên quen thuộc với phần đông người dân đối với BảO HIểM NHÂN THọ DAI ICHI NHậT BảN. Số đông vẫn chưa biết hết những điều thú vị mà một đại lý bảo hiểm nhân thọ có thể gặt hái được với nghề.

Tại Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai IChi Nhật Bản, đại lý bảo hiểm nhân thọ không phải đơn thuần chỉ là một công việc mà là cả một nghề bảo hiểm. Trở thành một đại lý bảo hiểm nhân thọ, những giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực với những điều tuyệt vời sau đây:

1./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Thu nhập không hạn chế dựa vào nỗ lực cá nhân của bạn;

2./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Công việc kinh doanh năng động, lợi nhuận cao mà vốn đầu tư nhỏ;

3./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội thăng tiến nhanh và công bằng;

4./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Chương trình huấn luyện chuyên ngành thường xuyên giúp bạn luôn tự tin kinh doanh trong thị trường năng động;

5./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội gặp gỡ và giúp đỡ nhiều người;

6./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp;

7./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội tham gia các hội nghị kinh doanh trong và ngoài nước;

8./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Thời gian làm việc linh động;

9./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Sự công nhận thành quả kinh doanh của bạn, tuyên dương, thăng tiến và tưởng thưởng du lịch nước ngoài.

Tiêu chuẩn tuyển chọn bảo hiểm nhân thọ:

Là công dân của nước Việt Nam;

Tuổi: từ 18 đến không giới hạn tuổi;

Hiện đang có việc làm hoặc đã về hưu;

Các yêu cầu tối thiểu về trình độ học vấn:

Từ 18 đến 24 tuổi: phải có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung học Chuyên nghiệp.

Từ 25 đến 30 tuổi: phải có bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Từ 31 đến 34 tuổi: phải có bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở.

Từ 35 tuổi trở lên: không có yêu cầu tối thiểu về trình độ học vấn.

Lưu ý: Công ty cho phép tuyển dụng các ứng viên đang trong thời gian chờ trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, nếu họ cung cấp được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc cung cấp được bảng báo cáo chính thức kết quả học tập cuối cùng, trong đó nêu rõ việc ứng viên đó đã hoàn thành đầy đủ các môn học và sẽ tốt nghiệp trong thời gian sớm nhất.
Quy trình tuyển dụng Làm nghề bảo hiểm nhân thọ:

Khi có ý định trở thành một đại lý bảo hiểm nhân thọ, ứng viên sẽ được mời tham dự buổi hội thảo nghề nghiệp(COP). Hội thảo sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về nghề nghiệp, cơ hội và thách thức trong kinh doanh; vai trò của bảo hiểm nhân thọ đối với người dân BảO HIểM NHÂN THọ DAI ICHI NHậT BảN.

Sau buổi hội thảo, bạn sẽ có thời gian suy nghĩ trước khi được mời tham dự lớp MIT (Khóa huấn luyện đầu tiên của Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai IChi Nhật Bản)

Sau đó bạn sẽ được mời tham dự khóa huấn luyện cơ bản đầu tiên của Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai IChi Nhật Bản. Chương trình huấn luyện này gồm một chương trình đào tạo 40 giờ được thiết kế nhằm giúp các ứng viên vượt qua kì thi bắt buộc của ngành để có giấy phép bán bảo hiểm tại Việt Nam.

Bạn sẽ tham dự kỳ thi theo yêu cầu của Bộ Tài Chính để đảm bảo bạn đủ tiêu chuẩn khởi nghiệp làm đại lý bảo hiểm nhân thọ.
Với sự hỗ trợ tích cực của các quản lý trong khu vực kinh doanh, bạn sẽ tự tin khởi đầu công việc kinh doanh của mình, giúp khách hàng thiết lập các kế hoạch bảo vệ tài chính trong tương lai và sẵn sàng vượt qua trở ngại ban đầu để thành công trong kinh doanh.

Nếu bạn là người có hoài bão kinh doanh và sẵn sàng chấp nhận thử thách; có tinh thần cầu tiến và thái độ tích cực; khao khát được làm chủ doanh nghiệp riêng nhưng còn khó khăn về vốn đầu tư, đừng ngần ngại gì nữa mà hãy tham gia vào đội ngũ đại lý bảo hiểm nhân thọ của Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai IChi Nhật Bản BảO HIểM NHÂN THọ DAI ICHI NHậT BảN!

Nộp hồ sơ online Làm nghề bảo hiểm nhân thọ:

Vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân và gởi về địa chỉ: truonglamson@gmail.com, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc lại với bạn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NHỮNG NGHỊCH LÝ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NHỮNG NGHỊCH LÝ

Nếu gia đình bạn có một cái máy in tiền và mỗi tháng cái máy này mang đến cho bạn 10 triệu đồng, thì bạn có muốn được bảo đảm là khi nó bị sự cố, bạn sẽ có tiền để sửa chữa hoặc khi nó bị hư hỏng hoàn toàn, mỗi tháng gia đình bạn vẫn nhận được 10 triệu đồng? Có lẽ ai cũng sẽ trả lời ngay là “có”. Tuy nhiên, khi được hỏi: “Bạn chính là cái máy in tiền của gia đình. Vậy bạn có muốn mua bảo hiểm cho chính mình không?”, thì nhiều người lại ngập ngừng.

Phần đông những người sở hữu xe ô tô ở Việt Nam đều mua bảo hiểm vật chất xe ô tô, để đề phòng trường hợp xe bị hư hỏng do tai nạn hay mất cắp. Tuy nhiên, rất ít người mua thêm Bảo Hiểm Nhân Thọ hay bảo hiểm tai nạn cho những người ngồi trên xe. Do đó, nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thì gia đình họ có thể được bồi thường một chiếc xe khác, nhưng có thể họ sẽ mất hoàn toàn nguồn thu nhập từ những người trụ cột.

Đó là chưa kể đến việc nếu chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, thì gia đình họ có thể còn phải trả thêm rất nhiều tiền để bồi thường cho người bị hại. Bởi vì, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường đến mức 50 triệu đồng/người/vụ đối với tổn thất về người và 50 triệu đồng/vụ đối với tổn thất về tài sản.

Nhiều người có thể bỏ ra hàng chục triệu đồng để đi du lịch nước ngoài, nhưng lại không mua bảo hiểm du lịch, vốn chỉ mất vài chục ngàn đồng mỗi ngày, để có thể yên tâm trước hàng tá những rủi ro khi ở nước ngoài như bệnh tật, tai nạn, thất lạc hành lý, mất giấy tờ hay tiền bạc…

Về ngân sách, bạn chỉ nên đầu tư khoảng 5 – 10% thu nhập cho phẩm bảo hiểm nhân. Điều này giúp bạn có thể yên tâm về khả năng đóng phí Bảo Hiểm Nhân Thọ nếu bị giảm thu nhập trong tương lai. Bạn cũng nên xem xét mua bảo hiểm bổ sung khi thu nhập gia tăng hoặc khi số tiền bảo hiểm bị giảm giá trị do lạm phát.

Bạn nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ mang tính bảo vệ trước khi mua các sản phẩm thiên về tiết kiệm như hầu hết các sản Bảo Hiểm Nhân Thọ thọ hiện nay. Trước hết, bạn nên đảm bảo là người trụ cột gia đình được bảo hiểm ở mức 3 – 4 năm thu nhập trong trường hợp tử vong hay mất khả năng lao động, thông qua bảo hiểm tử kỳ hay một sản phẩm tương tự.

Cũng nên mua bảo hiểm tai nạn con người và bảo hiểm sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, để có thể yên tâm về chi phí y tế. Khá nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ có bán các sản phẩm này. Đối với những sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, phí bảo hiểm chỉ tính bằng đơn vị phần trăm của số tiền bảo hiểm, nên bạn không cần phải quá lo lắng về chi phí.

Tiết kiệm thông qua bảo hiểm nhân thọ phù hợp với các mục tiêu dài hạn và có tính an toàn cao. Đây cũng là cách tốt nhất để bạn tạo áp lực cho chính mình trong việc tiết kiệm một cách thường xuyên. Bạn có thể chọn cách tiết kiệm cố định với bảo hiểm hỗn hợp hay tiết kiệm linh hoạt với bảo hiểm liên kết chung.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, khi mua bảo hiểm nhân thọ, bạn chỉ được hưởng lãi dựa trên một phần trong tổng phí bảo hiểm nhân thọ mà bạn đóng. Do đó, thông thường lợi nhuận từ bảo hiểm nhân thọ không thể cao bằng lãi suất ngân hàng. Tất nhiên, ngân hàng sẽ không trả cho gia đình bạn một số tiền lớn nếu bạn gặp rủi ro như tai nạn, bệnh tật hay tử vong.

Mặc dù Bảo Hiểm Nhân Thọ đã tồn tại hàng trăm năm và vô cùng hữu ích, nhưng rất ít người tự đi mua phẩm bảo hiểm nhân, nên các đại lý bảo hiểm vẫn cứ phải thuyết phục khách hàng tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh đó, những hợp đồng bảo hiểm liên quan đến con người thường kéo dài từ 1 năm đến trọn đời và các công ty bảo hiểm nhân thọ luôn rất thận trọng trong việc xây dựng điều kiện, điều khoản bảo hiểm. Tuy nhiên, rất ít khách hàng dành thời gian xem kỹ giấy yêu cầu bảo hiểm nhân thọ hay điều khoản bảo hiểm trước khi đặt bút ký, đặc biệt là khi mua bảo hiểm nhân thọ từ người thân.

Thế nên, chuyện khách hàng bị từ chối bồi thường vì vướng phải điều khoản loại trừ xảy ra khá thường xuyên và những lời phàn nàn về bảo hiểm không bao giờ chấm dứt.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÁC CÂU HỎI KHÁCH HÀNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÁC CÂU HỎI KHÁCH HÀNG

1) Công ty bảo hiểm nhân thọ có lợi nhuận từ đâu?

Tiền gửi mọi người sẽ hình thành một Quỹ Liên Kết Chung và được công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ sử dụng đầu tư vào các kênh đầu tư có tính ổn định cao như trái phiếu chính phủ, tiền gửi ngân hàng dài hạn, chứng khoán..v..v.. Chính hoạt động kinh doanh này sẽ mang lãi suất đến tiền gửi của bạn và lợi nhuận của họ.

2) Nếu công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ phá sản thì sao?

Mọi công ty hoạt động tại Việt Nam đều được theo dõi và bảo hộ bởi Bộ Tài Chính, nếu công ty đó không thể tiếp tục hoạt động nữa thì Bộ Tài Chính sẽ tiến hành tìm kiếm những công ty khác có khả năng tài chính và quản lý để duy trì tiếp tục công ty. Do đó, quyền lợi của khách hàng sẽ luôn luôn được đảm bảo.

3) Mua bảo hiểm nhân thọ quan trọng như thế nào? Liệu mình có nên mua bảo hiểm nhân thọ không, nó quan trọng thế nào?

Đối với cá nhân và gia đình:

Mua bảo hiểm nhân thọ sẽ có được nguồn tài chính đảm bảo trong trường hợp không may bị tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, dẫn đến mất nguồn thu nhập. Bằng cách đó, bảo hiểm nhân thọ góp phần ổn định cuộc sống gia đình.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ có thể tích lũy cho những kế hoạch tương lai, như để dành tiền cho con đi học, cho con một số vốn để vào đời, hoặc có thể tiết kiệm tiền để mua xe, mua nhà, vui hưởng cuộc sống sau khi về hưu…

Đối với xã hội:

Bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều lợi ích to lớn:

Tạo sự ổn định xã hội thông qua việc giảm thiểu tối đa sự lo lắng cho bên mua Bảo Hiểm Nhân Thọ ;

Huy động vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước;

Giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời;
Tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

4) Bảo hiểm nhân thọ khác với bảo hiểm thông thường ở những điểm nào?

Bảo Hiểm Nhân Thọ liên kết chung có nhiều điểm ưu việt hơn so với các sản phẩm nhân thọ truyền thống nhờ hội tụ các đặc tính:

- Linh hoạt: Số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ và phí Bảo Hiểm Nhân Thọ có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể rút tiền, tạm ứng hay nộp phí một cách linh hoạt.

- Minh bạch: Các khoản phí, chi phí đều được thông báo cụ thể và chi tiết tới khách hàng theo định kỳ.
- Đảm bảo: Lãi suất tích lũy tính trên giá trị tài khoản được đảm bảo không

thấp hơn 4%/năm trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.

5) Khách hàng phải đóng phí ra sao để hợp đồng không bị mất hiệu lực?

Trong hai năm đầu của hợp đồng, khách hàng phải đóng đủ phí tối thiểu theo quy định của công ty. Từ năm thứ 3 trở đi, khách hàng có thể tiếp tục đóng phí bất cứ lúc nào miễn sao giá trị hoàn lại luôn lớn hơn 0. Để đạt được mục tiêu tài chính như dự định, khách hàng nên đóng phí theo kế hoạch đã đề ra lúc ban đầu.

6) Làm thế nào để nâng cao tối đa khả năng bảo vệ tài chính khi khách hàng tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ liên kết chung?

Khách hàng có thể mua kèm các sản phẩm bổ sung thuộc nhóm tai nạn và một số sản phẩm bổ sung khác để đáp ứng một cách tối đa nhu cầu bảo vệ tài chính. Ngoài ra, khách hàng có thể tham gia thêm sản phẩm bổ sung Bảo Hiểm Nhân Thọ Hỗ Trợ Viện Phí để được hỗ trợ về tài chính trong trường hợp nhập viện.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG VÀO SẼ ĐI ĐÂU?

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG VÀO SẼ ĐI ĐÂU?

1.Phí bảo hiểm của khách hàng, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư vào đâu để sinh lời?

Theo luật kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội Việt nam thông qua năm 2000. Công ty bảo hiểm bắt buộc phải sử dụng 50% số phí khách hàng đóng vào để mua trái phiếu chính phủ và 50 % số phí còn lại đầu tư vào các lĩnh vực khác nhưng không được đầu tư ra nước ngoài và phải được chính phủ phê duyệt. Như vậy số phí khách hàng đóng vào được an toàn tuyệt đối và được Bộ tài chính kiểm soát, kiểm toán hàng năm đối với công ty bảo hiểm nhân thọ.

2.Lãi xuất ty bảo hiểm nhân thọ không hấp dẫn bằng ngân hàng, chưa kể lạm phát, trượt giá.

Lãi suất : ai cũng tưởng lãi suất ngân hàng lớn hơn so với ty bảo hiểm nhân thọ tuy nhiên phân tích kỹ ra thì ty bảo hiểm nhân thọ có khi lại hơn . Các bạn chắc là biết lãi suất không kỳ hạn và có kỳ hạn chứ ạ? Tại một số công ty ty bảo hiểm nhân thọ hiện nay đang trả mức lãi suất là 8%/năm tính theo ngày, nếu hợp đồng đáo hạn dưới 1 năm thì lãi vẫn tính là 8%, còn với ngân hàng nếu bạn không gửi đủ 1 năm thì lãi sẽ tính là không kỳ hạn .

Tính bảo vệ : Ngân hàng hoàn toàn không có , khi sự kiện rủi ro xảy ra thì ty bảo hiểm nhân thọ phát huy tác dụng điều này giải thích vì sao lãi suất của ty bảo hiểm nhân thọ lãi thấp hơn vì họ còn phải trích 1 phần nhỏ vào phí rủi ro.

Khi nộp tiền : với Ngân hàng bạn phải gửi một số tiền lớn, còn với ty bảo hiểm nhân thọ bạn chỉ gửi 1 khoản tiền dư thừa mỗi năm cho họ. Khi bạn không đồng hành cùng gia đình nữa, những người thân của bạn chắc chắn 100% sẽ nhận được mệnh giá bạn đã mua cho dù bạn tham gia nhiều hay ít miễn là hợp đồng ty bảo hiểm nhân thọ của bạn còn hiệu lực.

Bảo hiểm nhân thọ mang lại sự an toàn cho gia đình bạn, chứ không phải là công cụ để kinh doanh kiếm lời. Có ai mua bảo hiểm nhân thọ mà mong mình tử vong để được đền không?

Chắc chắn câu trả lời là Không. Mua bảo hiểm nhân thọ là đề phòng nếu mình có rủi ro, nếu mình không thể đồng hành cùng gia đình thì người thân mình còn tiếp tục sống, có thể vượt qua khó khăn, lấp khoảng trống của bản thân mình trong một giai đoạn ngắn.

Bảo hiểm nhân thọ giống như bạn bỏ ra một số tiền nhỏ, bỏ ống để mua sự an toàn trước mọi rủi ro. Nếu bạn khỏe mạnh, mọi sự đều ổn thì chắc chắc bạn sẽ nhận lại được số tiền gốc đã đóng và lãi suất.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch tài chính trong trung hạn và dài hạn mà lạm phát trượt giá là trong ngắn hạn, thêm vào đó lãi suất của ty bảo hiểm nhân thọ cũng bù đắp phần nào lạm phát và trượt giá. Phí ty bảo hiểm nhân thọ khách hàng tham gia sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn của hợp đồng ngay cả khi có lạm phát và trượt giá.

3.Công ty ty bảo hiểm nhân thọ có thể phá sản? Ai sẽ là người bồi thường cho khách hàng khi sự kiện ty bảo hiểm nhân thọ xảy ra ?

Theo luật kinh doanh ty bảo hiểm nhân thọ, với mỗi hợp đồng ty bảo hiểm nhân thọ do công ty ty bảo hiểm nhân thọ ký kết với khách hàng đều phải ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt nam để đảm bảo tính thanh khoản cho hợp đồng đó cho nên cho dù công ty có phá sản thì người tham gia ty bảo hiểm nhân thọ vẫn được bồi thường. Trên thế giới cũng như ở Việt nam chưa có trường hợp nào người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ bị mất phí bảo hiểm cũng như không được bồi thường khi có đầy đủ bằng chứng pháp lý về sự kiện bảo hiểm xảy ra.

4.Phí ty bảo hiểm nhân thọ đóng vào thì dễ rút ra thì khó, thủ tục bồi thường phiền hà.

Bất cứ trường hợp nào cũng được bồi thường trừ những trường hợp trục lợi ty bảo hiểm nhân thọ, khai báo không trung thực tình trạng sức khỏe hoặc quy định không trả tiền – đã nêu rõ và có thông báo, khách hàng đã biết.
Việc kiểm định dựa trên chứng thực điều tra từ các cơ quan chức năng như : Kết quả từ bệnh viện, kết quả từ công an, kết quả từ toà án… Công ty ty bảo hiểm nhân thọ không đựơc tham gia quá trình điều tra, chứng thực, kết luận trên.

Quyết định bồi thường hay không, và ai là người nhận quyền lợi không phải do công ty ty bảo hiểm nhân thọ tự ý quyết định mà dựa vào kết luận của các cơ quan chức năng nói trên.

**************************************************************

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ: LỌT VÀO TOP 10 NGHỀ TỐT NHẤT

TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ: LỌT VÀO TOP 10 NGHỀ TỐT NHẤT

Sự bùng nổ của thị trường bảo hiểm nhân thọ trong những năm qua đã mang đến một vị trí xã hội quan trọng cho nghề tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ – một nghề còn rất mới ở Việt Nam.

Sự thành đạt của họ không chỉ thể hiện qua thu nhập, mà chính tính chuyên nghiệp do được đào tạo công phu và kinh nghiệm giao tiếp phong phú của những người làm nghề tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ mới là nguyên nhân thực sự làm nên sự hấp dẫn của nghề này.

Nghề tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ được đánh giá là một trong những nghề tốt nhất ở các nước mà tôi đã từng làm việc. Những người tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ hàng đầu là những người luôn được đánh giá là rất chuyên nghiệp. Mức thu nhập của nhiều đại lý thành công có thể sánh với thu nhập của những tổng giám đốc, những nhà kinh doanh hàng đầu, và ngoài thu nhập cao họ còn rất nổi danh.

Họ đạt được những thành công do luôn có ý thức cống hiến cho nghề nghiệp, dành nhiều thời gian cho việc phát triển khách hàng tiềm năng, luôn học hỏi các kỹ năng kinh doanh thông qua rất nhiều khóa huấn luyện, đào tạo. Ở các nước phát triển, nghề tư vấn bảo hiểm luôn được khách hàng tôn trọng và đề cao giá trị. Một cuộc khảo sát gần đây tại Canada cho thấy, trên 42% khách hàng cho rằng những người tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ là những nhà tư vấn tài chính hàng đầu mà họ lựa chọn.

BảO HIểM NHÂN THọ là một ngành mới tại Việt Nam, do vậy có thể rất nhiều người chưa hiểu rõ nghề nghiệp tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ . Theo chúng tôi, trách nhiệm chính thuộc về các công ty. Phải nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của nghề tư vấn bảo hiểm qua các chương trình đào tạo và tuyển dụng. Tư vấn bảo hiểm là một nghề nghiệp đòi hỏi phải có sự cam kết dài hạn. Và người tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ phải hoạch định ngay từ khi khởi đầu, chuyển sang làm việc toàn thời gian với công việc càng sớm càng tốt. Khi họ được huấn luyện kỹ lưỡng, khách hàng sẽ luôn coi trọng nghề nghiệp của họ.

Một trong những lợi ích quan trọng của nghề nghiệp là sự hài lòng vì chúng ta giúp đỡ mọi người đạt được những ước mơ và mục tiêu tài chính của họ. Bởi vậy tư vấn bảo hiểm là một công việc tuyệt vời nếu các bạn cam kết làm thật tốt. Tôi cho rằng một khi có nhiều người tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ làm tốt công việc của mình thì công chúng sẽ nhìn nhận họ như những nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp, có thể giúp họ thực hiện những mục tiêu tài chính.

Thị trường bảo hiểm ở Việt Nam đang có tiềm năng tốt nhất trên thế giới. Nền kinh tế phát triển nhanh và năng động, người dân đang tìm kiếm những dịch vụ, sản phẩm tài chính, các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và đồng thời gia tăng tài sản. Đối với những tư vấn viên mới vào nghề, cần phải tập trung cao độ vào công việc, tích cực học hỏi, cần phải có kế hoạch để trở thành những người hiểu biết, để có thể trình bày các sản phẩm và dịch vụ giúp khách hàng có thể hiểu dễ dàng. Họ cũng cần hoạch định kế hoạch để trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp.

Ai cũng có ước mơ và nhu cầu tạo dựng nền học vấn tốt cho con em, bảo vệ an toàn tài chính gia đình, một chương trình hưu trí hữu hiệu… Và người tư vấn bảo hiểm cần phải giúp khách hàng hiểu rõ về BảO HIểM NHÂN THọ và những giải pháp để bảo đảm an toàn tài chính cho bản thân và gia đình họ.

Đấy là công việc đầy thách thức, cơ hội thu nhập cao, nhưng trên hết có lẽ là sự hài lòng với bản thân vì công việc của bạn là giúp đỡ mọi người. Khách hàng càng thành công cũng có nghĩa là chúng ta càng thành công trong nghề nghiệp của mình. Niềm vui nghề nghiệp còn được thể hiện qua những đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước và thịnh vượng của cộng đồng.

Tôi nhìn thấy một tương lai rất tươi sáng đối với những người tư vấn bảo hiểm và ngành BảO HIểM NHÂN THọ tại Việt Nam. Cơ hội đang rất tuyệt vời cho những người chuẩn bị sẵn sàng gia nhập vào nghề nghiệp hấp dẫn này.

Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ – Nghề mang tính nhân văn cao:

Bạn đã bao giờ bỏ tiền ra mua một hàng hóa không có hình thù, không thể cần nắm, thậm chí là không thể nhìn thấy chưa? Vậy mà trên thế giới có hàng triệu người đã và đang mua nó, có hàng trăm nghìn người bán nó hàng ngày. Trong xã hội người càng phát triển như hiện nay ở Việt Nam, người ta cũng càng ngày mua càng nhiều hàng hóa vô hình đó. Nó chẳng xa lạ gì mà chính là bảo hiểm. Và đội ngũ những người bán sản phẩm vô hình này là các nhân viên tư vấn bảo hiểm.

Hiện nay Việt Nam có 16 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 8 công ty bảo hiểm nhân thọ và 7 công ty môi giới bảo hiểm đang hoạt động với trên 100 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và 500 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Sự phát triển mạnh này của ngành bảo hiểm kéo theo số lượng người hành nghề tư vấn bảo hiểm rất lớn, với khoảng 150.000 người. Có thể coi đây là một trong những ngành có mức tăng trưởng cao nhất về lao động trong thời gian gần đây.

Công việc hàng ngày của nhân viên tư vấn bảo hiểm thọ:

Hiện nay các công ty phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đến với khách hàng vẫn sử dụng đội ngũ tư vấn viên là chủ yếu, nên vai trò của tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ luôn được các công ty xem trọng, vì họ là những người tiên phong quan trọng nhất trong việc truyền đạt tính yêu việt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm nhân thọ mình đến với khách hàng, thay mặt công ty ký kết tạm thời hợp đồng bảo hiểm với khách hàng, mang doanh thu về cho công ty, họ là người luôn gần gũi chăm sóc khách hàng để duy trì tốt mối quan hệ giữa khách hàng với công ty bảo hiểm nhân thọ.

Khách hàng thường không tiếp xúc và không biết đến công ty bảo hiểm nhân thọ, họ tin tưởng một công ty bảo hiểm nhân thọ thông qua sự tin tưởng về người tư vấn đó, khách hàng căn cứ vào tác phong tư cách làm việc, sự am hiểu về các sản phẩm của công ty mình và sự chăm sóc khách hàng của tư vấn đó để đặc niềm tin và chấp nhận mua một sản phẩm vô hình dài hạn, nên hiện nay các công ty bảo hiểm nhân thọ rất cần đến những tư vấn giỏi.

Các nhân viên bảo hiểm nhân thọ tự do hay các nhân viên môi giới có thể đại diện cho một vài công ty sẽ giao cho khách hàng các hợp đồng của công ty có giá cả và thông tin tốt nhất. Các nhân viên bảo hiểm nhân thọ sẽ phải chuẩn bị các bảng báo cáo, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới. Trong trường hợp có thiệt hại thì nhân việc bảo hiểm sẽ giải quyết cho khách hàng các tiền bồi thường do bên công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp. Hơn nữa một số nhân viên còn cung cấp cho khách hàng những lời khuyên cùng với các phân tích về tài chính để giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro ít nhất.

Thông thường các nhân viên bảo hiểm nhân thọ thường được xem như các nhà sản xuất trong ngành bảo hiểm nhân thọ, bán một hoặc nhiều loại bảo hiểm như là bảo hiểm cho tài sản và thương vong, sinh mệnh, sức khỏe, tàn tật, dịch vụ chăm sóc lâu dài. Nhân viên bảo hiểm về tài sản và tai nạn, thương vong sẽ bán các hợp đồng mà bảo vệ cho cá nhân và doanh nghiệp khỏi bị thiệt hại về tài chính khi bị tai nạn xe, hỏa hoạn, trộm cấp, bão, và các hiện tượng khác có thể gây thiệt hại cho tài sản. Đối với doanh nghiệp thì bảo hiểm về tài sản và tai nạn, thương vong có thể bao gồm luôn cả tiền đền bù cho các công nhân bị thương, khoản nợ sản phẩm, tiền bồi thường khi có sai sót trong y tế.

Nhân viên bảo hiểm nhân thọ chuyên về bán bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ phải thanh toán tiền bồi thường khi người mua bảo hiểm mất. Tùy vào trường hợp của người đóng bảo hiểm thì giá trị tiền mặt sẽ trả vào lương hưu, quỹ giáo dục cho trẻ con, và các trợ cấp khác. Nhân viên bảo hiểm nhân thọ sẽ bán hợp đồng bảo hiểm sức khỏe trong đó sẽ bao gồm cả chi phí cho dịch vụ y tế, thất thu do bệnh tật hay thương tật. Họ cũng bán các bảo hiểm về nha khoa, hợp đồng bảo hiểm tàn tật ngắn hạn và dài hạn.

Ngày càng có nhiều nhân viên cung cấp bảo hiểm dịch vụ kế hoạch tài chính cho khách hàng như kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch về tài sản, kế hoạch lương hưu cho doanh nghiệp. Bên cạnh việc cung cấp các hợp đồng bảo hiểm, các nhân viên cũng được phép bán các quỹ trợ cấp, trợ cấp thay đổi hàng năm và các khoản bảo hiểm khác, tuy nhiên các nhân viên bảo hiểm tài sản và thương vong cũng có thể bán các bảo hiểm về tài chính.

Thuận lợi cho người hành nghề bảo hiểm nhân thọ này là công việc không bị ràng buộc thời gian, phù hợp với nhiều đối tượng, từ công chức Nhà nước đi làm thêm, sinh viên đang ngồi trên giảng đường đến tiểu thương, thậm chí người nội trợ, chủ tiệm uốn tóc… Khi đến làm việc với một công ty bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ là đối tác với họ chứ không phải là người làm công cho họ.

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ phải làm gì để thành công?

- Hiểu ý khách hàng: Tư vấn bảo hiểm nhân thọ và khách hàng luôn trong tình trạng mâu thuẫn với nhau, nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ lúc nào cũng phải đối mặt với sự từ chối của khách hàng với nhiều lý do. Muốn tránh khỏi sự từ chối và để đạt được mục đích giới thiệu và chào bán sản phẩm bảo hiểm tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ phải hiểu ý khách hàng, nhu cầu của khách hàng để cung cấp đúng sản phẩm khách hàng muốn. Nếu không nhạy cảm và không thông cảm với khách hàng thì dù bạn có học bao nhiêu kỹ năng bán hàng cũng không có được khả năng ấy .

- Làm tăng giá trị sản phẩm: Khi khách hàng biết bạn và các sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ được bạn giới thiệu, họ lựa chọn và chấp nhận sản phẩm thì sản phẩm ấy mới có giá trị, tư vấn hướng khách hàng cảm thấy sản phẩm họ chọn và đồng tiền họ bỏ ra đúng nhu cầu tích luỹ, nhu cầu bảo hiểm theo sản phẩm và gửi đồng tiền nơi đáng tin cậy.

- Chiến thắng bản thân mình: Người không thể chiến thắng bản thân thì khó có thể chiến thắng đối thủ. Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ ví như những con ong đi tìm mật, bôn ba khắp nơi, làm việc độc lập, có rất nhiều thời gian và cũng rất tự do dễ phát huy khả năng của mình cũng có thể tự do phóng túng . Bởi thế nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ cần có khả năng tự kiềm chế và quản lý bản thân mình. Người có tính tản mạn không thích hợp nghề làm tư vấn dù có đổi nghề khác thì cũng sẽ khó khăn với nghề mới.

- Cố gắng vươn lên: Người tư vấn bảo hiểm nhân thọ xuất sắc phải luôn luôn nâng cao thành tích bán hàng, bởi thế phải luôn cố gắng gia tăng hợp đồng và doanh thu. Nếu thành tích hàng tháng không hiệu quả thì cần kiểm điểm lại và tìm hiểu nguyên nhân mà sửa đổi, luôn cố gắng phấn đấu để vươn lên.

- Thận trọng trong công việc: Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ khi tiếp cận khách hàng cần phải có khả năng quan sát nhạy bén, phải suy nghĩ tỉ mỉ, chặt chẽ, như vậy mới không bỏ sót những việc xem ra không đáng gì, đôi khi việc ấy có liên quan đến việc giao dịch lớn.

Về phong cách, ăn nói, cử chỉ, trang phục, dáng vẻ bên ngoài là điều kiện để cho khách hàng có sự thiện cảm tạo sự tín nhiệm đối với khách hàng, biết đối nhân xử thế, nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ đến với khách hàng không phải là sản phẩm mà chính bản thân mình, tác phong của người tư vấn bảo hiểm nhân thọ còn thể hiện đến công ty bảo hiểm nhân thọ. Điều đó sẻ giúp bạn thành công trên thương trường cạnh tranh

- Tìm kiếm nắm bắt thông tin: Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ không phải ngồi chờ thời cơ mà phải tìm kiếm nắm bắt mọi thông tin. Chỉ cần có một thông tin hay một cơ hội nào đó, phải cần nhanh chóng hành động đi trước người khác một bước để dành cơ hội bán hàng trước. Phải nhanh chóng tìm hiều nhu cầu của khách hàng để tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của mình trước người khác, tạo cơ hội bán hàng trước các đối thủ cạnh tranh.

- Bạn biết mình là ai: Đội ngũ nhân viên tư vấn là người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty đưa ra những cam kết với khách hàng. Mọi hình thức tiếp cận khách hàng chào bán sản phẩm, thay mặt Công ty cam kết hợp đồng tạm thời, thu phí bảo hiểm định kỳ điều do tư vấn thực hiện để đạt được kế hoạch của Công ty. Như vậy bạn phải biết mình là ai? Nhiệm vụ phải làm gì? mới phát triển hết khả năng công việc của mình.

- Nhân viên tư vấn bảo hiểm là chuyên gia tài chính: Phải hiểu rõ về các sản phẩm của Công ty bảo hiểm nhân thọ, về tính chất bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm của từng sản phẩm để tư vấn và định hướng tài chính cho khách hàng có hiệu quả và tạo được niềm tin cho khách hàng đối với Công ty bảo hiểm nhân thọ. Có kế hoạch chăm sóc tốt khách hàng để duy trì và phát triển. Phải tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các đối thủ cạnh tranh để phân tích và so sánh cho khách hàng thấy tính ưu việt trong sản phẩm của Công ty bảo hiểm nhân thọ mình.

- Mở ra con đường tư vấn riêng cho mình: Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ học hỏi trong sách, học hỏi ở người khác đương nhiên là quan trọng, những điều quan trọng nhất vẫn là học hỏi ở bản thân mình đó chính là sự tích lũy kinh nghiệm tư vấn của mình để đề ra phương pháp làm việc cho mình. Cần phải có kế hoạch làm việc, vì kế hoạch là con đường dẫn ta đi. Phải có thị trường, phải có danh sách khách hàng tiềm năng, đó là công việc cần có của một tư vấn giỏi.

– Quý trọng thời gian: Doanh thu của tư vấn bảo hiểm nhân thọ tăng do số lần gặp gỡ và đàm phán thành công, còn số lần đàm phán thành công phụ thuộc rất nhiều vào số lần thăm viếng khách hàng. Dành thời gian thăm viếng nhiều thì cơ hội thành công cũng nhiều, do vậy phải phân bố thời gian phù hợp, biết nắm bắt thời gian của khách hàng và tuyệt đối phải đúng hẹn, đúng giờ.

Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ học ở đâu?

Hiện tại, ở Việt Nam vẫn chưa có bất cứ trường học, trung tâm nào đào tạo dài hay ngắn hạn về nghề này. Thông thường, khi làm việc tại các công ty bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ được bộ phận đào tạo của công ty bảo hiểm nhân thọ đào tạo cơ bản về kĩ năng bán, tư vấn, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng, chốt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ …

——————————————————————————-

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NHỮNG THỦ TỤC LƯU Ý KHI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NHỮNG THỦ TỤC LƯU Ý KHI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Một khi bạn đã mua Bảo Hiểm Nhân Thọ , đương nhiên bạn sẽ tự hỏi về các quy định và muốn biết trước quá trình giải quyết quyền lợi Bảo Hiểm Nhân Thọ .

Sau đây là những lưu ý quan trọng để bạn có thể được hưởng chế độ Bảo Hiểm Nhân Thọ một cách dễ dàng nhất, cũng như một vài lý do tại sao hồ sơ của bạn lại gặp khó khăn với công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ .

Guyết quyền lợi Bảo Hiểm Nhân Thọ ?

Quá trình xin giải quyết quyền lợi có thể rất phức tạp nếu bạn không chuẩn bị đủ các giấy tờ cần thiết, hoặc nếu bạn không nắm rõ được quy trình. Ít nhất bạn cũng nên tìm hiểu trước những bước cơ bản để xin giải quyết quyền lợi tai nạn và tử vong.

Trong trường hợp tai nạn, bạn phải thông báo ngay cho công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ và xin phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi. Điền hết thông tin và nộp kèm theo các giấy tờ được yêu cầu như giấy khám bệnh, hóa đơn cùng với các giấy tờ khác liên quan đến thương tật hay tổn thất của bạn. Hãy nhớ rằng việc này phải được làm càng sớm càng tốt. Thời gian chờ đợi kéo dài có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc chữa bệnh. Bởi vậy, hãy để ý đến các điều khoản về thời gian giải quyết quyền lợi và các điều kiện khác trong hợp đồng.

Để yêu cầu quyền lợi tử vong, bạn cần có giấy báo tử của ủy ban phường, xã và các giấy tờ khác. Bạn sẽ phải điền đơn xin giải quyết quyền lợi và nộp kèm theo các loại giấy tờ bổ sung (trong trường hợp này là giấy báo tử). Hãy kiểm tra kỹ giấy tờ trước khi nộp để đảm bảo quá trình xét duyệt được thuận lợi nhất.

Lý do hồ sơ bảo hiểm nhân thọ của bạn lại bị từ chối?

Thiếu giấy tờ. Những giấy tờ kèm theo đơn yêu cầu có lẽ là phần quan trọng nhất của quá trình. Những giấy tờ này cung cấp bằng chứng để chứng minh yêu cầu của bạn. Khi không đủ bằng chứng, các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ khó có thể đền bù cho bạn được. Tệ hơn nữa, nếu thông tin của bạn có sai sót hoặc không đúng sự thật thì yêu cầu có thể bị từ chối ngay lập tức. Thậm chí những trường hợp như vậy có thể bị xử phạt theo pháp luật.

Hiểu nhầm điều kiện Bảo Hiểm Nhân Thọ . Trong rất nhiều trường hợp, tai nạn không thuộc diện được đền bù. Bởi thế bạn cần đọc kỹ hợp đồng, nhất là những ngoại lệ không được Bảo Hiểm Nhân Thọ . Các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không hiểu rõ hợp đồng đã ký.

Nếu bạn không hài lòng với quyết định của Cty Bảo Hiểm Nhân Thọ ?

Nếu bạn thấy không thỏa mãn với số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ hoặc không được đền bù chút nào, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nơi khác:
Làm đơn khiếu nại. Bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Bộ Tài Chính, Hiệp Hội Bảo Hiểm Nhân Thọ Việt Nam, hay các cơ quan chức năng của địa phương.
Nhờ đến trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp vi phạm hợp đồng hay không giải quyết thỏa đáng, bạn có thể nhờ đến toà án. Nếu bạn bị thiệt hại thực sự thì bạn không có gì phải lo lắng.

+++++++++++++++++++++++++++++

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

TUYỂN DỤNG NGHỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI HỒ CHÍ MINH

TUYỂN DỤNG NGHỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI HỒ CHÍ MINH

Bạn sẽ được huấn luyện trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Ngoài ra đến với nghề bảo hiểm nhân thọ bạn còn có thể:

• Tự quyết định thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

• Có thể làm bán thời gian.

• Tự quyết định đối tượng khách hàng.

• Tự quyết định mức thu nhập.

• Được tưởng thưởng xứng đáng với thành tích của mình.

• Được đi du lịch trong và ngoài nước miễn phí.

Được đào tạo bài bản với nhiều chương trình huấn luyện và kỹ năng chuyên sâu mà ở các trường Đại học không có:

 1. Kỹ năng bán hàng qua điện thoại.
 2. Kỹ năng tìm kiếm khách hàng.
 3. Kỹ năng tư vấn và trình bày.
 4. Kỹ nắng xử lý từ chối khách hàng.
 5. Kỹ năng bán hàng và chốt bán hàng.
 6. Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
 7. Kỹ năng nói chuyện trước công chúng, bán hàng qua hội thảo.

Đầu tiên bạn sẽ được tham gia chương trình huấn luyện Tư Vấn Tài Chính Mới (FC) của công ty phối hợp với Bộ tài chính đảm trách.

- Kiến thức chung về bảo hiểm nhân thọ;

- Kỹ năng bán hàng sale về bảo hiểm;

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Độ tuổi: 23 – 65 tuổi.

- Trình độ học vấn: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học (Ưu tiên bằng Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh…).

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, quản lý, tư vấn hoặc tiếp thị, sinh viên mới ra trường.

Hồ sơ bao gồm:

- Chứng minh thư nhân dân: 02 bản sao.

- Sổ hộ khẩu: 01 bản sao.

- Ảnh 4*6: 06 ảnh (mặc vest).

###################################

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Ở cấp độ ý thức thì, dù bạn là người Mỹ hay người Nhật! cũng thế thôi, sẽ thật khó chịu với ý tưởng kế hoạch cho cái chết hay những điều rủi ro có thể xảy ra với bạn, tuy nhiên có rất nhiều lý do để xem xét tham gia và tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ

Có một điều là, việc bạn được Bảo Hiểm Nhân Thọ đúng và đủ nhu cầu sẽ tạo cho bạn sự bình an lạ thường. Một chi tiết nưã để xem xét là phí Bảo Hiểm Nhân Thọ đang giảm đáng kể, bạn có thấy có gì giảm giá ngày này?

Những lời khuyên sau đây có thể giúp bạn có được một đơn Bảo Hiểm Nhân Thọ mệnh giá tốt mà không chi tiêu quá nhiều.

1. Bạn phải trả lời được sáu câu hỏi trước khi mua, nếu không có thể bạn sẽ hối tiếc.

Câu hỏi 1. Tại Sao Mình Cần tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ?

Bảo hiểm nhân thọ được thiết lập với lý do lớn nhất là bảo vệ tài chánh trong trường hợp người trụ cột gặp chuyện bất trắc. Bảo hiểm nhân thọ có thể giúp thanh toán khoản nợ, tiền học cho con, chữa bệnh, giúp bổ sung tiền hưu trí, để lại một tài sản đây đồng thời là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân…

Nói tóm lại, nếu bạn vị có người thân cần đến thu nhập của mình – ít nhất, bạn chính là người bạn thân nhất đấy, thì nên nghĩ đến bảo hiểm nhân thọ. Ngay cả khi quý vị nghĩ rằng mình không có nhu cầu bây giờ, quý vị vẫn nên nghĩ đến mua hợp đồng với số tiền nhỏ như là điểm khởi đầu. Bởi vì, càng trẻ thì bảo hiểm nhân thọ càng rẻ.

Câu hỏi 2. Bảo Hiểm Nhân Thọ hay Bảo vệ mệnh giá bao nhiêu?

Số tiền mà gia đình hoặc người thừa hưởng sẽ nhận được sau khi quý vị qua đời/hoặc thương tật … được gọi là số tiền bảo hiểm. Ðể xác định được số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ cần có, bạn có thể nhờ tư vấn hoặc tự nghiên cứu tính toán. Phương pháp dễ dàng nhất có thể lấy số tiền lương hàng năm nhân với 8.

Phương pháp chi tiết hơn là cộng tất cả những chi phí hàng tháng mà gia đình của quý vị phải thanh toán sau khi quý vị gặp bất trắc. Nên nhớ là phải cộng luôn chi phí hậu sự và những chi phí hàng ngày như nợ nhà, và tiền học phí.

Lấy tổng số chi phí hàng tháng đó chia cho 0.07. Con số này cho biết rằng 7% tổng số tiền kiếm được sẽ phải dùng để chi trả cho các chi phí hàng tháng. Lấy số tiền đó cộng với số chi phí cần chi trả một lần, quý vị sẽ ước tính được số tiền bảo hiểm nhân thọ cần có.

Ðúng là quý vị có thể tính ra được số tiền bảo hiểm nhân thọ cần có khi dùng máy tính, nhưng có những điều mà máy móc không thể làm được. Nó không thể cho quý vị một câu trả lời cuối cùng.

Máy tính chỉ cho quý vị tính toàn “trên lý thuyết” mà thôi, khi đưa vào những dữ kiện khác nhau, máy tính sẽ cho những kết quả khác nhau. Chỉ nên dùng máy tính để tìm hiểu thêm về cách tính toán về số tiền bảo hiểm nhân thọ và những sản phẩm tài chánh khác,..

Câu hỏi 3. Tham gia sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ nào?

Một khi đã có được số tiền ước tính cho bảo hiểm nhân thọ, nên nghĩ đến loại hợp đồng nào là phù hợp với nhu cầu của mình. Ngày nay, bảo hiểm nhân thọ trở nên đa dạng và phong phú, nhưng chung quy cũng chỉ có 4 loại căn bản đó là nhân thọ định kỳ, nhân thọ suốt đời, nhân thọ toàn năng, và nhân thọ đa biến. Một trong 4 loại căn bản này sẽ phù hợp cho người mua bảo hiểm nhân thọ lần đầu tiên.

Bảo Hiểm Nhân Thọ Ðịnh Kỳ

Loại Bảo Hiểm Nhân Thọ định kỳ này sẽ chỉ đem đến sự bảo vệ trong một khoảng thời gian nhất định. Số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ có thể được dùng để thanh toán nợ nhà và những nợ nần khác khi quý vị gặp chuyện bất trắc. Bảo hiểm nhân thọ định kỳ là loại Bảo Hiểm Nhân Thọ ít đắt nhất và thuần túy hưởng số tiền bảo hiểm.

Hợp đồng này sẽ không tích lũy tiền mặt, và thông thường không nhận được tiền chia lời.Bảo Hiểm Nhân Thọ định kỳ có thể là một sự lựa chọn lý tưởng khi quý vị nhận định được thời gian cần bảo hiểm. Hợp đồng này chỉ có thể bảo vệ các nhu cầu chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, ví dụ như tiền nợ đại học hoặc tiền nợ nhà. …

Bảo Hiểm Nhân Thọ Suốt Ðời

Trái ngược với Bảo Hiểm Nhân Thọ định kỳ, Bảo Hiểm Nhân Thọ suốt đời sẽ bảo vệ quý vị trong suốt cuộc đời kể từ ngày bắt đầu mua Bảo Hiểm Nhân Thọ đến ngày ra đi, và dĩ nhiên với điều kiện phải trả tiền đều đặn. Sự khác biệt thứ hai là bảo hiểm nhân thọ suốt đời tích lũy giá trị tiền mặt.

Dưới hình thức vay tiền từ hợp đồng, quý vị có thể sử dụng giá trị tiền mặt đó cho các mục tiêu khác nhau như cho quỹ tiền học và tiền bổ sung cho thu nhập hưu trí. Tuy nhiên, quý vị phải trả tiền lời trên số tiền mượn và số tiền mượn cùng với tiền lời sẽ phải trừ vào số tiền bảo hiểm. Hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ suốt đời bảo đảm suốt cuộc đời của quý vị bất kể tình trạng sức khỏe như thế nào khi còn sống và dĩ nhiên phải đóng bảo phí đều đặn.

Hợp đồng liên kết chung Bảo Hiểm Nhân Thọ

Bảo hiểm nhân thọ toàn năng đem đến sự bảo vệ suốt đời và tích lũy giá trị tiền mặt nên căn bản hoãn thuế. Bảo hiểm nhân thọ toàn năng khác với bảo hiểm nhân thọ suốt đời ở điểm là quý vị có thể chọn số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ phù hợp cho gia đình. Với bảo hiểm nhân thọ toàn năng, quý vị có thể tăng lên hoặc giảm xuống số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ khi nhu cầu thay đổi và có thể kiểm tra số lần thanh toán bảo phí. Hợp đồng này có thể được thiết kế với các điều khoản phụ cho phù hợp với lối sống của từng người.

Hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ liên kết đơn vị

Bảo hiểm nhân thọ đa biến linh hoạt trong số tiền đóng bảo phí, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ suốt đời cho phép các chủ hợp đồng phân chia tiền bảo phí vào nhiều loại đầu tư khác nhau, bao gồm tài khoản cố định…

Câu hỏi 4.Tham gia công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ nào?

Hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt chỉ khi có một công ty tốt hỗ trợ. Quý vị nên biết nhìn xa liệu công ty phát hành hợp đồng vẫn tồn tại trong tương lai để phục vụ và thực hiện lời hứa trả tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ khi cần đến. Ðể giúp thấy rõ những công ty nào là vững mạnh, một số tổ chức Ðánh Giá Năng Lực Tài Chánh đã xếp hạng các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ dựa theo chất lượng của phòng thể dục, chất lượng của phương thức đầu tư, và khả năng tài chánh bao quát.

Các thứ hạng này được coi là sự đánh giá độc lập về khả năng trả tiền bồi thường Bảo Hiểm Nhân Thọ đúng lúc và các nghĩa vụ tài chánh khác. Ðây chính là cốt lõi của một công ty bảo hiểm nhân thọ. …

Câu hỏi 5. Chọn và Tham Khảo với Người Ðại Diện Bảo Hiểm Nhân Thọ?

Người đại diện đem đến một dịch vụ vô giá. Ðầu tiên, đại diện giúp quý vị phân tích các yếu tố “con người” và ghép vào bài toán Bảo Hiểm Nhân Thọ giúp xác định số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ cần có. Mối quan hệ giữa đại diện và người thân chủ là mối quan hệ lâu dài. Người đại diện có thể giúp quý vị cập nhật số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ khi nhu cầu thay đổi. Họ còn có thể giúp hướng dẫn về các quyết định tài chánh, giảm bớt đi một gánh nặng trong cuộc sống. …

Câu hỏi 6. Ý nghĩa Các Từ Ngữ Chuyên Môn Bảo Hiểm Nhân Thọ?

Các buổi thảo luận về Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ bao gồm các từ ngữ như giá trị tiền mặt, bảo phí, tiền chia lời, tiền bảo hiểm, và hơn nữa. Ðể thảo luận một cách thông thạo, dưới đây là một phần tóm tắt ngắn của các từ ngữ thông dụng.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Hỏi: Ai là đơn vị quản lý các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ (BảO HIểM NHÂN THọ) trong nước

Đáp: Bộ Tài Chính

Hỏi: Vốn điều lệ tối thiểu để được phép thành lập công ty BảO HIểM NHÂN THọ tại Việt Nam là bao nhiêu

Đáp: 600 tỷ đồng

Hỏi: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ có phải trích ra các quỹ dự phòng. Nếu có là bao nhiêu và để làm gì

Đáp: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ phải trích ra ít nhất 5%, tối đa 10% vốn điều lệ để đưa vào quỹ dự phòng. Quỹ dự phòng là khoản tiền dự trữ bắt buộc để bảo đảm quyền lợi chi trả của công ty cho khách hàng.

Trong bảo hiểm nhân thọ, có rất nhiều các quỹ dự phòng phải lập ra:

Dự phòng toán học

Dự phòng rủi ro

Dự phòng tổn thất phải trả

Dự phòng rủi ro tăng lên

Dự phòng cam kết chia lãi

Dự phòng giảm giá tài sản hiện có.

Hỏi: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ tuyển dụng tư vấn như nào, đó có phải là quy trình đảm bảo chất lượng ứng viên

Đáp: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ bị giới hạn quyền lựa chọn tư vấn bảo hiểm cho riêng mình. Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ không được phép cấp chứng chỉ hành nghề bảo hiểm. Cơ quan duy nhất cấp phép cho các tư vấn bảo hiểm là Bộ Tài Chính.

Các ứng viên phải tham gia đầy đủ khoá học với thời giờ tối thiểu là 24 tiếng (tương đương 3 ngày làm việc) và trải qua kì thi có sự giám sát của Bộ Tài Chính và chấm điểm bởi Bộ Tài Chính. Chỉ những ai đạt đủ điều kiện mới được Bộ Tài Chính cấp chứng chỉ hành nghề.

Hỏi: Tôi lo ngại các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ phá sản và quyền lợi của tôi không được bảo đảm

Đáp: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ được quản lý chặt chẽ bởi pháp luật Việt Nam và phải đảm bảo quyền lợi công dân Việt Nam trước chính phủ Việt Nam. Thực tế việc lo các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ phá sản cũng giống như lo ngại Việt Nam đổi tiền hoặc sụp đổ chế độ thì ai trả lương hưu cho tôi??. Đây là câu hỏi phổ biến nhất và cũng Ngu ngốc nhất của các khách hàng.

Hỏi: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ lấy tiền của tôi đi kinh doanh thứ khác.

Đáp: Mọi người đều lấy tiền của nhau để làm lợi cho mình. Nhân viên nhận lương đi mua sắm và du lịch, cô dâu chú rể đếm phong bì để mừng vui. Nếu bạn cần được sống thì hãy để cho người khác sống nữa. Đừng quan tâm họ làm gì với tiền của bạn. Hãy nhớ rằng khi cần tiền, bạn có công ty bảo hiểm chi trả đầy đủ theo đúng hợp đồng và pháp luật.

Hỏi: Năm nay tôi mua bảo hiểm của nhân viên A, năm sau anh ta nghỉ việc, tôi sẽ không còn ai yên tâm để thực hiện hợp đồng BảO HIểM NHÂN THọ của mình.

Đáp: Nhân viên tư vấn bảo hiểm không làm cùng việc với nhân viên chăm sóc khách hàng. Khi bạn mua bất cứ mặt hàng nào, vd như laptop. Nhân viên bán hàng sẽ không làm (không làm được) việc của phòng bảo hành và sửa chữa.

Bạn ko kí kết hợp đồng với nhân viên bảo hiểm mà là với tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ. Cho dù người tư vấn bạn nghỉ việc, tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ vẫn có trách nhiệm với bạn qua hợp đồng bạn có. Hãy gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng khi cần nhận tiền từ tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ.

Hỏi: BảO HIểM NHÂN THọ về Việt Nam bị biến tướng, không đáng tin

Đáp: Một tập đoàn bảo hiểm phải tham gia các tổ chức tài chính và hiệp hội bảo hiểm thế giới trước khi vào Việt Nam kinh doanh. Họ phải đáp ứng và làm theo các tiêu chuẩn thế giới về bảo hiểm. BảO HIểM NHÂN THọ cũng phải tuân thủ pháp luật và đảm bảo yêu cầu của chính phủ và luật pháp Việt Nam.

Trên thị trường BảO HIểM NHÂN THọ có khoảng 14 tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ đến từ các quốc gia và châu lục khác nhau như Hanwha Life ( Hàn Quốc), DAI- ICHI- LIFE Nhật Bản. Nếu nói các tập đoàn có nguồn gốc khác nhau, trên thị trường cạnh tranh để lừa đảo nhân dân Việt Nam thì đó lại là một sự nghi ngờ chưa đúng.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỊ PHÁ SẢN KHÁCH HÀNG CÓ ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN?

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỊ PHÁ SẢN KHÁCH HÀNG CÓ ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN?

Nhiều người Việt Nam tham gia BảO HIểM NHÂN THọ vẫn tỏ ra băn khoăn không biết pháp luật quy định về kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam có tương đồng với Nhật Bản và thế giới hay không. Theo họ, một hợp đồng BảO HIểM NHÂN THọ thường kéo dài trong nhiều năm cho nên sự vững mạnh của công ty BảO HIểM NHÂN THọ khó có thể lường trước được.

Thực tế cho thấy, ở VN thời gian qua, thị trường BảO HIểM NHÂN THọ không ngừng tăng. Tính đến nay cả nước đã có tới 5 công ty BảO HIểM NHÂN THọ với hàng trăm ngàn khách hàng tham gia. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, nếu chỉ tính riêng năm 2000, doanh thu phí BảO HIểM NHÂN THọ đã đạt đến con số trên 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm 1999.

Và mới đây, để tạo hành lang pháp lý cho các công ty bảo hiểm hoạt động, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó có đầy đủ các điều khoản quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm. Đặc biệt, công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm được Nhà nước thực hiện khá cụ thể như sau:

Thứ nhất, về khả năng tài chính:Doanh nghiệp bảo hiểm phải có đủ khả năng tài chính để đáp ứng cam kết với người tham gia bảo hiểm. Cụ thể doanh nghiệp phải có số vốn điều lệ đã đóng không thấp hơn mức vốn pháp định do Chính phủ quy định và phải duy trì số vốn này trong suốt quá trình hoạt động. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải có nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng với quy mô hoạt động để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của mình. Hơn nữa, sau khi thu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự phòng nghiệp vụ đầy đủ để đáp ứng khả năng chi trả cho người tham gia bảo hiểm.

Thứ hai, về quản lý đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm:Pháp luật quy định rõ danh mục đầu tư vốn và việc đầu tư vốn của doanh nghiệp phải được thực hiện an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.

Thứ ba, về quản lý nội dung và phạm vi hoạt động:Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu sự kiểm tra giám sát về nội dung và phạm vi hoạt động bao gồm quy tắc điều khoản, biểu phí bảo hiểm áp dụng, địa bàn triển khai, đối tượng khách hàng. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm muốn thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động cũng phải được Bộ Tài chính chấp thuận.

Thứ tư, về đội ngũ nhân viên, viên chức doanh nghiệp: Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm phải có năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn về bảo hiểm.

Thứ năm, các biện pháp phòng ngừa:Ngay cả khi doanh nghiệp bảo hiểm trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ, duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định do Chính phủ quy định, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không tương ứng với quy mô hoạt động theo mức do Chính phủ quy định, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị đặt vào trường hợp có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán và phải chịu sự giám sát đặc biệt của Bộ Tài chính.

Thứ sáu, về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm:Ngoài các biện pháp trên, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm giải thể, phá sản, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chuyển giao toàn bộ các hợp đồng bảo hiểm đã ký cho doanh nghiệp bảo hiểm khác theo thỏa thuận hay theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm, kèm theo việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là chuyển giao tài sản, các quyền và nghĩa vụ tài chính.

Như vậy, có thể thấy rằng quy định về trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản của pháp luật Việt Nam có nhiều nét tương đồng với các nước trong khu vực và thế giới. Vì vậy các khách hàng đang và sẽ mua các sản phẩm của các công ty BảO HIểM NHÂN THọ có thể hoàn toàn yên tâm về những quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ: LÀ MỘT NGHỀ MỚI

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ: LÀ MỘT NGHỀ MỚI

Nhiều chuyên gia nhân sự dự báo, trong tương lai không xa, nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ sẽ trở nên thịnh hành trong xã hội hiện đại, thu hút ngày càng nhiều nhân lực cấp cao đến từ những ngành nghề khác.

Bảo hiểm nhân thọ : Một dịch vụ mang đậm tính nhân văn Nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1996. Đến năm 1999, với sự hiện diện của các công ty

Bảo Hiểm Nhân Thọ quốc tế, nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ càng thu hút sự chú ý nhiều hơn và bắt đầu trở nên hấp dẫn với những ai thích chinh phục thử thách, có khát vọng vươn đến thành công trong một ngành dịch vụ mang đậm ý nghĩa nhân văn.

Hiện nay, có hàng trăm nghìn đại lý đang giúp mọi người có được kế hoạch tài chính hoàn hảo cho bản thân đồng thời mang lại hạnh phúc, sự an toàn, bảo đảm tương lai cho rất nhiều người khác quanh họ. Công việc của đại lý bảo hiểm nhân thọ là phải làm cho khách hàng hiểu về ý nghĩa và giá trị của Bảo Hiểm Nhân Thọ, vì thế chính đại lý phải là người hiểu được những nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng để tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho họ những giải pháp phù hợp nhất.

Sau khi hợp đồng được ký kết, đại lý có trách nhiệm giải đáp những thắc mắc trong quá trình tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ của khách hàng, giúp họ duy trì hiệu lực hợp đồng và hỗ trợ họ hoàn thành các thủ tục giải quyết bồi thường nếu không may rủi ro xảy ra, hoặc thủ tục nhận quyền lợi Bảo Hiểm Nhân Thọ khi hợp đồng đáo hạn.

Không chỉ tiếp cận, tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng những giải pháp tài chính trước khi ký hợp đồng, người đại lý phải luôn quan tâm, chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Để làm được điều này, bản thân đại lý phải có trách nhiệm nghề nghiệp và kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Hiện nay có rất nhiều đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ chuyên nghiệp đã trang bị cho mình những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức của một người kinh doanh thực thụ, nhờ đó họ làm tốt công việc và đạt thu nhập cao, được tưởng thưởng xứng đáng và được xã hội tôn trọng.

Những đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ thành công đều có những triết lý kinh doanh rõ ràng, không ngại thử thách, cạnh tranh trên thương trường, nỗ lực đầu tư và năng động trong công việc.

Hơn ai hết họ hiểu khách hàng chính là tài sản quan trọng nhất, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của người đại lý. Họ tích lũy cho mình

những kỹ năng cần thiết như nắm bắt tâm lý khách hàng, nghệ thuật giao tiếp, hoạch định thị trường và nắm bắt những cơ hội kinh

doanh…

Những đại lý chuyên nghiệp còn biết xây dựng thương hiệu của bản thân và công ty, thiết lập và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Họ đến và ở lại trong suy nghĩ của khách hàng bằng chữ tâm nghề nghiệp. Đó là con đường quyết định sự thành công của một đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Những câu chuyện về nghề bảo hiểm nhân thọ:

Anh Phạm Văn T., một đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ đã gắn bó với một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn tại VN hơn sáu năm cho biết:

“Những ngày đầu gia nhập công ty bảo hiểm nhân thọ là một chuỗi ngày đầy thử thách đối với tôi. Tôi phải đầu tư rất nhiều thời gian tham gia chương trình huấn luyện về sản phẩm, làm quen với các thuật ngữ Bảo Hiểm Nhân Thọ, rồi thực hành gọi điện thoại xin cuộc hẹn với khách hàng để tư vấn bảo hiểm nhân thọ, xử lý tình huống những lúc khách hàng thắc mắc, học cách nắm bắt nhu cầu của khách hàng để tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho phù hợp.

Đối với các đại lý bảo hiểm nhân thọ  mới vào nghề, vai trò của người trưởng nhóm là cực kỳ quan trọng. Họ sẽ là những người luôn theo sát các đại lý mới và cùng xử lý các tình huống khó, động viên và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, giúp các đại lý mới có đủ tự tin, nhanh chóng nắm bắt được các “bí quyết” của nghề và trụ lại lâu dài”.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ trong những lần “chinh phục thử thách”, anh T.chia sẻ:

“Trong một lần tiếp xúc với thầy hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, tôi đã thuyết phục và làm thay đổi được quan niệm của thầy đối với bảo hiểm nhân thọ, một lĩnh vực vốn dĩ không chiếm được nhiều thiện cảm của thầy. Tôi đã từng bước giúp thầy hoạch định một kế hoạch tài chính chu toàn cho gia đình, đồng thời tôi cũng mang về cho công ty một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá lớn.

Lần gặp gỡ này còn giúp tôi thay đổi cách nhìn về nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ, một nghề mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài. Giờ đây, việc giúp cho khách hàng hiểu và lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như một kênh bảo vệ tài chính và phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình là điều quan trọng hàng đầu với tôi”.

Với phương châm này, anh T.đã trở thành đại lý đầu tiên tư vấn bảo hiểm nhân thọ thành công cho những khách hàng mua Bảo Hiểm Nhân Thọ với mệnh giá lớn nhất nhì Việt Nam thời điểm năm 2007 khi công ty đưa ra sản phẩm liên kết chung (An Phúc Trọn Đời). “Khi khách hàng hiểu đúng về bảo hiểm nhân thọ, thì việc sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá lớn không phải là một sự đầu tư mạo hiểm mà chính là sự đảm bảo tài chính cho gia đình đúng với mức thu nhập của từng khách hàng”.

Còn đối với chị Đinh Thị Thiên Đ., một trưởng nhóm kinh doanh đã gắn bó với 1 công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ gần 10 năm, thì nghề đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ không những tạo điều kiện cho chị giúp nhiều gia đình đảm bảo tài chính hơn, mà còn mang lại cho chị nguồn thu nhập tương xứng với công sức chị đã bỏ ra. Chị chia sẻ:

Sau gần 10 năm gắn bó, tôi đã là một trưởng nhóm kinh doanh với mức thu nhập khá cao, xứng đáng với những nỗ lực của tôi trong thời gian qua.

Từng chứng kiến sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, tôi hiểu được ý nghĩa sâu sắc của bảo hiểm nhân thọ đối với cuộc sống, điều mà hiện nay chưa được nhiều người quan tâm”.

Chị kể thêm:

“Một lần, tôi đến Buôn Đôn để tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Có một gia đình khách hàng vì một vài lý do hẹn tôi đến vào lần sau và hứa sẽ mua hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ cho cả ba người con của họ.

Khoảng nửa tháng sau, đúng hẹn tôi quay lại thì vô cùng bàng hoàng khi biết tin cả ba người con của khách hàng đều không may tử vong do tắm suối với bạn bè. Tôi vô cùng ray rứt và cứ tự trách mình đã không ký được hợp đồng cho khách hàng ngay lần gặp đầu tiên.

Nếu tôi thực hiện được việc ký hợp đồng cho gia đình thì có lẽ ngoài nỗi đau tinh thần về sự mất mát lớn lao, gia đình họ không còn phải chịu thêm nỗi đau tài chính đè nặng. Từ đó trở đi tôi luôn tự nhủ với bản thân không nên chần chừ trước những việc có thể làm ngay.

Còn nhớ một lần tôi lặn lội đến một nơi thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh để tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho một gia đình về ba hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ mệnh giá khá thấp.

Đường đi rất khó khăn, nhà không có số, đường không có tên và rất vắng vẻ, chỉ sợ gặp cướp giữa đường. Nhưng rồi tôi cũng chiến thắng được nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc khách hàng đang chờ mình để được nghe những chia sẻ về sản phẩm và dịch vụ Bảo Hiểm Nhân Thọ. Tôi thật sự rất tự hào về nghề nghiệp của mình!”.

Chị Đ. cười rất tươi khi kết thúc câu chuyện, niềm hạnh phúc và tự hào ánh lên trong đôi mắt. Chính những đại lý chuyên nghiệp như anh Phạm Văn T., chị Đinh Thị Thiên Đ. và đồng nghiệp của họ là nhân tố then chốt tạo nên sự thành công cho một doanh nghiệp Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Hầu hết các doanh nghiệp Bảo Hiểm Nhân Thọ lớn đều có chiến lược phù hợp nhằm đào tạo đội ngũ đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ tài năng và đam mê với nghề, nhằm thực hiện cam kết gắn bó lâu dài trên thị trường.

Hơn thế nữa, còn góp phần xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho xã hội. Một khi gia nhập vào đội ngũ đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ, rất nhiều người sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị, thành công và thăng hoa trong cuộc sống

****************************

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGHỀ ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGHỀ ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM

Ðại lý BảO HIểM NHÂN THọ là một nghề hấp dẫn?

Nhưng sẽ có nhiều người muốn đặt câu hỏi: Cơ hội đó có lớn không, có đủ chỗ cho nhiều người không? Và cụ thể hơn, mình có thể chọn nghề này để tạo dựng một sự nghiệp cá nhân thành công hay không?

Bảo hiểm nhân thọ là một nghề đang phát triển rất mạnh:

Giám đốc Ðiều hành Kênh Phân phối AIA Việt Nam cho biết, mới chỉ cách đây ít năm, thật sự không dễ để lựa chọn một đại lý BảO HIểM NHÂN THọ tại Việt Nam làm hình mẫu đại lý chuyên nghiệp.

Thông thường, các thí dụ điển hình sẽ được lấy từ Xin-ga-po hoặc Hồng Công (Trung Quốc). Ðiều đó nay không còn đúng nữa. Nghề Ðại lý BảO HIểM NHÂN THọ đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Khá nhiều người trong gần 190 nghìn đại lý của 12 công ty BảO HIểM NHÂN THọ đang hoạt động tại Việt Nam có thể đại diện như hình mẫu thành đạt trong nghề, có được sự tôn trọng cao của khách hàng và xã hội về sự chuyên nghiệp và uy tín.

Nhưng số lượng đại lý như vậy vẫn còn rất nhỏ nếu so với nhu cầu và sự tăng trưởng của thị trường BảO HIểM NHÂN THọ Việt Nam, nơi mà cho tới nay, chỉ có 5% số dân có bảo hiểm trong khi dân số có tới gần 90 triệu người. Thị trường càng phát triển, cơ hội xuất hiện những đại lý chuyên nghiệp thành đạt càng nhiều.

Nhu cầu rất lớn đối với Ðại lý BảO HIểM NHÂN THọ

Thu nhập và mức sống ngày càng cao, ý thức về an toàn tài chính ngày càng tốt thì nhu cầu về BảO HIểM NHÂN THọ ngày càng lớn. Tuy nhiên, khác với các sản phẩm tài chính khác, người dân ít khi chủ động đi mua BảO HIểM NHÂN THọ.

Chính đại lý là người tiếp cận, gợi mở và tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Với sự thiếu hụt BảO HIểM NHÂN THọ rất lớn hiện nay và nhu cầu BảO HIểM NHÂN THọ ngày càng cao, các công ty BảO HIểM NHÂN THọ tại Việt Nam đang liên tục tuyển dụng và đào tạo lực lượng đại lý của mình.

Ở các thị trường đang trong giai đoạn phát triển tương đồng với Việt Nam như Thái-lan hoặc Ấn Ðộ, số lượng đại lý tính trên số hộ gia đình hiện đang cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Theo ông Anantharaman.Sridharan, tại Ấn Ðộ, số lượng đại lý trên số hộ gia đình hiện cao hơn Việt Nam khoảng 10 lần.

Tóm lại, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những thị trường có tiềm năng về BảO HIểM NHÂN THọ tốt nhất trên thế giới. Và vì thế, nghề đại lý bảo hiểm đang có những cơ hội tuyệt vời.

Nghề Bảo hiểm nhân thọ: Chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ được hỗ trợ để đạt được điều bạn muốn

Vị Giám Đốc này cho biết: “Cho dù các đại lý muốn phát triển theo hướng bán hàng cá nhân, hay quản lý, hoặc trở thành một chủ doanh nghiệp và xây dựng việc kinh doanh riêng, chúng tôi đều mở rộng cơ hội để họ phát triển theo hướng mà họ có lợi thế nhất”. Hiện tại, AIA là công ty đi đầu trên thị trường trong việc phát triển và huấn luyện đội ngũ đại lý ngoại hạng và đại lý làm việc toàn thời gian.

BảO HIểM NHÂN THọ là một ngành mới tại Việt Nam, do vậy có thể rất nhiều người chưa hiểu rõ về nghề. Vì thế, nhiều đại lý vẫn coi đó là một nghề tay trái bán thời gian.

Thực ra, để thật sự thành công, nghề này đòi hỏi sự cam kết dài hạn. Bạn càng hoạch định rõ ràng ngay từ khi khởi đầu, và chuyển sang làm việc toàn thời gian với công việc càng sớm, cơ hội thành công càng cao. Sự thành công không chỉ giới hạn ở phương diện năng suất hoạt động cao và thu nhập hấp dẫn, mà đáng kể hơn là niềm vui vì bạn có thể giúp được rất nhiều gia đình có được sự an toàn tài chính trong cuộc sống.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

TÍNH CHẤT CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TÍNH CHẤT CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Để tiến hành kinh doanh một sản phẩm, một ngành nghề, một lĩnh vực nào đó thì trước hết chúng ta phải nắm được tính năng và tác dụng của nó. Khác với các sản phẩm khác, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có đặc thù riêng.

Thứ nhất, bảo hiểm nhân thọ là một loại sản phẩm đặc biệt. Sở dĩ như vậy là vì sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là một dịch vụ, không những thế nó là một dịch vụ đặc biệt. Điều này được thể hiện rõ qua các đặc tính cụ thể sau:

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm không định hình. Thực chất của hoạt động bảo hiểm là hoạt động chuyển giao rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm nhân thọ với người bảo hiểm.

Vào thời điểm bán, sản phẩm chủ yếu mà các nhà bảo hiểm nhân thọ cung cấp ra thị trường chỉ là lời hứa, lời cam kết bồi thường hay trả tiền bảo hiểm của nhà bảo hiểm khi xảy ra sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm.

Đó là sản phẩm vô hình mà người bán không chỉ ra được màu sắc, kích thước hay hình dạng cảu nó và người mua cũng không cảm nhận được bằng các giác quan của mình như cầm, nắn, sờ, mó, ngửi hay nếm thử. Người mua buộc phải tin vào người bán – nhà bảo hiểm nhân thọ.

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm có hiệu quả về xê dịch. Có nghĩa là lợi ích đối với khách hàng từ việc chi trả, bồi thường cũng bấp bênh và xê dịch theo thời gian. Người ta mua bảo hiểm nhân thọ nhưng không biết mình sẽ sử dụng khi nào. đối với loại sản phẩm chỉ mang tính rủi ro thì khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ không những mong muốn mà không bao giờ có ý nghĩ sẽ gặp rủi ro để được bồi thường.

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm “của chu trình sản xuất kinh doanh đảo ngược”. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không phải bỏ vốn trước mà nhận phí bảo hiểm trước của người tham gia bảo hiểm nhân thọ đóng góp và thực hiện nghĩa vụ sau với bên được bảo hiểm khi xảy ra sự cố bảo hiểm. Do vậy không thể tính được chính xác hiệu quả của một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vào thời điểm bán sản phẩm.

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm dễ bắt chước. Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dù là bản gốc cũng không được cấp bằng phát minh sáng chế và không được bảo hộ về bản quyền. Về lý thuyết, mọi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đều có thể bán một cách hợp pháp những hợp đồng nhân thọ là bản sao chép của đối thủ cạnh tranh ngoại trừ tên và cách thức tuyên truyền quảng cáo.

Thứ hai, thế giới tâm lý bảo hiểm nhân thọ rất phức tạp. Đó là việc chia sẻ giữa sự an toàn hợp lý và sự mê tín.

Người ta mua bảo hiểm nhân thọ với sự pha trộn của hai cân nhắc, một là hợp lý trong đề phòng rủi ro, một là biểu lộ sự mê tín. Người mua coi việc mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như mua một chiếc bùa hộ mệnh.

Sự pha trộn giữa hai lập luận này đã làm cho người bảo hiểm nhân thọ rất khó khăn trong khi đề cập đến vấn đề bảo hiểm nhân thọ với khách hàng và đánh giá chính xác mức độ đảm bảo cần thiết.

Nghĩa là, người bảo hiểm nhân thọ sẽ bị chi phối giữa việc thoả mãn ngay nhu cầu cho khách hàng, những đảm bảo tối thiểu – phí thấp, và việc đề nghị các bảo đảm cho an toàn cần thiết cái mà làm cho người bảo hiểm nhân thọ khó có thể khai thác được do phạm vi bảo đảm rộng và phí cao.

Thứ ba, mối quan hệ giữa người bảo hiểm nhân thọ và người được bảo hiểm  nhân thọ được ghi nhận như là một sự “nghi ngờ kép”.

- Về phía người được bảo hiểm nhân thọ: họ nhìn nhận người bảo hiểm nhân thọ đồng thời là hai người – người bảo trợ và người thu thuế.

Người được bảo hiểm nhân thọ tìm kiếm và thấy ở người bảo hiểm nhân thọ như là một nhà tư vấn và đưa ra những giải pháp để giải quyết những vấn đề lớn như: tương lai của con cái họ, thu nhập của gia đình hay thu nhập của chính họ khi về hưu.

Nhưng đồng thời, người được bảo hiểm nhân thọ lại coi người bảo hiểm nhân thọ như là người thu thuế. Bởi lẽ xuất phát từ khái niệm: “hiệu quả xê dịch” mà người tiêu dùng cảm thấy việc nộp phí trong thời gian dài không đem lại hiệu quả gì nếu không có sự kiện bảo hiểm xẩy ra.

- Về phía nhà bảo hiểm nhân thọ: ở một khía cạnh nào đó, họ luôn có thái độ ngờ vực khách hàng của mình. Khi bán bảo hiểm nhân thọ, họ luôn nghi ngờ rằng người tham gia có khai đúng tình trạng sức khỏe của anh ta hay không?

Khi thiệt hại xảy ra, liệu người bị hại có khai báo đúng sự thực hay không? Chính thái độ này đã dẫn đến việc cư xử với khách hàng bị thiệt hại như một “công an”, trước tiên là trấn áp.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Có nhiều khái niệm khác nhau về bảo hiểm nhân thọ. Thực tế bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa Công ty bảo hiểm V với người tham gia bảo hiểm nhân thọ (người được bảo hiểm) trong đó Công ty bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm trả cho người tham gia bảo hiểm nhân thọ (người được bảo hiểm) một khoản tiền nhất định khi có những sự kiện định trước xảy ra (người được bảo hiểm bị chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hay còn sống đến một thời điểm chỉ rõ trong hợp đồng). Còn người tham gia bảo hiểm nhân thọ Có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm nhân thọ đầy đủ và đúng hạn.

Tuy nhiên đứng trên góc độ pháp lý, xã hội-kỹ thuật, có những khái niệm về bảo hiểm nhân thọ khác. Đó là:

Về mặt pháp lý: Bảo hiểm nhân thọ là bản hợp đồng trong đó để nhận được phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm nhân thọ (người ký kết hợp đồng) thì người bảo hiểm nhân thọ cam kết sẽ trả cho một người hay nhiều người thụ hưởng bảo hiểm một số tiền nhất định (đó là số tiền bảo hiểm hay một khoản trợ cấp định kỳ) trong trường hợp người được bảo hiểm nhân thọ bị tử vong hay người được bảo hiểm sống đến một thời điểm ghi rõ trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Về mặt kỹ thuật: Bảo hiểm nhân thọ là nghiệp vụ bao hàm những cam kết mà sự thi hành những cam kết này thuộc chủ yếu vào tuổi thọ của con người.

Như vậy thì bảo hiểm nhân thọ giải quyết nỗi lo âu về mặt an toàn trong đời sống nhưng nó chỉ gắn với các biến cố liên quan đến bản thân con người như: tử vong, sống sót, tai nạn và bệnh tật kéo theo sự mất khả năng lao động, thương tật và các chi phí y tế….

Đôi khi các sự cố không phải luôn tương ứng với các thiết hại. Tóm lại, bảo hiểm nhân thọ thay thế bảo trợ xã hội cơ bản nơi mà bảo trợ xã hội không tồn tại, bổ sung cho bảo trợ xã hội khi bảo trợ xã hội còn thiếu sót.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

GIẢI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

GIẢI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1. Độc thân và không có người phụ thuộc, vì vậy không cần Bảo hiểm nhận thọ

Ngay cả khi bạn độc thân, mua Bảo hiểm nhân thọ vẫn rất hữu ích cho bạn. Khi hợp đồng bảo hiểm nhận thọ đáo hạn, bạn có thể sử dụng số tiền nhận được cho việc nghỉ hưu và tự chăm lo cho bản thân mình khi về già.

2. Đóng Bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc là đủ

Điều này có thể đúng hoặc có thể sai. Nếu bạn sống một mình, số tiền được Bảo hiểm xã hội chi trả khi về hưu có thể đủ nuôi sống bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có người thân và những người phụ thuộc, Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp vợ/chồng, con cái của bạn có một khoản tài chính để trang trải cuộc sống trong trường hợp bạn gặp chuyện không may.

3. Chỉ cần mua Bảo hiểm nhân thọ bằng 2 lần mức lương hàng năm

Không có một con số cụ thể về mức bảo hiểm nhận thọ mà mỗi người cần tham gia. Điều này khác biệt từ người này đến người khác. Có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc. Bên cạnh những chi phí về thuốc thang hay tang lễ, bạn cũng cần tiền để thanh toán các khoản nợ nần. Trong trường hợp bạn có một vài món nợ phải chi trả, bạn cần xác định số tiền mà bạn muốn nhận được khi đáo hạn là bao nhiêu, từ đó tính ra được khoản tiền bảo hiểm nhận thọ cần đóng cho mỗi năm/tháng.

4. Phải mua bảo hiểm nhân thọ bằng bất kỳ giá nào

Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Nếu bạn sở hữu khối lượng tài sản lớn, không mắc phải nợ nần và chẳng có người phụ thuộc, Bảo hiểm nhân thọ có thể không quá cần thiết.

5. Dùng tiền để đầu tư hơn là mua Bảo hiểm nhận thọ

Đầu tư ẩn chứa nhiều rủi ro và lợi nhuận thu được có thể biến động tùy theo tình huống cụ thể. Trong khi đó, mua bảo hiểm nhận thọ cho phép bạn biết được khoản lợi nhuận cố định ( trừ trường hợp nhà cung cấp bảo hiểm phá sản). Bạn không nên phụ thuộc tất cả vào việc đầu tư. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn có con cái và những người phụ thuộc. Đừng quên Bảo hiểm nhân thọ trừ khi bạn có một khoản tiền đủ lớn để giúp gia đình nếu không may bạn có chuyện gì xảy ra.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

TÌM HIỂU VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TÌM HIỂU VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Một tờ báo nổi tiếng đã đăng ở trên trang nhất câu chuyện về một phóng viên khi đi qua các tòa nhà trong thành phố đã phải ngạc nhiên khi chứng kiến khoảng 300 người xếp hàng trước tòa nhà cao tầng vào 8 giờ sáng một ngày lạnh lẽo. Phóng viên đã hỏi và biết rằng công ty ở đó đã đăng một quảng cáo tuyển 20 việc làm với mức lương khởi đầu chỉ trên mức lương tối thiểu chút ít.

Phóng viên rất ngạc nhiên vì có nhiều người quan tâm đến những công việc với mức lương thấp như vậy nên đã đi xuống hàng người và phỏng vấn khá nhiều người và nhận được những câu trả lời như nhau.

Họ xin làm những việc này là do biên chế của thành phố bảo đảm công việc lâu dài và ổn định. Những người này đã sẵn sàng hy sinh cơ hội có thu nhập cao hơn để đổi lấy sự ổn định. Một hãng sản xuất đã tiến hành điều tra tại một thành phố công nghiệp miền Trung nước Mỹ. Nghiên cứu nhằm vào những công nhân đã làm việc tại công ty được 5 năm trở lên. Để đảm bảo kết quả thu được chính xác và khách quan, những người tham gia trả lời được giấu tên.

Câu hỏi thứ nhất: Bạn mong đợi điều gì nhất trong cuộc đời ? và nhận được
câu trả lời là:

* Được ổn định về tài chính
* Được vui vẻ hạnh phúc và an toàn
* Được thảnh thơi khi về già
* Cảm thấy chắc chắn rằng gia đình mình sẽ được đảm bảo
* Có sức khỏe tốt và có việc làm
* Được sự tôn trọng của gia đình và bạn bè

Tổng kết lại – niềm hy vọng lớn nhất trong cuộc sống đối với mọi người là niềm hy vọng về sự an toàn và ổn định. Người ta có thể biến niềm hy vọng của mình thành sự thật thông qua bảo hiểm nhân thọ.

Câu hỏi thứ hai: Trong cuộc sống bạn sợ điều gì nhất ? và nhận được các câu trả lời là:

* Sợ không an toàn
* Sợ không tự nuôi sống được bản thân và gia đình
* Sợ ốm đau và thất nghiệp
* Sợ nghèo đói và cái chết
* Sợ phụ thuộc khi tuổi già đến
* Tóm lại là sợ sự bất an.

Mấy năm trước đây, tạp chí Fortune, tạp chí nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực tài chính đã tiến hành khảo sát 10.000 người. Nếu bạn có sự lựa chọn, bạn lựa chọn thế nào:

1. Một công việc thu nhập rất thấp nhưng ổn định?
2. Một công việc thu nhập trung bình và khá ổn định?
3. Một công việc thu nhập cao nhưng đòi hỏi bạn luôn cố gắng hoàn thành
công việc?

Trong số 10.000 người này, 48% chọn công việc đầu tiên với lương thấp nhưng ổn định. Những người có học vấn và thu nhập hiện tại càng cao thì càng có xu hướng chọn công việc thứ 3. Phương cách của Bảo hiểm Nhân thọ: Bảo hiểm nhân thọ cung cấp cho người ta phương pháp hiệu quả nhất để đạt được sự an toàn kinh tế. Trong nền văn minh hướng theo dịch vụ, bảo hiểm nhân thọ giúp “Trái đất an toàn về tài chính”.

Có 4 đe dọa lớn tới sự an toàn: sự thất nghiệp, mất khả năng lao động, cái chết và tuổi già. Bảo hiểm nhân thọ là công cụ duy nhất có chứa những yếu tố của sự an toàn chống lại 4 đe dọa này. Ngày nay, bảo hiểm nhân thọ không chỉ là cách hiệu quả nhất mang lại sự an toàn, mà đối với đa số người dân đó là cách duy nhất đem lại sự an toàn. Cuộc sống đắt đỏ, thuế cao làm cho bảo hiểm nhân thọ trở thành phương tiện duy nhất để mọi người tìm kiếm sự antoàn.

Nếu không có bảo hiểm Nhân thọ: Một thanh niên trẻ có cửa hàng sửa chữa tivi trong thành phố có lẽ chẳng thể mở cửa hàng nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Để bắt đầu kinh doanh, anh ta phải vay tiền ở ngân hàng. Khoản vay chỉ còn tốt khi người vay còn có khả năng chi trả. Để đảm bảo điều này, người cho vay cần gắn khoản vay với một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Và như vậy anh ta không thể kinh doanh và xã hội sẽ mất đi một dịch vụ cần thiết Nếu không có bảo hiểm nhân thọ.

Một người quản lý trẻ ở một nhà máy hóa chất địa phương cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ của mình là xây dựng ngôi nhà mơ ước của chính mình cho vợ và con của anh ta. Tất nhiên, vẫn cần thế chấp cho nó, và anh cần 25 năm để trả góp bất kể anh ta có thể làm điều đó không nếu …! Bảo hiểm nhân thọ giúp loại bỏ từ “nếu”. Bảo hiểm nhân thọ, giúp cho gia đình anh thanh toán khoản nợ nếu anh không may qua đời. Điều này không thể có nếu không có BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Một cô bác sỹ trẻ đang thực tập ngày đêm, sinh sống tại thị trấn nhỏ…Cha cô đã chết ngột ngột trong khi cô đang học năm cuối trường Y. May mắn thay, cha cô ra đi để lại số tiền bảo hiểm nhân thọ đủ để lo cho gia đình có cuộc sống ổn định, và có một bảo hiểm nhân thọ đặc biệt để bảo đảm việc học hành của con gái ông có thể hoàn thành. Cô sinh viên trường Y có thể phải bỏ học hoặc tạm nghỉ để giúp đỡ bà mẹ goá chồng và hai em trai bé ở thị trấn nhỏ, có thể đã không trở thành một bác sỹ nếu không có bảo hiểm nhân thọ.

Một trong những những ngành công nghiệp đầy hứa hẹn nhất trong một thành phố công nghiệp là nhà máy chế biến chất dẻo.

Nhà máy thuê hơn 100 người và trả mức lương cao. Những người quản lý là hai người trẻ tuổi mà vài năm trước đây là những nhân viên trẻ trong một ngân hàng lớn của thành phố, đã quyết định rằng có những cơ hội kinh doanh tốt trong lĩnh vực chất dẻo. Bỏ việc tại ngân hàng, họ thuyết phục mười hai người bạn góp nửa triệu đô la tiền vốn.

Tuy nhiên, trước khi họ góp tiền, họ cần cả hai người quản lý trẻ được bảo hiểm 300.000 đô la do công ty thụ hưởng. Hai chàng quản lý trẻ đã không thể mạo hiểm trước lợi ích của gia đình họ; những người góp vốn cũng không thể mạo hiểm tiền vốn của họ; thành phố công nghiệp nhỏ đó có lẽ sẽ không có được nhà máy đầy hứa hẹn đó, hơn 100 công dân có thể không được thuê với mức lương cao, nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Môt cặp vợ chồng, trông bề ngoài và tinh thần trẻ hơn so với tuổi đã đi theo ánh mặt trời từ khi họ nghỉ hưu 5 năm trước đây.

Theo chân họ, ta đi từ danh lam này đến thắng cảnh khác, vào những lúc mà mặt trời luôn toả sáng ở nơi họ đặt chân đến. Hoa, di tích lịch sử và đi du lịch là sở thích của họ. Chẳng phải người người kiếm được thật nhiều tiền.

Việc nuôi dạy ba đứa con của họ và việc học phí các trường cao đẳng cho các đứa con đúng là một sự hy sinh. Nhưng từ ngày đầu tiên đi làm, họ bắt đầu giành tiền để tham gia bảo hiểm nhân thọ. Ơ cái tuổi này, đáng lẽ trông họ phải già hơn; ba con trai của họ, những người đang phải chăm lo cho lũ trẻ của chính mình, có thể phải chịu gánh nặng nuôi nấng “Bố Mẹ già”.

Đôi vợ chồng già đó có thể mất đi sự độc lập và hạnh phúc, nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Sẽ không có một trí tưởng tượng lớn, những cuộc dã ngoại thú vị…, nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Không cần phải tưởng tượng quá nhiều cũng đủ nhìn thấy những khung cảnh với những hình dạng méo mó của đời sống xã hội nếu không có bảo hiểm nhân thọ.

Không quá thổi phồng sự việc nếu nói rằng chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ giảm đi một cách rõ rệt, cơ hội bị hạn chế, cảm giác giảm sút trách nhiệm xã hội…- nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Một cách sống: Chắc chắn một số lượng lớn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đảm bảo an toàn kinh tế cho từng cá nhân thì cũng đem đến sự an toàn kinh tế cho quốc gia.

Bảo hiểm nhân thọ được bán để bảo vệ ngôi nhà. Khi chúng ta bảo vệ ngôi nhà, chúng ta bảo vệ gia đình – đơn vị cơ bản nhất trong cơ cấu của quốc gia. Một nước được tạo thành từ những căn nhà an toàn là một nước mạnh. Bảo hiểm nhân thọ được bán để bảo đảm tương lai của trẻ em. Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Một nước có những công dân mạnh khoẻ, được đào tạo, hạnh phúc là một nước mạnh.

Khi tiền bảo hiểm do hàng triệu người đóng được đưa vào vòng quay của nền kinh tế, xây dựng nhà cửa, giáo dục trẻ em, chúng ta đang làm được nhiều nhất những điều tốt đẹp nhất. Bảo hiểm nhân thọ là một phát minh hết sức nhân văn của nhân loại!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI THẮC MẮC KHÁCH HÀNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI THẮC MẮC KHÁCH HÀNG

1. Tôi được biết phương châm hoạt động của Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) là “Gắn bó dài lâu” với Việt Nam. Vậy cam kết này đã được công ty thể hiện như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Tham gia vào thị trường Việt Nam là một chiến lược quan trọng và lâu dài đã được Dai-ichi Life nghiên cứu rất kỹ nhằm mục đích mở rộng hoạt động trong khu vực Châu Á. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm nhân thọ cùng với sứ mạng “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi mong muốn trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất tại Việt Nam ở cả phương diện phục vụ Khách hàng và đóng góp cho xã hội với 3 sứ mạng:

• Đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tốt nhất và ưu việt nhất;

• Mang lại sự hài lòng cao nhất cho Khách hàng;

• Mang lại sự hài lòng cho đội ngũ nhân viên và Tư vấn tài chính.

Ngoài ra, chúng tôi còn cam kết gắn bó dài lâu với khách hàng và đất nước Việt Nam thông qua quyết định tăng vốn đầu tư từ 12.2 triệu USD lên 25 triệu USD ngay khi vừa tiếp nhận Bảo Minh CMG vào ngày 18/01/2007. Sau đó, vào ngày 18/01/2008 (chỉ sau một năm hoạt động), Dai-ichi Life VN một lần nữa quyết định tăng vốn đầu tư từ 25 triệu USD lên 72 triệu USD và trở thành công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam. Điều này minh chứng cho cam kết “Gắn bó dài lâu” của chúng tôi.

2. Tôi được ích lợi gì khi tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ nhằm mục đích đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình và người thân khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Rủi ro trong tương lai là điều không ai mong đợi, nhưng chúng ta cũng không thể lường trước những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. Vì thế, trong suốt thời hạn tham gia bảo hiểm nhân thọ, nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với Người được bảo hiểm, thì hợp đồng bảo hiểm mang tính bảo vệ, trong trường hợp may mắn không có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì hợp đồng bảo hiểm là tài khoản tiết kiệm mà khách hàng đã dành dụm được.

3. Số tiền tôi đóng bảo hiểm nhân thọ có bị trượt giá do lạm phát không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Khi mua bảo hiểm nhân thọ, phí đóng được dàn trãi đều ra trong toàn bộ thời hạn hợp đồng nên vấn đề trượt giá chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều so với các hình thức gửi tiết kiệm khác như gửi một lúc số tiền lớn vào ngân hàng. Hơn nữa, khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam còn được chia lãi hợp đồng, khoản lãi chia tích lũy này có thể phần nào bù đắp nếu có trượt giá xảy ra. Điều quan trọng hơn cả là việc tham gia bảo hiểm không chỉ là tiết kiệm mà là sự an tâm của khách hàng khi được bảo vệ an toàn tài chính trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống, đây mới là ý nghĩa đích thực của bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh đó, hiểu được băn khoăn của khách hàng, kể từ tháng 04 năm 2010, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức đưa ra thị trường Quyền lợi Hỗ trợ trượt giá. Đây là Quyền lợi bảo hiểm được tham gia kèm với An Thịnh Chu Toàn thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Quyền lợi Hỗ trợ trượt giá sẽ giúp khách hàng chủ động vững vàng về tài chính trước tình hình lạm phát. Bằng việc tăng giá trị bảo hiểm hoặc tăng giá trị tiết kiệm (tùy theo lựa chọn), giá trị hợp đồng của khách hàng nhận được trong tương lai sẽ bảo toàn so với thời giá, mang lại sự bảo vệ tài chính một cách toàn diện hơn. Quý khách có thể tham khảo chi tiết Quyền lợi Hỗ trợ trượt giá tại mục sản phẩm của Dai-ichi Life Việt Nam.

4. Tôi có thể thanh toán phí bảo hiểm theo các phương thức nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Chủ động đóng phí bảo hiểm là nghĩa vụ và quyền lợi của khách hàng nhằm duy trì hợp đồng hiệu lực liên tục, đảm bảo quyền lợi được bảo hiểm của Quý khách. Dai-ichi Life Việt Nam luôn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng đóng phí bảo hiểm một cách thuận tiện nhất. Khách hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng phí bảo hiểm sau đây:

• Nộp tiền mặt tai bất cứ Văn phòng chi nhánh hoặc Văn phòng Tổng đại lý của Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc;

• Nộp tiền mặt tại một trong các Bưu cục – thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam;

• Chuyển khoản qua ngân hàng. Để biết danh sách cập nhật các Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thu phí, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng thuộc các văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam tại địa phương hoặc Tổng đài Dịch vụ khách hàng của Công ty theo số điện thoại (08) 38100888;

• Nộp phí thông qua Nhân viên thu phí (ở khu vực có mạng lưới thu phí tại nhà) hoặc Tư vấn Tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam.

Khi đóng phí bảo hiểm cho bất kỳ đại diện nào do Dai-ichi Life Việt Nam ủy quyền, khách hàng vui lòng yêu cầu phiếu thu hợp lệ vì đây là bằng chứng hợp pháp cho kỳ phí mà khách hàng đã đóng cho hợp đồng của mình

5. Tôi đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, gia đình tôi sẽ chuyển ra sinh sống tại Nha Trang, lúc đó tôi sẽ thanh toán phí bảo hiểm như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Quý khách vui lòng liên hệ với Tư vấn tài chính của hợp đồng, hoặc bộ phận Dịch vụ Khách hàng – văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam tại địa phương hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng của công ty theo số điện thoại (08) 38 100 888 để được hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ. Chúng tôi sẽ điều chỉnh nhân viên thu phí phục vụ hợp đồng phù hợp với địa bàn cư trú mới của Quý khách hoặc tư vấn cho Quý khách phương thức thanh toán phí phù hợp.

Để thuận tiện trong việc trao đổi thông tin với Quý khách và đảm bảo các quyền lợi bảo hiểm đúng theo qui định của điều khoản hợp đồng, xin Quý khách vui lòng thông báo NGAY cho công ty bằng văn bản khi có sự thay đổi địa chỉ liên hệ, số điện thoại nhà, số điện thoại di động hoặc địa chỉ hộp thư điện tử (nếu có).

6. Bảo hiểm tạm thời là gì?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Bảo hiểm tạm thời là một quyền lợi bảo hiểm “cộng thêm” mà các Khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam được hưởng ngay khi công ty Dai-ichi Life Việt Nam đóng dấu xác nhận đã nhận Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đã thu phí bảo hiểm đầu tiên của Khách hàng.

Quyền lợi bảo hiểm tạm thời này sẽ duy trì hiệu lực cho đến ngày Dai-ichi Life Việt Nam cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho Khách hàng hoặc ra quyết định tạm hoãn hoặc từ chối bảo hiểm đối với hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của Khách hàng.

7. Vì sao Giấy chứng nhận bảo hiểm không có chữ ký của khách hàng?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Hợp đồng bảo hiểm là thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Dai-ichi Life Việt Nam, bao gồm Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy Chứng nhận bảo hiểm, Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm cơ bản, Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có), Bảng minh họa và các thỏa thuận bằng văn bản khác của hai bên (nếu có) trong quá trình giao kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, Giấy yêu cầu bảo hiểm với đầy đủ thông tin về nhân thân, tình trạng sức khỏe cùng chữ ký của Bên mua bảo hiểm thể hiện mong muốn tham gia bảo hiểm của khách hàng. Giấy chứng nhận bảo hiểm thể hiện quyết định chấp nhận bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam đối với yêu cầu bảo hiểm đó. Như vậy, cả Giấy yêu cầu bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm là những văn bản không thể thiếu để tạo nên Hợp đồng bảo hiểm, mỗi chứng từ thể hiện ý chí của một bên tham gia tương ứng trong hợp đồng bảo hiểm. Đó chính là lý do không cần phải có chữ ký của khách hàng trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

8. Vì sao Khách hàng không được tham gia vào quá trình soạn thảo, điều chỉnh Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm của mình?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được xác lập trên cơ sở Yêu cầu bảo hiểm có chữ ký khách hàng kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm do công ty bảo hiểm phát hành cùng với các Điều khoản qui định quyền lợi bảo hiểm tương ứng. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, theo thông lệ quốc tế cũng như theo qui định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bảo hiểm luôn được cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Tài Chính phê duyệt để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng mang tính gia nhập. Chính vì các đặc tính này nên điều khoản hợp đồng của tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ đều có qui định về “thời gian tự do xem xét” hoặc “thời gian cân nhắc”. Theo đó, sau khi hợp đồng được phát hành, khách hàng có thời gian để xem xét lại một cách cẩn thận hồ sơ hợp đồng. Đối với Dai-ichi Life Việt Nam, thời gian cân nhắc là 21 ngày. Trong thời gian này, khách hàng có quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối tham gia hợp đồng bảo hiểm.

9. Trong trường hợp tôi muốn hủy hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, quyền lợi của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đều gắn với một kế hoạch tài chính cụ thể cho bản thân, gia đình hay đảm bảo tương lai học vấn cho con cái…. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn được phục vụ khách hàng đến khi hợp đồng đáo hạn và qua đó giúp khách hàng thực hiện được kế hoạch mà khách hàng đã hoạch định khi bắt đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ cùng chúng tôi.

Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng không thể duy trì hợp đồng bảo hiểm, theo qui định trong điều khoản hợp đồng, Chủ hợp đồng có thể yêu cầu hủy hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào khi hợp đồng đã duy trì hiệu lực được hai năm và thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ. Công ty sẽ thanh toán giá trị hoàn lại tính đến thời điểm khách hàng yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm.

10. Tại sao những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, giá trị hoàn lại lại thấp hơn phí bảo hiểm tôi đóng vào? nếu vậy thì tôi bị lỗ quá, thà tôi gửi tiết kiệm ngân hàng còn hơn?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Trong những năm đầu, chi phí khai thác hợp đồng như: chi phí khách hàng, chi phí thẩm định, in ấn và phát hành hợp đồng rất cao, nên trong 2 năm đầu, hợp đồng chưa có giá trị hoàn lại và những năm kế tiếp, giá trị hoàn lại sẽ hình thành dần. Trong khi đó, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào hằng năm là không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng, điều này có nghĩa là chi phí thực tế trong những năm đầu cao hơn nhiều so với số phí thu được từ hợp đồng đó.

Hơn nữa, đặc thù của bảo hiểm nhân thọ là “chia sẻ rủi ro”, nên ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, cho dù khách hàng chỉ mới đóng một hoặc hai kỳ phí, nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì công ty bảo hiểm phải chi trả cho khách hàng số tiền bảo hiểm và lãi chia tích lũy.

Vì lý do trên, nếu khách hàng hủy hợp đồng trong những năm đầu, không những khách hàng thiệt thòi mà công ty bảo hiểm cũng thiệt thòi không kém vì chưa thu hồi được chi phí đã bỏ ra. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng tham gia càng lâu thì giá trị hoàn lại sẽ càng cao.

Khi tham gia bảo hiểm, khách hàng nộp phí theo định kỳ đã lựa chọn để nhận được sự cam kết bảo vệ của công ty về việc chi trả quyền lợi bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra theo đúng qui định hợp đồng bất kể khách hàng tham gia bảo hiểm được bao lâu và nộp bao nhiêu kỳ phí. Trong trường hợp chi trả này, số tiền bảo hiểm lớn hơn số phí bảo hiểm định kỳ rất nhiều lần và thường lớn hơn tổng số tiền phí mà khách hàng đã nộp cho hợp đồng. Trong khi đó, nếu gửi tiền vào ngân hàng, khách hàng chỉ nhận lại được khoản tiết kiệm của mình.

Như vậy, có thể thấy rằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hội đủ cả 2 yếu tố: bảo vệ an toàn về tài chính thông qua cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm khi có rủi ro và tiết kiệm thông qua quyền lợi đáo hạn. Yếu tố bảo vệ là đặc tính quan trọng nhất và là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm.

11. Tôi đang gặp khó khăn về tài chính nhưng tôi không muốn hủy hợp đồng. Theo qui định, tôi có thể vay từ hợp đồng bảo hiểm. Vậy điều kiện và thủ tục vay như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

• Điều kiện: theo qui định hiện hành của công ty, Quý khách có thể yêu cầu tạm ứng tối đa 80% từ Giá trị hoàn lại của hợp đồng và Giá trị này phải đạt mức tối thiểu 2 triệu đồng. Khoản vay này sẽ được tính lãi theo lãi suất được công ty xác định vào từng thời điểm.

• Giải quyết: Quý khách chỉ cần hoàn tất Đơn yêu cầu thanh toán theo mẫu của công ty và có thể nhận tiền ngay tại bất cứ văn phòng chi nhánh của Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc trong vòng 30 phút sau khi chúng tôi nhận được đơn yêu cầu.

12. Đề nghị công ty cho biết về thời hạn thanh toán và thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm đáo hạn?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Thư thông báo hợp đồng chuẩn bị đáo hạn cùng Phiếu yêu cầu thực hiện quyền lợi đáo hạn sẽ được gửi đến Quý khách 30 ngày trước ngày đáo hạn hợp đồng. Quý khách có thể lựa chọn một trong các phương thức sau:

• Nhận toàn bộ quyền lợi đáo hạn.

• Trì hoãn nhận quyền lợi đáo hạn để hưởng lãi suất và rút thành nhiều lần sau đó tùy theo nhu cầu tài chính cá nhân.

Quý khách vui lòng lựa chọn giao dịch mong muốn, ký tên trên phiếu yêu cầu và gửi về công ty trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán theo phương thức Quý khách đã lựa chọn trong thời gian tối đa là 7 ngày (đối với phương thức thanh toán chuyển khoản) kể từ ngày hợp đồng đáo hạn.

13. Tôi có tiếp tục được công ty bảo hiểm khi làm việc ở nước ngoài không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu có rủi ro xảy ra đối với người được bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng, dù người đó đang sinh sống ở trong nước hay ở nước ngoài, công ty đều có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi bảo hiểm theo đúng các điều kiện, điều khoản đã được qui định trong hợp đồng bảo hiểm.

Tuy nhiên, trường hợp Quý khách dự định ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ 3 tháng trở lên, xin vui lòng thông báo với công ty để được thẩm định lại.

14. Khi nào tôi có thể hủy bỏ hoặc tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung? Thủ tục như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Đối với dòng sản phẩm bảo hiểm truyền thống, Quý khách có thể yêu cầu tham gia hoặc hủy bỏ sản phẩm bảo hiểm bổ sung trong thời gian tự do xem xét (21 ngày). Nếu sau thời gian này, Quý khách có thể tham gia thêm sản phẩm bổ sung bằng cách điền phiếu yêu cầu và tờ khai sức khỏe theo mẫu và gửi đến công ty 30 ngày trước ngày đáo niên của hợp đồng.

Trường hợp hủy bỏ sản phẩm bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ kỳ phí tiếp theo, Quý khách có thể điền phiếu yêu cầu theo mẫu và gửi đến Công ty 30 ngày trước ngày đến hạn nộp phí.

15. Khi nào thì hợp đồng được hưởng lãi chia và tôi có thể sử dụng khoản lãi chia như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Theo qui định trong hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng sẽ được tham gia chia lãi từ lợi nhuận kinh doanh của công ty sau khi đã duy trì hiệu lực được 02 năm và thanh toán phí đầy đủ. Quý khách có thể sử dụng lãi chia của hợp đồng bảo hiểm theo 01 trong 03 phương thức sau:

• Rút tiền mặt;

• Thanh toán phí bảo hiểm;

• Để lại tài khoản lãi chia để được hưởng lãi suất kép.

16. Thủ tục cấp lại hồ sơ hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp bị thất lạc?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Nếu hợp đồng bảo hiểm của Quý khách bị thất lạc, Quý khách vui lòng liên hệ Tư vấn tài chính hoặc bộ phận Dịch vụ Khách hàng văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam tại địa phương hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng của công ty theo số điện thọai (08) 38 100 888 để được hướng dẫn thủ tục yêu cầu cấp bản sao hợp đồng bảo hiểm.

17. Tại sao tôi phải thanh toán phí bảo hiểm trước khi hợp đồng bảo hiểm phát hành?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Việc thu phí tạm nộp trước khi tiến hành thẩm định yêu cầu bảo hiểm của khách hàng là quy định đang được tất cả các công ty bảo hiểm áp dụng. Quy định này được xem như một yếu tố ràng buộc trách nhiệm của khách hàng về tính nghiêm túc của quyết định tham gia bảo hiểm và xác nhận rằng khách hàng đã hiểu rõ mục đích tham gia bảo hiểm nhân thọ của mình.

18. Cho biết thời hạn khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Quý khách có thể đề nghị khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản theo mẫu của công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 02 năm kể từ ngày hợp đồng tạm thời mất hiệu lực.

19. Tôi được biết khi tham gia bảo hiểm nhân thọ với Dai-ichi Life Việt Nam thì được quyền tuyển sinh vào trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, xin giải thích rõ hơn về vấn đề này?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Dai-ichi Life Việt Nam có một chương trình hợp tác phát triển với Trường Đại học Quốc tế RMIT – Trường đại học quốc tế đầu tiên ở Việt nam với 100% vốn nước ngoài. Qua chương trình hợp tác này, RMIT Việt Nam sẽ dành riêng một số vị trí tuyển sinh hằng năm cho những Khách hàng tham gia chương trình An Sinh Giáo Dục hoặc An Thịnh Chu Toàn của Dai-ichi Life Việt Nam thông qua việc cấp Bằng chứng nhận Quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học RMIT. Chương trình này bắt đầu từ năm học 2007 và kéo dài đến năm học 2025.

Như vậy, ngoài các quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Quyền ưu tiên tuyển sinh vào Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam là một quyền lợi “cộng thêm” công ty Dai-ichi Life Việt Nam dành cho các khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm An Sinh Giáo Dục có số tiền bảo hiểm từ 200 triệu đồng trở lên hoặc sản phẩm An Thịnh Chu Toàn có số tiền bảo hiểm từ 500 triệu đồng trở lên và phí bảo hiểm tối thiểu là 34 triệu đồng/năm.

Với Bằng chứng nhận này, người thụ hưởng Quyền ưu tiên tuyển sinh sẽ có được các quyền lợi sau:

• Sẽ có tên trong danh sách ưu tiên tuyển sinh vào Trường Đại học RMIT vào năm đăng ký nhập học nếu đáp ứng các điều kiện tuyển sinh của trường.

• Có cơ hội nhận học bổng của RMIT Việt Nam và Dai-ichi Life Việt Nam.

Dai-ichi Life Việt Nam tin rằng quyền lợi cộng thêm này sẽ mang lại lợi thế đáng kể để các cháu có cơ hội học tập tại Trường RMIT, một trong những Trường Đại học Quốc tế tốt nhất hiện nay tại Việt Nam.

20. Quyền ưu tiên tuyển sinh vào Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam có thể được chuyển nhượng không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Theo qui định hiện tại của công ty, nếu người được bảo hiểm không có nhu cầu sử dụng, quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc Tế RMIT Việt Nam có thể được chuyển nhượng cho em ruột của Người được bảo hiểm và việc chuyển nhượng này phải được thực hiện trước năm nhập học đã đăng ký.

21. Việc con tôi không sử dụng quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam có ảnh hưởng đến quyền lợi đáo hạn hợp đồng không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam là quyền lợi cộng thêm Dai-ichi Life Việt Nam dành cho khách hàng bên cạnh các quyền lợi bảo hiểm đã cam kết trong hợp đồng. Chính vì vậy, việc Người được bảo hiểm quyết định học hay không học tại RMIT Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi đáo hạn của hợp đồng.

22. Tôi nghe nói Dai-ichi Life Việt Nam có sản phẩm An Thịnh Chu Toàn rất hay, vậy sản phẩm này có điểm gì vượt trội hơn so với các sản phẩm bảo hiểm khác?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Đây là dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung có nhiều điểm ưu việt hơn so với dòng sản phẩm bảo hiểm truyền thống trước đây. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm An Thịnh Chu Toàn, mời Quý khách tham khảo Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tại mục sản phẩm của chúng tôi.

23. Theo tôi được biết, kể từ 01/01/2011, Dai-ichi Life Việt Nam triển khai dịch vụ mới “Cổng thông tin Khách hàng (Customer Portal)” (tại địa chỉ: http://kh.dai-ichi-life.com.vn) và “Nhắn tin SMS” qua điện thoại di động, Công ty có thể giải thích và hướng dẫn rõ hơn được không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Trong 04 năm qua, với phương châm hoạt động “Khách hàng là trên hết”, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) luôn nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến cho Quý khách sự hài lòng cao nhất.

Trên tinh thần đó, kể từ ngày 01/01/2011, Dai-ichi Life Việt Nam rất hân hạnh giới thiệu đến Quý khách 02 dịch vụ mới:

• Cổng thông tin Khách hàng (Customer Portal): cung cấp cho Quý khách

+ Thông tin về sản phẩm tham gia

+ Thông tin về phí bảo hiểm

+ Thông tin về các giá trị hợp đồng

+ Các thông tin khác về Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng, Tư vấn phục vụ…

• Nhắn tin SMS qua điện thoại di động:

+ Thông báo cho Quý khách thông tin về kỳ phí đến hạn.

+ Cập nhật cho Quý khách các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Công ty.

Để đảm bảo thông tin hợp đồng của Quý khách được bảo mật, Quý khách vui lòng đăng ký sử dụng các tiện ích trên bằng cách điền đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm và gửi về Dai-ichi Life Việt Nam thông qua Tư vấn tài chính phục vụ hợp đồng hoặc nộp trực tiếp tại các Trung tâm phục vụ Khách hàng, Văn phòng Tổng Đại Lý của chúng tôi trên toàn quốc.

Ngay sau khi nhận được phiếu đăng ký của Quý khách, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ gửi Mã truy cập, Mật khẩu truy cập và Hướng dẫn sử dụng qua thư điện tử (Email) mà Quý khách đã cung cấp hoặc qua Bưu điện. Để biết thêm thông tin về dịch vụ này, Quý khách vui lòng liên hệ các Trung tâm Dịch vụ khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam, hoặc Tổng đài Dịch vụ khách hàng, điện thoại (08) 3 8100 888, nhấn phím 1, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TÌM HIỂU 60 CÁCH XỬ LÝ TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TÌM HIỂU 60 CÁCH XỬ LÝ TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG

1. Tôi không cần Bảo hiểm nhân thọ Nhân Thọ?

• Em rất thông cảm với suy nghĩ của Anh/Chị. Mỗi ngày tiếp xúc tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ cho khách hàng, nhiều người cũng có suy nghĩ như Anh/Chị.
• Chúng ta có thể không cần bảo hiểm nhân thọ, nhưng chúng ta cần tiền cho những nhu cầu của cuộc sống, mà BảO HIểM NHÂN THọ chính là nguồn cung cấp tài chính khi cần thiết nhất.
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, chúng ta sẽ yên tâm hơn trước những rủi ro không lường trước trong cuộc sống. Chúng ta có thể rất cẩn thận đề phòng những rủi ro, nhưng không phải ai cũng cẩn thận như chúng ta.
• Không ai nghĩ rằng đi trên thuyền sẽ gặp rủi ro, nhưng người ta vẫn trang bị phao cứu sinh trên thuyền.
• Nếu mọi người đều nghĩ như nhau là mình không cần BảO HIểM NHÂN THọ, thì ngành BảO HIểM NHÂN THọ sẽ ra sao? Tuy nhiên ngành BảO HIểM NHÂN THọ đã có doanh thu trên 15 ngàn tỷ và sẽ còn tăng trưởng rất nhanh. Vì nghĩ rằng anh sẽ rất cần đến BảO HIểM NHÂN THọ như bao nhiêu người khác, do vậy em đã tìm đến để gặp Anh/chị hôm nay.
• BảO HIểM NHÂN THọ khi chúng ta chưa cần đến thì có thể mua bất kỳ lúc nào, nhưng khi thật sự cần thiết thì sẽ không mua được với bất ký giá nào?

2. Tôi rất giàu, không cần bảo hiểm nhân thọ?

• Xin chúc mừng Anh/chị đã rất thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay, những người càng giàu có thì lại mua BảO HIểM NHÂN THọ nhiều nhất. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chính là cách giúp chúng ta bảo vệ tàì sản và sự giàu có của mình một cách cụ thể nhất.
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, chúng ta có thể đầu tư 1 số ít tiền của mình, để tạo lập ngay lập tức 1 khối tài sản lớn. Tất cả những tài sản khác đều phải đóng thuế, riêng BảO HIểM NHÂN THọ là khoản tài sản mà không cần phải đóng thuế.
• Xin chúc mừng anh/chị đã rất thành đạt và giàu có trong cuộc sống, người càng thành đạt thì càng nhiều tài sản, ngày nay thuế chuyển quyền thừa kế tài sản cũng là vấn đề rất đáng quan tâm, mà BảO HIểM NHÂN THọ chính là cách giúp chúng ta giảm nhẹ thuế khi chuyển quyền thừa kế tài sản cho con cháu.
• BảO HIểM NHÂN THọ chính là tài sản, vì BảO HIểM NHÂN THọ sẽ giúp chúng ta bảo toàn những khối tài sản khác như bất động sản….

3. Không cần thiết, tôi đã có bảo hiểm nhân thọ rồi?

• Chúc mừng anh/chị, hiện nay nhu cầu tài chính của mỗi gia đình không ngừng gia tăng. Thông thường người ta thường tham gia BảO HIểM NHÂN THọ với mức độ lên đến 15 or 20% thu nhập của người trụ cột trong gia đình, vậy em sẽ cùng anh/chị xem xét lại nhu cầu tài chính của mình trong thời gian tới nhé.
• Chúc mừng anh/chị đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, tuy nhiên còn có những nhu cầu khác về BảO HIểM NHÂN THọ cần phải xem xét thêm để bảo vệ an toàn tài chính gia đình 1 cách trọn vẹn nhất. ở những quốc gia phát triển, bình quân mỗi người dân sở hữu hơn 2 hợp đồng BảO HIểM NHÂN THọ.
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ theo nhu cầu khác nhau của mỗi gia đình, nhu cầu cuộc sống ngày 1 gia tăng, thông thường mọi người đầu tư khoảng 15-20 % thu nhập hàng năm của mình để tham gia BảO HIểM NHÂN THọ nhằm đạt những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Hiện nay Cty Cathay life đã thiết kế thêm nhiều sản phẩm có thể giúp anh/chị thêm chọn lựa, em sẽ tư vấn thêm để phục vụ anh chị mà không nhất thiết phải tham gia nếu anh chị cảm thấy mình không có nhu cầu.
• Hiện nay phần lớn người dân VN chúng ta thường tham gia BảO HIểM NHÂN THọ cho con cái hoặc mức độ bảo vệ còn rất thấp. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ bên cạnh ý nghĩa tiết kiệm thì việc bảo vệ người trụ cột chính trong gia đình sẽ còn quan trọng hơn.

4. Tôi không thích bảo hiểm nhân thọ?

• Em hiểu suy nghĩ của anh/chị, cũng như nhiều khách hàng khác khi em tư vấn, ban đầu đều không nhận thấy nhu cầu cần tham gia bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên sau khi cùng xem xét một cách nghiêm túc về những kế hoạch tài chính của mình, nhu cầu thu nhập khi về hưu, cũng như chi phí khám chữa bệnh thì phần lớn khách hàng sẽ tham gia một cách nhiệt tình.
• Chúng ta có thể không thích bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên BảO HIểM NHÂN THọ luôn gắn liền với cuộc sống của mỗi con người. Chẳng hạn nhu cầu di chuyển và đi lại chính là 1 nhu cầu thiết yếu, nếu chẳng may trên đường đi mà chúng ta gặp phải những rủi ro về tai nạn chẳng hạn, chúng ta sẽ cần đến 1 khoản tài chính đễ chữa trị, anh/ chị có đồng ý không ạ? Và đến lúc này BảO HIểM NHÂN THọ sẽ giúp chúng ta những khoản chi phí khi chúng ta cần đến nó nhất.
• Mọi người không thích BảO HIểM NHÂN THọ không phải vì BảO HIểM NHÂN THọ không tốt, mà vì lợi nhuận không hấp dẫn, tuy nhiên hiện nay những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cao hơn, bên cạnh sự đầu tư phí rất hiệu quả của các Cty BảO HIểM NHÂN THọ, sẽ thỏa mãn nhu cầu tốt nhất của khách hàng, chúng ta hãy cùng thảo luận và xem xét thực tế của vấn đề nhé?
• BảO HIểM NHÂN THọ có nhiều gia đình rất quan tâm và sở hữu 4 đến 5 hợp đồng, cũng có gia đình không có hợp đồng nào. Cùng là bảo hiểm nhân thọ, tại sao có sự khác biệt rất lớn như vậy?

5. Tôi không có hứng thú với bảo hiểm nhân thọ?

• Có thể anh/chị không hứng thú với BảO HIểM NHÂN THọ, nhưng hôm nay tới thăm anh/chị chỉ để giúp anh/chị hiểu được ý nghĩa và vai trò của BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình ra sao thôi, còn việc có tham gia hay không là quyền của anh/chị, vì công việc của em là giúp mọi người hiểu được vai trò cũng như ý nghĩa của BảO HIểM NHÂN THọ đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
• Em vẫn chưa chia sẻ về BảO HIểM NHÂN THọ với anh/chị, vậy mà anh chị đã không có hứng thú rồi, sản phẩm BảO HIểM NHÂN THọ rất phong phú và đa dạng, anh chị có biết em sẽ giới thiệu sản phẩm nào đến với gia đình anh chị không ạ? Cứ để em có cơ hội trình bày để anh chị hiểu thật rõ, còn việc có tham gia hay không. Với em, không phải là điều quan trọng nhất.

6. Tham gia bảo hiểm nhân thọ, khi chết mới nhận được tiền?

• Rất nhiều người cùng có suy nghĩ như anh chị, thực chất BảO HIểM NHÂN THọ không chỉ nhận được tiền khi có rủi ro xảy ra, BảO HIểM NHÂN THọ còn giúp khách hàng nhận được tiền và lãi đầu tư sau khi đáo hạn hợp đồng. Một số sản phẩm khác còn giúp anh chị những khoản chi phí y tế khi có rủi ro do tai nạn, hoặc viện phí.
• Đúng vậy, khi gặp rủi ro thì mới nhận được tiền và khi qua đời rồi thì dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không còn ý nghĩa nữa, nhưng với khoản tiền BảO HIểM NHÂN THọ nhận được sẽ giúp chúng ta chăm sóc và thể hiện trách nhiệm với những người thân yêu của mình.
• Hiện tại mỗi người chúng ta đều lao động để kiếm tiền và chăm lo cho gia đìng cũng như bản thân mình. Chúng ta còn cần chuẩn bị tài chính khi nghỉ hưu và không tiếp tục lao động nữa, mặc dù chúng ta vẫn phải sống và chi tiêu nhiều hơn nữa. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ bằng cách tiết kiệm rất có kỷ luật, chỉ cần tiết kiệm 15 đến 20% THU NHậP CủA MìNH, Để vừa bảo vệ tài chính gia đình, vừa thực hiện tiết kiệm cho hưu trí, để có cuộc sống thanh thản khi về già.
• Đúng vậy anh chị hiểu không sai, tuy nhiên mỗi con người đều phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ tài chính cho những người thân yêu của mình. Sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, nếu không có bảo hiểm nhân thọ, những người thân yêu của chúng ta sẽ còn khó khăn hơn nữa khi có rủi ro không mong đợi xảy ra.

7. Tôi không có tiền để đóng phí bảo hiểm nhân thọ?

• Đúng vậy, nếu chúng ta không có tiền để đóng phí BảO HIểM NHÂN THọ, thì làm sao chúng ta có đủ tiền để chăm sóc những người thân của mình. Giả sử nếu năm nay công ty hoạt động không có hiệu quả và thu nhập của chúng ta sẽ giảm 10% thì mình vẫn có thể điều chỉnh sinh hoạt để mà sống tiếp, đúng không anh chị? Với khoảng 10% thu nhập của mình hàng tháng, anh chị có thể tham gia 1 chương trình bảo hiểm nhân thọ phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Anh chị hãy cho em cơ hội để tư vấn cho anh chị, nếu thấy phù hợp thì tham gia, còn nếu không thì anh chị cũng có cơ hội để được tư vấn miễn phí.
• Nhiều người cũng nghĩ như anh chị, vậy theo anh chị mình cần phải có bao nhiêu tiền thì mới có thể tham gia BảO HIểM NHÂN THọ được? Thực tế trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể không ăn cơm. Và BảO HIểM NHÂN THọ cũng quan trọng như ăn cơm vậy, vì BảO HIểM NHÂN THọ sẽ giúp chúng ta bảo vệ khoản thu nhập khi có những rủi ro không mong đợi xảy ra.
• Đặc tính của BảO HIểM NHÂN THọ là sản phẩm đa dạng và phong phú, có những sản phẩm với mức phí rất thấp, chỉ khoảng 5 đến 7000 VND/ ngày có thể tham gia BảO HIểM NHÂN THọ với số tiền BảO HIểM NHÂN THọ rất cao.
• Để tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, phí Bảo hiểm nhân thọ không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà hiểu được BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp ích gì được cho gia đình mình mới là điều quan trọng.

8. Để tôi bàn bạc với vợ/chồng tôi đã?

• Nếu anh chị cần mua một món quà ý nghĩa và đầy bất ngờ để tặng cho vợ hoặc chồng mình, liệu anh chị có cần bàn bạc trước không? Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là món qùa quí giá và ý nghĩa nhất để thể hiện tình yêu với vợ hoặc chồng mình 1 cách trọn vẹn nhất. Vì như thế chúng ta mới có thể thể hiện sự chăm sóc người thân của mình ngay từ bây giờ và ngay cả khi mình không còn trên đời này nữa.
• Tôi rất cảm phục sự quan tâm đến gia đình, bằng cách trước khi làm bất cứ điều gì anh chị đều bàn bạc với nhau trước. Hôm nay quyết định tiết kiệm một khoản tiền nhỏ để vừa tiết kiệm và vừa thể hiện tình yêu của mình với gia đình, giả sử vợ hoặc chồng mình không thích thì mình sẽ không thực hiện hay sao? Liệu tôi có thể gặp anh hoặc chị ấy để giúp họ hiểu được tình yêu của anh/chị đã dành cho gia đình như thế nào không?
• Thưa anh chị, với quyết định tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, đây sẽ là một quyết định rất quan trọng liên quan đến an toàn tài chính gia đình anh chị, liệu anh chị có thể giúp tôi sắp xếp 1 cuộc hẹn để tư vấn cho cả anh và chị cùng tìm hiểu sẽ tốt hơn. Vậy khi nào sẽ tiện cho anh chị?

9. Tôi có bạn bè, người thân, bạn học đang làm ở Công ty bảo hiểm nhân thọ?

• Xin chúc mừng anh chị, vậy bạn của anh chị đã tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ cho anh chị chưa? Tại sao anh chị vẫn chưa tham gia? Anh chị có thể chia sẻ với tôi được không?
• Chúc mừng anh chị, vậy chắc chắn anh chị đã rất hiểu và tham gia nhiều hợp đồng BảO HIểM NHÂN THọ rồi đúng không? Anh chị có thể chia sẻ mình đã tham gia những sản phẩm gì rồi, để tôi có thể tư vấn giúp anh chị hiểu thêm những sản phẩm mới của công ty nhé?
• Xin cám ơn anh chị đã dành cho tôi cơ hội được chia sẻ về BảO HIểM NHÂN THọ với gia đình anh chị. Mặc dù anh chị đã có bạn bè, người thân làm việc trong cty BảO HIểM NHÂN THọ. Nhưng điều quan trọng là anh chị đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chưa? Và tôi cũng tin rằng anh chị cũng có bạn bè làm trong ngành khác như bán căn hộ, quần áo… nhưng chắc chắn không phải tât cả những gì anh chị có đều mua từ bạn bè đúng không ạ?
• Khi mua 1 dịch vụ không nhất thiết phải mua từ bạn bè của mình đúng không anh chị, điều quan trọng là chất lượng dịch vụ cũng như cung cách phục vụ khách hàng của mỗi người đều khác nhau. Sao anh không thử xem dịch vụ cũng như sản phẩm của công ty tôi xem có khác gì so với bạn mình không?
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ thông thường khách hàng sẽ được tư vấn rất nhiều lần với rất nhiều tư vấn viên khác nhau, bản thân tôi cũng trải qua rất nhiều lần tư vấn mới tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, hôm nay là dịp để tôi giúp anh chị có thêm những cập nhật mới nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ BảO HIểM NHÂN THọ của công ty tôi.

10. Để tôi suy nghĩ và cân nhắc thêm?

• Không sao, anh chị cứ cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia những kế hoạch tài chính với công ty, bên cạnh đó những công ty BảO HIểM NHÂN THọ cũng thường cân nhắc và xem xét tình hình tài chính cũng như sức khoẻ của khách hàng trước khi phát hành hợp đồng.
• Thưa anh chị, trong công việc, khả năng phán đoán và ra quyết định đúng lúc sẽ quyết định thành công hay không? Với BảO HIểM NHÂN THọ cũng vậy, quyết định đúng lúc cũng sẽ giúp anh chị bảo vệ và chăm sóc gia đình của mình một cách trọn vẹn nhất.
• Việc cân nhắc kỹ trước khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là điều rất quan trọng, nhưng tham gia BảO HIểM NHÂN THọ ngay bây giờ thì gia đình anh chị sẽ được bảo vệ ngay từ bây giờ, bên cạnh đó các công ty BảO HIểM NHÂN THọ thường cho khách hàng đến 21 ngày để xem xét quyết định có tham gia hợp đồng hay không mà vẫn được bảo hiểm nhân thọ trong thời gian cân nhắc.
• Vâng thưa anh chị, quyết định tham gia một chương trình tiết kiệm và bảo vệ an toàn tài chính gia đình thì cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ. Nhưng anh chị cũng nên cân nhắc những vần đề như sau: 1, tại sao rất nhiều người đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ? 2, Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ để làm gì? 3, Nếu phải đóng tiết kiệm 15 đến 20% thu nhập của gia đình, liệu có khó khăn về tài chính hay không và có thêm số tiền đó mà không tham gia bảo hiểm nhân thọ, liệu gia đình mình có được yên tâm và bảo vệ như những gia đình khác hay không?
• Đương nhiên mỗi người sẽ cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi tham gia BNHT. BảO HIểM NHÂN THọ là 1 sản phẩm vô hình không nhìn thấy và cũng không sờ thấy được? Cứ tưởng tượng ngày mai sẽ là ngày chúng ta về hưu ở tuổi 60, tuổi già luôn gắn liền với ốm đau và bệnh tật, chúng ta đã có đủ tài chính để chăm sóc cho bản thân va gia đình mình chưa?
• Thưa anh chị, cũng như anh chị tôi là người rất bận rộn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian của mình cho khách hàng hiểu được BảO HIểM NHÂN THọ, để gặp và được tư vấn cho anh chị, tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian, quan trọng hơn hết là anh chị sẽ hiểu BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp ích được gì cho gia đình của mình? Chỉ với 15 phút thời gian anh chị dành cho tôi, tôi sẽ giúp anh chị có được thêm nhiều thông tin để quyết định.

11. Tôi đang bận, để hôm khác bàn tiếp nhé?

• Chính vì biết anh chị rất bận rộn, nên tôi đã tranh thủ tư vấn cho anh chị, có rất nhiều việc quan trọng khác chúng ta có thể hoãn lại để giải quyết sau, tuy nhiên bảo vệ tài chính gia đình và thể hiện tình yêu của mình với gia đình là điều rất quan trọng với mỗi chúng ta.
• Chính vì biết anh bận rộn, nên tôi mới tranh thủ thời gian để tư vấn cho anh, chị. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là để đảm bảo an toàn tài chính gia đình và đề phòng những rủi ro trong cuộc sống, cũng như chuẩn bị khoản viện phí phòng những khi đau ốm. Chẳng hạn hôm nay chúng ta có bệnh thì không thể nói rằng mình không có thời gian, để khi khác rồi sẽ chữa trị, đúng không anh chị?
• Vâng, nếu hôm nay anh chị bận, thì tôi cũng sẽ không làm phiền đến anh chị. Vậy tuần sau khi nào anh chị rảnh, tôi sẽ ghé qua để tư vấn giúp anh chị?
• Có tham gia BảO HIểM NHÂN THọ hay không đối với tôi không phải là điều quan trọng nhất, tuy nhiên để dành ít phút để hiểu thêm về BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp được gì cho những người thân yêu và bạn bè của mình, tôi nghĩ anh chị sẽ sẵn sàng chứ? Nếu thấy lợi ích của BảO HIểM NHÂN THọ, anh chị có thể giới thiệu bạn bè và khách hàng giúp tôi cũng được?
• Chính vì biết anh chị đã rất bận rộn mới có thể xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay. Vì vậy chỉ cần khoảng 30 phút để tôi giúp anh chị hiểu được với 1 khoản phí BảO HIểM NHÂN THọ rất nhỏ, cũng có thể giúp anh chị bảo vệ tài sản va sự nghiệp của mình 1 cách chắc chắn và an toàn nhất. Vậy tôi có thể chia sẻ với anh chị trong 30 phút được không ạ?

12. Kế hoạch tài chính này rất tốt, nhưng để khi khác mình bàn tiếp nhé?

• Tôi rất hiểu suy nghĩ của anh chị, bàn về thời gian thì 3 rủi ro sau có thể xảy đến trong đời người đó là: sống quá thọ, mất quá sớm và ốm đau bệnh tật….. Trong tất cả các trường hợp trên, chúng ta đều cần đến tiền và BảO HIểM NHÂN THọ là công cụ giúp chúng ta có được khoản tài chính đúng lúc nhất khi chúng ta cần đến nó.
• Thưa anh chị, anh chị có thể yêu cầu tôi đợi cho đến khi nào anh chị có thời gian, và điều đương nhiên là tôi sẽ đợi được, nhưng với những người thân của của anh, chị liệu họ có đợi để được anh chị thể hiện tình yêu thương & trách nhiệm của anh chị không ạ?
• Thưa anh chị, tôi rất hiểu suy nghĩ của anh chị, tôi cũng có những người bạn thân, vì mỗi tuần đều gặp mặt, nên sẽ dành khi nào họ rảnh tôi sẽ tư vấn. Nhưng điều không may có thể xảy ra bất cứ khi nào? Nếu họ có vần đề chẳng may, tôi chắc sẽ rất ân hận, vậy khi nào anh chị rảnh thì cho tôi khoảng 30 phút để tư vấn nhé, bây giờ tôi nghĩ mình sẽ đi tư vấn cho những người bạn thân của mình thì sẽ tốt hơn. Cám ơn anh chị.
• Thưa anh chị, sản phẩm BảO HIểM NHÂN THọ rất đặc biệt là khi mình không cần đến có thể mua được, nhưng khi thật sự cần đến thì sẽ không mua được với bất ký giá nào? Anh chị biết tại sao không?
• Thông thường mọi người luôn ưu tiên cho những kế hoạch tài chính ngắn hạn khác như mua nhà, mua quan áo, thức ăn, đi ăn nhà hàng… nhưng nếu không có quần áo mới chúng ta thể mặc quần áo cũ, nếu không có nhà mới, xe mới, chúng ta có thể ở nhà cũ, đi xe cũ… nhưng BảO HIểM NHÂN THọ là kế hoạch tài chính trung và dài hạn sẽ giúp chúng ta an tâm về những khoản chi phí ngắn hạn khi có những rủi ro không mong đợi xảy ra.

13. Gửi tiết kiệm ở ngân hàng thì sẽ tốt hơn gửi bảo hiểm nhân thọ?

• Thưa anh chị, BảO HIểM NHÂN THọ và ngân hàng là 2 hoạt động hoàn toàn khác nhau, ngân hàng là nơi giúp chúng ta tiết kiệm dần để có được số tiền như chúng ta mong muốn, có thể rút ra ngay cả khi không cần đến. Gởi tiết kiệm ngân hàng cần thiết cho những mục tiêu ngắn hạn như mua sắm, chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên BảO HIểM NHÂN THọ giúp chúng ta tạo ra số tiền mình mong muốn sau đó tiết kiệm dần, đến khi chúng ta đáo hạn sẽ nhận toàn bộ tiền của mình đã tiết kiệm cộng với khoản lãi, nhằm phục vụ cho các mục tiêu dài hạn hơn như mua nhà, chuẩn bị tiền cho con vào đại học, chuẩn bị quỹ hưu trí để về hưu. Nếu chẳng may chúng ta gặp rủi ro, thì mặc dù chỉ đóng phí ít nhưng chắc chắn những người thân yêu của mình sẽ nhận được số tiền như mình mong muốn chứ không phải số tiền mình dành dụm được. Tóm lại từ khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mục tiêu của mình chắc chắn sẽ đạt được cho dù mình có thọ hay không, đó là sự khác biệt giữa BảO HIểM NHÂN THọ & ngân hàng. Hãy để tôi tư vấn rõ hơn cho anh chị nhé?
• Ngân hàng và BảO HIểM NHÂN THọ rất khác nhau, điểm khác biệt cơ bản nhất chính là 1 người khách hàng của ngân hàng và cty BảO HIểM NHÂN THọ đều mong muốn sau 10 năm tiết kiệm sẽ có được 100 triệu, với mỗi năm sẽ tiết kiệm 10 triệu đồng, nhưng đến năm thứ 3 chẳng may gặp rủi ro thì ngân hàng chỉ trả khách hàng của mình 30 triệu và lãi, nhưng cty BảO HIểM NHÂN THọ lại trả khách hàng mình 200 triệu + lãi. ->
• Nếu suy nghĩ như vậy thì BảO HIểM NHÂN THọ cũng không cần thiết tham gia, kinh doanh lại càng không cần thiết làm, mà tiết kiệm qua ngân hàng để lấy lãi là được, nhưng trên thực tế rất nhiều người tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, ngành BảO HIểM NHÂN THọ non trẻ của Việt Nam mỗi năm thu đến hơn 15 ngàn tỷ và còn tăng trưởng rất mạnh mẽ.
• Thưa anh chị, tôi có tiết kiệm trong ngân hàng để lấy lãi & dùng lãi suất để tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, trong mọi trường hợp tôi đều có thể đạt đựoc mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn của mình trong cuộc sống.

14. Thời gian tham gia bảo hiểm nhân thọ quá dài?

• Anh chị nghĩ rất đúng, tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là tham gia 1 kế hoạch tài chính trung và dài hạn, chính vì vậy BảO HIểM NHÂN THọ tham gia càng sớm mức phí càng thấp. Khi về già, tuổi già luôn gắn liền với ốm đau bệnh tật, chi tiêu sẽ nhiều hơn mà không còn tạo được thu nhập nữa, vì vậy với khoản tiết kiệm khoảng 15% hàng tháng sẽ giúp chúng ta có cuộc sống an nhàn khi về hưu. Thật nghịch lý khi con người luôn mơ ước sống thọ mà không hề chuẩn bị tài chính để sống thọ?
• Anh chị suy nghĩ rất đúng, bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch cung cấp tài chính lúc chúng ta cần thiết nhất. BảO HIểM NHÂN THọ không thể cung cấp khoản tài chính cho con cái anh chị để đi học đại học lúc bé 10 tuổi, anh chị có đồng ý không ạ? Và để con cái chúng ta đi học đại học thì chúng ta cũng không thể đợi đến lúc cháu 15 tuổi mới chuẩn bị, mà chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, anh chị có đồng ý với ý kiến của tôi không ạ?
• Anh chị hiểu rất đúng, vì nguyên tắc hoạt động của BảO HIểM NHÂN THọ là rất công bằng, thời gian tham gia càng dài, mức phí càng thấp và mức độ BảO HIểM NHÂN THọ càng cao.
• BảO HIểM NHÂN THọ cung cấp những giải pháp tài chính trung và dài hạn cho khách hàng, phí BảO HIểM NHÂN THọ sẽ được đầu tư vào những dự án trung và dài hạn. Chính vì vậy tham gia BảO HIểM NHÂN THọ bên cạnh bảo tức hợp lý, chúng ta còn mua được sự bình yên trong tam hồn lâu dài hơn. Ai cũng muốn được sống yên tâm và hạnh phúc trong thời gian dài, anh chị có đồng ý không ạ?
• Đúng vậy, tham gia BảO HIểM NHÂN THọ thời gian càng dài thì công ty BảO HIểM NHÂN THọ có trách nhiệm bảo vệ sự yên tâm của khách hàng càng dài, chẳng hạn khi chúng ta mua tivi hay xe ô tô, chúng ta cũng muốn được bảo hành với thời gian càng dài, càng tốt anh chị có đồng ý với ý kiến của tôi không ạ?
• Đúng vậy lúc trước tôi cũng suy nghĩ như anh chị, nhưng tham gia chơi hụi hay gửi ngân hàng để dành cho những mục tiêu ngắn hạn, riêng với BảO HIểM NHÂN THọ thì dành cho mục tiêu dài hạn.

15. Tôi đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ Xã hội & BảO HIểM NHÂN THọ y tế rồi?

• Chúc mừng anh chị đã có được những chế độ bảo hiểm nhân thọ đại chúng, tuy nhiên vì đây là BảO HIểM NHÂN THọXH, nên mức độ được chi trả cũng không cao như nhu cầu mong muốn của anh chị. Hơn nữa, những phúc lợi rộng rãi đó thông thường phục vụ cũng giới hạn và mức độ bảo vệ ở mức trung bình. Điều kiện để được BảO HIểM NHÂN THọ thông thường là phải làm việc từ 20 đến 25 năm, mà phần lớn mọi người rất ít thoả mãn những yêu cầu tối thiểu để được nhận lương hưu.
• BảO HIểM NHÂN THọ rộng mở luôn được thiết kế ở mức cơ bản và giới hạn, không thể phù hợp với tất cả mong muốn của mọi người và điều kiện kèm theo để được BảO HIểM NHÂN THọ cũng có những yêu cầu chuyên biệt. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ khách hàng sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế của mình để tham gia.
• Thông thường nguyên tắc BảO HIểM NHÂN THọXH và BảO HIểM NHÂN THọYT không được duy trì liên tục và thường xuyên, cũng như có điều khoản miễn thu phí như BảO HIểM NHÂN THọ.
• Thông thường BảO HIểM NHÂN THọXH sẽ không chi trả cho khách hàng trong trường hợp tự tử. Tuy nhiên những điều khoản này vẫn áp dụng trong BảO HIểM NHÂN THọ sau khi hợp đồng có hiệu lực trên 2 năm.
• Chúc mừng anh đã có được BảO HIểM NHÂN THọXH va Y tế, tuy nhiên quyền lợi này chỉ áp dụng cho cá nhân anh mà thôi, vậy còn những người thân yêu của anh thì sao? Liệu họ có cần được chăm sóc y tế và BảO HIểM NHÂN THọ không?

16. Tham gia bảo hiểm nhân thọ xui xẻo lắm?

• Nhiều khách hàng khác cũng có suy nghĩ giống anh chị, tuy nhiên hàng triệu người đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ. Khi HĐBảO HIểM NHÂN THọ đáo hạn, họ đã nhận lại khoản tiền của mình để chi tiêu, và hoàn thành mục tiêu của mình. Chỉ có một số ít khách hàng chẳng may gặp rủi ro và họ đã được chia sẻ rủi ro từ những khách hàng khác. Mặc dù khi rủi ro xảy đến thì rất công bằng, chúng ta không hề biết ai sẽ gặp rủi ro, và khi nào mình gặp rủi ro để mà tránh, nên mới có ngành BảO HIểM NHÂN THọ hoạt động như hiện nay.
• Nếu không có BảO HIểM NHÂN THọ thì khi rủi ro đến thì lại càng xui xẻo hơn, vì sẽ không có ai muốn thay chúng ta để mà chịu sự rủi ro. Thật may mắn, vì Công ty BảO HIểM NHÂN THọ sẽ thay mặt để giúp khách hàng vượt qua rủi ro về tài chính. BảO HIểM NHÂN THọ không dành cho người đã mất, mà BảO HIểM NHÂN THọ dành cho những người thân yêu của họ tiếp tục duy trì cuộc sống khi không còn người trụ cột trong gia đình nữa.
• Vâng với người không có BảO HIểM NHÂN THọ thì sẽ không có xui xẻo nhưng người có BảO HIểM NHÂN THọ sẽ không an tâm và tâm hồn sẽ rất bình yên, còn người không có bảo hiểm nhân thọ sẽ không được như vậy.
• Khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ thì Công ty luôn cầu mong cho khách hàng sống thật thọ và luôn may mắn, vì khi khách hàng gặp rủi ro thì công ty sẽ phải bồi thường cho sự rủi ro đó.
• BảO HIểM NHÂN THọ được thành lập để giúp khách hàng tránh những rủi ro về tài chính chứ BảO HIểM NHÂN THọ không phải thành lập để đem đến những điều không may mắn cho khách hàng.
• BảO HIểM NHÂN THọ luôn đem lại may mắn cho khách hàng của mình, vì BảO HIểM NHÂN THọ không chỉ chi trả khi khách hàng gặp rủi ro, mà phần lớn BảO HIểM NHÂN THọ chi trả khi con cái anh chị đi học đại học, chi tiền khi anh chị đến tuổi nghỉ hưu để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và được chăm sóc y tế tốt hơn.

17. Tôi còn độc thân, không có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ?

• BảO HIểM NHÂN THọ chính là chuẩn bị thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình vợ con sau khi mình kết hôn và cho dù còn độc thân thì chúng ta vẫn cứ phải chăm sóc cha mẹ và những người thân yêu khác của mình, đúng không anh chị?
• Vâng, dù đang còn độc thân chúng ta vẫn cần có BảO HIểM NHÂN THọ để xây dựng những mục tiêu khác trong cuộc sống, và người độc thân vẫn cần phải được chăm sóc y tế, viện phí khi có rủi ro, anh chị có đồng ý không ạ?
• Chính vì thấy anh chị còn độc thân, nên tôi mới đến đây để chia sẻ với anh chị những gì BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp anh chị bây giờ cũng như khi anh chị có gia đình sau này. Giả sử nếu 1 người phụ nữ gặp 2 chàng trai cùng đến cầu hôn 1 lúc, anh thứ nhất nói anh sẽ yêu và chăm sóc em đến khi anh chết, còn anh chàng thứ 2 sẽ nói anh sẽ yêu và chăm sóc cho em ngay từ bây giờ và ngay cả khi anh không còn trên đời này nữa. Nếu là người phụ nữ đó anh chị sẽ chọn người nào?
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ không chỉ đề dành cho người khác, mà tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là dành cho chính mình, để được độc lập tài chính khi về hưu, được chăm sóc y tế khi ốm đau, vẫn có thu nhập khi chẳng may bị tàn phế. Nhờ đó, sẽ không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
• Anh chị còn độc thân và mải lo cho sự nghiệp, luôn cảm thấy BảO HIểM NHÂN THọ không phải dành cho mình, tuy nhiên BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp chúng ta tạo ra 1 khối tài sản rất lớn trước, rồi đóng phí dần. Đó cũng là cách làm tăng gia trị bản thân đối với cuộc sống. Anh chị có đồng ý không ạ?
• BảO HIểM NHÂN THọ luôn có những sản phẩm đa dạng cho tất cả các đối tượng khách hàng, vì mọi người đều phải chịu rủi ro như sau. Chẳng hạn như khi chúng ta đi trên đường, cho dù chúng ta rất cẩn thận để tránh tai nạn, nhưng không phải ai cũng cẩn thận như anh chị. Vì vậy rất nhiều khách hàng còn trẻ và độc thân khác vẫn tham gia BảO HIểM NHÂN THọ. Họ tham gia BảO HIểM NHÂN THọ vì đây là bức thông điệp tình yêu thân thương dành cho gia đình, cha mẹ… Anh chị nghĩ sao khi mình tham gia BảO HIểM NHÂN THọ và để tên cha mẹ của mình là người thừa hưởng và nói với cha mẹ mình rằng con sẽ chăm sóc cha mẹ ngay từ bây giờ và ngay cả khi con không còn trên đời này nữa??
• Hoc sinh trong tất cả trường học đều còn độc thân và rất ít gặp rủi ro, nhưng chính phủ và nhà trường vẫn phải yêu cầu mua BảO HIểM NHÂN THọ tai nạn, đơn giản vì ai cũng cần được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, anh chị có thấy vậy không ạ?
• ý nghĩa của BảO HIểM NHÂN THọ cũng như khi đi vào rừng phải đem theo lương khô, lúc trời nắng phải mang theo dù che mưa, để khi đói bụng có thể dùng lương khô, khi trời mưa thì cần đến dù để che mưa vậy?

18. Nếu có chiến tranh, hoặc chính trị bất ổn thì sao?

• Thực sự mọi người luôn lo lắng đến những gì chúng ta không kiểm soát được, giả sử chiến tranh có xảy ra thì liệu chúng ta có thể đem theo tiền ở ngân hàng, mang theo cả ngôi nhà của mình để đi lánh nạn không? Hơn nữa người chết do chiến tranh chỉ có tỷ lệ rất nhỏ, nhưng người qua đời vì những rủi ro bệnh tật, tai nạn giao thông thì cao hơn gấp hàng trăm đến hàng ngàn lần, chúng ta cần phải đề phòng rủi ro nào trước theo anh chị?
• Thực tế cuộc sống hiện nay so với lúc trước đã tốt đẹp hơn rất nhiều lần, VN được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất, chính trị ổn định nhất, vậy ai sẽ tạo ra chiến tranh để cuộc sống ngày một kém đi? Chiến tranh có thể xảy ra, nhưng tỷ lệ này là 1%, nhưng những rủi ro khác là 99%.
• Không tham gia BảO HIểM NHÂN THọ thì sẽ không lo đến những rủi ro như chiến tranh,,, nhưng cuộc sống gia đình sẽ không được yên tâm, vì những rủi ro khác cao hơn hàng ngàn lần so với chiến tranh, rủi ro đó có thể là tai nạn giao thông, bệnh tật, tàn phế,,. Vậy chúng ta sẽ bảo vệ cho rủi ro nào trước?
• Nếu suy nghĩ như anh chị, thì sẽ không còn ai mua nhà, mua xe hay cho con đi học nữa… vì như thế chúng ta sẽ không tự bảo vệ được cho mình vậy?

19. Đồng tiền mất giá?

• Vâng thưa anh chị, đồng tiền thì để ở đâu cũng mất giá cả, chỉ có cách duy nhất để đồng tiền không mất giá là chúng ta sẽ tiêu hết toàn bộ số tiền mình có được hoặc phải đem đi đầu tư sinh lợi. BảO HIểM NHÂN THọ là 1 trong những kênh có thể giúp anh chị đầu tư tiền của mình tốt nhất. Bên cạnh đó anh chị còn tạo ra số tài sản lớn trước sau đó đóng phí dần. BảO HIểM NHÂN THọ giúp anh chị bảo vệ an toàn tài chính gia đình mình.
• Tôi đồng ý với anh chị, đồng tiền sẽ mất giá theo thời gian, và chính vì đồng tiền mất giá ở mức độ cho phép thì nền kinh tế mới phát triển được. Tuy nhiên khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là tham gia Bảo vệ và đầu tư, không phải mình đóng ngay lập tức 1 số tiền lớn, mà mình sẽ đóng phí dần.
• Tôi đồng ý với anh chị là đồng tiền sẽ mất giá cho dù ở VN hay bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng vậy. Hoặc chúng ta sẽ tiêu hết số tiền mình kiếm được, hoặc chúng ta sẽ tiết kiệm 1 khoản tiền nhỏ trong bảo hiểm nhân thọ, để mua 1 hợp đồng với mệnh giá bảo vệ rất cao, để đề phòng những rủi ro bất trắc trong cuộc sống.
• Đồng tiền mất giá nghĩa là lạm phát, mà có lạm phát thì nền kinh tế mới phát triển. Nhưng đồng tiền mất giá là vấn đề của nền kinh tế chung, trong tình hình an toàn giao thông hiện nay, sự ô nhiễm của môi trường sống, rất nhiều những tai nạn và bệnh nghề nghiệp ngày càng nhiều và chúng ta cần 1 khoản tài chính để đối phó với những rủi ro trên.
• Tôi đồng ý với anh chị là đồng tiền mất giá, chính vì vậy công ty Cathay lifeViet Nam đã thiết kế những sản phẩm đảm bảo thời giá, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Để tôi tư vấn về sản phẩm này để anh chị tham khảo nhé?

20. Bảo hiểm nhân thọ là lừa đảo?

• Tôi hiểu suy nghĩ của anh chị, vì ngành BảO HIểM NHÂN THọ lúc trước còn rất mới, nên một số đại lý còn thiếu chuyên nghiệp và tư vấn chưa đúng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên mỗi điều khoản của HĐ bảo hiểm nhân thọ đều được Bộ Tài Chính phê duyệt và chấp nhận, phần lớn những điều khoản đều bảo vệ lợi ích của người dân khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, ngay cả trường hợp khách hàng gian dối với công ty, thì công ty vẫn phải hoàn phí hoặc giá trị hoàn lại với điều kiện có lợi cho khách hàng. Ngành BảO HIểM NHÂN THọ mỗi năm thu hàng chục ngàn tỷ đồng, nếu BảO HIểM NHÂN THọ là lừa đảo thì liệu chính phủ và người dân Việt Nam có tham gia nhiều như vậy không ạ? Hãy để tôi tư vấn giúp anh chị hiểu hơn về BảO HIểM NHÂN THọ mà không nhất thiết anh chị phải tham gia, quan trọng là anh chị hiểu và có thể giới thiệu khách hàng, những người quen của mình luôn quan tâm và mong muốn bảo vệ gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.
• Không hiểu anh chị nói BảO HIểM NHÂN THọ là lừa đảo có nghĩa cụ thể là như thế nào ạ? Theo tôi được biết, BảO HIểM NHÂN THọ liên quan đến an ninh kinh tế, và ngành BảO HIểM NHÂN THọ thu hút hàng năm tới hơn 15,000 tỷ VND. ở các quốc gia phát triển mỗi người dân thông thường có tới 4 hoặc 5 HĐ bảo hiểm nhân thọ, Nhà nước quản lý Cty BảO HIểM NHÂN THọ bằng luật kinh doanh BảO HIểM NHÂN THọ và luôn khuyến khích người dân tham gia BảO HIểM NHÂN THọ để cuộc sống của người dân được đảm bảo về an toàn tài chính và VN là 1 trong những thị trường rất tiềm năng, rất nhiều Cty BảO HIểM NHÂN THọ đang xin giấy phép để hoạt động tại VN qua đó cho thấy BảO HIểM NHÂN THọ rất cần thiết với cuộc sống của mỗi chúng ta, để tôi sẽ tư vấn thêm giúp anh chị hiểu hơn về BảO HIểM NHÂN THọ mà không nhất thiết phải tham gia liền nếu anh chị không thấy được lợi ích của BảO HIểM NHÂN THọ.

21. Ngoài trừ bảo hiểm nhân thọ, muốn thảo luận gì cũng được?

• Tôi rất đồng ý với anh chị, chúng ta có thể không nhất thiết phải nói về BảO HIểM NHÂN THọ, vậy chúng ta sẽ nói về cuộc sống. Với anh chị điều gì quan trọng nhất với anh chị lúc này? Anh chị có thể nõi rõ hơn tại sao không? Anh chị đã làm gì để đạt mục tiêu quan trọng đó. Một điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó là rủi ro, nếu rủi ro không mong đợi xảy đến, làm sao anh chị đạt được mục tiêu rất quan trọng như vừa chia sẻ? Để tôi có thể chia sẻ giúp anh chị, giải pháp làm như thế nào đó anh chị chắc chắn đạt được mục tiêu của mình, anh chị có đồng ý không ạ? Nhưng giải pháp hoàn hảo này chính là BảO HIểM NHÂN THọ?
• Chúng ta có thể ghét BảO HIểM NHÂN THọ, nhưng BảO HIểM NHÂN THọ liên quan đến cuộc sống là cách để anh chị bảo vệ gia đình và người thân yêu của mình trứơc những rủi ro bất ngờ. Thường thì có một số người ghét BảO HIểM NHÂN THọ, nhưng chúng ta không thể ghét những người thân yêu của mình và BảO HIểM NHÂN THọ chính là bức thông đIửp tình yêu dành cho gia đình, hãy để tôi có cơ hội chia sẻ mà không bắt buộc anh chị phải tham gia, chỉ mong anh chị hiểu là đIều quan trọng nhất.

22. Điều khoản hợp đồng chỉ có lợi cho Công ty, tôi không tham gia?

• Một số khách hàng khác cũng suy nghĩ như anh chị, nhưng trên thực tế điều khoản hợp đồng không chỉ có công ty và khách hàng cùng ký mà còn có bên thứ 3 đó những là pháp luật. Bộ Tài Chính luôn xem xét đến những điều khoản luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng. Trong trường hợp có tranh chấp giữa khách hàng và công ty thì nơi ra quyết định cuối cùng vẫn sẽ là toà án tại VN. Hơn nữa nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm nhân thọ chính là chính trực và công bằng với tất cả mọi người tham gia.
• Tôi rất thông cảm với suy nghĩ của anh chị, tuy nhiên khi xem xét cho phép sản phẩm được bán tại Việt Nam, Bộ Tài Chính đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định để đảm bảo quyền lợi của người dân VN. Hãy để tôi chia sẻ và chứng minh điều nay qua những điều khoản hợp đồng được ký kết giữa công ty và khách hàng đến anh chị nhé?

23. Chưa nghe Công ty anh bao giờ, liệu có đáng tin không?

• Cathay life đã có hon 45 năm hoạt động và hiện là dịch vụ tài chính hàng đầu phục vụ hàng triệu KH tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Về tiềm lực tài chính, Cathay lifeFinanical được công ty Standard & Poors (là công ty chuyên đánh giá các lĩnh vực tài chính có uy tín trên thế giới) xếp hạng A, đây là 1 trong nhung thứ hạng cao nhất để chứng minh sự vững mạnh về tài chính.
Theo thông lệ quốc tế và Luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ VN, để bảo vệ quyền lợi KH, Bộ Tài Chính VN luôn có những biện pháp để giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các công ty bảo hiểm nhân thọ thông qua việc kiểm tra, kiểm toán, trích lập quỹ dự phòng bắt buộc nhằm đảm bảo khả năng chi trả của công ty. Do đó, Anh/Chị hoàn toàn an tâm vì các quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và Luật Đầu tư nước ngoài đều nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người tham gia.

• Việt Nam chúng ta có hơn 80 triệu dân , và hiện nay trải qua hơn 10 năm hoạt động cũng chỉ có khoảng 8 công ty BảO HIểM NHÂN THọ. Như Singapore, một đất nước chỉ có hơn 3 triệu dân mà đã có tới 18 công ty đang hoạt động.
Sắp tới chính phủ sẽ còn cấp phép cho nhiều công ty khác tham gia vào thị trường VN, và trước khi cấp phép thì Bộ Tài Chính đã tìm hiểu rất kỹ về những công ty mà Bộ cấp phép hoạt động, tuy nhiên hiện nay công nghệ thông tin rất phát triển, anh chị có thể hỏi thăm người thân của mình về công ty em, hoặc đến tham quan công ty.

24. Tôi sắp đi nước ngoài sống rồi, mua bảo hiểm nhân thọ để làm gì?

• Việc tham gia BảO HIểM NHÂN THọ sẽ không ảnh hưởng gì đến việc sắp đi định cư nước ngoài của anh chị và anh chị vẫn được bảo hiểm nhân thọ khi sống ở nước ngoài, hiện nay cũng có rất nhiều khách hàng của công ty là Việt Kiều hoặc người nước ngoài tham gia bảo hiểm nhân thọ.
• Khi đi định cư nước ngoài rồi, anh chị vẫn sẽ có dịp về Việt Nam để thăm thân nhân, hoặc ủy quyền cho thân nhân của mình đóng phí giúp hoặc nhận quyền lợi BảO HIểM NHÂN THọ khi đáo hạn HĐ và chuyển tiền ra nước ngoài giúp anh chị

25. Để khi nào tôi lớn tuổi rồi sẽ mua?

• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ càng sớm mức phí càng thấp và sản phẩm BảO HIểM NHÂN THọ chỉ tham gia được khi chúng ta chưa cần đến, nhưng khi cần đến sẽ không mua được với bất kỳ giá nào. Hơn nữa tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là tham gia kế hoạch tài chính dài hạn và chỉ nên tích lũy khoảng 10 – 20% thu nhập, khi tham gia quá muộn thì khoản tiền tích lũy sẽ rất thấp và không thoả mãn nhu cầu tài chính của mình khi đến tuổi nghỉ hưu.
• Cuộc sống con người luôn gắn liền với rủi ro, và thật công bằng khi rủi ro không phân biệt tuổi tác cũng như giới tính hay tình hình sức khoẻ. Cùng với tuổi tác con người khi càng lớn tuổi rủi ro càng cao, có nhiều khách hàng đã bị công ty từ chối vì tham gia ở độ tuổi rất cao,

26. Bạn tôi nói bảo hiểm nhân thọ rất khó bán, không ai mua?

• Một số khách hàng cũng nghĩ như anh chị. Trên thực tế ngành công nghiệp BảO HIểM NHÂN THọ là ngành phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Mỗi năm tại VN cũng như trên thế giới, rất nhiều đại lý làm việc và thành công với ngành BảO HIểM NHÂN THọ. Mỗi năm phí BảO HIểM NHÂN THọ thu được đã hơn 15,000 tỷ VND trong năm 2006, và BảO HIểM NHÂN THọ đã góp phần rất quan trọng trong sự phát triển chung của đạt nước.
• Đúng như ý kiến của anh chị, BảO HIểM NHÂN THọ rất khó bán, vì sản phẩm BảO HIểM NHÂN THọ là sản phẩm vô hình. Vì vậy khi tuyển dụng đại lý BảO HIểM NHÂN THọ, các Công ty thường tuyển rất nghiêm ngặt và đào tạo chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng thật tốt. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chính là thể hiện tình cảm và tình yêu thương của mình với người thân và gia đình, bạn anh có nói rõ là BảO HIểM NHÂN THọ hay không? Theo anh thì có phải vậy không?

27. Vợ/ chồng tôi rất khó tính, chắc là không mua bảo hiểm nhân thọ đâu?

• Tôn trọng vợ/chồng mình là điều rất quan trọng, tuy nhiên quan trọng hơn là anh cảm thấy BảO HIểM NHÂN THọ có giúp anh bảo vệ an toàn tài chính của minh không. Và nếu không có BảO HIểM NHÂN THọ thì không được, lúc đó anh chị sẽ tạo điều kiện để tôi có thể trình bày giúp anh chị thuyết phục người thân của mình. Và khi hiểu được quyền lợi nếu tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chính là tình cảm của anh chị dành cho người thân của mình thì chắc chắn sẽ không ai từ chối đúng không anh chị. Vậy anh chị có thể sắp xếp để tôi giúp anh chị tư vấn thêm cho người thân của mình nhe?
• Đúng vậy thưa anh chị, đồng vợ đồng chồng thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, vì tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chính là một kế hoạch tài chính lâu dài và cần phải hiểu thật rõ trước khi tham gia. Vậy tôi có thể gặp cả anh và chị tối nay lúc 7h để tư vấn nhé?

28. Tôi không muốn mua bảo hiểm nhân thọ, để vợ tôi làm của hồi môn?

• Một số người cũng suy nghĩ và hay nói đùa như anh, tuy nhiên nếu không có BảO HIểM NHÂN THọ, không có khoản tài chính thì lúc đó buộc vợ mình cần phải nương tựa vào người khác sớm hơn, không phải nương tựa để vì bản thân mà vì tương lai của con cái.
• Tôi nghĩ anh rất thích nói đùa, tuy nhiên giả sử một góa phụ giàu có thì sẽ vì trách nhiệm của mình mà chăm sóc con cái thật tốt và họ thường suy nghĩ rất kỹ trước khi tái giá, nhưng một goá phụ nghèo khó thì thường phải tái giá thật nhanh vì đơn giản phụ nữ sẽ thường hy sinh vì con cái của mình, anh đồng ý không ạ?

29. Chờ tôi trả xong những khoản vay ngân hàng trước, rồi sẽ bàn về bảo hiểm nhân thọ?

• Tôi rất hiểu suy nghĩ của anh chị, trong cuộc sống có những khoản cần phải chi tiêu trước như mua nhà, mua xe… Vì vậy, chúng ta phải vay ngân hàng. Tuy nhiên khi vay ngân hàng, chúng ta cũng phải cần đến BảO HIểM NHÂN THọ vì sao? Giả sử 1 người vay 1 tỷ đồng trị giá tương đương 50% giá trị căn nhà và phải trả trong 15 năm. Nếu chẳng may có 1 rủi ro nào đó xảy đến cho anh chị, anh chị không có khả năng thanh toán khoản vay thì ngân hàng sẽ phát mãi ngôi nhà. Trong trường hợp anh chị đã tham gia HDBảO HIểM NHÂN THọ, thì giả sử không có rủi ro xảy ra, sau 15 năm tham gia, anh chị có thể nhận số tiền đáo hạn HĐ để thanh toán cho ngân hàng. Còn trong trường hợp anh chị gặp rủi ro, khoản tiền bồi thường từ HĐ bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp anh/chị thanh toán cho ngân hàng. Vậy anh chị có muốn ngôi nhà này chắc chắn sẽ là của mình ngay từ bây giờ hay không?
• Vay ngân hàng và tham gia BảO HIểM NHÂN THọ đều có những lợi ích khác nhau. Lợi ích của ngân hàng dành cho những mục tiêu trước mắt và ngắn hạn, còn BảO HIểM NHÂN THọ dành cho những mục tiêu và kế hoạch lâu dài. Đồng thời BảO HIểM NHÂN THọ còn giúp bảo vệ trách nhiệm đối với những khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng. Để tôi chia sẻ với anh chị tại sao lại như vậy nhé?

30. Ngày xưa không có bảo hiểm nhân thọ, mọi người vẫn sống đó thôi?

• Tôi đồng ý với ý kiến của anh chị. Khi xưa người ta không dựa vào BảO HIểM NHÂN THọ nhiều, mà dựa vào người thân, bà con hàng xóm. Hàng xóm và những người xung quanh là người chia sẻ chuyện vui buồn, giúp đỡ mỗi khi chúng ta gặp hoạn nạn. Nhờ đó tiết kiệm được nhiều chi phí trong cuộc sống. Hơn nữa, nhu cầu vật chất trước đây cũng khá đơn giản. Tuy nhiên hiện nay XH ngày 1 phát triển, đô thị hoá ngày càng lớn. Tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ đều phải thuê mướn dịch vụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, môi trường sống ngày nay có nhiều điều không hay hơn, do đó rủi ro từ tai nạn và bệnh tật cũng cao hơn so với cuộc sống trước đây. Từ đó, anh/chị cũng nhận thấy là nhu cầu bảo vệ bản thân và gia đình cũng cần hơn.

31. Đợi bạn tôi mua bảo hiểm nhân thọ rồi, tôi sẽ mua?

• Một số người thường mua bảo hiểm nhân thọ bởi thấy bạn bè của mình tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, hoặc có tâm lý chờ xem bạn mình mua sản phẩm gì. Tuy nhiên, nhu cầu tài chính cũng như điều kiện của mỗi người khác nhau, cùng một số tiền tiết kiệm như nhau nhưng mỗi người có nhu cầu bảo vệ & tiết kiệm khác nhau thì việc tư vấn cũng khác nhau.
• Việc mua BảO HIểM NHÂN THọ là căn cứ vào nhu cầu của mỗi người. Hơn nữa tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là cách để tiết kiệm & kết hợp với bảo vệ an toàn tài chính gia đình của mình. Hơn ai hết anh chị phải là người quyết định cho tương lai gia đình mình thay vì để bạn bè của mình quyết định giúp, anh chị có đồng ý với ý kiến của tôi không ạ? Hãy để tôi giúp anh chị tư vấn, rồi anh chị sẽ lại là người chia sẻ và giúp bạn bè của mình hiểu về BảO HIểM NHÂN THọ. Như vậy sẽ tốt hơn, vì trong cuộc sống rủi ro là điều không ai biết trước được. Vì vậy chúng ta cần chủ động bảo vệ an toàn tài chính gia đình của mình

32. Vợ/chồng tôi không đồng ý tham gia bảo hiểm nhân thọ đâu?

• Trong công việc của mình, một số khách hàng ban đầu cũng có suy nghĩ như anh chị, vì rất khó để anh chị thuyết phục người thân của mình. Nhưng nếu anh chị tạo cơ hội để tôi gặp trực tiếp người thân của anh chị bàn bạc sẽ tốt hơn. Tham gia bảo hiểm nhân thọ chính là cách thể hiện và chăm sóc người thân của mình khi có rủi ro không mong đợi xảy đến. Nếu anh chị tham gia BảO HIểM NHÂN THọ và để tên vợ hoặc chồng của mình là người thừa hưởng, chúng ta có thể chăm sóc người thân gia đình của mình ngay từ bây giờ và ngay khi không còn sống trên đời này nữa. Nếu hiểu được tình yêu đó thì tôi tin vợ hoạch chồng anh chị sẽ đồng ý.
• Không đồng ý tham gia BảO HIểM NHÂN THọ đơn giản vì vợ chồng anh chị chưa thực sự hiểu được ý nghĩa của BảO HIểM NHÂN THọ. Vợ chồng của anh chị không thích về BảO HIểM NHÂN THọ, nhưng chắc chắn rất yêu gia đình mình và BảO HIểM NHÂN THọ là cách giúp anh chị thể hiện tình yêu đó. Vậy vợ chồng anh chị thích và quan tâm đến điều gì nhất? Hãy giúp tôi gặp vợ/ chồng anh/ chị, tôi sẽ không nói nhiều về BảO HIểM NHÂN THọ, nhưng tôi sẽ giúp cho vợ chồng anh chị hiểu rõ BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp được gì cho anh chị mà không nhất thiết phải tham gia, nếu anh chị không muốn tham gia.
• Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, việc quyết định tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là điều rất tốt. Nhưng nếu ông xã chị không đồng ý thì có thể vì chưa được tư vấn đầy đủ. Chị hãy giúp tôi gặp ông xã của chị để xem tôi có thể tư vấn thêm không nhé.

33. Tham gia bảo hiểm nhân thọ, phải đi khám y tế, phiền phức qúa?

• Thiết nghĩ việc thăm khám sức khoẻ là quyền lợi của anh chị. Đôi khi áp lực và bận rộn của cuộc sống dễ dàng làm mình quên đi việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Do đó, việc thăm khám sức khỏe theo yêu cầu của công ty khi anh/chị tham gia bảo hiểm nhân thọ là cơ hội rất tốt để anh chị có thể kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ của mình. Anh/chị cũng biết có rất nhiều căn bệnh khi phát hiện sớm, cơ hội điều trị rất cao và chi phí điều trị cũng ít tốn kém hơn. Anh/chị cứ yên tâm vì việc thăm khám sức khỏe với các công ty BảO HIểM NHÂN THọ được tổ chức và phục vụ rất tốt, vì đó là quyền lợi của KH.
• Thăm khám sức khoẻ thường xuyên đó là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên việc chăm sóc y tế của chúng ta vẫn chưa thật tốt nên thường mọi người ngại đi thăm khám. Hiểu được tâm lý đó, các Công ty BảO HIểM NHÂN THọ thường phối hợp với những trung tâm y tế đạt chuẩn để khám sức khoẻ theo yêu cầu. Các anh chị sẽ được phục vụ rất tốt. Hơn nữa ngay cả máy móc cũng còn phải bảo trì thường xuyên, huống chi sức khoẻ con người là điều quan trọng nhất.

34. Chờ thêm mấy năm sau, phí bảo hiểm nhân thọ rẻ hơn, tôi sẽ mua?

• Mọi người thường quan tâm đến mức phí BảO HIểM NHÂN THọ rẻ hay mắc và thường so sánh, nhưng thực tế khi thiết kế sản phẩm, tổng số phí khách hàng đóng luôn thấp hơn mệnh giá của HĐ vì có thêm khoản phí kỹ thuật. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ càng sớm, mức phí càng thấp và anh chị có thể được bảo vệ càng sớm. Nếu anh/chị chần chừ và chờ thêm vài năm nữa mới quyết định mua thì lúc đó, có thể phí bảo hiểm nhân thọ anh/chị đóng sẽ cao hơn nhiều nếu anh/chị mua ngay từ bây giờ. Độ tuổi và tình trạng sức khoẻ của anh/chị là một trong những yếu tố tạo thành khoản phí bảo hiểm nhân thọ anh/chị phải nộp. Hiện nay tuổi anh/chị còn trẻ và sức khoẻ còn tốt, có thể khoản phí anh/chị đóng sẽ thấp hơn nhiều nếu anh/chị chờ 5 năm hay 10 năm nữa mới quyết định, vì lúc đó tuổi anh/chị đã cao, tình trạng sức khỏe không được như bây giờ. Hơn nữa, nếu anh/chị tham gia trễ sẽ giới hạn thời hạn của HĐ.

35. Có thể giảm phí bảo hiểm nhân thọ cho tôi không?

• Phí BảO HIểM NHÂN THọ là khoản phí đã được thiết kế và tính toán trước sao cho có lợi cho khách hàng cũng như công ty và đại lý. Việc trực tiếp hay gián tiếp giảm phí sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc đối với đại lý. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là việc anh chị đã đảm bảo an toa(n tài chính gia đình mình. Mức phí này là duy nhất và không thể giảm trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu công ty có thể giảm phí và thiếu công bằng với những khách hàng khác liệu anh chị có yên tâm để mà tham gia cùng với công ty không ạ?
• Phí BảO HIểM NHÂN THọ là khoản phí được xác định và không thay đổi trong suốt thời hạn của HĐ, việc giảm phí thì không thể thực hiện được trong bất kỳ trường hợp nào. Quan trọng hơn hết vẫn là chất lượng dịch vụ tư vấn và phục vụ của tư vấn viên đối với gia đình anh chị, anh chị có thấy vậy không?

36. Để tôi so sánh với sản phẩm của những Công ty khác rồi sẽ quyết định?

• Thưa anh chị, mỗi công ty đều có cách thiết kế sản phẩm và cung cấp dịch vụ khác nhau, sao cho mức phí hợp lý và cạnh tranh trên thị trường. Hơn nữa cùng 1 sản phẩm như nhau thì Bộ Tài Chính cũng có qui định mức hoa hồng cũng như xem xét đến mức phí trước khi quyết định cho phép bán sản phẩm. Hiện nay trên thị trường đã có hơn 8 công ty BảO HIểM NHÂN THọ đang hoạt động, để so sánh sản phẩm của 8 công ty thì cần 1 khoản thời gian rất dài. Anh chị có đồng ý không ạ? Tuy nhiên việc so sách giữa tổng phí anh chị đóng vào so với quyền lợi nhận đước, anh chị sẽ rất dễ so sánh.

37. Điều khoản của những Công ty khác tốt hơn điều khoản của Công ty anh đó?

• Thưa anh chị, điều khoản BảO HIểM NHÂN THọ của các công ty BảO HIểM NHÂN THọ khi hoạt động tại thị trường Việt Nam tương đối đồng nhất, vì trước khi phê duyệt cho sản phẩm được lưu hành, Bộ Tài Chính và cơ quan quản lý nhà nước sẽ duyệt cho đúng pháp luật và có lợi cho khách hàng. Như vậy theo anh chị, cụ thể là điều khoản nào sẽ tốt hơn ạ? Anh chị có thể chia sẻ giúp tôi không ạ?
• Tất cả các công ty BảO HIểM NHÂN THọ hoạt động tại thị trường Việt Nam khi tính phí đều sử dụng chung 1 bản tỷ lệ tử vong và những nguyên tắc tính phí cơ bản như nhau, quan trọng hơn hết vấn là cung cách phục vụ của đại lý mỗi cong ty.

38. Nếu những đại lý bán bảo hiểm nhân thọ nghỉ việc thì hợp đồng sẽ như thế nào?

• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là 1 kế hoạch tài chính lâu dài, thông thường công ty luôn có đại lý phục vụ thay thế cho những đại lý đã nghỉ việc. Việc anh tham gia BảO HIểM NHÂN THọ không chỉ có đại lý phục vụ mà còn có công ty, nhóm bạn cùng phục vụ. Hơn nữa làm sao anh chị biết tôi sẽ không hoạt động lâu dài trong ngành này. Nếu anh chị không tham gia với tôi, chắc anh chị cũng sẽ tham gia với tư vấn khác. Quan trọng là anh chị đã tham gia bảo vệ tài chính gia đình của mình lâu dài là điều quan trọng nhất.
• Vâng sao anh chị không thắc mắc sớm hơn, tôi đã hoạt động trong ngành này XX năm rồi, và hoạt động trong BảO HIểM NHÂN THọ cũng không phải khó lắm, quan trọng là hoạt động liên tục và phục vụ khách hàng tốt, cũng như tư vấn trung thực.

39. Tham gia bảo hiểm nhân thọ là dại nhất, để tiền của mình cho Công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư mua nhà, đất?

• Thưa anh chị, tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là căn cứ trên nhu cầu thực tế của mình. Mỗi khách hàng cùng tham gia tạo thành quĩ lớn để công ty BảO HIểM NHÂN THọ có thể đầu tư và khi có lãi suất sẽ chia lại cho khách hàng, công ty BảO HIểM NHÂN THọ cũng như những hoạt động trong lãnh vực khác, đều là sự đầu tư của số đông người, liệu anh chị có thể đầu tư vào địa ốc với chỉ vài chục ngàn hàng ngày?
• Đúng vậy thưa anh chị, nhiều người cũng suy nghĩ như vậy, nhưng nhiều người khác lại tham gia BảO HIểM NHÂN THọ với suy nghĩ khác. Nếu anh/chị đầu tư vào bất động sản, chứng khoản, vàng….anh/chị phải bỏ ra 1 khoản tiền khá lớn, nhưng với BảO HIểM NHÂN THọ thì anh/chị chỉ trích từ thu nhập hàng tháng của mình và tích lũy vào HĐBảO HIểM NHÂN THọ của anh/chị.

• Nếu anh/chị đầu tư bất động sản, cùng 1 lúc anh/chị phải bỏ ra một số tiền rất lớn, từ vài trăm triệu đến vài tỷ. Thế nhưng khoản đầu tư này chưa chắc là đã sinh lợi và an toàn, khi mà Nhà Nước rất chú trọng đánh thuế cao với đối tượng đầu tư bất động sản. Trong khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, khoản tiền đóng phí là khoản tích lũy được anh/chị đóng hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, trích ra từ thu nhập hàng tháng của anh/chị. Thế thì với số tiền ít như vậy, chắc chắn anh/chị không thể đầu tư bất động sản ngay được, mà chỉ có thể tích lũy dần dần thông qua HĐBảO HIểM NHÂN THọ để đến khi HD đáo hạn, anh/chị sẽ có 1 khoản tiền đáng kể để đầu tư vào 1 lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, không chỉ có lãi mà anh/chị còn được công ty bảo hiểm nhân thọ bảo vệ an toàn tài chính và an toàn cho chính anh/chị.

40. Tôi tự đem tiền mình đi đầu tư, lợi nhuận sẽ cao hơn bảo hiểm nhân thọ?

• Thưa anh chị, một trong những ngành đầu tư có lãi suất cao hiện nay là bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, quĩ đầu tư, vàng, ngoại tệ… và BảO HIểM NHÂN THọ. Nhưng để đầu tư vào những ngành khác chúng ta phải có ngay 1 số vốn lớn, nhưng với BảO HIểM NHÂN THọ thì chỉ với số tiền 10-20% thu nhập hàng tháng, vừa tiết kiệm & đầu tư nhưng quan trọng hơn hết còn được bảo vệ tài chính gia đình. Bên cạnh đó, anh chị vẫn có thể tự đầu tư. Nguyên tắc đầu tư hiệu quả chính là không bỏ trứng cùng 1 giỏ, anh chị có đồng ý không ạ?

41. Tôi mua bảo hiểm nhân thọ tai nạn và y tế là đủ rồi?

• Nhiều người cũng có suy nghĩ như anh/chị, chỉ cần tham gia bảo hiểm nhân thọ tai nạn và y tế với mức phí thấp và thời gian bảo hiểm nhân thọ ngắn. Tuy nhiên đối với 2 hình thức này, khi hết hạn HĐ, KH sẽ không nhận lại được tiền đã đóng và không đuợc chia lãi. Nếu KH tham gia BảO HIểM NHÂN THọ Nhân thọ, quyền lợi được hưởng sẽ tương tự hoặc cao hơn. KH được tham gia chia lãi cùng công ty, được nhận lại Số tiền bảo hiểm nhân thọ khi HĐ đáo hạn.
• Nhiều người có suy nghĩ như anh chị, mức phí thấp và thời gian bảo hiểm nhân thọ ngắn. Tuy nhiên đối với bảo hiểm nhân thọ ngắn hạn & tai nạn thường được tham gia khi vay ngân hàng, đi du lịch và mức phí thấp vì đây là sản phẩm dành cho tất cả mọi người, quyền lợi cũng thấp. Khi đến đáo hạn hợp đồng mà muốn tham gia lại thì sẽ thẩm định lại sức khỏe, cũng như mức phí sẽ tăng, trong một số trường hợp, khi sức khoẻ của khách hàng không đảm bảo thì sẽ không được chấp nhận BảO HIểM NHÂN THọ hoặc sẽ tăng phí khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ.

42. Công ty đã mua bảo hiểm nhân thọ cho tôi rồi, tôi không cần tự mua thêm?

• Nhiều người cũng có suy nghĩ như anh chị, tuy nhiên sau đó họ vẫn tự tham gia BảO HIểM NHÂN THọ vì những lý do sau: Bảo hiểm nhân thọ XH & Y tế thường tham gia theo nhu cầu của số đông & chưa chắc thoả mãn toàn bộ nhu cầu của anh chị. Theo thống kê rất ít người làm việc cho 1 công ty qúa lâu, và rất nhiều người muốn sau 1 thời gian làm thuê họ có xu hướng làm chủ doanh nghiệp. Trong tất cả các trường hợp trên, bên cạnh bảo hiểm nhân thọ do công ty mua, thì BảO HIểM NHÂN THọ vẫn có thể giúp chúng ta thoả mãn những nhu cầu khác của mình.

43. Tham gia bảo hiểm nhân thọ thời gian dài, lỡ sau này tôi không có tiền đóng phí thì sao?

• Thông thường mỗi khách hàng nên tiết kiệm từ 15-20% thu nhập hàng tháng vào BảO HIểM NHÂN THọ là vừa. Vì BảO HIểM NHÂN THọ là khoản tiết kiệm dài hạn, do đó trong các điều khoản cũng như nghiệp vụ BảO HIểM NHÂN THọ đã lường trước được trường hợp này. Một số nghiệp vụ có thể giúp khách hàng như : duy trì HĐ với mệnh giá thấp hơn, giảm mệnh giá HĐ… Bên cạnh đó khi nhìn lại 10 năm trước, thu nhập của chúng ta thường tăng lên, do được tăng lương, thăng chức,,, vì vậy khách hàng sau 1 thời gian tham gia thường họ sẽ mua thêm những hợp đồng với mệnh giá cao hơn trước rất nhiều.

44. Tham gia bảo hiểm nhân thọ có thật sự tốt như anh nói không?

• Qua hơn mấy trăm năm hoạt động, BảO HIểM NHÂN THọ đã giúp cho hàng triệu triệu khách hàng trên toàn thế giới đạt được nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Ngay cả 1 nước mà BảO HIểM NHÂN THọ vừa chỉ mới hoạt động hơn 10 năm vừa qua như Việt Nam, đã có biết bao gia đình được bảo vệ an toàn tài chính, nhiều đứa trẻ vẫn tiếp tục được đến trường khi cha mẹ chẳng may gặp rủi ro trong cuộc sống. Mỗi năm ngành BảO HIểM NHÂN THọ tại Việt Nam đã chi 1 khoản tiền rất lớn để chi trả cho khách hàng.

45. Tôi nghĩ tham gia bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ là được rồi (BảO HIểM NHÂN THọ tài sản, nhà, xe,,,), không cần tham gia bảo hiểm nhân thọ nhân thọ?

• Trong cuộc sống, con người chính là tài sản quí giá nhất. Con người tạo ra những tài sản còn lại. Nếu anh chị có con gà đẻ trứng vàng, anh chị sẽ bảo vệ con gà hay quả trứng?
• Thực tế anh chị đã nhìn thấy được nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ, vì vậy anh chị đã tham gia bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ, là một trong những hình thức BảO HIểM NHÂN THọ rất quan trọng. BảO HIểM NHÂN THọ Phi nhân thọ giúp chúng ta bảo vệ những rủi ro liên quan đến tài sản như cháy nổ, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ. Tuy nhiên đối với BảO HIểM NHÂN THọ nhân thọ giúp chúng ta bảo vệ những rủi ro khác liên quan đến con người như tai nạn giao thông, chi phí (nằm viện, chi phí học hành của con cái, chi phí sinh hoạt…). Vì vậy tham gia BNHT chính là cách thể hiện trách nhiệm, tình cảm với chính bản thân mình và những người thân yêu của mình.

46. Công ty bảo hiểm nhân thọ phá sản thì làm sao?

• Trong tất cả các ngành nghề của XH, chính phủ quản lý BảO HIểM NHÂN THọ chặt chẽ nhất, bởi vì ngành kinh doanh của BảO HIểM NHÂN THọ liên quan đến con người, đến những phúc lợi của con người. Chính vì vậy luật kinh doanh BảO HIểM NHÂN THọ rất chặt chẽ, từ khi hoạt động hàng trăm năm đến nay, chưa có Công ty BảO HIểM NHÂN THọ nào có thể chiếm dụng được phí của khách hàng.
• Bởi vì BảO HIểM NHÂN THọ là kênh thu hút vốn nhàn rỗi trong dân chúng rất lớn, vì vậy BảO HIểM NHÂN THọ liên quan đến an ninh chính trị và kinh tế XH. Hoạt động BảO HIểM NHÂN THọ luôn nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ, đều đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, hơn nữa BảO HIểM NHÂN THọ hoạt động trên nguyên tắc số đông chia sẻ rủi ro cho số ít, bảo phí phải được đầu tư vào những khoản có lợi nhuận an toàn cao nhất.
• Theo thông lệ quốc tế và Luật Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ VN, để đảm bảo quyền lợi của KH, khi một công ty bảo hiểm nhân thọ có dấu hiệu khó khăn về tài chính, Bộ Tài Chính sẽ trực tiếp giữ quyền quản lý công ty và sau đó sẽ chọn một công ty bảo hiểm nhân thọ khác có khả năng tài chính vững mạnh hơn tiếp tục phục vụ các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của công ty này. Rất mong Anh/Chị an tâm vì các quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ cũng như Luật đầu tư đều nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm nhân thọ.

47. Tôi còn rất khoẻ, không cần bảo hiểm nhân thọ?

• Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm khi đang khoẻ mạnh thì chúng ta có thể tham gia bất kỳ lúc nào, nhưng khi sức khỏe không còn phù hợp nữa thì công ty BảO HIểM NHÂN THọ sẽ không chấp nhận BảO HIểM NHÂN THọ dù với giá nào. Nguyên tắc của BảO HIểM NHÂN THọ chính là công bằng và chính trực, đã có rất nhiều khách hàng đã bị từ chối bảo hiểm nhân thọ khi sức khoẻ không đảm bảo.
• Đúng là hiện nay sức khoẻ của anh/chị là tốt và anh/chị còn trẻ nữa. Nếu mua BảO HIểM NHÂN THọ ngay từ bây giờ, anh/chị sẽ hưởng được mức phí bảo hiểm nhân thọ thấp, việc phát hành HĐ và kiểm tra y tế khá đơn giản, nhanh chóng. Tuy nhiên, khi anh/chị lớn tuổi, bệnh tật xuất hiện thì sẽ rất khó mua BảO HIểM NHÂN THọ hoặc nếu mua được thì phải đóng khoản phí BảO HIểM NHÂN THọ rất cao. Anh/Chị cũng biết rủi ro, tai nạn, bệnh tật đến sẽ không chừa 1 ai. Do đó, anh/chị hãy mua BảO HIểM NHÂN THọ ngay từ bây giờ để phòng ngừa bệnh tật xảy ra trong tương lai.
• Một điều công bằng nhất trong cuộc sống, chính là rủi ro, rủi ro có thể là tai nạn giao thông, là bệnh tật, là tàn phế hay sống qúa thọ. Trong tât cả các trường hợp trên chúng ta đều cần đến tiền, mà BảO HIểM NHÂN THọ sẽ cung cấp tiền khi chúng ta cần đến nó nhất.

48. Bảo hiểm nhân thọ nên tìm những người giàu tham gia, thu nhập của tôi thấp, không đủ tiền để tham gia đâu?

• Tôi đến tư vấn cho anh chị HĐ BảO HIểM NHÂN THọ 100, 200 trăm triệu hay hơn thế nữa, không có nghĩa là anh chị sẽ nộp ngay 100, 200 trăm triệu 1 lần mà anh chị sẽ tích lũy dần bằng cách tiết kiệm 10,000, 20,000 ngàn hàng ngày để được tích lũy và đảm bảo an toàn tài chính trong 10 hay 20 năm.
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ không nhất thiết phải là người giàu có, tùy vào khả năng tài chính của mỗi người, chúng ta có thể tham gia ở mức 5,000 hay 5 triệu mỗi ngày. Điều quan trọng là chúng ta hiểu BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp gì để chúng ta đạt được mục tiêu và ước mơ của mình trong cuộc sống. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của BảO HIểM NHÂN THọ đối với cuộc sống thì chúng ta sẽ tham gia vì bản thân và gia đình anh chị chứ không phải vì tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ.
• BảO HIểM NHÂN THọ là dành cho con người, và khi thiết kế sản phẩm thì ai cũng có thể tham gia, tùy theo mức độ và khả năng tài chính của mình mà thôi. Như vậy mới gọi là BảO HIểM NHÂN THọ. Hơn nữa khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, tất cả khách hàng đều được công ty phục vụ và bảo vệ như nhau bất kể khách hàng tham gia mệnh giá lớn hay nhỏ. Nguyên tắc của nghành BảO HIểM NHÂN THọ là luôn công bằng với tất cả mọi người.
• Rất thông cảm với suy nghĩ của anh chị, nhưng tôi không phải bán vàng bạc, đá quí mà bán BảO HIểM NHÂN THọ, bán sự an tâm về tài chính và giúp khách hàng của mình thể hiện tình cảm tình yêu thương với những người thân. Quan trọng là tôi giúp anh chị nhận ra được điều đó thông qua BảO HIểM NHÂN THọ mà thôi.

49. Ăn còn không đủ, làm sao tham gia bảo hiểm nhân thọ?

• Khi tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chúng tôi luôn chú trọng những người có thu nhập trung bình. Nếu anh chị không thể tham gia, làm sao tôi có thể tham gia BảO HIểM NHÂN THọ được? Hơn nữa khi khoẻ mạnh chúng ta còn không đủ thu nhập, vậy thì khi ốm đau bệnh tật chúng ta còn cần nhiều thu nhập hơn nữa. Vậy làm sao chúng ta có được khoản thu nhập khi cần bảo vệ an toàn tài chính gia đình đây. Với chỉ từ 5000 mỗi ngày, chúng ta có thể tham gia một chương trình bảo hiểm nhân thọ cho mình & gia đình rồi. Để tôi giúp anh chị tư vấn về chương trình bảo vệ an toàn tài chính gia đình nhé. Nếu anh chị thấy thích thì tham gia, còn không thì anh chị cũng có thể giúp tôi giới thiệu thêm khách hàng.
• Tiền tham gia BảO HIểM NHÂN THọ không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là anh chị hiểu được vai trò và ý nghĩa của BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp gì được cho gia đình của mình, và khi có thu nhập ổn định anh chị tham gia cũng chưa muộn, vậy để tôi giúp cho anh chị hiểu về những ưu điểm của sản phẩm của công ty Cathay lifenhé.

50. Mua bảo hiểm nhân thọ, chi bằng mua vàng để dành sẽ tốt hơn?

• Nếu mỗi tháng chúng ta tiết kiệm được 1 chỉ vàng thì trong vòng 20 năm cũng chỉ tiết kiệm được 24 cây vàng. Tuy nhiên 20 năm là 1 khoảng thời gian dài, biết bao nhiêu thay đổi và rủi ro có thể xảy đến. Nếu mỗi tháng chúng ta tiết kiệm với số tiền này, thì 20 năm sau chúng ta sẽ có 1 khoản tiền còn hơn 24 cây vàng nữa theo nguyên tắc lãi kép phát sinh. Nếu chẳng may có rủi ro thì mất mát con người là không gì bù đắp được nhưng những chi phí, cũng như tương lai học tập của con cái mình chắc chắn sẽ đảm bảo, hay để tôi giải thích cho anh chị vì sao nhé?
• Mua vàng chúng ta phải có ngay 1 khoản tài chính rất lớn, nhưng tham gia BảO HIểM NHÂN THọ bằng những khoản tiết kiệm nhỏ hàng ngày, chúng ta vẫn có thể đảm bảo an toàn tài chính gia đình. Sao anh chị không dành 1 khoản nhỏ khi tiết kiệm bằng vàng mà đầu tư vào BảO HIểM NHÂN THọ vì không ai bỏ toàn vộ trứng vào 1 giỏ, anh chị có đồng ý với tôi không ạ?
• Để bảo vệ an toàn tài chính gia đình tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là tốt nhất. Để đảm bảo số tiền chúng ta có giá trị ổn định có lẽ mua vàng sẽ an toàn. Để có lãi suất cao thì mua chứng khoán hoạc gửi ngân hàng sẽ tốt hơn nhưng rủi ro khi tham gia chứng khoán cũng cao hơn. Vì vậy mà chúng ta không nên để trứng vào cùng một giỏ, hay cùng tôi phân tích nhu câu tài chính của gia đình anh chị nhé?

51. Có con cái, khi về già sẽ có người chăm sóc cho mình?

• Ngày xưa người ta thường nghĩ vậy, khi về già sẽ sống dựa vào con cái. Việc nuôi dưỡng con cái chính là nghĩa vụ của cha mẹ. Tuy nhiên hiện nay xã hội phát triển, cuộc sống cũng thay đổi, ở những quốc gia BảO HIểM NHÂN THọ còn mới thì thông thường cha mẹ về già sẽ dựa vào con cái, nhưng những quốc gia phát triển thì khi về già sẽ sống dựa vào quỹ hưu trí hoặc kế hoạch hưu trí từ BảO HIểM NHÂN THọ. Bởi vì tuổi già luôn gắn liền với ốm đau, bệnh tật mà mỗi người cần khoản tài chính rất lớn cho bản thân, nếu dựa vào con cái thì nghĩa vụ chăm sóc con cái của anh chị sẽ bị ảnh hưởng.

• Sống dựa vào con cái khi về già là điều ai cũng mong muốn, tuy nhiên XH ngày 1 phát triển, cuộc sống luôn thay đổi và theo đó, các giá trị cuộc sống cũng đã thay đổi theo. Nhiều bài báo cũng luôn nêu lên những tấm gương không chăm sóc cha mẹ khi về già với những nội dung thường đăng trên báo như lá rụng về cuội…. hoặc cha mẹ nuôI con như trời biển, con nuôI cha mẹ tính tháng tính ngày. Và mỗi con người đều mong muốn khi về già, mình sẽ độc lập tàI chính khi về hưu, cần đI du lịch.,,, được sự kính trọng của con cháu, anh chị có đồng ý không ạ?
-> Sống dựa vào con cái khi về già là điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên, anh chị cũng thấy hiện nay xã hội phát triển và theo đó, các giá trị của cuộc sống cũng thay đổi theo, gần giống với cách sống ở Phương Tây. Các anh chị đọc báo chí cũng thấy ngày nay, xuất hiện nhiều người không chăm lo cho cha mẹ…Do đó, còn gì bằng khi về già, chúng ta được độc lập tài chính, sử dụng từ quỹ hưu trí mà mình đã chuẩn bị khi còn trẻ, các anh chị có đồng ý với ý kiến này của tôi không ạ? Bằng cách tiết kiệm từ 10 – 20% thu nhập hàng tháng đã giúp anh/chị hình thành nên Quỹ hưu trí này.

• Cuộc sống XH ngày càng thay đổi, cuộc sống tam tứ đại đồng đường dần ít đi và thay vào đó là mô hình gia đình đơn và thu nhỏ, hiện nay đã thế, liệu 30 năm sau, cuộc sống gia đình đơn sẽ nhiều hơn, anh chị có đồng ý không ạ?
• Chăm sóc con cái là nghĩa vụ của cha mẹ, chăm sóc cha mẹ đó cũng là nghĩa vụ của con cái, tuy nhiên, ai cũng mong muốn được độc lập về tài chính khi nghỉ hưu, để có thể đi du lịch, tham thu những nơI con trẻ do bận với nghĩa vụ chăm sóc con cáI hiện nay, bằng cách tiết kiệm khoảng 10 đến 20% thu nhập hàng tháng, vừa giúp anh chị Bảo vệ an toàn tàI chính gia đình, vừ hình thành quĩ hưu trí khi vền hưu, cùng 1 khoản tiết kiệm và đạt được cả 2 mục tiêu trong cuộc sống, để tôI giúp anh chị hiểu rõ hơn về sản phẩm nhé?

52. Trong điều khoản hợp đồng có ghi giá trị giải ước khi hủy HĐ trước 2 năm sẽ không nhận được tiền, từ trên 2 năm mới nhận được 1 khoản nhưng rất ít?

• Tôi rất hiểu suy nghĩ của anh chị, tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là tham gia kế hoạch tài chính trung và dài hạn. Công ty BảO HIểM NHÂN THọ sử dụng tiền phí của khách hàng đầu tư vào những dự án trung và dài hạn để có lãi cao hơn. Trong quá trình tham gia, công ty đã có nhiều biện pháp nhằm giúp KH tiếp tục duy trì HĐ nếu KH có gặp khó khăn, ví dụ như Giảm Số tiền bảo hiểm nhân thọ của HD, tạm ngưng nộp phí trong thời hạn 2 năm…Hơn nữa mỗi khách hàng chỉ nên tiết kiệm 15-20% THU NHậP CủA MìNH VàO bảo hiểm nhân thọ Mà THÔI. Quan trọng hơn hết là tham gia BảO HIểM NHÂN THọ để đề phòng những rủi ro bất trắc trong cuộc sống. Đến khi đáo hạn chúng ta có khoản tàI chính cho riêng mình, nếu chẳng may rủi ro thì BảO HIểM NHÂN THọ giúp chúng ta bảo vệ an toàn tàI chính cho những người thân yêu.
• Trong cuộc sống không có giảI pháp nào là hoàn hảo, tham gia chơI hụi thì rủi ro cao, gửi ngân hàng thì rủi ro thấp nhưng lãI không cao. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ vừa được bảo vệ vừa tiết kiệm.
• Phí bảo hiểm nhân thọ KH nộp khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ được Công ty BảO HIểM NHÂN THọ tính toán dựa trên phí bảo hiểm nhân thọ thuần, là khoản phí nhằm cung cấp các quyền lợi bảo hiểm nhân thọ như cam kết trong HĐBảO HIểM NHÂN THọ và phí quản lý HĐ. Trên thực tế, chi phí quản lý phát sinh không bằng nhau trong suốt thời hạn HĐ. Vào những năm đầu tiên, các chi phí để phát hành và phục vụ HĐ (chi phí kiểm tra y tế, hoa hồng cho đại lý, đóng góp vào quỹ dự phòng rủi ro, chi phí in ấn HĐ…) lớn hơn rất nhiều so với khoản tiền KH đã đóng vào. Do vậy, nếu KH hủy HĐ trước 2 năm thì GTHL = 0, tức là KH sẽ không nhận lại được tiền. Tuy nhiên, chi phí phục vụ vào những năm tiếp theo thấp hơn những năm đầu nên GTGU sẽ có khuynh hướng tăng dần theo thời gian.
Anh/Chị cứ yên tâm về yếu tố bảo vệ cho khách hàng vì những rủi ro bất ngờ xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của HĐ cũng đều được công ty thực hiện theo đúng cam kết.

53. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ không có lợi?

• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chính là bảo vệ tài chính gia đình, tích luỹ cho những kế hoạch của tương lai. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ không những có lợi mà còn có ý nghĩa xã hội của nó. Sản phẩm BảO HIểM NHÂN THọ là 1 sản phẩm vô hình, không phải ai cũng dễ nhận biết lợi ích của BảO HIểM NHÂN THọ ngay lập tức được. BảO HIểM NHÂN THọ chính là bức thông điệp tình yêu thân thương của mình dành cho gia đình & những người thân yêuCùng với sự phát triển của XH, ngày nay những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không chỉ đơn thuần là bảo vệ và tiết kiệm nữa, mà BảO HIểM NHÂN THọ còn có những sản phẩm mang tính đầu tư, để giúp khách hàng của mình có được lợi nhuận cao nhất khi tham gia đầu tư thông qua BảO HIểM NHÂN THọ.
• BảO HIểM NHÂN THọ chính là quỹ chia sẻ rủi ro của số đông người dành cho số ít người. Ngay cả những học sinh mỗi ngày đến trường, nơi có rủi ro rất thấp mà vẫn cần có BảO HIểM NHÂN THọ tai nạn, vậy thì những người trụ cột trong gia đình như chúng ta, mỗi ngày đều đối diện với những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống, sao chúng ta lại không quan tâm hay tìm hiều lợi ích của BảO HIểM NHÂN THọ? Hãy để tôi giúp anh chị hiểu về lợi ích của BảO HIểM NHÂN THọ mà không nhất thiết phải tham gia nếu anh chị không muốn.

54. Tôi không cần BảO HIểM NHÂN THọ, nếu tôi chết vợ và con tôi sẽ thừa hưởng doanh nghiệp này?

• Quan điểm của anh không có gì sai, nhưng anh có thể để tôi khuyên 1 bà quả phụ như thế này không? Cổ đông & khách hàng cứ tiếp tục bỏ tiền đầu tư vào công ty này đi, mặc dù giám đốc điều hành vừa qua đời?
• Để lại tàn sản là doanh nghiệp cho vợ con cũng cần phải đóng thuế, vậy anh đã chuẩn bị khoản thuế để đóng cho thừa kế hay chưa? Hay anh chấp nhận vợ con mình sẽ bán bớt một phần công ty để làm việc đó.

55. Tôi sẽ dùng tài sản còn lại để ổn định hoàn cảnh gia đính

• Thông thường chúng ta sẽ có 4 khoản tiền có thể sử dụng trong hoàn cảnh này, thứ 1 là tiền mặt, thứ 2 là bán tháo nhà cửa tài sản, nhưng khi bán qúa gấp sẽ không được giá vì đây là tài sản lớn. Thứ 3 vay tiền từ người thân & ngân hàng, thứ 4, đó là khoản tiền có được từ BảO HIểM NHÂN THọ để bảo toàn tài sản của mình với khoản chi phí rất thấp. Hãy để tôi chia sẻ với anh chị phương pháp thứ 4 này nhé.

56. Tôi không biết sản phẩm nào là tốt nhất?

• Thông thường sản phẩm của BảO HIểM NHÂN THọ rất phong phú và đa dạng nhằm thoả mãn nhu cầu tốt nhất trong mỗi giai đoạn cuộc sống của khách hàng, có sản phẩm để tạo lập quĩ tiết kiệm cho giáo dục, hưu trí, bảo vệ tài chính gia đình. Anh chị có thể cho biết trong những điều trên đây, điều nào với anh chị là quan trọng nhất hiện nay, để tôi có thể tư vấn cho anh chị hiểu.
• Mỗi sản phẩm được thiết kế nhằm thoả mãn những nhu cầu khác nhau của khách hàng tại mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc sống. ở những quốc gia phát triển thông thường mỗi người có đến 3 hoặc 4 hợp đồng. Vậy với anh chị lúc này nhu cầu nào là quan trọng nhất?

57. Vợ & con tôi đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ rồi, chắc tôi khỏi tham gia

• Vai trò của người phụ nữ trong XH ngày càng cao, tuy nhiên là người trụ cột trong gia đình, thì vợ và chồng đều quan trọng như nhau và đều cần đến BảO HIểM NHÂN THọ để bảo vệ an toàn tài chính cho gia đình và người thân. Hay để tôi chia sẻ giúp anh vì sao nhé?
• Quan trọng là ai sẽ là người đóng phí và là người tạo ra thu nhập chính trong gia đình, va thường thì mọi người tham gia cho những người trụ cột trong gia đình trước, và quan trọng hơn BảO HIểM NHÂN THọ không chỉ chi tra khi đáo hạn hay khi có rủi ro mà còn chi trả cho viện phí khi có ôm đau, bệnh tật & chi phi viện phí chi trả cho người được bảo hiểm nhân thọ.

58. Tôi có đủ tiền mặt, ngân phiếu, cổ phiếu & trái phiếu, tôi đủ tiền trong mọi trường hợp, vậy theo bạn tôi cần BảO HIểM NHÂN THọ để làm gì?

• Tôi tin anh chị đã có được mọi thứ và chúng có được là do sự tính toán rất giỏi của anh chị trong kinh doanh. Vậy cho phép tôi hỏi lại, tại sao anh chị phải chi hàng trăm triệu cho những việc mà lẽ ra chỉ phải chi có vài triệu? Hay để tôi tư vấn cho anh chị xem nhé?

59. BảO HIểM NHÂN THọ rất tốt nhưng để tôi suy nghĩ thêm và bàn bạc tham khảo ý kiến vài người bạn trước?

• Những ngừoi bạn của anh chị là ai, có thể giới thiệu để tôi tiếp cận luôn nhé. Vậy thông thường mỗi khi quyết định việc gì quan trọng cho gia đình mình, anh chị vẫn thường tham khảo ý kiến bạn bè như vậy sao? Trên thực tế của cuộc sống luôn có những điều bất ngờ có thể xảy ra như hoả hoạn, con ốm đau, thất nghiệp, tai nạn ,,, thường thì mọi người sẽ không suy nghĩ thêm, mà hành động ngay, thực tế BảO HIểM NHÂN THọ sẽ chi trả cho khách hàng những trường hợp khẩn cấp như vậy?

60. Anh chị cứ để lại thông tin để tôi tham khảo, có gì rồi tôi sẽ gọi anh chị nhé?

• Rất cảm ơn anh chị đã quan tâm đến những gì tôi vừa chia sẻ, chắc chắn anh chị sẽ cần thêm thời gian để tham khảo và ít có ai tham gia BảO HIểM NHÂN THọ ngay lần đầu tiên tư vấn, nhưng sẽ có rất nhiều thắc mắc anh chị sẽ phải hỏi, vì đây là chương trình giúp anh chị thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm với gia đình. Anh chị đọc và ghi lại những thắc mắc của mình, đến khi nào thì tôi có thể quay lại để tư vấn thêm cho anh chị? Tôi cũng cần sắp xếp thời gian và lịch làm việc vì còn có nhiều khách hàng khác cũng cần được tư vấn và phục vụ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHI HỘI NHẬP WTO

BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHI HỘI NHẬP WTO

Chào bạn.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ hội nhập WTO thế nào?

Trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc Việt Nam ra nhập WTO sẽ đem đến nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nói riêng và các cơ quan quản lý bảo hiểm.

Khi Việt Nam gia nhập WTO, việc trao đổi thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và các nước sẽ được đẩy mạnh, luồng Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam được lưu thông, là tiền đề quan trọng giải quyết công ăn, việc làm và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát triển, mở rộng thị trường.

Mặt khác, việc có thêm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài tham gia vào thị trường bảo hiểm Việt Nam, với thế mạnh dựa trên công nghệ quản lý tiên tiến, cơ cấu sản phẩm bảo hiểm đa dạng, đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, hệ thống thông tin ngày càng hiện đại …

Tạo động lực cạnh tranh để các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phục vụ, giảm chi phí hoạt động, phát triển nhiều sản phẩm mới hơn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng …để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thị trường.

Bên cạnh các cơ hội, việc hội nhập cũng đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, trong điều kiện khả năng tài chính, kinh nghiệm hoạt động và công nghệ quản lý vẫn còn chưa cao.

Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cần phải có những đánh giá khách quan và toàn diện về những tác động nhiều mặt của hội nhập, trên cơ sở đó mỗi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cần phải có những chuẩn bị đầy đủ, một cách tự tin, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tự tìm cho mình một lối đi riêng, một chiến lược và chính sách hành động riêng…nhằm đứng vững, phát triển trong xu thế cạnh tranh và hội nhập.

Hội nhập cũng đem lại nhiều thách thức không chỉ đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mà còn đối với cả cơ quan quản lý bảo hiểm nhân thọ. Đó là yêu cầu quản lý thị trường an toàn, thận trọng, minh bạch, công khai và phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế. Năm 2003,

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đến năm 2010”. Đó là cơ sở quan trọng để Bộ Tài chính tiến hành triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp chiến lược với nội dung chính là xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ theo hướng minh bạch, công khai, đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế…

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

@@@@@@@@@@@@@@@@2

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM HẤP DẪN CÁC CT NƯỚC NGOÀI

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM HẤP DẪN CÁC CT NƯỚC NGOÀI

Chào bạn.

Bạn có biết Tại sao thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hấp dẫn các công ty bảo hiểm nước ngoài?

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thực sự ra đời, phát triển và mở cửa từ năm 1996, khi đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài có thể hoạt động tại thị trường nhưng phải đến cuối năm 1999 chính thức các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới chính thức được cấp phép đi vào hoạt động.

Các nhà đầu tư nước ngoài đến từ khắp các nước trên thế giới đã và đang vận động Chính phủ Việt Nam để sớm được tiếp cận hơn nữa với thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Sau khi Việt Nam ra nhập WTO, các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hy vọng sẽ sớm được cấp phép thành lập các công ty 100% Vốn nước ngoài.

Theo đánh giá của các chuyên gia thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn. Nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng ở tốc độ cao, GDP của Việt Nam hiện nay đang tăng trưởng với tốc độ trên 8%/năm, dân số Việt Nam hiện nay trên 83 triệu dân, trong đó, số dân ở độ tuổi dưới 30 chiếm trên 60%.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện có tốc độ phát triển nhanh và còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Theo thống kê, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ hiện nay chỉ chiếm 1,6% tổng GDP của Việt Nam và năm 2005 đạt khoảng 2,5%, và Bộ Tài chính Việt Nam hy vọng doanh thu này sẽ chiếm trên 4% vào năm 2010.

Trong khi đó ở các nước trong khu vực doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 5-6% tổng GDP. Ngoài ra, với chiến lược hội nhập của nền kinh tế Việt Nam thì việc tham gia bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp đã không còn là khái niệm xa lạ.

Hơn thế nữa, chính thói quen tiết kiệm của người dân Việt Nam đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn của thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM: NGƯỜI DÂN THAM GIA CÒN HẠN CHẾ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM: NGƯỜI DÂN THAM GIA CÒN HẠN CHẾ

Chào bạn.

Theo thông kê thì hiện nay số lượng người dân Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng. Chúng ta cùng tìm hiểu:

Dân số Việt Nam tính đến cuối năm 2005 khoảng trên 83 triệu người. Trong khi đó tính đến hết năm 2005, tổng số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn hiệu lực chỉ là trên 6,7 triệu hợp đồng. Tức là thị trường bảo hiểm nhân thọ mới khai thác được gần 8% tiềm năng của thị trường.

Một kết quả điều tra trong năm 2001 của Bộ tài chính phối hợp với công ty bảo hiểm nhân thọ NewYork Life cho thấy: 20,77% số người được hỏi lý do họ chưa tham gia bảo hiểm nhân thọ vì thu nhập của họ còn thấp, họ không có đủ khả năng tài chính.

Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người còn có sự chênh lệch lớn giữa các khu vực, các ngành nghề, đặc biệt giữa khu vực thành thị và nông thôn. Mà theo số liệu thống kê, có tới khoảng 70% dân số Việt Nam là sống ở khu vực nông thôn.

Nhận thức của dân chúng về bảo hiểm nhân thọ còn hạn chế cũng là lý do quan trọng giải thích tại sao tỷ lệ người tham gia bảo hiểm còn thấp. Bảo hiểm nhân thọ mới chính thức được triển khai và phát triển tại Việt Nam khoảng 10 năm, dẫn đến nhận thức của người dân về bảo hiểm nhân thọ còn chưa đầy đủ.

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa có tính rủi ro, vừa có tính tiết kiệm. Nhưng người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, họ chỉ quan tâm đến tính tiết kiệm là chủ yếu. Tính rủi ro vẫn chưa được thực sự quan tâm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nhưng tính rủi ro lại là yếu tố chính thể hiện vai trò của bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng.

Một yếu tố văn hoá, tồn tại trong nhận thức chưa đúng đắn của người dân về bảo hiểm nhân thọ đó là: Người dân cho rằng khi tham gia bảo hiểm là tự mang “vận đen” vào mình, là gặp phải rủi ro. Đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm, không phải vì tham gia bảo hiểm mà rủi ro xảy ra nhiều hơn.

Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng thay đổi được suy nghĩ của người dân vì nóchứa đựng yếu tố văn hoá, đã in sâu vào tâm thức của người dân. Một điều tra do công ty bảo hiểm nhân thọ NewYork life của Mỹ và Bộ tài chính phối hợp thực hiện, về các lý do mà người dân Việt Nam ít tham gia bảo hiểm nhân thọ thể hiện ở bảng sau:

Phân tích Các lý do mà người dân ít tham gia bảo hiểm nhân thọ:

Lý do ít tham gia bảo hiểm nhân thọ do Không đủ khả năng tài chính: 20,77

Lý do ít tham gia bảo hiểm nhân thọ do Không hiểu hoặc ít hiểu biết về bảo hiểm nhân thọ: 19,47

Lý do ít tham gia bảo hiểm nhân thọ do tham gia Các hình thức tiết kiệm khác 11,87

Lý do Lý do ít tham gia bảo hiểm nhân thọ khác (chưa tin tưởng, không có thời gian): 47,89

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

““““““““““““`

 

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ GỒM NHỮNG CÔNG TY NÀO

BẢO HIỂM NHÂN THỌ GỒM NHỮNG CÔNG TY NÀO

Chào bạn.

Hiện nay, thực tế có bao nhiêu công ty bảo hiểm nhân thọ đang chính thức hoạt động? Một vài thông tin về các công ty bảo hiểm nhân thọ.

Hơn 10 năm mở cửa và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, tính đến nay đã có 7 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:

Bao gồm 01 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhà nước đó là Bảo Việt Nhân thọ,

01 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên doanh đó là Bảo Minh- CMG (nay là Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi – Công ty 100% Vốn nước ngoài của Nhật Bản),

5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 100% Vốn đầu tư nước ngoài khác đó là các công ty bảo hiểm nhân thọ Manu Life, Prudential, AIA, ACE, Prevoir.

Danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam :

1. Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam vốn 1.500 Tỷ đồng

2. Công ty TNHH Dai-ichi, 100% vốn nước ngoài, 75 triệu USD

3. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, 100% vốn nước ngoài, 75 triệu USD

4. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Manulife,100% vốn nước ngoài, 25 triệu USD

5. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, 100% vốn nước ngoài, 25 triệu USD

6. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ ACE life, 100% vốn nước ngoài, 20 triệu USD

7. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prevoir Việt Nam, 100% vốn nước ngoài, 10 triệu USD

8. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ korea life.

9. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ greateastern.

10. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ thuộc ngân hàng BIDV.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: VÀ 46 Ý NGHĨA CẦN THAM GIA

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: VÀ 46 Ý NGHĨA CẦN THAM GIA

Chào bạn.

Mới bạn cùng tìm hiểu Bảo hiểm nhân thọ và ý nghĩa cần tham gia:

1- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: BẢO VỆ CHỐNG TỔN THẤT THU NHẬP: Thu nhập càng cao thì càng dễ bị tổn thất. Thu nhập càng thấp thì càng không thể chấp nhận tổn thất. Nói một cách đơn giản, người ta mua Bảo hiểm nhân thọ vì lo rằng họ có thể “Chết quá sớm”.

Không ai biết chắc được khi nào mình sẽ qua đời. Bảo hiểm nhân thọ là phương tiện để đảm bảo rằng sự qua đời sớm hay không đúng lúc sẽ không cùng một lúc xoá sạch thu nhập có thể có của một gia đình. Điều này cực kỳ hệ trọng đối với người cha, người chồng có vợ và con nhỏ.

Mọi hy vọng có thể chu cấp đầy đủ cho gia đình sẽ tan biến vào mây khói nếu chẳng may ông ta qua đời. Trường hợp một sinh viên mới tốt nghiệp cũng vậy. Người này có một tiềm năng lớn về thu nhập trong tương lai, với điều kiện người này phải còn sống. Bảo hiểm nhân thọ cho phép cha mẹ có thể tiến thêm một bước nữa là bảo hiểm nhân thọ cho chính thu nhập tương lai của con mình, phòng trường hợp bất trắc biết đâu sẽ xảy ra.

2- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: MỘT HÌNH THỨC TIẾT KIỆM: Thay vì cất giấu tiền trong các hộp bánh bích quy bằng sắt để ở dưới đầu giường như ngày xưa, ngày nay nhiều người gửi tiền ở ngân hàng.

Tuy nhiên, còn có một cách lựa chọn cũng an toàn và hấp dẫn nganh như thế: đó là mua bảo hiểm nhân thọ. Chỉ cần để ra một số tiền như nhau hàng năm để mua bảo hiểm nhân thọ, người tiết kiệm khôn ngoan được bảo đảm cắhc chắn sẽ đạt được mục tiêu tiết kiệm của mình.

Nghĩa là như thế nào? Chẳng hạn một người mỗi năm để dành được một triệu đồng, vậy mất bao nhiêu năm để anh ta có 100 triệu đồng? 100 năm? Thật khó mà thực hiện được. Nhưng bằng hình thức tiết kiệm thông qua mua bảo hiểm nhân thọ, nếu chẳng may mà người đó qua đời thì lập tức người đó đã có ngay 100 triệu đồng rồi.

Rất nhiều người xem bảo hiểm nhân thọ là một hình thức tiết kiệm cao cấp vì những lý do sau đây:

1) Bảo hiểm nhân thọ: Tiết kiệm đều đặn: Các khoản tiết kiệm thông thường khi bạn hứng lên thì mới thực hiện sẽ không đảm bảo sự tích lỹ.

2) Bảo hiểm nhân thọ: Tiết kiệm có kỷ luật: Bạn cam kết dành ra một số tiền giống nhau, ở một thời điểm nhất định hàng năm.

3) Dù là tiền của bạn nhưng không phải lúc nào muốn rút ra cũng được: Điều này sẽ xoá bỏ các cám dỗ rút tiền để sử dụng lung tung và vì thế phá hỏng mục đích tiết kiệm ban đầu của bạn.

3- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TẠO RA TÀI SẢN TỨC THỜI: Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Một ngày nào đó kinh doanh của tôi phát đạt, phải, một ngày nào đó. Nhưng bảo hiểm nhân thọ là công cụ tài chính duy nhất cho phép tạo ra tài sản mong muốn ngay tức thời.

Nếu bạn mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp mệnh giá 100 triệu đồng, đáo hạn trong 20 năm, bạn đã được đảm bảo ngay mục tiêu đó. Nếu không có gì xảy ra trong 20 năm, bạn sẽ nhận được đúng số tiền đó cộng thêm một số các khoản tiền mặt khác kèm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
Nhưng lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra trước 20 năm, thì mục tiêu có được 100 triệu đồng nghiễm nhiên trở thành hiện thực, bảo hiểm nhân thọ đã tạo ra một tài sản 100 triệu đồng ngay tức khắc.

Ngân hàng hoạt động trên nguyên lý: “Tiết kiệm rồi mới Có”, trong khi bảo hiểm nhân thọ lại hoạt động trên nguyên lý: “Có rồi mới Tiết Kiệm”. Như thế, bất trắc lớn nhất của cuộc đời đã bị loại trừ.

Thay vì phải đặt mọt dấu chấm hỏi (?) cho cuộc đời thì chúng ta sẽ sử dụng dấu cảm thán (!).

Bảo hiểm nhân thọ là một kế hoạch tiết kiệm tự hoàn tất. Những hình thức tiết kiệm khác chỉ thưởng cho bạn khi bạn có đủ thì giờ để tiế kiệm. Bảo hiểm nhân thọ trả cho bạn chính số tiền mà bạn ĐỊNH tiết kiệm.

4- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHU CẤP CHO VIỆC HỌC HÀNH CỦA CON CÁI: Nếu con cái chúng ta có đủ trình độ để ngồi trên ghế đại học thì cha mẹ chúng đã sáng suốt tiết kiệm để chu cấp đầy đủ cho con mình chưa? Hiển nhiên con cái thừa hưởng gien của chúng ta.

Sẽ quá muộn màng nếu chúng ta đợi cho đến ngày chúng vào đại học mới lo chuẩn bị. Năm đến mười năm trước khi con cái đến tuổi vào đại học là thời gian tốt nhất để chúng ta bắt đầu có kế hoạch thiết lập một quỹ tích lũy tiết kiệm.

Tuy nhiên, giả sử sau khi bạn đã có một qũy tiết kiệm dành riêng cho con cái học hành nhưng chúng lại không vào nổi đại học thì sao? Thật đáng buồn, nhưng lúc đóc bạn có thể thanh lý hợp đồng, dùng tiền cho một chuyến ngao du dài. Cha mẹ xứng đáng được hưởng nếu con cái không xứng đáng.

5- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CÁC QUYỀN LỢI VÀ THU NHẬP KHI NẰM VIỆN: Sức khoẻ chẳng ai nói trước được. Ngay cả những người ý thức nhất về sức khoẻ cũng nhận ra rằng, mỗi năm sức khoẻ của chúng ta ngày một xuống dốc. Cái mỉa mai nhất là ở chỗ người ta có thể chết vì một bệnh nào đó mà không ai biết trước được.

Các công ty bảo hiểm nhân thọ đưa ra một nhóm các sản phẩm hữu hiệu nhằm thoả mãn nhu cầu khác nhau và túi tiền khác nhau của khách hàng.

Thường đó là các nhóm sản phẩm bổ sung đi kèm theo sản phẩm chính, các sản phẩm bổ sung xoa dịu sự chảy máu tài chính do các bạo bệnh gây ra. Bảo hiểm nhân thọ thu nhập khi nằm viện cung cấp thu nhập hàng ngày cho người nằm viện. Rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ còn cung cấp bảo hiểm cho một số bệnh hiểm nghèo.

Nếu người được bảo hiểm nhân thọ chẳng may mắc phải một trong số bệnh hiểm nghèo được công ty chấp nhận bảo hiểm nhân thọ, họ sẽ được thanh toán ngay số tiền bảo hiểm nhân thọ của sản phẩm bổ sung đó.

6- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: BẢO VỆ THU NHẬP KHI BỊ THƯƠNG TẬT: Một sai lầm về bảo hiểm nhân thọ là phải chết mới được hưởng lợi. Điều này không đúng. Nhiều khi chết lại còn dễ tính, nhưng chuyện gì xảy ra khi chúng ta không chết mà lại bị thương tật?

Các chi phí trong cuộc sống có tăng lên không? Có! Thu nhập hàng tháng còn không? Không! Thật là một sự kết hợp đầy bất hạnh, vẫn còn sống mà lại không có thu nhập, cộng thêm giá cả cuộc sống gia tăng!

Tất nhiên gia đình bạn có thể chăm sóc bạn. Nhưng sẽ dễ dàng hơn cho họ nếu bạn cung cấp cho họ tiền bạc để chăm sóc mình. Một tư vấn bảo hiểm nhân thọ lúc trước làm trong ngành xây dựng kể rằng khi ông ta quay lại bán bảo hiểm cho các đồng nghiệp cũ trong ngành xây dựng, ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Tại sao?

Vì họ hoàn toàn ý thức được rằng tai nạn, rủi ro có thể xảy ra, đặc biệt có thể xảy ra vào những thời điểm ít ngờ đến nhất.

7- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: MỘT CÁCH ĐO GIÁ TRỊ BẢN THÂN: Bạn thực sự đáng giá bao nhiêu? Đối với một người mua bảo hiểm nhân thọ 1 triệu USD, ông ta phải chứng minh cho bộ phận thẩm định ông ta đáng giá ít nhất gấp đôi số đó.

Một trong những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lớn nhất là 25 triệu USD cho một mạng sống. Hầu hết các công ty bảo hiểm nhân thọ thích có hai mươi lăm người, mỗi người mua mệnh giá 1 triệu USD hơn là một người mua 25 triệu USD (nguyên tắc chia sẻ rủi ro).

Bảo hiểm nhân thọ cho phép người ta tự định giá cho bản thân mình. Rất nhiều bà nội trợ tự nghi ngờ giá trị của mình vì xét trên giá trị kinh tế, họ không có “giá thị trường”. Trước khi trở thành người nội trợ toàn thời gian, họ cũng có một thời làm thư ký, làm nhân viên văn phòng và họ cũng có những giá trị nhất định của mình.

Giờ đây, với những công việc nội trợ quanh năm ngày tháng, thay tã lót, giặt giũ, cho con cái đi ngủ, người nội trợ đôi lúc tự hỏi giá trị của họ còn như xưa không?

Bảo hiểm nhân thọ có thể giúp họ định giá tương đối chính xác giá trị của một người nội trợ. Hiện nay người nội trợ có thể được bảo hiểm nhân thọ với giá 300 ngàn USD là chuyện thường.

8- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: MỘT CÁCH ĐẦU TƯ ĐÁNG GIÁ: Làm thế nào để định nghĩa được một sự đầu tư tốt? Thường thì tiêu chuẩn là lãi suất hoàn vốn. Gần đây, lãi suất khoảng 10% được xem như thuận lợi vì lãi suất tiết kiệm của ngân hàng chỉ ở khoảng 3%.

Nhưng có lẽ cái định nghĩa tốt nhất về đầu tư ở đây phải là “thanh toán nhiều nhất khi cần nhất”. Việc đầu tư của bạn có thể mang lại 20% lãi suất hoàn vốn nhưng khi bạn cần tiền cấp bách, chắc gì bạn đã quy đổi nó ra tiền mặt một cách dễ dàng, và nếu có quy đổi ra tiền mặt nhanh chóng thì liệu có đảm bảo đúng giá trị thị trường của khoản đầu tư tại thời điểm đó không?

Khi nói về đầu tư, người ta hay nói về các con số lớn. Tuy nhiên phí bảo hiểm nhân thọ trung bình cho một hợp đồng chỉ là vài triệu đồng, không đủ lớn để bàn về một “trương mục đầu tư” định kỳ. Phần lớn không ai lỡ lấy đi vài triệu tiền phí bảo hiểm nhân thọ để đầu tư cho các khoản khác.

Vì thế, bảo hiểm nhân thọ cung cấp một sự đầu tư có bảo đảm …. tại thời điểm chúng ta cần tiền nhất.

9- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: THỂ HIỆN SỰ YÊU THƯƠNG, CHĂM SÓC ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH: Đây là điều mà bảo hiểm nhân thọ thể hiện nhiều nhất. Tặng một bó hoa vào ngày Valentine cho vợ mình để thể hiện tình yêu là một cử chỉ thật đẹp và đúng đắn, nhưng mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để thể hiện tình yêu đối với gia đình mới thật là ý nghĩa.

Một người cha cảm thấy phải mua thêm nhiều vật dụng trong gia đình để thể hiện tình yêu thương và quan tâm cho con cái. Vì thế ông ta mua trả góp một bộ từ điển bách khoa toàn thư cho lũ trẻ. Ông lại mua xe hơi trả góp để bọn trẻ có phương tiện đi lại thoải mái. Rồi ông quyết định mua trả góp một cây đàn dương cầm cho con mình.

Tất nhiên là thật tuyệt nếu người cha vẫn sống để trả hết các món nợ trả góp hàng tháng. Tuy nhiên, nếu có chuyện gì không may xảy ra với ông thì mọi thứ ông ta mua trả góp sẽ bị tịch thu lại, làm tiêu tan hy vọng và niềm mơ ước của cả gia đình.

Bài học rút ra là: “Nếu chu cấp thật đầy đủ cho hôm nay để rồi mai sau lại túng thiếu thì đó là một tình yêu đặt sai chỗ”. Trẻ con được dạy dỗ là phải học hành chăm chỉ không phải chỉ cho hôm nay, à còn phải học hành tốt trong tương lai.

Bằng cách mua bảo hiểm nhân thọ, các bậc cha mẹ đã minh chứng cho con cái rằng: “Chăm sóc cho tương lai ngày hôm nay thì tương lai sẽ tự chăm sóc lấy chính nó”.

10- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: THIẾT LẬP QUỸ HƯU TRÍ: Chỉ cần chứng kiến cảnh các cụ già về hưu phải vật lộn với cuộc sống tồn tại hàng ngày là chúng ta đủ thấy việc hoạch định cho một tương lai hưu trí đầy đủ vật chất là quan trọng đến mức nào.

Một người về hưu đã cay đắng phát biểu: “Nếu không có tiền lúc về hưu thì đời ta sẽ xiêu điêu”. Một người bình thường có thể cảm thấy rằng nhờ vào một khoản tiết kiệm và gia đình, hưu trí không phải là vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

Người đó có thể còn phát biểu: “Tôi đã lo đủ cho hưu trí rồi”, nhưng câu hỏi không được giải đáp ở đây là: “Thời gian hưu trí của anh sẽ kéo dài trong bao lâu?” Đây là câu hỏi khó trả lời vì chẳng ai biết thời gian hưu trí của mình kéo dài trong bao lâu.

Cả đời làm việc cần cù là đúng rồi. Nhưng hãy làm việc không ngoan và bắt bảo hiểm nhân thọ giúp bạn trả lời câu hỏi sau đây một cách chắc chắn: “Tại sao không thu xếp ngay từ bây giờ để về hưu đỡ phải nai lưng ra làm tiếp tục thì mới có cái mà ăn?”

1- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TÂM HỒN THANH THẢN: “Mỗi ngày cái chết sẽ xảy ra với một ai đó và một ngày nào đó cái chết sẽ xảy ra với mỗi người”.

Cái chết là điều chắc chắn duy nhất trên cõi đời này.

Khi một người có trách nhiệm biết rằng anh ta đã chuẩn bị đầy đủ cho một sự kiện không lường trước được trong tương lai, anh ta sẽ cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản.

Tuy thế, vẫn có những người thích lo lắng, hoặc tệ hại hơn là thích chấp nhận rủi ro. Sống mà không được bảo hiểm nhân thọ là một canh bạc rủi ro nhất mà chúng ta phải gánh. Và có lẽ sẽ là một canh bạc mà chính những người thân yêu nhất của bạn sẽ mất nhiều nhất.

Tại sao phải lo lắng khi chúng ta có thể được bảo hiểm nhân thọ? Thật ra, tại sao lại phải lo lắng trong khi chỉ với một số tiền nhỏ chúng ta sẽ để công ty bảo hiểm nhân thọ lo lắng hộ chúng ta?

12- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: SỰ KÍNH TRỌNG VÀ ĐỊA VỊ XÃ HỘI: Một số người xem bảo hiểm nhân thọ giống như một thứ hàng hiệu. Không phải ai cũng đủ tiền mua bảo hiểm nhân thọ.

Năm 1993, chỉ có 10% dân số Mã lai có bảo hiểm nhân thọ, ở Singapore là 50%. Trong khi động cơ mua bảo hiểm nhân thọ có thể bị lái lạc hướng nhưng kết quả cuối cùng thì lại đúng. Có người mua bảo hiểm nhân thọ vì thấy công ty này có danh hiệu “A” trên thị trường chứng khoán, một số người khác mua bảo hiểm nhân thọ vì thấy công ty kia nổi tiếng trên thị trường quốc tế.

Một tư vấn bảo hiểm nhân thọ khá thành công với các khách hàng tiềm năng khi bán bảo hiểm nhân thọ cho họ như một hình thức thẻ hội viên. Anh ta nói: “Ông/bà sẽ trở thành một hội viên của câu lạc bộ. Nếu có chuyện gì xảy ra cho ông/bà, thì tất cả các thành viên khác của hội chia sẻ rủi ro và đảm bảo gia đình ông/bà sẽ nhận được số tiền như mong muốn.

Tiện đây cũng nói luôn, tất cả các thành viên trong hội đều là thành phần thượng lưu, ông/bà có muốn tham gia vào hội không?”

13- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHI PHÍ HẬU SỰ: Nhiều người mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mệnh giá hai ba chục ngàn đô la chỉ để lo cho đám tang của họ. Họ nhận ra rằng khi mình qua đời mà có sẵn tiền mặt để tổ chức lễ một cách đàng hoàng, trịnh trọng thì cũng đỡ vất vả cho những người còn sống.

14- BẢO VỆ MIỄN PHÍ: Nhiều người không biết rằng mình có thể được bảo hiểm miễn phí. Có đúng như thế chăng? Chẳng hạn một người trả 1000 USD hàng năm cho một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 100.000 USD trong hai mươi năm.

Nếu không có gì xảy ra thì sau 20 năm anh ta sẽ thu hồi số tiền về cộng thêm các khoản tiền mặt khác khi hợp đồng đáo hạn. Trên thực tế người này đã nhận được bảo hiểm nhân thọ miễn phí trị giá 100.000 USD trong 20 năm.
Tất nhiên sẽ có người lý luận rằng 20.000 USD sau 20 năm có một giá trị khác, nhưng người đó phải nhớ rằng anh ta đã luôn luôn mang theo cây dù và không sử dụng đến nó chẳng qua vì trời không mưa.

Anh ta có nên xem thường cây dù hoặc tệ hơn nữa là xem thường chính mình vì đã quá cẩn thận không? Tất nhiên là không. Không ai phải xin lỗi chì vì quá cẩn thận. Xét cho cùng người lái xe luôn luôn mang theo một cái lốp xe dẹ phòng chứ có ai muốn dùng nó đâu.

15- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NHỮNG NGHỀ NGHIỆP NGUY HIỂM: Do tính chất công việc, một số người phải đối diện với rủi ro nhiều hơn những người bình thường khác.

Phi công, lính cứu hoả, thợ lặn, công nhân xây dựng, công nhân giàn khoan, sảnh sát là những người đối mặt với rủi ro nhiều hơn người bình thường. Họ có ý thức được điều này không? Chắc chắn rồi.

Trong khi cố gắng tránh rủi ro ở mức cao nhất mà họ có thể, họ cũng sẽ làm cái điều khôn ngoan là mua bảo hiểm nhân thọ với mức phí cao hơn một chút để có được sự thư thái trong tâm hồn.

16-QUỸ DỰ PHÒNG CHO CÁC CƠ HỘI KINH DOANH: Khi có cơ hội kinh doanh, người ta có đủ điều kiện để tận dụng ngay cơ hội đó không? Một số người nhìn xa trông rộng nhận thấy rằng có thể hiện tại họ không cần vốn cho kinh doanh nhưng trong tương lai khi cần tiền thì họ sẽ có ngay.

Trong trường hợp này, họ có thể đầu tư vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có tốc độ xây dựng tiền mặt nhanh (ví dụ các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp). Họ còn có thể vay một số tiền bảo hiểm nhân thọ trên chính giá trị hợp đồng của mình với lãi suất ưu đãi.

Không chỉ thế, cùng lúc đó, họ vẫn được bảo hiểm nhân thọ đầy đủ, trọn vẹn trên chính mệnh giá ban đầu. Và nếu có gì không may xảy ra, công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn thanh toán đầy đủ toàn bộ mệnh giá cam kết (sau khi trừ các khoản nợ chưa trả) với khách hàng. Thế là được cả đôi đường.

17- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHO MỤC ĐÍCH TRẢ GÓP: Khi một người tậu một căn nhà, người đó sẽ cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó sẽ tan thành mây khói nếu người đó chẳng may qua đời và gia đình không thể tiếp tục trả góp phần còn lại của căn nhà.

Ngân hàng sẽ sở hữu lại căn nhà và phát mãi. Việc làm khôn ngoan là trả thêm một chút tiền cho bảo hiểm nhân thọ. Nếu chẳng may tử vong xảy ra thì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ gánh bớt một phần chi phí trả nợ nhà cho các thành viên còn lại trong gia đình, và vì thế mẹ goá con côi không lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

Bảo hiểm nhân thọ không phải là một sự ràng buộc thêm vào mà nó là phương thức tốt nhất để đáp ứng những ràng buộc sẵn có.

18- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: QUÀ TẶNG CHO TỪ THIỆN: Xã hội ngày càng giàu có và tiến bộ hơn. Ai sẽ là người mua bảo hiểm nhân thọ vì mục đích từ thiện?

Nhóm đầu tiên là những người chuyên làm từ thiện suốt cả đời họ. Để tránh tình trạng các tổ chức từ thiện bị “truất” quyền nhận những món tiền kếch xù từ cái chết của những mạnh thường quân giàu có, thường người được bảo hiểm nhân thọ (những người giàu có) sẽ tự mua bảo hiểm nhân thọ cho mình và ghi tên tổ chức từ thiện là người thụ hưởng.

Nhóm thứ hai là những người cảm thấy món quà 1000 USD một năm dành cho từ thiện chẳng thấm vào đâu. Bằng cách mua bảo hiểm nhân thọ mệnh giá 100.000 USD ghi tên người thụ hưởng là một tổ chức từ thiện, người này đã làm cho số tiền đóng góp cho từ thiện của mình trở thành kếch xù.

19- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: ĐỂ KHỐNG CHẾ NHỮNG NGƯỜI THỪA KẾ: Có một câu chuyện thật về một người đàn ông giàu có phân chia tài sản cho con cái. Không lâu sau đó, các con cái của ông ta đã tống ông ta vào nhà từ thiện dành cho người già.

Một người đàn ông giàu có khác nghe được câu chuyện này, ông ta suy nghĩ cách để tránh được chuyện thương tâm này. Ông ta đã nhờ vào bảo hiểm nhân thọ.

Ông ta đầu tư rất nhiều tiền vào một số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và khống chế được con cái theo ý chí của mình. Ông ta muốn chắc chắn rằng con cái mình sẽ được hưởng gia sản nếu như chúng cung kính cha mẹ cho đến ngày cuối cùng.

20- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: MỖI QUẢ TRỨNG BỎ VÀO MỘT GIỎ THÔI: Người nào đó theo quan điểm chia sẻ rủi ro sẽ nguy nghĩ như vậy. Ông ta cho rằng sẽ khôn ngoan hơn khi mua mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ một hợp đồng, nếu có chuyện gì xảy ra cho một công ty thì ông ta còn nương cậy vào các công ty còn lại.

Một vài người khác lại cho rằng mỗi công ty bảo hiểm nhân thọ khác nhau sẽ có những thế mạnh khác nhau. Vì thế họ chọn mua mỗi công ty một loại bảo hiểm nhân thọ. Như vậy họ có thể tận dụng được thế mạnh của các công ty và sẽ có một loạt các sản phẩm ưu việt nhất.

21- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: MỘT CÔNG CỤ ĐỂ GIỮ THỂ DIỆN: Hình thức bề ngoài có thể đánh lừa được nhiều người. Nhiều người trông bề ngoài thì giàu có nhưng bên trong chẳng có đồng xu gửi ngân hàng cũng chẳng có tài sản gì đáng kể.

Một người đã dùng bảo hiểm nhân thọ làm cứu cánh: Người này đã tìm cách gây ấn tượng về sự “giàu có” của mình. Thay vì cho mọi người xem tài khoản nhà băng của mình, vốn chẳng có là bao, anh ta quyết định mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mệnh giá “kếch xù” để giữ thể diện.

Anh ta luôn làm như vô tình đề cập đến cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ kếch xù đó và từ đó mọi người ai cũng nghĩ rằng anh ta phải rất giàu thì mới mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mệnh giá lớn như thế.

22- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: BẢO HIỂM CHO NHỮNG YẾU NHÂN: Ở một số công ty trách nhiệm hữu hạn, thường có một vài yếu nhân, và mọi hoạt động kinh doanh cũng như tương lai của công ty đều phụ thuộc vào yếu nhân này.

Nếu người này chẳng may chết đi thì công ty sẽ tổn thất rất lớn. Những công ty khôn ngoan sẽ mua bảo hiểm nhân thọ cho yếu nhân này để trong trường hợp người này tử vong công ty sẽ nhận được một khoản tiền bảo hiểm nhân thọ lớn nhằm tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc tìm người thay thế.

Thực ra việc mua bảo hiểm nhân thọ bảo vệ cho yếu nhân là để bảo vệ sự sống còn của công ty chứ không vì cá nhân của yếu nhân đó. Điều này đáng ngạc nhiên là các công ty thường bảo hiểm nhân thọ mọi thứ đang sở hữu trừ yếu tố con người. Công ty sẵn sàng bảo hiểm xe hơi, bất động sản, máy móc thiết bị nhưng khi nói về nhân tố quý giá nhất là con người thì nhiều công ty lại chùn bước.

23- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: BẢO HIỂM CHO NHÂN VIÊN CHỦ CHỐT TRONG CÔNG TY: Ngoài việc mua bảo hiểm nhân thọ cho các yếu nhân, còn có một số nhân viên chủ chốt khác như giám đốc Marketing, giám đốc dự án, giám đốc nhà máy, … hoặc ngay cả một nhân viên bán hàng giỏi nhất công ty cũng được mua bảo hiểm nhân thọ.

Mục tiêu chính của việc mua bảo hiểm nhân thọ cho những người này là để thu hút nhân tài gắn bó với công ty. Thường những người này khó thay thế và việc mua bảo hiểm nhân thọ cho các nhân viên chủ chốt là lợi ích cho cả hai bên, công ty và nhân viên.

Bằng cách sử dụng cây gậy và củ cà rốt, thông qua bảo hiểm nhân thọ, công ty đã thuyết phục được các tài năng không “đứng núi này trông núi nọ” mà ở lại cống hiến và đóng góp cho công ty.

24- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHO KẾ HOẠCH DUY TRÌ KINH DOANH: Với những doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh cá thể, mặc dù chính giám đốc doanh nghiệp là yếu nhân, nhưng việc mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để luôn luôn duy trì kinh doanh cho gia đình lại có ý nghĩa nhiều hơn. Nếu ông ta mua bảo hiểm nhân thọ, thì khi mất đi, vợ con và gia đình có thể tiếp tục duy trì công việc kinh doanh bằng sự hỗ trợ tài chính từ bảo hiểm nhân thọ.

25- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: KHI CÒN ĐỦ TIÊU CHUẨN MUA BẢO HIỂM ĐƯỢC: Sức khoẻ của bạn còn tốt phải không? Gần đây chưa phải đi khám bác sĩ phải không? Nếu vậy thì hãy đầu tư vào sức khoẻ đi. Đừng xem sức khoẻ của mình là chuyện hiển nhiên.

Hãy cảm ơn Thượng Đế vì điều đó và mua bảo hiểm nhân thọ ngay lập tức trước khi quá muộn. Chẳng ai muốn vào bệnh viện cả, cứ hỏi bộ phận ghi danh nhập viện thì biết. Một người than thờ: “Khi tôi không cần mua bảo hiểm nhân thọ thì bao nhiêu đại lý đến mời mua, khi tôi cần mua bảo hiểm nhân thọ thì chẳng có ma nào có thể giúp tôi được nữa”. Ông ta có ngụ ý mỉa mai rằng một khi không đủ điều kiện sức khoẻ để mua bảo hiểm nhân thọ nữa thì ngay cả một tư vấn đầy thiện ý nhất cũng không thể giúp được ông.

Bi kịch của cuộc sống là: “Khi chúng ta còn đủ tiêu chuẩn mua bảo hiểm nhân thọ thì không có tiền, nhưng khi có tiền rồi thì có khi lại không còn đủ tiêu chuẩn mua bảo hiểm nhân thọ nữa”.

26- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TRƯỚC ĐÂY BỊ TỪ CHỐI: Một người muốn mua bảo hiểm nhân thọ nhưng bị một công ty bảo hiểm từ chối vì ông ta có bệnh sử động kinh và viêm gan. Nhưng may cho ông ta, một công ty bảo hiểm nhân thọ khác có tỉ lệ bồi thường khác hơn một chút đã chấp nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ của ông ta với điều kiện ông phải trả một mức phí phụ trội do sức khoẻ ở điều kiện dưới chuẩn.

Người đàn ông này thật sung sướng vì ông ta có thể mua bảo hiểm nhân thọ tới hết mức mà ông ta có thể mua. Bắt buộc mọi người nộp đơn yêu cầu bảo hiểm nhân thọ phải cung khai việc đã từng bị từ chối bảo hiểm nhân thọ (nếu có) từ các công ty bảo hiểm nhân thọ khác. Điều này về lâu dài sẽ giúp họ tránh được những tranh cãi về hiệu lực của hợp đồng do điều khoản trung thực tuyệt đối ràng buộc.

27- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHẾT LÀM TRIỆU PHÚ: Một người đàn ông sinh thời nghèo khổ, và ông ta biết rằng khi sống ông ta không bao giờ giàu được. Người này bèn nghĩ ra một cách, đó là khi chết thành triệu phú. Ít người sinh ra được giàu có, cũng không có nhiều người lấy được vợ hay chồng giàu, nhưng may thay chúng ta có thể chọn cách chết giàu có.

Nếu một người dành ra 2% thu nhập trong vòng 25 năm để mua bảo hiểm nhân thọ, ông ta có thể chết như một nhà triệu phú.

28- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: SAO PHẢI CHẾT MIỄN PHÍ: Khi chết, phải bắt ai trả tiền cho mình chứ!

Tất nhiên không có bảo hiểm nhân thọ, những người thân của chúng ta phải trả tiền. Nhưng đó không phải là điều chúng ta mong muốn. Vậy hãy để công ty bảo hiểm nhân thọ thanh toán mai táng phí cho bạn.

Đừng có tha cho công ty bảo hiểm nhân thọ dễ dàng như thế chứ. Điều này còn đặc biệt hấp dẫn hơn nếu bạn đang ghét công ty bảo hiểm nhân thọ. Chẳng hạn, bạn bị tư vấn bảo hiểm nhân thọ của một công ty bảo hiểm nhân thọ ABC nào đó làm phiền liên tục, tại sao không bắt cái công ty bảo hiểm nhân thọ ABC đó phải trả tiền cho bạn? Hãy để công ty đó bảo hiểm nhân thọ cho bạn!

Có một nguyên lý cơ bản: “Không có tổng phí bảo hiểm nhân thọ nào lại lớn hơn tổng số tiền bảo hiểm nhân thọ được công ty bảo hiểm nhân thọ thanh toán”. Điều này có ý nghĩa là chừng nào chủ hợp đồng vẫn duy trì nghĩa vụ đóng phí đều đặn thì số tiền mà công ty bảo hiểm nhân thọ thanh toán sẽ luôn lớn hơn tổng phí đóng. Có nghĩa là là khi bạn trả 1 USD cho công ty thì bạn sẽ nhận lại 100 USD tiền bảo hiểm nhân thọ rồi.

Hay nói cách khác: “Nếu có ai đó đồng ý gửi cho bạn mỗi tháng 10 USD qua đường bưu điện sau khi bạn 60 tuổi, bạn có sẵn sàng trả trước 20 xu tiền tem mỗi tháng không?” Nếu bạn không có bất cứ một bảo hiểm nhân thọ nào, khi chết, bạn sẽ chết mà chẳng có xu phí thanh toán nào trả cho bạn.

29- CHỨNG KIẾN DỤNG ÍCH CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Không ai thấy bảo hiểm nhân thọ hoạt động như thế nào, tất cả những gì mà người ta thấy là đóng phí bảo hiểm nhân thọ.

Nhưng người ta xúc động trước đám tang của những người bạn thân vì được chứng kiến sự khác biệt của những tờ ngân phiếu thanh toán bảo hiểm nhân thọ được chi trả. Ở đám tang lễ, người goá phụ bất hạnh khóc hai lần, một lần vì sự ra đi của người chồng và lần thứ hai vì những ước mơ sụp đổ tan tành.

Không có nguồn thu nhập ổn định, bao nhiêu hy vọng ước mơ đều tan biến. Nhưng nhờ có sự hoạch định khôn ngoan, người quá cố đã tiên liệu trước và mua bảo hiểm nhân thọ để nuôi nấng con cái vào đại học và chu cấp cho vợ khi hưu trí.

30- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TĂNG KHẢ NĂNG KẾT HÔN: Liệu chúng ta có bắt lỗi một chàng trai trẻ muốn chứng tỏ tình yêu và trách nhiệm của anh ta với người vợ chưa cưới bằng cách mua bảo hiểm nhân thọ cho chính anh ta không? Anh ta đang khẳng định trách nhiệm của anh ta với gia đình tương lai và người vợ tương lai của mình.

Tại buổi lễ ở nhà thờ, cha cố sẽ hỏi: “Bằng chứng cho tình yêu này là gì?”, chiếc nhẫn cưới sẽ là bằng chứng cho tình yêu không có gì thay đổi được. Cha cố cũng có thể hỏi: “Và những bằng chứng nào khác mà hai con nghĩ cho người kia nhiều hơn cho mình?”, hy vọng câu trả lời sẽ là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Hôn nhân là một điều tuyệt đẹp, nhưng không gì thực tế hơn là có đủ bảo hiểm nhân thọ để cùng chắc chắn rằng những nguyện ước, hoài bão không chỉ là lâu đài xây trên cát.

31- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TÍCH LUỸ TÀI SẢN: Mỗi khi có tiền dư giả, một số người thường gọi điện cho tư vấn bảo hiểm nhân thọ và hỏi họ xem công ty bảo hiểm nhân thọ có sản phẩm gì mới không? Những người này thường xem hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như là một loại tài sản có thể sở hữu.

Bất động sản liên quan đến một số tiền lớn dù cho đó là tiền đặt cọc hay trả góp hàng năm. 10% của số tiền 600.000 USD cho một căn hộ là 60.000 USD. Người ta thấy rằng phí bảo hiểm nhân thọ khả thi hơn nhiều so với tiền đặt cọc hay tiền trả góp. Vì chỉ cần khoảng 500 USD/tháng hay 6.000 USD/năm là người ta đã có thể đang trên con đường sở hữu 600.000 USD tiền bất động sản.

32- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CÁC KHUYẾN MẠI VÀ LỢI ÍCH GIA TĂNG: Đôi khi người ta dễ bị thu hút vì các hình thức khuyến mãi hoặc các lợi ích gia tăng gắn vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hơn là chính hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói chung là tương tự nhau, cho nên người ta chọn những công ty bảo hiểm nhân thọ có phiếu mua hàng giảm giá, các ưu đãi giá cả tại các khách sạn, nhà hàng, các quà tặng miễn phí … Nhưng điều quan trọng vẫn là họ đã mua bảo hiểm nhân thọ.

Có thể giải thích như sau: Bảo hiểm nhân thọ giống như chúng ta sở hữu một chiếc dù. Khi trời mưa, cây dù thật là hữu dụng, nhưng rất nhiều khi trời không mưa người ta lại đem ra so sánh cái cán dù xem của ai đẹp hơn, thời thượng hơn. Nhưng cốt lõi vẫn là chiếc dù luôn luôn sẵn sàng khi trời đổ mưa.

33- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: SỢ CÁC BỆNH DO DI TRUYỀN: Hiện nay người ta xem sức khỏe của mình để mua bảo hiểm nhân thọ. Nhưng người ta cũng quan sát cha mẹ của mình, những người lớn hơn mình vài ba chục tuổi. Họ nhận ra rằng có thể vài chục năm nữa mình cũng sẽ mắc những căn bệnh như cha mẹ mình hiện nay.

Mình cũng bị những bệnh do gien di truyền thì sao? Một số bệnh di truyền từ đời này sang đời khác. Có thể bệnh không thấy ở một thế hệ nhưng nó có thể quay lại thế hệ tiếp theo với cường độ nghiệt ngã hơn. Vì thế khi còn đủ thời gian, người khôn ngoan sẽ mua bảo hiểm nhân thọ nhằm chống lại nguy cơ rủi ro đó.

34- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CẢM GIÁC VỀ THỜI GIAN: “Thời gian là vàng bạc”. Một lợi điểm khi mua bảo hiểm nhân thọ là mua ngay trước ngày sinh nhật. Cái giá của cuộc sống tăng lên theo thời gian. “Bảo hiểm nhân thọ giống như trò đùa vậy. Bạn càng lớn tuổi thì phí mua càng đắt, và khi thời gian đã điểm thì đắt đến mấy người ta cũng không thèm bán cho bạn”.

Tốt nhất là hãy mua bảo hiểm nhân thọ khi còn trẻ. Các bậc cha mẹ nhìn xa trông rộng cũng nên bắt đầu kế hoạch tích luỹ tiết kiệm cho con cái. Khi đến tuổi trưởng thành, con cái có thể tiếp tục hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với một mức phí bảo hiểm nhân thọ rất thấp.

35- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HOÀN TẤT MỘT GIẤC MƠ: Mục đích cơ bản của bảo hiểm nhân thọ là nó giúp người ta thực hiện một giấc mơ ngay khi người ta không có ở đó để thực hiện giấc mơ (dĩ nhiên, nếu người đó sống lâu thì cũng có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực).

Thứ hai, nếu anh ta còn sống đến ngày đáo hạn hợp đồng thì bảo hiểm nhân thọ sẽ cung cấp tài chính để anh ta thực hiện giấc mơ mỹ mãn hơn. Thứ ba, nếu anh ta còn sống nhưng chẳng may bị thương tật thì bảo hiểm nhân thọ thực hiện giấc mơ cho anh ta. Điều này giải thích tại sao các nhà sư cũng tham gia mua bảo hiểm nhân thọ. Thật đáng ngạc nhiên khi những nhà sư đã nguyện suốt đời sống một cuộc sống thanh bạch lại mua bảo hiểm nhân thọ?

Ẩn ý đằng sau đó là gì vậy? Lý do là các nhà sư đó có thể có những dự án tu sửa lại chùa chiền và nếu như có điều gì đó không may xảy ra thì chùa vẫn có tài chính để hoàn tất việc xây dựng sửa sang.

Trong ước mơ của một người chồng, người cha, câu hỏi luôn luôn đặt ra là: “Tôi muốn gia đình tôi đạt được mục tiêu tài chính này hay tôi muốn tự họ phải thực hiện một mình?” Ước mơ có thể trở thành cơn ác mộng nếu nó không có sự giúp sức của bảo hiểm nhân thọ.

36- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TRÁNH NHỮNG LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA THẦY BÓI: Ông thầy bói nhăn mặt khi bói quẻ, một tai hoạ sắp xảy ra cho thân chủ. Hoảng sợ vì những điều nói lên từ chỉ tay, người ta vội chạy đến gặp tư vấn bảo hiểm nhân thọ và đòi mua bảo hiểm nhân thọ ngay lập tức.

May thay các công ty bảo hiểm nhân thọ không đánh giá những lời bói toán là quan trọng cho nên đơn yêu cầu mua bảo hiểm nhân thọ được chấp thuận. Lời bói toán thì vô hại nhưng kết quả nhận được lại như mong muốn vì dù sao người ta cũng đã quyết định mua bảo hiểm nhân thọ. Người ta có thể tự hỏi người thầy bói đoán họ sẽ sống rất lâu nên không cần mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng chúng ta đâu dám chắc chắn một điều gì phải không?

37- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CỦA HỒI MÔN: Theo phong tục của Ấn Độ chẳng hạn, người cha mua bảo hiểm nhân thọ để dành 20 năm sau cho con gái đi lấy chồng. Bằng cách tiết kiệm từng ngày cho con gái, người cha tốt bụng biết chắc rằng ông ta sẽ có một khoản tiền lớn cho con gái 20 năm sau.

Nếu chẳng may ông ta qua đời thì người con gái vẫn có một tài sản lớn khi về nhà chồng. Tất cả các bậc cha mẹ, dù ở chủng tộc nào cũng thế, đều nhận ra rằng một món quà cưới có giá trị sẽ là một món quà thể hiện tình yêu thực sự mà bạn đã dành cho con cái trong ngày “trọng đại” của cuộc đời con bạn. Ngày nay, nam nữ bình quyền, chẳng quan trọng gì khi đó là con trai hay con gái, bạn yêu thương chúng như nhau và đều muốn tặng con cái những món quà giá trị nhất trong ngày cưới.

38- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CON CHIÊN NGOAN ĐẠO: Người mua bảo hiểm nhân thọ loại này là những người sùng đạo. Anh ta nghĩ rằng một ngày nào đó con người ta sẽ phải trả lời trước Thượng Đế: “Ta đã cho con lên thiên đường vậy con đã làm gì cho ta?”

Lựa chọn một, Anh ta có thể viện cớ là chẳng ai ở cõi trần nhắc nhở anh ta cái ràng buộc trần gian đó cả hoặc lựa chọn hai, anh ta cũng có thể trả lời rằng mình đã làm những bước cần thiết để tài trợ cho một số các tổ chức giáo dục hay lập quỹ xây dựng nhà thờ hoặc các tổ chức tôn giáo khác.

Anh ta sẽ chọn cái thứ hai vì BHNT giúp anh ta làm được điều cao cả đó. Chỉ cần đóng góp 2% thu nhập hàng năm là anh ta có thể gây được một quỹ đóng góp giá trị. Và nếu anh ta không kịp thực hiện điều đó vì không có đủ thời gian ở cõi trần thì bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp anh ta hoàn thành nốt công việc còn lại.

39- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHẮC CHẮN KIẾM CHÁC ĐƯỢC: Những người giỏi tính toán cá cược nhận ra rằng bảo hiểm nhân thọ là một nguồn “chắc chắn”. Cứ cho là công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ đồng ý đảm bảo là tôi sẽ sống đến 100 tuổi, với một mức phí nhỏ tôi đóng hàng năm. Nếu tôi sống đến 100 tuổi, tôi thắng, tôi sẽ lấy hết về số tiền tôi đã trả.

Nếu tôi không sống được đến 100 tuổi, công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ bị phạt và sẽ phải trả gấp 2, 3 hoặc có khi 10 lần số tiền tôi đã trả cho họ. Sự thật là chỉ cần người mua bảo hiểm nhân thọ đóng phí đúng hạn, trong trường hợp có tử vong, số tiền ảo hiểm chi trả bao giờ cũng lớn hơn tổng số bảo phí đã đóng.

40- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: THÍCH SẢN PHẨM BỔ SUNG, NÊN MUA SẢN PHẨM CHÍNH: Một số sản phẩm của Công ty bảo hiểm nhân thọ có thể được mua độc lập, một số sản phẩm khác chỉ có thể được mua kèm theo sau khi đã mua sản phẩm chính. Người ta gọi đó là sản phẩm bổ sung. Ví dụ, nhiều người rất thích giá trị của sản phẩm bổ sung. Bệnh hiểm nghèo nên họ mua một sản phẩm chính để có được sản phẩm bổ sung này.

41- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HIẾN TẶNG CHO THẾ HỆ SAU NHỮNG CƠ HỘI TỐT HƠN: Người Châu Á được biết đến như những người sẵn sàng chấp nhận lao động khổ cực để cho con cái họ một tương lai tươi sáng hơn. Chúng ta đọc lịch sử những người Hàn Quốc di dân sang Mỹ đã sẵn sàng làm công việc bán rau quả vất vả nhiều giờ liên tục trong một ngày cốt sao cho thế hệ sau có được một tương lai tốt đẹp.

42- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: ĐỂ KHUẤT MẮT KHỎI TƯ VẤN BẢO HIỂM: Đáng buồn rằng nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ là để tống tư vấn bảo hiểm nhân thọ đi nhanh cho khuất mắt. Có lẽ vì tư vấn bảo hiểm nhân thọ quá kiên trì cho nên khách hàng không thể không mua được. Vì thế cách tốt nhất là mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và đỡ bị quấy rầy về sau.

Nhiều tư vấn Bảo hiểm nhân thọ có thể xử lý được tiếng “Không” từ chối lịch sự và kiên quyết của khách hàng. Lý do vì sao người tư vấn rất kiên trì là vì họ cảm thấy được quyền lợi mà khách hàng được hưởng khi sở hữu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dù khách hàng có ác cảm với họ đi chăng nữa. Nếu có thời gian và sự phục vụ tận tình, bạn sẽ trở nên tin tưởng người tư vấn và mối quan hệ tốt đẹp sẽ nở hoa.

43- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: ĐỂ GIÚP ĐỠ TƯ VẤN BẢO HIỂM: Một số người nghĩ rằng trước sau thì cũng sẽ mua bảo hiểm nhân thọ, vì vậy họ không ngại ngần mua cho những tư vấn mà mình quen biết để giúp đỡ họ. Điều này cũng có thể xảy ra với những người hoàn toàn không quen biết.

Kinh nghiệm của một nữ tư vấn bảo hiểm nhân thọ, cô bắt đầu khởi nghiệp tại một thành phố ít người quen biết. Cô quyết định gọi điện thoại “tiếp cận nguội” với các giới chủ doanh nghiệp mong họ giúp đỡ cô mở đầu công việc kinh doanh. Một chủ cây xăng giúp đỡ cô bằng cách mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp mệnh giá 20.000 USD, ông tiếp cho cô sự tự tin để tiếp cận các ông chủ cây xăng khác. Và cứ tiếp nối như quân cờ đô mi nô, cô có hết đầu mối liên hệ này đến đầu mối liên hệ khác.

Rất nhiều người hảo tâm muốn giúp đỡ những người mới vào nghề một cơ hội lập nghiệp. Là những người đầu tiên mua bảo hiểm nhân thọ, họ giúp cho tư vấn nhận ra rằng luôn luôn có nhu cầu cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Tất cả những gì người tư vấn cần làm để thành công là hãy kiên trì và sẵn sàng để người khác hỗ trợ mình.

44- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: ÍT CƠ HỘI VỀ TỬ VONG HƠN: Có thể hơi mê tín một chút nhưng người ta đã tính toán và cho thấy sự thực này. Những người có mua bảo hiểm nhân thọ thường ít bị chết hơn là những người không mua. Một cách nghĩ khác, người ta lại cho rằng một khi đã mua bảo hiểm nhân thọ thì tên của mình đã được định đoạt trước trên sổ thiên tào và sẽ chết sớm. Trong cả hai trường hợp cẩm giác mê tín sẽ chi phối người ra quyết định.

45- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHỨNG MINH RẰNG AI ĐÓ SAI: Bạn không phải là tuýp người muốn mua bảo hiểm nhân thọ, vì vậy để chứng minh là ai đó sai, bạn quyết định mua bảo hiểm nhân thọ. Có tuýp người thích mua hay không thích mua bảo hiểm nhân thọ không?

Có. Những người không mua bảo hiểm nhân thọ là những loại sau:

a. không mua bảo hiểm nhân thọ là Những người không muốn vợ mình giàu có khi ở goá, tương tự họ không muốn để lại quá nhiều tiền cho con cái vì sợ chúng hư hỏng.

b. không mua bảo hiểm nhân thọ là Những người cho rằng khi họ chết thì coi như không còn trách nhiệm gì với gia đình.

c. không mua bảo hiểm nhân thọ là người tin rằng họ sẽ sống thọ nên không cần mua bảo hiểm nhân thọ.

d. không mua bảo hiểm nhân thọ là người muốn so sánh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và mức phí của công ty này với công ty khác và không bao giờ mua cả.

Những người mua bảo hiểm nhân thọ thường có một cảm giác mạnh mẽ về việc phải hành động đúng và muốn làm một điều gì đó tốt đẹp khi còn khả năng. “Bạn không thể hành thiện quá sớm, vì bạn chẳng bao giờ biết được quá trễ mất rồi”.

46- BẢO HIỂM NHÂN THỌ: QUÁ ẤN TƯỢNG TRƯỚC KIẾN THỨC VÀ SỰ PHỤC VỤ TẬN TÂM CỦA TƯ VẤN: Rất nhiều người mua bảo hiểm nhân thọ vì họ chứng kiến các tư vấn chuyên nghiệp làm việc. Họ đã chứng kiến nhiều kiểu bán hàng chụp giựt cho nên khi gặp một tư vấn tận tâm, họ không hề lưỡng lự đắn đo khi quyết định mua bảo hiểm nhân thọ. Một tư vấn nọ đã nổi danh vì có đầu óc phục vụ khách hàng tốt.

Ngoài việc liên lạc thăm hỏi khách hàng thường xuyên, anh là tư vấn duy nhất gửi bánh sinh nhật đến nhà từng khách hàng vào ngày sinh nhật họ. Ngay cả với những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm, anh còn cắt bánh chia đều cho mọi người trong công ty vào ngày kỷ niệm hợp đồng.

Tư vấn là những người có tiếng vang trong việc nhớ ngày sinh nhật rất tài tình. Một vài khách hàng còn nói: “Ngay cả ông nhà tôi còn quên ngày sinh nhật tôi, chứ tư vấn của tôi thì không hề quên”.

Tất nhiên dịch vụ tốt không chỉ dừng lại ở tấm thiệp sinh nhật hay lời chào, nó còn có ý nghĩa là chúng ta phải thường xuyên xem xét lại tình trạng hợp đồng và cập nhất các sản phẩm mới cho khách hàng. Ngày càng có thêm nhiều người tự hào giới thiệu tư vấn bảo hiểm nhân thọ của họ cho bè bạn, họ hàng, đồng nghiệp.

Điều này bản thân nó đã chứng tỏ chất lượng và tiêu chuẩn của tư vấn đã được nâgn cao rất nhiều trong ngành bảo hiểm nhân thọ.

“Mua Bảo hiểm nhân thọ không phải là tiêu tiền mà đó là tiết kiệm và đầu tư của những người thông minh.

Đó cũng là cách mà chúng ta thể hiện tinh yêu thương của mình đối với những người thương yêu nhất của mình…”

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỦY HỢP ĐỒNG VÀ KHÔI PHỤC RA SAO?

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỦY HỢP ĐỒNG VÀ KHÔI PHỤC RA SAO?

Chào bạn.

Sau khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được phát hành, bên mua bảo hiểm nhân thọ muốn hủy bỏ hợp đồng thì doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ giải quyết thế nào?

Việc chọn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với nhu cầu và duy trì hợp đồng đến ngày đáo hạn sẽ mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng muốn hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp sẽ giải quyết như sau:

- Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong Thời hạn xem xét (thời gian cân nhắc):

Sau khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực, bên mua bảo hiểm nhân thọ có một khoảng thời gian để xem xét, cân nhắc về quyết định mua bảo hiểm của mình.

Khoảng thời gian này theo thông lệ thường được các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quy định là 21 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực.

Nếu bên mua bảo hiểm nhân thọ hủy bỏ hợp đồng trong thời gian này, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ hoàn lại phí bảo hiểm đã nộp sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan. Chi phí hợp lý có liên quan thường là chi phí khám sức khỏe, in ấn và phát hành hợp đồng.

- Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sau thời gian cân nhắc:

Bên mua bảo hiểm nhân thọ sẽ nhận được Giá trị hoàn lại (nếu có) của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Theo thông lệ hiện nay, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nộp phí một lần có Giá trị hoàn lại ngay khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bắt đầu có hiệu lực. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nộp phí định kỳ sẽ có Giá trị hoàn lại khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có hiệu lực từ 2 năm trở lên.

Hai năm đầu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường thì giá trị hoàn lại rất thấp, gần như sốt tiền lấy lại không đáng kể. Nên khách hàng tránh hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sớm sẽ mất tiền.

Khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ, khách hàng có thể khôi phục lại hợp đồng không?

Nếu bên mua bảo hiểm nhân thọ chưa nhận Giá trị hoàn lại (nếu có) khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ, bên mua bảo hiểm nhân thọ có thể khôi phục lại hiệu lực của hợp đồng trong thời hạn hai năm kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ.

Bên mua bảo hiểm nhân thọ phải thanh toán số phí nợ và lãi phát sinh của thời gian hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

$$$$$$$$$$$$$$$$$

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỢP ĐỒNG CÓ NỘI DUNG GÌ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: HỢP ĐỒNG CÓ NỘI DUNG GÌ

Chào bạn.

Mình giải thích Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung sau:

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng;

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Các điều khoản của hợp đồng: là những quy định cụ thể liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng;

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Số tiền bảo hiểm: là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm do các bên tự thỏa thuận theo nhu cầu và khả năng tài chính;

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm: loại trừ trách nhiệm trả tiền của doanh nghiệp bảo hiểm khi xảy ra những rủi ro dẫn đến nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm quá lớn hoặc sự kiện bảo hiểm không hẳn do rủi ro;

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Thời hạn bảo hiểm: là khoảng thời gian doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện trách nhiệm bảo hiểm, được tính từ khi hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Thời hạn bảo hiểm do các bên thỏa thuận;

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm;

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Các quy định giải quyết tranh chấp;

- Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có Ngày, tháng, năm giao kết hợp đồng;

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất!

 

#####################

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

 

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Chào bạn.

Hôm nay chúng ta tìm hiểu quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nhân thọ:

Luật Kinh Doanh bảo hiểm nhân thọ quy định: Quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản; quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm (Điều 3)

Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ tồn tại đối với những người có quan hệ vợ/chồng, cha-mẹ/con của người được bảo hiểm nhân thọ.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ cũng có thể tồn tại trong quan hệ vay nợ. Khi đó, bên cho vay có quyền lợi có thể bảo hiểm nhân thọ đối với cuộc sống của bên đi vay.

Trong các quan hệ khác như quan hệ chủ công ty – người lao động… thì Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ cũng có thể tồn tại hay không là tuỳ thuộc vào quy định cụ thể của Luật pháp và của từng loại bảo hiểm nhân thọ.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ quy định quyền một người tham gia bảo hiểm nhân thọ có thể được phép tham gia bảo hiểm nhân thọ cho bản thân mình hoặc người khác.

Đặc biệt là khi mua bảo hiểm nhân thọ cho người khác thì giữa hai người phải có mối quan hệ nhất định quy định. Quyền lợi có thể được bảo hiểm nhân thọ cũng quy định về quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, nghĩa là, để được hưởng quyền lợi bảo hiểm nhân thọ, người thụ hưởng phải có một mối quan hệ nhất định với người tham gia bảo hiểm và người được bảo hiểm nhân thọ.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: SỰ KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: SỰ KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC

Chào bạn.

Chúng ta cùng tìm hiểu sự kiện và nguyên tắc của Bảo hiểm nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo cho các sự kiện sau:

- Người tham gia Bảo hiểm nhân thọ Sống đến một độ tuổi nhất định (hết hạn hợp đồng hoặc đến độ tuổi được nhận số tiền bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm);

- Người tham gia Bảo hiểm nhân thọ Chết trong thời hạn bảo hiểm;

- Người tham gia Bảo hiểm nhân thọ Thương tật xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (bao gồm thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thương tật bộ phận vĩnh viễn);

- Ngườit tham gia Bảo hiểm nhân thọ Ốm đau, nằm viện, phẫu thuật, ….

Nguyên tắc trong bảo hiểm nhân thọ:

Theo quy định chung, khi tham gia Bảo hiểm nhân thọ, người tham gia Bảo hiểm nhân thọ có bổn phận khai báo đầy đủ và chính xác tất cả các yếu tố quan trọng có liên quan, dù được yêu cầu hay không được yêu cầu khai báo.

Yếu tố quan trọng cần phải khai báo trong bảo hiểm nhân thọ: tiền sử bệnh tật của người được bảo hiểm, hồ sơ sức khoẻ của người trong gia đình…

Thời gian khai báo tham gia Bảo hiểm nhân thọ:

Thông thường, Người yêu cầu Bảo hiểm nhân thọ phải khai báo các yếu tố quan trọng khi có yêu cầu Bảo hiểm nhân thọ. Việc khai báo phải hoàn thành trước khi hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ được ký kết.

Ngược lại, các công ty Bảo hiểm nhân thọ đều phải công khai những thông tin liên quan đến phạm vi hoạt động, điều khoản và khả năng tài chính của đơn vị mình.

Khi Người được Bảo hiểm nhân thọ cố tình không khai báo đầy đủ các yếu tố quan trọng thì được coi là vi phạm nguyên tắc trung thực tuyệt đối và hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ có thể bị huỷ bỏ một phần (giảm bớt quyền lợi bảo hiểm) hoặc toàn bộ (chấm dứt hiệu lực).

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn bảo hiểm nhân thọ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ RA ĐỜI KHI NÀO? LÝ DO NÀO?

BẢO HIỂM NHÂN THỌ RA ĐỜI KHI NÀO? LÝ DO NÀO?

Chào bạn.

Chúng ta cùng tìm hiểu lịch sử bảo hiểm nhân thọ:

Ở Anh, năm 1583, một thuyền trưởng nảy ra ý kiến yêu cầu công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang bảo hiểm cho con tàu và hàng hoá của ông hãy bán thêm hợp đồng bảo hiểm cho sinh mạng của mình.

Sự kiện này khiến các công ty bảo hiểm phi nhân thọ thấy rằng: “Con người cũng có thể được bảo hiểm như tàu bè và hàng hoá”.

Từ đó Các văn phòng bán bảo hiểm nhân thọ lần lượt ra đời.

Năm 1762, công ty bảo hiểm nhân thọ Equitable là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ở nước Anh áp dụng phương pháp tính phí bảo hiểm dựa trên yếu tố tỷ lệ tử vong.

Tại Việt Nam, năm 1996, Bảo Việt chính thức phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên kể từ ngày thống nhất đất nước.

Bảo hiểm nhân thọ ra đời vì lý do nào?

Bảo hiểm nhân thọ ra đời xuất phát từ nhu cầu trong cuộc sống của con người. Nhu cầu trong cuộc sống của bất kỳ một người bình thường nào trước hết là đảm bảo cho cuộc sống của chính họ, khi còn trẻ cũng như khi đã về già.

Không chỉ sống cho chính bản thân, mà mỗi con người còn có thể phải lo toan cho những bổn phận của họ với con cháu, cha mẹ, vợ chồng…

Theo quy Luật tự nhiên của cuộc sống thì con người ta sinh ra, lớn lên và chết đi là một điều tất yếu. Như vậy, cái chết là một phần của cuộc đời đối với bất kỳ ai sống trên trái đất.

Tuy nhiên, nếu cái chết là tất yếu đối với mỗi con người thì thời điểm xảy ra cái chết lại hoàn toàn không thể xác định trước.

Chính vì thế mà nếu một người không may chết đi khi chưa làm tròn bổn phận của mình, chí ít là đối với người thân, thì cái chết của họ sẽ là gánh nặng cho chính gia đình họ. Trong trường hợp này, bất kỳ một người bình thường nào cũng mong muốn có một nguồn tài chính để đảm bảo thực hiện những bổn phận của mình với người còn sống.

Bảo hiểm nhân thọ ra đời thật sự đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc thực hiện và giải quyết các nhu cầu tài chính liên quan đến con người trong trường hợp người được bảo hiểm gặp phải rủi ro tử vong, thương tật vĩnh viễn, mất sức lao động… hoặc đơn thuần chỉ là nhằm đảm bảo cho cuộc sống của người được bảo hiểm và gia đình họ.

Hãy liên hệ để được tư vấn bảo hiểm nhân thọ !

“““““““““““

 

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

Jan 13

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ LỢI ÍCH XÃ HỘI

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ LỢI ÍCH XÃ HỘI

Chào bạn!

Bảo hiểm nhân thọ có thể mang lại lợi ích gì cho xã hội:

Sự ra đời của bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện cho các tổ chức bảo hiểm nhân thọ thường xuyên thực hiện việc nghiên cứu rủi ro, thống kê tổn thất, tìm kiếm các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tổn thất.

Ngoài ra, bảo hiểm nhân thọ còn mang lại những lợi ích khác như:

- Bảo hiểm nhân thọ Tạo sự ổn định xã hội thông qua việc giảm thiểu sự lo lắng cho bên mua bảo hiểm;

- Bảo hiểm nhân thọ Huy động Vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước;

- Bảo hiểm nhân thọ Giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời;

- Bảo hiểm nhân thọ Tạo công ăn việc làm cho nhiều người;

~~~~~~~~~~~~~~~

 

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 12

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ LỢI ÍCH CHO GIA ĐÌNH BẠN

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ LỢI ÍCH CHO GIA ĐÌNH BẠN

Chào bạn!

Bảo hiểm nhân thọ mang lại lợi ích gì cho mỗi gia đình bạn:

Giống như các loại hình Bảo hiểm khác, bảo hiểm nhân thọ ra đời nhằm khắc phục những khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro.

Khi một người trụ cột trong gia đình bị tai nạn dẫn đến thương tật hoặc chết, bản thân người đó hoặc những người sống phụ thuộc sẽ rơi vào tình trạng khó khăn về mặt tài chính.

Hơn lúc nào hết, họ sẽ cần đến nguồn tài chính kịp thời để bù đắp thiệt hại, lấy lại sự cân bằng, ổn định tình hình tài chính. Bảo hiểm nhân thọ ra đời đã đáp ứng nhu cầu đó một cách nhanh nhất.

Bảo hiểm nhân thọ mang đến trạng thái an toàn về tinh thần, giảm bớt sự lo âu trước rủi ro, bất trắc cho người được bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ còn giúp cho những người tham gia có thể tích lũy cho những kế hoạch tương lai, như để dành tiền cho con đi học, cho con một số Vốn để vào đời, hoặc có thể tiết kiệm tiền để mua xe, mua nhà, vui hưởng cuộc sống sau khi về hưu…

Liên hệ để được tư vấn bảo hiểm nhân thọ tốt nhất!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 12

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ 5 Ý NGHĨA NHÂN VĂN

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ 5 Ý NGHĨA NHÂN VĂN

Chào bạn.

Mình xin viết về bảo hiểm nhân thọ, nhằm giúp những ai chưa hiểu, hoặc hiểu sai về bảo hiểm nhân thọ sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về một lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống này:

1/ bảo hiểm nhân thọ là một quỹ tài chính dài hạn, do số đông người đóng góp nhằm chia sẽ rủi ro với số ít người:

Đây giống như hình thức huy động vốn của nhiều người, nhằm san sẻ rui ro với số ít người trong số những người đã góp vốn.

Rõ ràng chúng ta thấy dáng vấp của một nhà từ thiện ở đây, khi thấy người gặp nạn, chúng ta cũng xót xa, cũng chạnh lòng, nhưng mấy ai trong chung ta có thể đem một số tiền lớn để đảm bảo tương lai học vấn, hay cuộc sống mưu sinh cho con em của người gặp nạn đó?

Nhưng công ty bảo hiểm nhân thọ họ đảm bảo điều đó, nếu như người gặp nạn tham gia sản phẩm của công ty!

2/ bảo hiểm nhân thọ chính là “người Cha nhân từ”

Ai đã có con, cũng đều muốn lo cho con mình nên người, ăn học thành tài, có danh, có phận với đời, nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chìu lòng người, hằng ngày, qua những phương tiên báo đài, chúng ta thấy không hiếm những trường hợp đau lòng cho những đứa bé bị mất Cha, Mẹ hay cả Cha lẫn Mẹ vì tai nạn hay bệnh tật gì đó.

Vậy nếu trường hợp không may đó xảy ra vào một trong những chúng ta thì sao? con cái của chúng ta sẽ như thế nào? Số phận nhỏ nhoi của chúng sẽ đi về đâu?

Vậy nói bảo hiểm nhân thọ cũng là “người cha nhân từ” là nghĩa gì? Cũng giống như nuôi con của mình vậy, chúng ta là người chu toàn tài chính cho những đứa con của mình hằng năm, nhưng khi chúng ta gặp điều không may trên đường đời (như thương tật, tử vong…), thì chính “người cha” bảo hiểm nhân thọ này sẽ thay chúng ta gánh cái gánh nặng tài chính cho những người thân yêu còn lại của chúng ta tại bất kỳ thời điểm nào.

Và tất nhiên trong trường hợp bình thường, cũng như những người cha khác, khi con mình đã trưởng thành, thì “người cha” bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ có một khoản tích lủy dành cho con làm vốn vào đời.

3/ bảo hiểm nhân thọ “Con luôn ở bên Cha Mẹ”:

Vì sao nói vậy?

Thực tế ra, khi nghĩ về Cha Mẹ mình, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ ít nhiều băn khoăn với nỗi niềm “Chữ hiếu chưa tròn”. Dù ở thời điểm nào đi nữa, người ta vẫn thấy mọi sự mình làm cho đấng sinh thành đều thật nhỏ bé so với công ơn mà họ đã dành cho chúng ta.

Vậy nếu chúng ta có thể mạnh khỏe để ở bên họ chăm sóc họ đến hết cuộc đời của họ thì thất là tốt, nhưng nếu không may “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” thì thật là đau xót, vậy hãy để đứa con bảo hiểm nhân thọ thay chúng ta ở bên và chăm sóc họ thay chúng ta khi chúng ta không thể bên họ.

4/ bảo hiểm nhân thọ người bạn trung thành:

Thật sự ra đời thì nhờ bạn bè, những không phải ai cũng có thể tìm cho mình những người bạn tốt để đi với mình trong những gian nan, thật sự khi bạn gặp gian nan, chúng ta cũng sẳn sàng chia sẽ với bạn bè của mình đó, nhưng thử hỏi lại bản thân mình, chúng ta chia sẽ được bao lâu? và được bao nhiêu? điều đó không phải chúng ta không quí những người bạn đó, nhưng thật sự ai cũng phải có nhiều điều cần lo trong cuộc sống.

Vậy một ngày nào đó khi chúng ta gặp gian nan, khó khăn mà bạn bè không thể chia sẽ nhiều với chúng ta được, cùng đừng vội trách họ, vì có thể chúng ta cũng như họ thôi. Vấn đề ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ có một người bạn trung thành tuyệt đối, nếu chúng ta kết thân với nó, người bạn có tên là Bảo Hiểm Nhân Thọ.

5/ bảo hiểm nhân thọ một ý nghĩa nhân văn sâu sắc:

Chúng ta thấy được rằng, không hình thức đầu tư nào lại có được những ý nghĩa nhân văn như trên, vậy nếu bạn đã biết, bảo hiểm nhân thọ là một người con hiếu thảo, người Cha nhân từ,một người bạn trung thành vậy sao chúng ta còn tính lỗ tính lời ở đây nữa. mà hơn nữa, để là “một người Cha nhân từ” ,”một người con hiếu thảo”, có được một “người bạn trung thành”, chúng ta sẽ không bao giờ bị lỗ số chi phí chúng ta đã bỏ ra.

Khi chúng ta không nhận ra được những giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ và đem bảo hiểm nhân thọ so sánh với các hình thức đầu tư khác, nhưng mỗi hình thức đầu tư sẽ có một ý nghĩa và mục đích riêng không thể so sánh chung chung như vậy được.

Hy vọng chúng ta sẽ có cái nhìn thân thiện hơn, đúng với bản chất vốn có của bảo hiểm nhân thọ.

~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ

Chào bạn!

Bảo hiểm nhân thọ có thể được hiểu trên 2 phương diện: kỹ thuật và pháp lý.

Trên phương diện kỹ thuật, bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm bao hàm những cam kết mà sự thực hiện những cam kết đó phụ thuộc vào tuổi thọ của con người.

Có hai loại cam kết chủ yếu trong bảo hiểm nhân thọ, đó là cam kết đóng phí bảo hiểm của người tham gia Bảo hiểm nhân thọ và cam kết trả tiền bảo hiểm hoặc trả trợ cấp định kỳ của doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ.

Do thời hạn hợp đồng bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ kéo dài nhiều năm nên người tham gia Bảo hiểm nhân thọ thường cam kết đóng phí làm nhiều lần. Thông thường, nếu người tham gia Bảo hiểm nhân thọ bị chết trước khi hoàn thành nghĩa vụ đóng phí cho cả hợp đồng thì cam kết đóng phí những lần còn lại sẽ chấm dứt, nghĩa là không có ai trong phía bên mua Bảo hiểm nhân thọ phải đóng thay họ.

Khi người được Bảo hiểm nhân thọ bị chết hoặc còn sống đến một thời điểm nhất định đã chỉ rõ trong hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ phải thực hiện cam kết của mình, trả cho một hoặc nhiều người thụ hưởng một khoản tiền nhất định hoặc những khoản trợ cấp.

Trên phương diện pháp lý, bảo hiểm nhân thọ bao gồm các hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ được ký kết giữa doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ và người tham gia bảo hiểm, theo đó, để nhận được phí bảo hiểm của người tham gia Bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ cam kết sẽ trả cho một hoặc nhiều người thụ hưởng bảo hiểm một khoản tiền nhất định hoặc những khoản trợ cấp định kì trong trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời điểm nhất định hoặc tử vong trước một thời điểm nhất định đã được ghi rõ trên hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, theo Luật kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ 01/04/2001 thì “Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết”.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jan 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN TÌM HIỂU RÕ TRƯỚC KHI THAM GIA

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN TÌM HIỂU RÕ TRƯỚC KHI THAM GIA

Chào bạn!

Với nhiều người, mua bảo hiểm nhân thọ ngoài phòng ngừa rủi ro còn như là một phương thức để dành.

Tuy nhiên trước khi tham gia bảo hiểm nhân thọ thì bạn nên tìm hiểu rõ ràng để sau này khỏi phải gải gánh giữa đường.

Chịu thiệt vì nửa đường gãy gánh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

Tất cả sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đều có chung đặc điểm là khách hàng thường đóng phí dần dần theo tháng, quý hoặc năm. Do đó, mới nghe thấy số tiền đóng không lớn nhưng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường kéo dài lên tới 10 – 15 năm nên tổng số tiền phải đóng bảo hiểm nhân thọ lại không hề nhỏ.

Khi mua bảo hiểm nhân thọ, khách hàng cần lắng nghe nhân viên tư vấn và tìm hiểu kỹ những điều khoản của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Chị Vân, ngụ TP.HCM, kể cách đây 3 năm, chị ký hợp đồng mua một bảo hiểm nhân thọ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 3 triệu đồng/năm cho cậu con trai mới 8 tuổi.

Theo tư vấn của người bán, nếu chị đóng đủ số năm theo hợp đồng thì khi con trai chị vào đại học công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ hoàn trả tổng số tiền gốc và lãi hằng năm lên gần 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau 3 năm đóng phí, kinh tế gia đình chị gặp nhiều khó khăn, việc buôn bán (chị Vân bán tạp hóa tại nhà) sa sút và khoản phí 3 triệu đồng/năm trở thành gánh nặng quá sức chị. Vì vậy, chị phải hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và chỉ nhận lại được một số tiền khá khiêm tốn, chưa tới 2 triệu đồng so với con số 9 triệu đồng đã nộp.

Tương tự, dù là nhân viên văn phòng làm tại một công ty ở Q.1 (TP.HCM) nhưng chị Yến cũng bị rơi vào mê hồn trận của các loại hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Qua tư vấn viên là một người quen, chị Yến đồng ý mua một bảo hiểm nhân thọ kỳ hạn 15 năm, mỗi quý đóng 1 triệu đồng cho con gái. Sau 1 năm, thấy chi phí không quá cao so với thu nhập và cũng nghĩ rằng đây là khoản dự phòng tài chính nên chị mua luôn cho mẹ với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tương tự.

5 năm đầu tiên, chị đóng phí đều đặn và đầy đủ, nhưng cuối năm 2012 công ty của chị thu hẹp hoạt động, giảm lương và các loại phụ cấp khác nên việc đóng cùng lúc 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khiến chị luôn căng thẳng. Sau nhiều lần suy nghĩ, chị đề nghị được dừng hợp đồng đã nộp trước đó thì nhận được hồi âm: sẽ mất đi hơn 2/3 số tiền trong tổng số 36 triệu đồng đã nộp. Đóng tiếp cũng không được mà bỏ ngang thì mất của, đây là trường hợp của rất nhiều khách hàng đã mua bảo hiểm nhân thọ chứ không phải riêng của chị Yến hay chị Vân.

Đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

Theo một chuyên gia về bảo hiểm nhân thọ, để tránh những rủi ro trong thời gian thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đầu tiên khách hàng phải hiểu được sản phẩm mình muốn tham gia.

Một bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ luôn dày đến vài chục trang với các thuật ngữ chuyên môn sẽ rất khó hiểu với người ngoài ngành. Thậm chí, các tư vấn viên của các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng không thể giải thích hết các điều khoản và từ ngữ trong hợp đồng.

Đó là chưa kể không ít trường hợp khách hàng chỉ được tư vấn khá sơ sài, mà chủ yếu là chỉ được nghe nhiều về quyền lợi hơn là trách nhiệm, nên không đọc kỹ các điều kiện.

Trong bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào cũng có điều khoản ‘Giá trị hoàn lại’ theo từng năm khi khách hàng muốn dừng hợp đồng và thông thường giá trị hoàn lại chỉ được bắt đầu hình thành sau khi khách hàng đã nộp đủ 2 năm phí bảo hiểm. Có nghĩa là trong hai năm đầu, các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chưa có giá trị hoàn lại. Sau đó, giá trị hoàn lại sẽ tăng dần qua các năm, nhưng thường nhỏ hơn so với số phí đã đóng vào.

Điều này phù hợp theo quy định của luật Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: ‘Nếu bên mua bảo hiểm nhân thọ chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong 2 năm đầu tiên kể từ ngày tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bên mua bảo hiểm nhân thọ không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng’.

‘Điều quan trọng nhất là khách hàng nên chọn những sản phẩm nào vừa vặn với túi tiền của mình để không phải ‘nửa đường gãy gánh’.

Những khách hàng có khả năng tài chính eo hẹp hoặc thu nhập không ổn định thì tham gia bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá vừa đủ; hoặc chỉ nên lựa chọn sản phẩm có thời gian thực hiện ngắn với mức phí phù hợp với túi tiền của mình’.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ khoảng 10% thu nhập là hợp lý nhất!.

Hãy liên hệ để được tư vấn bảo hiểm nhân thọ tốt nhất!

“““““““““““““““

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jul 11

BÍ QUYẾT DÙNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ NÂNG CAO DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

BÍ QUYẾT DÙNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ NÂNG CAO DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Ngày nay, quản lý quan hệ khách hàng không còn là “đồ chơi” riêng của những công ty lớn. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các công cụ trực tuyến để theo dõi và tiếp cận khách hàng của mình. Bên cạnh những phương tiện truyền thông lâu đời như Tivi hay báo đài, các doanh nghiệp nhỏ còn tận dụng cả những kênh truyền thông trực tuyến miễn phí nhưng có độ ảnh hưởng cao và sức lan tỏa rộng như blog, mạng xã hội, Facebook, Twitter, chat IM, Skype… để quảng bá thương hiệu và theo dõi những phản hồi của khách hàng.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (sau đây sẽ gọi tắt là “DN nhỏ”), việc có thể giám sát các phản hồi của khách hàng, khắc phục những phàn nàn và giải đáp thắc mắc thông qua các trang web là điều rất có giá trị. Nó giúp cho các DN nhỏ tạo được mối quan hệ với khách hàng, những người được ví như những chiếc loa nhỏ nhưng có tiếng vang lớn sẽ giúp cho tên tuổi của công ty họ vươn xa hơn.

Theo cô Marsha Collier, tác giả của cuốn sách “The Ultimate Online Customer Service Guide” hướng dẫn sử dụng các dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến, cho biết: khi tiếp cận khách hàng trên mạng, các DN nhỏ thực sự có lợi thế hơn so với các công ty khác, đó là họ biết tận dụng các công cụ trực tuyến có sẵn để phục vụ cho công tác chăm sóc khách hàng của mình.

Việc hội họp hay thảo luận đối với các DN nhỏ không nhất thiết phải trải qua ở các cuộc mít-tinh, ở văn phòng hay thông qua các phòng, ban. Nếu như người chủ doanh nghiệp có tham gia vào việc điều hành công ty và tận dụng triệt để các loại phương tiện thông tin thì đôi khi chỉ cần một tin nhắn SMS hay một email là quyết định sau cùng có thể sẽ được ban hành ngay lập tức.

Bên cạnh việc học hỏi các công ty lớn thực hiện các chiến dịch truyền thông xã hội, điều quan trọng nhất đối với các DN nhỏ đó là phải biết nhanh nhẹn để tạo nên một nhân cách và bộ mặt cho công ty mình khi tiến hành đưa doanh nghiệp lên làm việc trực tuyến. Và khi va chạm với cộng đồng, thì họ phải cá nhân hóa cái doanh nghiệp mà mình đang nắm giữ. Lúc này doanh nghiệp sẽ không còn là một cửa hàng trực tuyến hay một website thông thường nữa mà nó sẽ trở thành một con người. Điều sống còn đối với doanh nghiệp lúc này đó là họ phải giao tiếp với khách hàng một cách ngắn gọn, súc tích và theo cách của một cá nhân để không làm lãng phí thời gian của mình cũng như của khách hàng.

Marsha nói cô từng biết nhiều chủ DN nhỏ liên tục sử dụng những công cụ quản lý mạng xã hội để theo dõi những bài bình luận của cộng đồng về doanh nghiệp của mình. Và họ có thể sử dụng tin nhắn SMS để trực tiếp chỉ đạo vấn đề ngay lập tức.

Các DN nhỏ sử dụng công cụ trực tuyến gì để quản lý các mạng xã hội?

Có rất nhiều công cụ trực tuyến mà DN nhỏ có thể tận dụng. Có thể kể ra một số trang như Tweetdeck, Seesmic, HootSuite, Zendesk, Meebo Me có chức năng tổng hợp thông tin từ các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, MySpace… và dùng Skype để hỗ trợ khách hàng một cách trực tiếp. Bởi vì khách hàng thường có xu hướng mua sắm bất kỳ lúc nào trong ngày nên việc sử dụng các công cụ trên sẽ mang lại hiệu quả chăm sóc khách hàng khá tốt.

Ngoài ra, họ còn có thể dùng Socialmention và Tweetbeep để biết được có ai đó đang bàn luận về thương hiệu của mình trên mạng. Với vốn kiến thức trong chính lĩnh vực mình đang hoạt động, họ có thể bình luận ngay trên các blog cá nhân hay thậm chí giúp đỡ khách hàng của các công ty đối thủ trên mạng Facebook. Bằng cách giúp đỡ khách hàng như thế và cung cấp những dịch vụ tốt, các DN nhỏ có thể biến khách hàng của đối thủ thành khách hàng tương lai của công ty mình.

Jul 11

BIẾN BẠN BÈ THÀNH KHÁCH HÀNG

Biến bạn bè thành khách hàng – công việc không dễ trong chiến lược marketing Bạn bè ?

Chúng ta cần phân biệt rỏ bạn mức độ như thế nào để ta có thể trao đổi và nói những chuyện khác nhau để người nghe cảm thấy thoải mái và không biết mình đang thuyết phục họ mua hàng của mình nhưng chung hết làm chúng ta phải biết tạo ấn tượng tốt nhất ngay lần gặp đầu tiên. Nếu muốn giành được tình cảm của người nghe và biến họ thành khách hàng của mình, bạn phải biết thốt ra “ những lời có cánh” để thu hút sự chú ý của họ. Công việc này không dể chút nào, bởi nó đòi hỏi ở bạn một số kỹ năng và kiến thức nhất định. Trình bày và giới thiệu là cách thức để bạn truyền đạt thông tin tới người nghe. Trong hoạt động giao tiếp và bán hàng hàng ngày, việc này đóng vai trò rất quan trọng.

Lúc đầu bạn bè bạn chỉ nghe cho biết các sản phẩm/dịch vụ mà cung cấp, nhưng rồi trước sự thuyết phục của bạn và những lời giới thiệu, họ quyết định mua hàng ngay. Thật tuyệt ! chắc bạn cũng muốn mình có được những kỹ năng như vậy

+ Cách trình bày phù hợp với từng đối tượng bạn bè Cách nhanh nhất khiến người nghe bỏ đi là bạn chỉ nói về những điều mà bản thân bạn muốn nghe. Nếu bạn muốn thu hút các khách hàng tiềm năng, bạn phải biết đưa ra được những vấn đề mà bạn bè mình muốn nghe

- Đối với những người cảm tính, đó là những người thiên về tình cảm, họ sẽ bị thuyết phục bởi những cảm giác chứ không phải những lý lẽ logic

- Đối với những người hòa đồng, họ là những người thích giao tiếp. Thật khó để giữ họ ngồi yên vì thế ta hãy khéo léo nói chuện và lôi kéo họ vào những câu chuyện vui hài hước

- Những người bạn lý trí, là những người thích tranh luận và có đầu óc thực tế vì thế bạn phải trình bày dịch vụ hay sản phẩm của mình một cách lý lẽ và đầy sức thuyết phục Vì thế mình cần phải xác định những người đang nghe mình thuộc nhóm nào, để từ đó đưa ra những lời giới thiệu phù hợp. Trong trường hợp bạn bè mình gồm nhiều nhóm khác nhau, hãy tìm xem ai là người có ảnh hưởng quyết định để tập trung tác động vào họ.

+ Làm mê hoặc bạn bè bằng lời nói để từ lúc nghe -> mua sản phẩm Một số người thật sự có năng khiếu trong việt trình bày trước bạn bè và những người khác tuy nhiên để bạn bè mình từ khi nghe mình trình bày đến lúc họ có thể mua sản phẩm của mình thì mình cũng phải biết làm mê hoặc họ bằng những cử chỉ hành động trong lúc trình bày muốn được như vậy mình phải cần chuẩn bị :

- Vẽ bề ngoài lịch sự khi nói chuyện và luôn tỏ ra thái độ hòa nhã tôn trọng bạn mình và xen vào những cuộc nói chuyện là những câu nói vui thân mật

- Luôn mềm mỏng, hòa nhã và là phải là chuyên gia trong lĩnh vực mình muốn trình bày

- Tìm hỉu thông tin về vấn đề bạn mình đang nghe chú ý trình bày đúng vấn đề và phù hợp với yêu cầu của họ

- Những lời đề cao lịch sự, tỏ ra sẳng sàng giúp đỡ họ trong mọi vấn đề

Jul 11

KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

KỸ NĂNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nắm bắt tâm lý và mong muốn của khách hàng luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong bất cứ chiến lược chăm sóc khách hàng nào. Chỉ khi nào bạn biết được khách hàng thực sự mong muốn những gì thì lúc đó bạn mới chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả và chu đáo nhất.

Những điều khách hàng mong muốn có thể được chia thành hai nhóm khác nhau. Thứ nhất, khách hàng muốn dịch vụ cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của bạn thực sự đáp ứng những nhu cầu của họ. Nếu bạn nói rằng bạn là một chuyên gia sửa ống nước, khách hàng sẽ mong đợi việc ống nước của họ sẽ được sửa chữa khỏi rò rỉ. Nếu bạn nói rằng bạn là một chuyên viên kế toán, khách hàng sẽ mong đợi bạn có thể giúp họ giải quyết những vấn đề liên quan đến thuế má…

Khách hàng cũng mong đợi sản phẩm hay dịch vụ của bạn thực sự “đáng đồng tiền bát gạo”. Nếu khách hàng mua một đôi ủng mùa đông đắt tiền, họ sẽ mong đợi sản phẩm này giúp họ khỏi lạnh giá, ẩm ướt, đồng thời còn phải hợp thời trang nữa. Một cách tự nhiên, nếu khách hàng mua một đôi ủng rẻ hơn, họ sẽ không mong đợi sản phẩm này có độ bền tốt.

Các khách hàng luôn mong đợi dịch vụ hậu mãi sau bán hàng của bạn thực sự tiện lợi. Nếu đôi ủng mùa đông bị rò rỉ nước ngay trong lần đầu tiên đi ủng, khách hàng sẽ mong đợi cửa hàng có thể đổi cho họ một đôi ủng khác ngay lập tức.

Tuy nhiên, không có yếu tố nào trong những yếu tố kể trên sẽ giúp bạn tạo ra sự trung thành của khách hàng cũng như khiến họ nói với những người xung quanh rằng sản phẩm, dịch vụ của bạn tốt đến mức nào. Khách hàng đón nhận những dịch vụ cốt lõi này một cách đương nhiên. Bạn sẽ không thể thấy khách hàng đi khắp mọi nhà và nói rằng đôi ủng mùa đông của tôi không bị rò rỉ.
Nhóm thứ hai và cũng là những điểm quan trọng nhất:

Những gì khách hàng thực sự – thực sự – thực sự muốn và qua đó sẽ giúp bạn có được lòng trung thành của họ cũng như sẽ khiến khách hàng nói những điều tuyệt vời nhất về sản phẩm dịch vụ của bạn với mọi người xung quanh, đó là:

1. Sự thân thiện và nồng ấm trong giao tiếp với khách hàng

Khi các khách hàng giao thiệp với bạn mặt đối mặt hay qua điện thoại, họ muốn nhận được những hồi âm, những lời đáp lại một cách nồng ấm. Việc làm này là rất thiết thực. Bản thân bạn cũng như các nhân viên của bạn cần có vẻ mặt và giọng nói thật thân thiện và dễ thương.
(Điều này nghe có vẻ như khá phổ thông và dễ dàng với bạn nhưng hãy nghĩ về những nhân tố này trong lần tới đây khi bạn ở trên cương vị một khách hàng và tự hỏi xem liệu chúng có đang xảy ra với bạn hay không. Sau đó, bạn cũng tự hỏi bản thân rằng liệu các khách hàng của bạn có đang được trải nghiệm những điều tương tự từ bạn và các nhân viên trong công ty hay không).

2. Khách hàng muốn được cảm thấy mình thực sự quan trọng

Họ biết rằng công ty bạn có rất nhiều khách hàng khác nhau nhưng họ chỉ thực sự yêu quí nó nếu bạn khiến họ cảm thấy mình thực sự quan trọng với bạn.

3. Khách hàng muốn được bạn lắng nghe những gì họ nói

Các khách hàng thường có ấn tượng không tốt với những ai chỉ biết giải quyết các lời phàn nàn mà không thực sự lắng nghe những gì họ nói. Bạn phải luôn giữ vững và không ngừng trau dồi các kỹ năng lắng nghe của mình. Hãy giữ ánh mắt nhìn thẳng vào người nói và tập trung vào những gì họ đang nói. Hãy giữ một thái độ cởi mở cũng như kiềm chế những sự thôi thúc khiến bạn cắt ngang lời nói bằng một câu trả lời. Cũng thật sự quan trọng khi cho khách hàng thấy bạn đang chăm chú lắng nghe những gì họ nói.

4. Đôi khi, việc biết tên của khách hàng cũng đem lại lợi thế cho bạn

Xưng tên cá nhân là một trong những âm thanh ngọt ngào nhất mà khách hàng muốn được nghe từ bạn. Việc xưng hô bằng tên riêng trong cuộc nói chuyện với khách hàng sẽ cho thấy bạn nhìn nhận họ với tư cách một cá nhân nói riêng chứ không phải đối tượng khách hàng chung chung, qua đó thể hiện sự tôn trọng của bạn với khách hàng. Tuy nhiên, bạn đừng sử dụng tên riêng của khách hàng một cách quá thường xuyên bởi vì nó có thể khiến khách hàng khó chịu, hãy sử dụng vào lúc đầu và lúc kết thúc cuộc hội thoại.

5. Năng động, linh hoạt

Các khách hàng rất ghét phải nghe từ “Không” hay “Việc này không thể thực hiện được”. Không phải lúc nào bạn cũng có thể nói “Có” với khách hàng hay thực hiện chính xác theo những gì khách hàng muốn, tuy nhiên, sẽ rất quan trọng khi bạn cho thấy sự năng động và linh hoạt nhất có thể. Hãy nói với khách hàng về những gì bạn có thể thực hiện – chứ không phải những gì bạn không thể thực hiện.

6. Hậu mãi

Khi những vướng mắc hay hỏng hóc phát sinh, khách hàng muốn nhanh chóng được bạn giúp đỡ để giải quyết vấn đề của họ. Khách hàng không muốn nghe những lời xin lỗi, những lời tra hỏi xem ai phải chịu trách nhiệm, tại sao hỏng hóc xảy ra, họ chỉ muốn được sửa chữa nó thật nhanh.

Các khách hàng thường xuyên phán quyết chất lượng sản phẩm dịch vụ của bạn dựa trên cách mà bạn hậu mãi. Họ thậm chí sẽ bỏ qua những lỗi lầm, thiếu sót của bạn nếu bạn có dịch vụ hậu mãi tốt.
Bạn đừng e ngại khi những vướng mắc hay hỏng hóc phát sinh, đó thường là những cơ hội lớn để bạn cho khách hàng thấy dịch vụ chăm sóc khách hàng của bạn tốt đến mức nào

Nhìn chung, các khách hàng chỉ muốn cảm thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau khi giao dịch với bạn hay với một nhân viên trong công ty của bạn, khách hàng muốn cảm nhận thấy một điều gì đó tốt đẹp hơn so với những gì họ có trước đây. Nếu bạn so thể tạo ra được cảm giác đó, bạn đang đi đúng hướng trên con đường đem lại cho khách hàng những gì họ thực sự mong muốn.

Jun 30

NỔI MẨN ĐỎ KHẮP NGƯỜI

NỔI MẨN ĐỎ KHẮP NGƯỜI

Bị mẩn ngứa khắp người Nổi mẩn là tên gọi chung của nhiều dạng khác nhau, có thể là vết nổi mề đay hoặc là từng mụn li ti nhỏ.

Một số vết mẩn vô hại, chỉ là triệu chứng cấp tính rồi sẽ biến mất nhưng số khác lại rất nguy hiểm. Đa số các vết mẩn gây ngứa ngáy.

Việc gãi hay chà xát nhằm giải quyết cơn ngứa đều không mang ý nghĩa gì, còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Có rất nhiều nguyên nhân có thể khiến bạn mắc phải những vết mẩn ngứa như thế này.

Dị ứng Khi cơ thể tiếp xúc với một yếu tố lạ, có thể thông qua ăn uống, hít thở hay tiếp xúc, thì cơ thể sẽ tự động tiết ra chất trung gian hóa học histamine làm tăng tính thấm của thành mạch máu. Do đó, tế bào bạch cầu sẽ theo máu đi qua thành mạch máu vào dịch mô và gây phản ứng dị ứng tại vùng da đó.

Nhiễm khuẩn Virus có thể gây ra mẩn ngứa sau khi đã xâm nhập vào cơ thể, dù có thể sự xâm nhập này đã rất lâu. Ví dụ, virus gây bệnh thủy đậu có thể còn lưu lại trong cơ thể khá lâu sau khi những triệu chứng của đợt thủy đậu đã khỏi hẳn. Sau nhiều năm, virus này vẫn có thề gây hại cho người.

Yếu tố tâm lý Một số trường hợp nổi mẩn lại liên quan đến tâm sinh lý. Khi bị stress, não người tiết ra nhiều serotonin và norepinephrine, là những chất nội sinh có tác dụng tương tự histamin. Đó chính là nguyên nhân gây ra mẩn ngứa tâm lý. Những loại mẩn ngứa do tâm lý thường được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm nhằm làm giảm nồng độ các chất nội sinh này.

Một số cách giảm nhẹ cơn mẩn ngứa Chườm lạnh : Dùng một mảnh vải sạch, thấm ướt bằng nước lạnh rồi đắp lên trên vết mẩn. Nhiệt độ thấp sẽ giúp giảm cảm giác ngứa và việc băng lại như vậy sẽ giúp hạn chế việc dùng tay gãi ngứa. Khi băng dính không còn lạnh nữa, tháo ra và thay một băng mới. Lau rửa vùng da mẩn ngứa bằng nước ấm có hòa 1 ít trà hoa cúc giúp săn da.

Nha đam là một trong những liệu pháp tự nhiên rất hiệu quả và lành tính để trị mẩn ngứa. Dùng mặt trong của vỏ nha đam để đắp lên vết ngứa khoảng 3-5 phút. Nên bổ sung vitamin C – chất chống oxi hóa sẽ giúp việc chữa trị mẩn ngứa nhanh khỏi hơn, đồng thời lại tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Tránh dùng các loại xà phòng thơm trên vùng da dị ứng. Dùng nước lạnh và sạch để vệ sinh là tốt nhất. Đừng nên tắm quá nhiều, có thể khiến da bị khô do mất nước và bị bong từng mảng.

Có thể dùng bông tẩm một ít vitamin E hay dầu olive, dầu hạnh nhân bôi một lớp mỏng lên vết mẩn sau khi tắm cũng giúp giảm cơn ngứa và tránh cho da bị khô tróc.

Jun 29

Thủ thuật Danh sách phím tắt của Facebook trên web

Thủ thuật Danh sách phím tắt của Facebook trên web

Mình rất thích xài phím tắt vì chúng giúp chúng ta thao tác nhanh hơn khi dùng chuột và bàn phím rất nhiều. Dưới đây là danh sách phím tắt của Facebook phiên bản web. Với những phím tắt khá đầy đủ này, bạn có thể làm được gần như mọi thứ với Facebook rất nhanh mà không cần phải dùng tới chuột, ví dụ như bấm phím “L” để “Like” hoặc phím “C” để “Comment”.

Tùy vào hệ điều hành và trình duyệt web bạn sử dụng mà cách bấm sẽ khác nhau. Gồm có:
Đối với Windows:

 • Firefox: Shift + Alt + [phím tắt]
 • Chrome: Alt + [phím tắt]

Đối với máy Mac:

 • Firefox : Control + [phím tắt]
 • Chrome: Control + Option + [phím tắt]
 • Safari: Control + Option + [phím tắt]

Danh sách phím tắt:

 • 1: Trở về trang Home
 • 2: Mở trang Timeline/Profile
 • 3: Mở trang Friends/Bạn bè
 • 4: Mở trang Messages/Tin nhắn
 • 5: Mở trang Notifications
 • 6: Mở trang cài đặt “General Account Settings”
 • 7: Mở trang “Privacy Settings”
 • 8: Mở trang page của Facebook
 • 9: Mở trang “Legal Terms”
 • 0: Mở trang “Help Center”
 • M: Mở hộp thoại soạn tin nhắn mới
 • ?: Di chuyển con trỏ tới hộp tìm kiếm của Facebook

Khi ở trang News Feed:

 • Dùng hai phím “J” và “K” để di chuyển lên xuống trang Facebook
 • Khi dấu chọn đang ở một Status hay bức hình nào đó, bấm phím “L” để Like hoặc Unlike và phím “C” để Comment.

Còn đây là các phím tắt dùng để tạo biểu tượng mặt cười trong chat và comment:

Jun 29

10 thủ thuật cực hay về Facebook

10 thủ thuật cực hay về Facebook có thể bạn chưa biết

Theo GameK

Hãy cùng tìm hiểu những thủ thuật cực hữu dụng để tùy biến trang Facebook của mình nhiều hơn nữa.

Mỗi ngày qua, tín đồ Facebook dành hàng triệu giờ để cập thông tin từ mạng xã hội này. Có rất nhiều thao tác với Facebook để tối ưu hóa các chức năng và tùy biến trang cá nhân profile mà không phải ai cũng biết. Trong bài viết này, GameK.vn sẽ mách nước cho bạn 10 thủ thuật hữu dụng nhất từ Mark Zuckerberg.

Điều chỉnh phông chữ

Thao tác phóng to hay thu nhỏ font chữ Facebook rất đơn giản và hiệu quả khi bạn cần điều chỉnh cỡ chữ cho phù hợp với nhu cầu cá nhân. Những lúc như vậy, đừng quên tổ hợp phím: “Ctrl” “+” hay“Ctrl” “-”.

Một chức năng hữu dụng khác trong khung chat của Facebook là bôi đậm và gạch chân kí tự. Để tô đậm dòng chữ, chỉ cần thêm dấu “*” vào trước và sau dòng chat (VD: *GameK*). Còn muốn gạch chân kí tự, hãy thêm dấu “_” vào trước và sau câu (VD: _GameK_). Rất đơn giản đúng không nào?

Viết Status không bị giới hạn 420 kí tự

Như chúng ta đã biết, Facebook không quá hào phóng với Status của người dùng khi chỉ cho phép gõ tối đa 420 kí tự. Và điều này gây ra không ít phiền toái trong quá trình sử dụng. Để hóa giải vấn đề, việc cần làm đơn giản là chèn một tấm ảnh vào dòng Status. Thế là giới hạn 420 sẽ không làm phiền bạn nữa.

Tăng số lượng Friend hiển thị trong News Feed

Chức năng News Feed cho phép chúng ta cập nhật thông tin từ bạn bè một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, tiện ích này lại bị giới hạn ở số lượng bạn nhất định. Khi danh sách có trên 500 người thì News Feed sẽ không thể cập nhật được hết. Để tùy biến con số bạn bè hiển thị ở đây, bạn truy cập vào News Feed -> Most Recent -> cuộn xuống dưới cùng và chọn Edit Options. Ở ô Number of Friends, người dùng có thể tùy chọn số lượng được cập nhật ở bảng tin chính của mình.

Truy cập ứng dụng trực tiếp từ trang Profile

Sau đợt cập nhật vừa qua, chức năng Application Settings trong Menu Account đã không còn tồn tại nữa. Nhưng vẫn có một cách giúp bạn tùy biến các ứng dụng thông qua đường link ở đây. Nếu thường xuyên sử dụng các tiện ích Facebook thì bạn nên bookmark đường link lại.

Quản lí Invite

Invitation là chức năng hữu dụng của Facebook khi tổ chức sự kiện và kiểm tra những ai đã được mời vào. Chỉ cần sử dụng đường link này, chức năng quản lí sẽ cho phép bạn xem phản hồi từ những người được mời tham gia.

Bảo toàn dữ liệu Facebook

Một tiện ích mới được đưa vào sử dụng của Facebook là khả năng back up thông tin người dùng. Theo đó, bạn hãy truy cập vàoMenu Account -> Account Settings -> Download -> Learn More. Lưu ý, chỉ có dữ liệu của chính bạn (ảnh, video,…) mới được back up lại mà thôi. Một email sẽ được gửi đến hòm thư của để xác nhận file dưới dạng.zip

Chống hack tài khoản Facebook

Chức năng Security sẽ tự động gửi email cho bạn khi có kẻ đăng nhập tài khoản Facebook ở một thiết bị khác (máy tính, điện thoại…). Để kích hoạt tính năng này, mở Menu Account -> Account Settings -> Account Security -> Chọn ON và Save lại.

Tải video Facebook dễ dàng hơn

Có một trang web chuyên dùng để tải video từ Facebook mang tên FacebookVideoDown. Truy cập vào đây và paste link video Facebook vào khung đường dẫn, chọn download là bạn có thể thưởng thức đoạn video yêu thích trong ổ cứng máy tính.

Tìm hiểu kĩ hơn về Facebook

Facebook có hẳn danh mục các trang web con trình bày thông tin về bản thân mình cho người dùng, đồng thời xây dựng góc riêng để khách hàng trình bày cảm nhận cá nhân trong quá trình đồng hành với mạng xã hội này. Bạn đọc GameK.vn có thể truy cập vào các đường link bên dưới để có cái nhìn rõ nét hơn về thế giới xoay quanh Facebook.

————————

By Trương Lam Sơn.

truonglamson@gmail.com

Jun 29

CÁCH TĂNG LIKE CHO FANPAGE

CÁCH TĂNG LIKE CHO FANPAGE

Cách Tăng Like nhanh và hiệu quả cho Fanpage mới lập.

1. Luôn Cập nhật Status trên Fanpage.
Hãy cập nhật status đề cập đến trang Fanpage của bạn. Đừng ngại đề nghị bạn bè tham gia trang FanPage. Hãy mang đến cho họ những lý do tuyệt vời, vì sao họ nên vào trang của bạn, cung cấp tin tức, hoặc sáng tạo trong cách đề cập và liên kết đến trang của bạn.

2. Tạo fan để upload và tag hình ảnh
Nếu bạn là chủ hoặc tham dự một sự kiện có rất nhiều fan với các bức ảnh, hãy post chúng lên trang của bạn, và sau đó nhờ bạn bè của bạn tag họ vào những bức ảnh đó.
Nếu bạn có thể tạo fan để upload những bức ảnh lên trang của bạn, hoặc tag họ vào những bức ảnh bạn upload, nó sẽ được đưa lên tường của họ và điều này giúp bạn có thêm lưu lượng truy cập, like.

3. Đưa ra động lực để khuyến khích mọi người đăng kí sự kiện hoặc like Fanpage
Sử dụng iframe tùy chỉnh, bạn có thể tạo ra một trang facebook động , landing page bao gồm nội dung chỉ được hiển thị với fan. Nó có nhiều giá trị khuyến khích, sẽ có nhiều người phải kick nút like để truy cập nó. Ví dụ như một nội dung độc quyền, một video độc quyền, một bài viết độc quyền, một hình ảnh độc quyền (và nhiều trong số chúng hoàn toàn miễn phí), điều này giúp cho việc tao 1 cổng fan “fan gate” dễ dàng bao gồm nhiều ưu đãi, như 1 tập tin hoặc 1 phiếu giảm giá sẽ làm cho nhiều người “like” trang của bạn hơn.

4.Liên hệ với admin của group có liên quan đến trang của bạn
Nhóm mạnh hơn trang về chức năng nhắn tin. Trang gửi cập nhật, nhưng nhóm gửi tin nhắn trực tiếp tới hộp thư đến của người dùng, hoặc đưa ra một thông báo vào email chung của nhóm.
Nếu bạn liên hệ với admin của nhóm Facebook có nội dung tốt, đem đến giá trị cho người đọc. Điều này giúp họ nuôi dưỡng cộng đồng của họ và giúp bạn xây dựng cộng đồng của bạn.

Các cách tăng Like Facebook hiệu quả

5.Cài đặt một trang Badge
Facebook Badges là cách đơn giản và hiệu quả để liên kết đến facebook profile của bạn. Không giống như widgets, badges là môt hình ảnh đơn giản, và sẽ load nhanh hơn.
6 . Cài đặt Facebook “like box” bên trong trang web của bạn
Cài đặt một “like box” là cách tốt, cho phép người thăm trang của bạn trở thành fan mà không phải dời đến trang Facebook của bạn
Công cụ xây dựng hộp like được làm đơn giản với tùy chọn về kích thước hộp like của bạn, số lượng kết nối được thể hiện, và sự phối hợp màu sắc.

7. Sử dụng trạng thái gắn thẻ (tagging)
Trạng thái tagging là một cách hay và mới của face book.
Tính năng này cho phép bạn tag (gắn thẻ) bất kỳ trang nào hoặc người bằng cách nhập ký hiệu @và sau đó gõ tên của trang hoặc người mà bạn muốn thêm.

8.Suggest trang của bạn tới bạn bè
Sử dụng tính năng “suggest to friends” cho trang của bạn. Không nên sử dụng tính năng này nhiều vì bạn và tôi đều không thích bị làm phiền khi có nhiều lời mời. Tuy nhiên chúng ta vẫn sử dụng để cho mọi người biết đến và ghé thăm trang của chúng ta ít nhất 1 lần.
Nếu bạn có nhiều bạn, bạn có thể sử dụng tính năng mở rộng “invite all” của Google chrome thay vì phải click hàng nghìn lần.

9. Cài đặt một nút Like bên trong site của bạn
Cài đặt nút like cho phép người thăm trang có thể like ngay trang của bạn. Việc này sẽ đem đến cho site của bạn có nhiểu lượng truy cập và nếu có 1 facebook “Like Box” và nội dung khác xúc tiến fan page, điều này sẽ giúp bạn chuyển đổi từ người thăm trang thành fan.

10. Tận dụng truyền thông truyền thống
Cả khi facebook phổ biến rộng rãi, bạn vẫn có thể sử dụng bất cứ truyền thông truyền thống và đạt kết quả. Báo, đài, tivi … nhưng thường rất tốn kém. Để tối đa hóa hoạt động xúc tiến, hãy đưa ra những món quà tới những người tham gia trang của bạn.

11. Thông tin khuyến mãi
Bạn làm email marketing gửi 1 tin nhắn bao gồm link fan page tới subscribers của bạn nhằm cho họ biết về trang fan page của bạn.

12.Chữ kí email
Mọi email bạn gửi là một cơ hội để liên kết tới trang fb của bạn. Thử công cụ chữ kí email wisestamp là 1 cách sáng tạo để liên kết đến hồ sơ của bạn.

13. Liên kết trang của bạn từ profile trên Facebook:
Chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân Facebook của bạn để bao gồm các chương trình khuyến mại cho Fan Page của bạn. Ở dưới cùng của phần thông tin của hồ sơ của bạn, bạn có thể bao gồm các liên kết đến bất kỳ trang web bạn đang có. Bạn càng có nhiều link liên kết đến trang của bạn thì càng có nhiều lượng truy cập đến từ Facebook Fanpage.
14. Comment trên Blog
Khi Comment trên blog và website hãy sử dụng link tới fan page của bạn

15. Liên kết tới trang fanpage của bạn từ profile trên linkedin
Linkedin cung cấp cho mỗi người sử dụng ba vị trí cho bất cứ điều gì bạn muốn liên kết ngay trên hồ sơ của bạn.
Bạn có thể đặt liên kết vào anchor text, vì vậy tôi khuyên bạn nên sử dụng một lời nhắc .Chẳng hạn như: Tham gia trangfacebook của tôi.

16. Upload video lên Fanpage
Khi bạn nhúng một video trên những trang khác, video này sẽ xuất hiện bao gồm 1 liên kết mờ tới fan page, nơi video được đặt, ở góc trên, bên trái tới trang bạn nhúng liên kết.
17. Tạo URl dễ nhớ
Bạn vào phần cài đặt của Fanpage có thể tạo tùy chọn url cho trang của bạn theo dạng: http://facebook.com/ten-fanpage
18. Cung cấp một kinh nghiệm đặc biệt
Mặc dù các trang Fanpage không còn được chính thức coi là “trang fan hâm mộ” nếu bạn làm việc để tạo ra các fan hâm mộ thương hiệu của bạn ,chắc chắn nhiều người trong số họ sẽ tìm kiếm và tham gia trang facebook của bạn. Phấn đấu để cung cấp một kinh nghiệm tuyệt vời cho những người tương tác với thương hiệu của bạn. Điều này sẽ giúp quảng bá thương hiệu của bạn.

19.Theo dõi sự phát triển với phân tích nhân khẩu học của Facebook
Facebook cho bạn thấy bạn có bao nhiêu fan và những thông tin chi tiết về fan của bạn: nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác…
Sử dụng kiến thức này bạn có thể phân tích điều hướng những hoạt động hiệu quả, và sau đó nhân bản thành công của bạn.

20.Phân tích nhân khẩu học
Facebook Nhân khẩu học là một tính năng mạnh mẽ ,những hiểu biết đó cho phép bạn xác định giới tính và tuổi tác của người dân trong trang của bạn. Một khi bạn biết thông tin này bạn có thể tập trung vào nội dung của bạn để thu hút các nhóm tuổi và giới tính của người hâm mộ của bạn.

21.Trao đổi và blog trang của bạn
Hãy tạo những cuộc đàm thoại đề cập tới trang Fanpage của bạn trong những bài viết blog và trong những cuộc hội thoại hàng ngày.

22. Điều hướng nhiều lượng truy cập hơn tới website của bạn
Sử dụng tip này để có nhiều lượng truy cập miễn phí hơn tới site của bạn, chắc chắn rằng “Like box” của bạn thật nổi bật và rất nhiểu lưu lượng sẽ “like” trang của bạn.
23. Cài đặt nút like trong bài viết của bạn

24. Mua like
Bạn có thể mua lượng like từ những người chuyên cung cấp like. Nhưng hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng và cẩn thận vì cách làm này không được Facebook khuyến khích và Fanpage của bạn có khả năng bị Facebook khóa hoặc xóa vĩnh viễn bất kỳ lúc nào.
25. Tạo quảng cáo cho Fanpage ngay trên Facebook

Đây là một lựa chọn tốt vì nhắm được đúng đối tượng người dùng mà bạn muốn thu hút họ thành fan. Tăng like Fanpage bằng cách này cũng được Facebook khuyến khích sử dụng.

26. Tạo một bức ảnh profile và cover lôi cuốn
27. Tạo khuyến mãi hàng tháng cho fan
28. Tạo event và nhắn tin tới bạn bè trên Facebook và mời họ tham dự event

Và cách cuối cùng là chia sẻ bài viết này….hoặc xem thêm bài viết cách tăng like facebook nhanh này.

Trên đây là các điều cần làm khi bạn khởi tạo Fanpage nhằm làm tăng Like cho Fanpage. Duy trì tần suất đều đặn các công việc trên sẽ giúp lượng Fan bạn thu hút tăng ổn định, điều này đồng nghĩa với người like mới tăng và những người “Unlike” giảm.

Chúc bạn thành công với số lượng fan nhiều nhất mà bạn có thể có!

—————————————-

By Trương Lam Sơn

Email: truonglammson@gmail.com

Jun 28

FACEBOOK BỊ CHẶN: NHỮNG LÝ DO CHÍNH

FACEBOOK BỊ CHẶN: NHỮNG LÝ DO CHÍNH

Những lý do để chặn Facebook ở Việt Nam

Trung bình ở Việt Nam, cứ mỗi ba giây lại có người đăng ký dịch vụ Facebook.

Facebook được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi, tạo ra sức cuốn hút ghê gớm và tốc độ lan truyền mạnh mẽ, đặc biệt là trong giới trẻ. Mạng xã hội toàn cầu này được nhiều người ủng hộ nhưng cũng có không ít người kêu gọi phải đóng của vì nhiều hệ lụy do do nó mang lại.

Theo một khảo sát gần đây nhất của WeAreSocial, một tổ chức có trụ sở chính ở Anh nghiên cứu độc lập về truyền thông xã hội toàn cầu cho biết: “Trong số 30.8 triệu người sử dụng Internet ở Việt Nam có trên 8,5 triệu người dùng Facebook và đây là mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam cuối năm 2012″.
Số người dùng Facebook ở Việt Nam tăng thêm 500.000 chỉ trong 2 tuần, 28% người sử dụng Internet ở Việt Nam có tài khoản Facebook.
Trung bình ở Việt Nam, cứ mỗi ba giây lại có người đăng ký dịch vụ Facebook. Chỉ một năm trước đây có khoảng 2,9 triệu người sử dụng Facebook, nhưng hiện nay con số này đã tăng lên trên 8.5 triệu người – tăng gần 200%. Facebook được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi, tạo ra sức cuốn hút ghê gớm và tốc độ lan truyền mạnh mẽ, đặc biệt là trong giới trẻ.
Các trang mạng xã hội chưa bao giờ trở nên phổ biến và thống trị chiếm lấy phần lớn thời gian sử dụng Internet của con người như thời điểm hiện tại. Mặc dù mang lại khá nhiều các lợi ích, song mạng xã hội cũng có những mặt xấu riêng khiến những người sử dụng nó phải chịu. Qua việc người sử dụng không thể truy cập Facebook vào ngày 18-19/6 vừa qua, nhiều người đã đưa ra kiến nghị nên “đóng cửa” Facebook.

Tốn quá nhiều thời gian

Điều này đặc biệt đúng với những ai sử dụng điện thoại thông minh hoặc laptop thường xuyên. Thật khó để kiềm chế việc mở Facebook, Youtube… mỗi khi chúng ta có Internet trong ngày.
Dù bạn cảm thấy thời gian dành cho việc truy cập mạng xã hội rất ít, song với mỗi lần “rất ít” như vậy, tổng thời gian một người tiêu tốn vào các mạng xã hội, trong đó có Facebook là khá nhiều. Vì vậy, ngoài thời gian làm việc, thay vì nghỉ ngơi và thư giãn thì chúng ta dùng cho để vào các mạng xã hội, điều này khiến thời gian nghỉ ngơi giảm hẳn và khiến người sử dụng khó “dứt” ra được.

Việc truy cập Facebook tốn quá nhiều thời gian của người sử dụng.
Điều này sẽ ảnh hưởng gián tiếp một cách không nhỏ tới tâm tư, tính cách và thậm chí là chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống hằng ngày của bạn. Từ lúc nào đó, bạn đã đối mặt với nguy cơ trở thành một người “nghiện” mạng xã hội mà không hề hay biết.

Nguy cơ tiếp xúc với các thông tin không lành mạnh

Việc kiểm soát chất lượng và nội dung thông tin trên các trang mạng xã hội luôn là một điều khiến các nhà quản lí phải thường xuyên đau đầu tìm giải pháp. Sẽ chẳng lạ lùng hay khó hiểu nếu một ngày nào đó bạn thấy được một tấm hình hay đoạn video sex có trên Facebook hay Youtube.
Mạng xã hội mang lại cho người sử dụng các giá trị do chính họ tự tạo ra và nhà phát triển chẳng thế nào cấm người sử dụng suy nghĩ về những thứ “nhạy cảm” trong cuộc sống được.

Xung đột tôn giáo, vùng miền

Đã không ít lần một nội dung được tổ chức hay cá nhân nào đó đăng tải trên Facebook để mọi người Like và Share để rồi dẫn đến một cuộc cãi vã, chửi bới dữ dội trên đó giữa một nhóm người sử dụng.

Họ không ngần ngại miệt thị và nói xấu nhau thông qua các yếu tố như tôn giáo, vị trí địa lí, … Thậm chí, một hành động thiếu suy nghĩ của thành viên trong nhóm cũng có thể khiến họ bị đe dọa và “chăm sóc” ở ngoài đời thường một cách không thương tiếc. Đã có không ít những trận ẩu đả, thậm chí là án mạng chỉ vì một phát ngôn thiếu suy nghĩ và mang tính kỳ thị vùng miền, tôn giáo.

Tâm lí người dùng bị mặc cảm, thiếu tích cực trong cuộc sống

Các trang mạng xã hội, điển hình như Facebook có thể dễ dàng khiến bạn cảm thấy khó chịu với người khác mỗi khi bạn vào xem các hoạt động của họ một cách kín đáo và lặng lẽ.

Người sử dụng dễ dàng bị “ném đá” từ cộng đồng mạng.
Bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy khó chịu một phần nào đó với những gì mình đang không có dẫn tới sự mặt cảm trong cuộc sống. Cảm giác đó lớn dần và trở thành hiện tượng cảm xúc trong bạn không chỉ trên Facebook mà còn cả ngoài cuộc sống nữa.
Lâu dần, người sử dụng mạng xã hội thường xuyên sẽ khó có thể giao tiếp bình thường và cuộc sống, công việc của họ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Lừa đảo, bảo mật
Việc lừa đảo thông tin online, lấy đi thông tin người sử dụng với một đường dẫn dính virus không hề hiếm. Nạn nhân thương không hề biết mình đã bị lừa cho tới khi hậu quả dần trở nên rõ ràng hơn. Điển hình nhất là việc các cá nhân tung tin đồn nhảm không rõ cơ sở để câu kéo sự quan tâm của những người dùng khác gây xôn xao xã hội.

Việc bảo vệ thông tin cá nhân …
Ngoài ra, vấn đề bảo mật cũng có thể trở nên hết sức đáng lo nếu không may bạn vô tình truy cập vào một đường dẫn nào đó tưởng chừng an toàn do chính bạn bè của mình gửi. Tài khoản của bạn bị mất và sẽ có người mạo danh bạn thực hiện các hành động phi pháp khác.

Jun 28

NẾU CHỈ CÒN 01 NGÀY ĐỂ SỐNG

NẾU CHỈ CÒN 01 NGÀY ĐỂ SỐNG

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Thấy trong lòng nhẹ bẫng, thấy miệng mỉm cười, thấy mình và những người yêu thương được bình yên.

Cuộc sống là một bức tranh lột tả tâm hồn của bạn và bức tranh đó luôn tươi mới hay cũ kỹ, điều đó tùy thuộc vào bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là gam màu sáng mà còn xen kẽ cả những gam tối tạo nên bức tranh sinh động cho cuộc đời. Dẫu có buồn, vui hay thành công, thất bại thì cuộc sống của ta vẫn diễn ra, vậy thì hãy sống sao cho ý nghĩa, như thể hôm nay là ngày cuối cùng để chẳng bao giờ phải nói lời nuối tiếc về những gì đã qua.

Sống chậm để cảm nhậnHẳn đã đôi lần ta bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống và vô tình lãng quên những điều bình dị vốn rất dỗi quen thuộc xung quanh, đâu rồi những bữa cơm dưa cà, những ly trà đá vỉa hè cùng bạn bè, những cuộc điện thoại gọi về cho bố mẹ dần thưa thớt… để khi lắng lại ta chợt nhận ra mình đã để tuột khỏi tay nhiều thứ. Sự tính toán hơn thua bươn chải giữa dòng đời mong cầu một cuộc sống đầy đủ đem đến giá trị là đây sao? Biết tìm lại ở đâu nụ cười bất chợt, tìm lại ở đâu những hạnh phúc giản đơn?

Những lần như vậy ta hãy tự dành riêng cho mình những khoảnh khắc yên bình, những khoảng lặng để suy tư về những điều đang diễn ra cuộc sống quanh ta và đặt nhiều hơn niềm tin vào phía trước, có ai đó đã nói rằng “Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống” đấy thôi.

Thử một lần ngồi lại và nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, sâu thẳm trái tim mỗi người hãy tự vấn rằng, liệu có phải mình đã để trôi lãng những khoảnh khắc tưởng như vô nghĩa, nhưng kỳ thực lại giá trị hơn rất nhiều những thứ vật chất khác hay không.

Hãy sống chậm lại và cảm nhận nhiều hơn, đôi khi hãy để mình sống chậm hơn một chút để quan sát con người xung quanh, để lắng nghe những âm thanh rất đỗi thân thương và tìm kiếm những vẻ đẹp bình dị, để gạn bớt những lo toan, vội vã trong tâm trí, cảm nhận từng phút giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống kỳ diệu và hy vọng về một ngày mai tươi mới.

Yêu thương nhiều hơnMỗi người sinh ra trong cuộc đời đều mang trong mình những quyền rất thiêng liêng, đó là quyền được yêu thương người khác và quyền được hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sẽ thật hạnh phúc nếu ta tiếp tục suy nghĩ về bí quyết tìm kiếm sự thanh thản trong cõi lòng, giúp mọi người cùng tìm kiếm. Được như vậy, chắc cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Yêu thương có lúc trao đi mà không cần dừng lại nhưng đôi khi cần dừng lại để cảm thấy bình yên. Yêu thương không có nghĩa là phải luôn quấn quít bên nhau, yêu thương đơn giản cũng có thể là chỉ cần luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.

Sau cơn mưa, trút đi những buồn phiền lo toan trong cuộc sống sẽ xuất hiện cầu vồng và hãy mỉm cười vì cuộc sống rất tươi đẹp như bảy sắc cầu vồng đang tô điểm thêm cho bầu trời xanh kia. Mong rằng cuộc sống mãi bình yên, đủ để vươn vai hít thở cái không khí trong lành của buổi sớm mai, lãng mạn nhìn mặt trời lên làm bay đi giọt sương trên chiếc lá xanh xanh bé xíu.

Để thấy trong lòng nhẹ bẫng, thấy miệng mỉm cười, thấy mình và những người yêu thương được bình yên, để không thấy mình quá cô đơn khi bên cạnh không có ai, để ta lại biết chờ đợi, biết hy vọng và ước mơ. Nếu một ngày thiếu vắng sự yêu thương chia sẻ thì cũng như cơn mưa làm thiếu đi ánh nắng mặt trời. Luôn tâm niệm một điều rằng trong cuộc sống có những thứ không thể. Nhưng chia sẻ sự yêu thương luôn là có thể…

Jun 27

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 6 ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI THAM GIA

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 6 ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI THAM GIA

1.Thấu Hiểu Tại Sao Mình Cần Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ

Phần lớn chúng ta đều cần bảo hiểm nhân thọ vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ mua bảo hiểm chỉ vì nghe người khác nói đó là một ý kiến tốt.

Bao hiem nhân thọ được thiết lập để đem đến cho gia đình một sự bảo toàn tài chánh trong trường hợp người vợ hoặc chồng gặp chuyện bất trắc hoặc khi quý vị làm bậc cha mẹ gặp phải chuyện bất trắc.

Bảo hiểm nhân thọ có thể giúp thanh toán nợ nhà, tiền đại học cho con, giúp bổ sung tiền hưu trí, để lại một tài sản đây đồng thời là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch tài sản.

Nói tóm lại, nếu quý vị có người thân cần đến thu nhập của mình, thì quý vị nên nghĩ đến bảo hiểm nhân thọ. Ngay cả khi quý vị nghĩ rằng mình không có nhu cầu bây giờ, quý vị vẫn nên nghĩ đến mua hợp đồng với số tiền nhỏ như là điểm khởi đầu. Bởi vì, càng trẻ thì bảo hiểm nhân thọ càng rẻ.

2. Xác Ðịnh Số Tiền Bảo Hiểm Cần Có

Số tiền mà gia đình hoặc người thừa hưởng sẽ nhận được sau khi quý vị qua đời được gọi là số tiền bảo hiểm.

Ðể xác định được số tiền bảo hiểm cần có, phương pháp dễ dàng nhất có thể lấy số tiền lương công với thưởng 01 năm nhân với 10.

Hoặc đơn giản nhất Quý vị trích 10-20% thu nhập của mình để tham gia bảo hiể,nhân thọ.

Không nên tham gia bảo hiểm nhân thọ vượt quá 20% thu nhập, vì như thế vài năm sau Quý vị sẽ đuối tài chính khi đóng tiền kéo dài.

3. Hãy Chọn Cho Mình Một Loại Hợp Ðồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Phù Hợp

Một khi đã có được số tiền ước tính cho bảo hiểm nhân thọ, nên nghĩ đến loại hợp đồng nào là phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngày nay, bảo hiểm nhân thọ trở nên đa dạng và phong phú, nhưng chung quy cũng chỉ có 04 loại căn bản đó là : an Sinh Giáo dục, An Phúc Hưng Thịnh, An Tâm Hưng Thịnh, An Tâm Sức Khỏe.

4. Ðánh Giá Năng Lực của Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ

Hợp đồng bảo hiểm tốt chỉ khi có một công ty tốt hỗ trợ. Quý vị nên biết nhìn xa liệu công ty phát hành hợp đồng vẫn tồn tại trong tương lai để phục vụ và thực hiện lời hứa trả tiền bảo hiểm khi cần đến.

Ðể giúp thấy rõ những công ty nào là vững mạnh, một số tổ chức Ðánh Giá Năng Lực Tài Chánh đã xếp hạng các công ty bảo hiểm dựa theo chất lượng của phòng thể dục, chất lượng của phương thức đầu tư, và khả năng tài chánh bao quát.

Các thứ hạng này được coi là sự đánh giá độc lập về khả năng trả tiền bồi thường bảo hiểm đúng lúc và các nghĩa vụ tài chánh khác. Ðây chính là cốt lõi của một công ty bảo hiểm nhân thọ. Có 4 tổ chức Ðánh Giá Năng Lực Tài Chánh hàng đầu: A.M. Best, Standard and Poors, Moody’s và Fitch.

Mỗi tổ chức đánh giá dựa vào những tiêu chuẩn hơi khác biệt. Khi nhìn vào các thứ hạng của một công ty sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quát về sức mạnh tài chánh của công ty đó

5. Tham Khảo với Tư Vấn Tài Chính Cty Bảo hiểm Nhân Thọ:

Người đại diện đem đến một dịch vụ vô giá. Ðầu tiên, đại diện giúp quý vị phân tích các yếu tố “con người” và ghép vào bài toán bảo hiểm giúp xác định số tiền bảo hiểm cần có. Mối quan hệ giữa đại diện và người thân chủ là mối quan hệ vĩnh cữu.

Thứ 2, đại diện có thể giúp quý vị cập nhật số tiền bảo hiểm khi nhu cầu thay đổi. Họ còn có thể giúp hướng dẫn về các quyết định tài chánh, giảm bớt đi một gánh nặng trong cuộc sống.

6. Hiểu Các Từ Ngữ Chuyên Môn về Bảo hiểmnha6n thọ

Các buổi thảo luận về bảo hiểm sẽ bao gồm các từ ngữ như giá trị tiền mặt, bảo phí, tiền chia lời, tiền bảo hiểm, và hơn nữa. Ðể thảo luận một cách thông thạo, dưới đây là một phần tóm tắt ngắn của các từ ngữ thông dụng.

Giá Trị Tiền Mặt: trong bảo hiểm nhân thọ suốt đời, nó có nghĩa là số tiền tích lũy trên hợp đồng
Tiền Chia Lời: Một phần thặng dư của công ty được chia cho các chủ hợp đồng
Công Ty Hỗ Tương: Một công ty bảo hiểm không có chứng khoán hoặc cổ đông, thay vào đó là các chủ hợp đồng.
Bảo Phí: trong bảo hiểm, số tiền đóng theo hạn kỳ để giữ cho hợp đồng có giá trị.

———————————-

By Mr. TRƯƠNG LAM SƠN

EMAIL: truonglamson@gmail.com

Link

CLIP NHỮNG TAI NẠN KINH DỊ NHẤT THẾ GIỚI

CLIP NHỮNG TAI NẠN KINH DỊ NHẤT THẾ GIỚI.

Clip chỉ là film nhưng cũng rất kinh dị, ai yếu tim thì đừng xem nhé.

Trong cuộc sống, tai nạn là rủi ro, bất ngờ và không lường trước được.

Chúc các bạn nhiều mai mắn.

Jun 25

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGHỀ CỦA NGƯỜI KIÊN NHẪN

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGHỀ CỦA NGƯỜI KIÊN NHẪN

Tôi giật mình vì một cuộc gọi buổi trưa: “Em là Hương. Em đang làm ở Cty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Prudential. Em xin anh năm phút để nói chuyện được không ạ?”.
Tất nhiên là tôi không thấy thoải mái gì: “Có việc gì bạn cứ nói nhanh ra luôn đi! Có phải mời mua BHNT không?”.
“Dạ…, anh cho em xin năm phút để thuyết minh cho anh được không ạ?”, cô gái nói như nài. “Để lúc khác nhé…” – tôi cúp máy với tâm trạng hơi bực bội…
Vượt qua rào cản…
Cứ ngỡ, cô nhân viên tư vấn bảo hiểm (TVBH) tên Hương sẽ ngán tới già vì sự khó chịu của tôi lúc ấy. Thế nhưng, ba ngày sau, cô gọi lại: “Nếu em đã quấy rầy anh giấc ngủ trưa thì em xin lỗi. Nhưng em nghĩ, nếu anh sẵn sàng dành cho em năm phút, em có thể tư vấn cho anh những lợi ích khi tham gia BHNT. Anh có tham gia ngay hay không là do anh quyết định, song em sẽ cảm thấy hài lòng khi làm cho anh hiểu hơn về những lợi ích của BHNT…”.

Trong cách nói của cô, đã khéo léo tránh đề cập tới cụm từ “mua-bán”. Và trên hết, sự nhẫn nại và từ tốn của Hương khiến tôi chấp nhận cuộc nói chuyện tới.. gần 15 phút.
Ông Nguyễn Khắc Thành Đạt – Phó TGĐ Cty BHNT Prudential – cho rằng: “Thách thức đầu tiên người làm nghề TVBH phải vượt qua chính là rào cản tâm lý cá nhân, phải thực sự yêu nghề để có thể thực sự thắng được “cái tôi” của bản thân mình”.
Hương đã làm được điều đó. Khi ấy, dù tôi không tham gia bảo hiểm nhưng cũng đã giới thiệu cô với một người khác. Và cô đã thành công.
Anh Từ Văn Hà – nhân viên TVBH của Prudential – thổ lộ: “Đồng nghiệp cùng thời và sau tôi, có người vào nghề chỉ đôi ba tháng, có người tư vấn được vài ba khách hàng rồi vội vã rút lui…”.
Nghề TVBH có nhiều câu chuyện. Chuyện buồn nhiều nhưng niềm vui cũng không ít. Hương kể: “Một vài lần em đã chuẩn bị ký hợp đồng với khách hàng là người chồng, người cha trong gia đình. Nhưng đến hôm hẹn tới nhà khách hàng thì người vợ gạt phăng: “Không bảo hiểm bảo hộ gì hết. Cô dụ ổng ở đâu mà giờ về bắt tui phải bỏ tiền ra…”.
Xin không tiện nêu tên Cty BHNT Hương làm việc, nhưng cô đã bị sốc và không đi tiếp với nghề sau vài lần như thế.

Vươn đến sự chuyên nghiệp
Đội ngũ nhân viên TVBH tại VN hiện đã có hơn 70.000 người, trong đó riêng Prudential chiếm khoảng 1/2, số còn lại gồm nhiều Cty bảo hiểm khác. Thế nhưng, xã hội dường như vẫn chưa thực sự xem việc TVBH là một nghề. Cái nhìn của nhiều người về nhân viên TVBH là những người chuyên đi móc tiền từ túi họ để trục lợi, chứ không phải là đến tư vấn giúp họ xây dựng một kế hoạch dài hạn cho cá nhân và gia đình.
Anh Từ Văn Hà có cách ví rất hay: “Nhân viên TVBH giỏi là nhân viên có thu nhập cao, nhưng nhân viên có thu nhập cao chưa hẳn là nhân viên TVBH giỏi…”.
Nghĩ thế, anh Hà chọn cách làm việc của mình là không cố có hợp đồng bằng mọi giá, và không dùng các thủ đoạn o ép khách hàng để mưu lợi. Cách anh chọn là thuyết minh, giải thích để giúp khách hàng hiểu về quyền và trách nhiệm sống của mình trước gia đình và cộng đồng.
Khi nhận thức xã hội chưa hoàn toàn cởi mở với nghề TVBH, thì những thách thức đối với những người hành nghề còn rất lớn và buộc họ phải luôn tự trau dồi kiến thức, văn hóa và nâng cao về nghiệp vụ. Những nhân viên TVBH có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xâm phạm lợi ích của khách hàng v.v…, không còn đất sống.
Ông Đạt cho biết: “Cùng với các Cty BHNT khác, Prudential đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý các đại lý. Danh sách đại lý vi phạm sẽ được lưu trên hệ thống trong ba năm. Những đại lý này sẽ không được bất kỳ Cty BHNT nào tuyển dụng trong vòng ba năm kể từ ngày bị liệt vào danh sách”.

——————–

By TRƯƠNG LAM SƠN

0918 407070

truonglamson@gmail.ocm

Jun 25

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGHỀ BỊ CHO LÀ GIỐNG ĐA CẤP?

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGHỀ BỊ CHO LÀ GIỐNG ĐA CẤP?

Theo nhiều đại lý bán bảo hiểm nhân thọ, thực tế hiện nay, không ít người dân đang cho rằng, những người bán bảo hiểm nhân thọ là bán hàng… đa cấp.
Năm năm trước, sau khi được một người bạn giới thiệu, qua 3 buổi đi học, trở thành một đại lý bảo hiểm nhân thọ đã khiến cho cô Nguyễn Thị Thành (Từ Liêm, Hà Nội) bỗng trở nên đổi tính, đổi nết, thành một người… sống tình cảm.
Thay cho việc suốt ngày khư khư ở trong “bốn bức tường”, trên chiếc xe 82 cũ cô thường xuyên tới thăm người thân bạn bè, rồi kể cả con, cháu của bạn bè…
Những cuộc họp lớp, họp đồng hương trước đây cô hầu như không tham gia thì nay, chỉ cần biết tin hội, họp là cô đến tận nơi, ân cần thăm hỏi mọi người…

Với cô Thành, việc bán bảo hiểm giờ đây, đã mang lại một nguồn thu nhập lớn cho cô và gia đình.
Từ chỗ không biết sử dụng điện thoại di động, máy tính cô đã nhờ con trai mua rồi hướng dẫn sử dụng chi tiết cách gọi, nhắn tin, truy cập mạng internet…
Các số điện thoại được xin, lưu nhiều hơn, những cuộc điện thoại được gọi nhiều hơn, thời gian kéo dài đến cả chục phút, thậm chí nửa tiếng đồng hồ.
Không chỉ ở Hà Nội, những ngày cuối tuần cô còn tranh thủ về quê nội, quê ngoại ở Hưng Yên, Nam Định nói là để thăm viếng bà con hai bên nhưng thực chất là mong muốn mời mọi người mua bảo hiểm nhân thọ.
Các mối quan hệ được cô sắp xếp một cách khoa học, ghi chép cẩn thận ra sổ rồi nhờ đánh, in ra từ máy tính, nào là tên tuổi bố mẹ, các con, số điện thoại, địa chỉ…
Như lời cô, tính sơ sơ đến nay, đã có đến cả nghìn mối quan hệ để phục vụ cho… “nghiệp” của mình. Và từ các mối này, sau 5 năm, gần 200 hợp đồng đã được cô bán.
“Thực tế, đa số các hợp đồng bán được đều là từ những người thân, anh em, bạn bè cả. Tuy phải động viên, thuyết phục nhưng sau khi hiểu họ đều vui vẻ mua và sử dụng cho đến giờ chứ không ai bỏ cả. Cũng nhờ bán được nhiều, mà giờ tôi lên được chức nhóm trưởng chỉ phải quản lý và phát triển đại lý, chứ không cần đi chào mời, thuyết phục mọi người mua bảo hiểm như trước”, cô Thành chia sẻ.
Không được may mắn như cô Thành, anh Trần Tuấn Anh (Hà Nam) đã phải nhanh chóng từ bỏ công việc tư vấn bán bảo hiểm nhân thọ cho một hãng có tiếng của nước ngoài ở Việt Nam chỉ sau chưa đầy 2 tháng tham gia.
Theo lời anh Tuấn Anh, lúc đầu, nghe người ta giới thiệu về cách tư vấn, bán bảo hiểm rất đơn giản lại được hưởng mức hoa hồng cao đến 30 – 40%, ngoài ra còn hỗ trợ thêm một số khoản. Nghe hợp lý, anh bắt đầu làm nhưng làm rồi mới thấy là không đơn giản chút nào.
“Họ yêu cầu học xong, mỗi người phải có ít nhất 3 – 5 hợp đồng nhưng vừa gọi cho mấy người, chưa kịp nói gì nhiều đã bị mắng té tát, nào thì lừa lọc, nào thì bán hàng đa cấp à. Có người còn nói mỉa, cử nhân đại học công nghệ như mày mà lại sống bằng nghề… buôn nước bọt à.
Mời mãi chẳng được ai mua, cho nên người mua đầu là chính mình và người mua cuối lại là bố mẹ. Chán quá mà tiền nong thu được chẳng đáng là bao so với công bỏ ra nên đành bỏ”, anh Tuấn Anh cho hay.
Khi bảo hiểm bị coi là hàng… đa cấp
Thực tế, khi trò chuyện với PV, chị Nguyễn Mai Hoa, một người có thâm niên bán bảo hiểm lâu nằm và khá thành công ở địa bàn Hà Nội cũng thẳng thắn chia sẻ không ít nỗi khó khăn của nghề bán bảo hiểm nhân thọ hiện nay.
“Đứng về phía doanh nghiệp thì việc Nhà nước mở cửa cho các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài vào nhiều khiến cho sự cạnh tranh, thậm chí không lành mạnh diễn ra, trong khi thị phần của nhiều hãng bị thu hẹp lại.
Còn về phía các đại lý bán bảo hiểm nhân thọ, thì đúng là trước đây, tuy mới nhưng việc bán có phần nào đó dễ dàng hơn còn bây giờ thì khó khăn đúng là nhiều.
Trước hết là do kinh tế đi xuống, kéo theo các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ cũng đi xuống và không ngoại lệ đối với bảo hiểm nhân thọ. Nhiều gia đình đã đi rút bảo hiểm nhân thọ dù rằng chỉ lấy lại được ít tiền. Họ thà làm thế còn hơn là phải đóng bảo hiểm trong vòng 10 năm liền vì lương, thưởng bị cắt, giảm…”, chị Hoa bày tỏ.

Theo chị Hoa, khó khăn lớn nhất của người bán bảo hiểm nhân thọ hiện nay, chính là việc đang bị nhiều người hiểu nhầm là bán hàng đa cấp.
Cũng theo chị Hoa, thực tế hiện nay, do nhận thức nên không ít người còn coi bảo hiểm nhân thọ giống như hàng đa cấp nên chính điều này đã làm người bán càng thêm khó khăn
“Nếu nói khó nhất hiện nay có lẽ là việc bảo hiểm nhân thọ cũng bị không ít người hiểu nhầm, coi như mặt hàng đa cấp. Mà thực tế, hàng đa cấp trong thời gian qua do làm ăn không chuẩn nên đã bị người dân tẩy chay mạnh. Điều này, khiến niềm tin của người dân với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bị giảm sút.
Thêm vào đó, bảo hiểm nhân thọ có câu: Bạn – bàn – bán. Trước khi bán bảo hiểm nhân thọ thì phải là bạn của khách hàng mà muốn là bạn thì đại lý phải thường xuyên gọi điện trao đổi với khách hàng.
Tuy nhiên, việc trao đổi theo kiểu bám sát, bám tới cùng, cách nói chuyện, giới thiệu chưa đúng, chưa chuẩn của một số đại lý lại gây tác dụng ngược, khiến người dân mất lòng tin…”, chị Hoa nhấn mạnh.
Chị Hoa cũng cho rằng, nhiều người nói bán bảo hiểm nhân thọ như nghề đi câu là đúng nhưng chưa chính xác. Bởi đi câu bao giờ cũng nghĩ lợi cho mình còn bán bảo hiểm thì phải nghĩ lợi cho khách hàng, trước khi nghĩ lợi cho mình thì mới mong bán được nhiều.
“Phải đặt quyền lợi khách hàng lên trên. Người tư vấn khi xây dựng gói tư vấn bảo hiểm cho khách hàng nên nghiên cứu kĩ gia cảnh, tính cách của khách hàng để đưa ra một gói tư vấn hợp lí, chứ không phải cứ làm một gói mà theo tính toán của mình sẽ có lợi cho mình. Hơn nữa, hãy quan tâm khách hàng một cách thật tâm. Hãy nghĩ đến công ty khi đi làm bảo hiểm chứ đừng nghĩ đến trục lợi cho bản thân”, chị Hoa nói.

————————————————

By Trương Lam Sơn

Email: TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

Jun 25

BẢO HIỂM NHẬN THỌ: NGHỀ TƯ VẤN CÓ TÍNH NHÂN VĂN CAO

BẢO HIỂM NHẬN THỌ: NGHỀ TƯ VẤN CÓ TÍNH NHÂN VĂN CAO

Nhân viên tư vấn bảo hiểm – một Nghề nhân văn.

Trong xã hội người càng phát triển như hiện nay ở Việt Nam, người ta cũng càng ngày mua càng nhiều hàng hóa vô hình đó. Nó chẳng xa lạ gì mà chính là bảo hiểm. Và đội ngũ những người bán sản phẩm vô hình này là các nhân viên tư vấn bảo hiểm.
Hiện nay Việt Nam có 16 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 8 công ty bảo hiểm nhân thọ và 7 công ty môi giới bảo hiểm đang hoạt động với trên 100 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và 500 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Sự phát triển mạnh này của ngành bảo hiểm kéo theo số lượng người hành nghề tư vấn bảo hiểm rất lớn, với khoảng 150.000 người. Có thể coi đây là một trong những ngành có mức tăng trưởng cao nhất về lao động trong thời gian gần đây.

Những công việc của nhân viên tư vấn bảo hiểm
Hiện nay các công ty phân phối sản phẩm bảo hiểm đến với khách hàng vẫn sử dụng đội ngũ tư vấn viên là chủ yếu, nên vai trò của tư vấn viên bảo hiểm luôn được các công ty xem trọng, vì họ là những người tiên phong quan trọng nhất trong việc truyền đạt tính yêu việt sản phẩm bảo hiểm của công ty mình đến với khách hàng, thay mặt công ty ký kết tạm thời hợp đồng bảo hiểm với khách hàng, mang doanh thu về cho công ty, họ là người luôn gần gũi chăm sóc khách hàng để duy trì tốt mối quan hệ giữa khách hàng với công ty.
Khách hàng thường không tiếp xúc và không biết đến công ty, họ tin tưởng một công ty bảo hiểm thông qua sự tin tưởng về người tư vấn đó, khách hàng căn cứ vào tác phong tư cách làm việc, sự am hiểu về các sản phẩm của công ty mình và sự chăm sóc khách hàng của tư vấn đó để đặc niềm tin và chấp nhận mua một sản phẩm vô hình dài hạn, nên hiện nay các công ty rất cần đến những tư vấn giỏi.
Các nhân viên bảo hiểm tự do hay các nhân viên môi giới có thể đại diện cho một vài công ty sẽ giao cho khách hàng các hợp đồng của công ty có giá cả và thông tin tốt nhất. Các nhân viên sẽ phải chuẩn bị các bảng báo cáo, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới. Trong trường hợp có thiệt hại thì nhân việc bảo hiểm sẽ giải quyết cho khách hàng các tiền bồi thường do bên công ty bảo hiểm cung cấp. Hơn nữa một số nhân viên còn cung cấp cho khách hàng những lời khuyên cùng với các phân tích về tài chính để giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro ít nhất.
Thông thường các nhân viên bảo hiểm thường được xem như các nhà sản xuất trong ngành bảo hiểm, bán một hoặc nhiều loại bảo hiểm như là bảo hiểm cho tài sản và thương vong, sinh mệnh, sức khỏe, tàn tật, dịch vụ chăm sóc lâu dài. Nhân viên bảo hiểm về tài sản và tai nạn, thương vong sẽ bán các hợp đồng mà bảo vệ cho cá nhân và doanh nghiệp khỏi bị thiệt hại về tài chính khi bị tai nạn xe, hỏa hoạn, trộm cấp, bão, và các hiện tượng khác có thể gây thiệt hại cho tài sản. Đối với doanh nghiệp thì bảo hiểm về tài sản và tai nạn, thương vong có thể bao gồm luôn cả tiền đền bù cho các công nhân bị thương, khoản nợ sản phẩm, tiền bồi thường khi có sai sót trong y tế.
Nhân viên bảo hiểm nhân thọ chuyên về bán bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ phải thanh toán tiền bồi thường khi người mua bảo hiểm mất. Tùy vào trường hợp của người đóng bảo hiểm thì giá trị tiền mặt sẽ trả vào lương hưu, quỹ giáo dục cho trẻ con, và các trợ cấp khác. Nhân viên bảo hiểm nhân thọ sẽ bán hợp đồng bảo hiểm sức khỏe trong đó sẽ bao gồm cả chi phí cho dịch vụ y tế, thất thu do bệnh tật hay thương tật. Họ cũng bán các bảo hiểm về nha khoa, hợp đồng bảo hiểm tàn tật ngắn hạn và dài hạn.
Ngày càng có nhiều nhân viên cung cấp bảo hiểm dịch vụ kế hoạch tài chính cho khách hàng như kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch về tài sản, kế hoạch lương hưu cho doanh nghiệp. Bên cạnh việc cung cấp các hợp đồng bảo hiểm, các nhân viên cũng được phép bán các quỹ trợ cấp, trợ cấp thay đổi hàng năm và các khoản bảo hiểm khác, tuy nhiên các nhân viên bảo hiểm tài sản và thương vong cũng có thể bán các bảo hiểm về tài chính.

Thuận lợi cho người hành nghề này là công việc không bị ràng buộc thời gian, phù hợp với nhiều đối tượng, từ công chức Nhà nước đi làm thêm, sinh viên đang ngồi trên giảng đường đến tiểu thương, thậm chí người nội trợ, chủ tiệm uốn tóc… Khi đến làm việc với một công ty bảo hiểm, bạn sẽ là đối tác với họ chứ không phải là người làm công cho họ.

Những điều kiện để thành công đối với một nhân viên tư vấn bảo hiểm
- Hiểu ý khách hàng: Tư vấn bảo hiểm và khách hàng luôn trong tình trạng mâu thuẫn với nhau, nhân viên tư vấn lúc nào cũng phải đối mặt với sự từ chối của khách hàng với nhiều lý do. Muốn tránh khỏi sự từ chối và để đạt được mục đích giới thiệu và chào bán sản phẩm bảo hiểm tư vấn viên phải hiểu ý khách hàng, nhu cầu của khách hàng để cung cấp đúng sản phẩm khách hàng muốn. Nếu không nhạy cảm và không thông cảm với khách hàng thì dù bạn có học bao nhiêu kỹ năng bán hàng cũng không có được khả năng ấy .
- Làm tăng giá trị sản phẩm: Khi khách hàng biết bạn và các sản phẩm của công ty được bạn giới thiệu, họ lựa chọn và chấp nhận sản phẩm thì sản phẩm ấy mới có giá trị, tư vấn hướng khách hàng cảm thấy sản phẩm họ chọn và đồng tiền họ bỏ ra đúng nhu cầu tích luỹ, nhu cầu bảo hiểm theo sản phẩm và gửi đồng tiền nơi đáng tin cậy.
- Chiến thắng bản thân mình: Người không thể chiến thắng bản thân thì khó có thể chiến thắng đối thủ. Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ ví như những con ong đi tìm mật, bôn ba khắp nơi, làm việc độc lập, có rất nhiều thời gian và cũng rất tự do dễ phát huy khả năng của mình cũng có thể tự do phóng túng . Bởi thế nhân viên tư vấn cần có khả năng tự kiềm chế và quản lý bản thân mình. Người có tính tản mạn không thích hợp nghề làm tư vấn dù có đổi nghề khác thì cũng sẽ khó khăn với nghề mới.
- Cố gắng vươn lên: Người tư vấn xuất sắc phải luôn luôn nâng cao thành tích bán hàng, bởi thế phải luôn cố gắng gia tăng hợp đồng và doanh thu. Nếu thành tích hàng tháng không hiệu quả thì cần kiểm điểm lại và tìm hiểu nguyên nhân mà sửa đổi, luôn cố gắng phấn đấu để vươn lên.
- Thận trọng trong công việc: Nhân viên tư vấn khi tiếp cận khách hàng cần phải có khả năng quan sát nhạy bén, phải suy nghĩ tỉ mỉ, chặt chẽ, như vậy mới không bỏ sót những việc xem ra không đáng gì, đôi khi việc ấy có liên quan đến việc giao dịch lớn.
Về phong cách, ăn nói, cử chỉ, trang phục, dáng vẻ bên ngoài là điều kiện để cho khách hàng có sự thiện cảm tạo sự tín nhiệm đối với khách hàng, biết đối nhân xử thế, nhân viên tư vấn đến với khách hàng không phải là sản phẩm mà chính bản thân mình, tác phong của người tư vấn còn thể hiện đến công ty. Điều đó sẻ giúp bạn thành công trên thương trường cạnh tranh

- Tìm kiếm nắm bắt thông tin: Nhân viên tư vấn không phải ngồi chờ thời cơ mà phải tìm kiếm nắm bắt mọi thông tin. Chỉ cần có một thông tin hay một cơ hội nào đó, phải cần nhanh chóng hành động đi trước người khác một bước để dành cơ hội bán hàng trước. Phải nhanh chóng tìm hiều nhu cầu của khách hàng để tư vấn sản phẩm của mình trước người khác, tạo cơ hội bán hàng trước các đối thủ cạnh tranh.
- Bạn biết mình là ai: Đội ngũ nhân viên tư vấn là người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty đưa ra những cam kết với khách hàng. Mọi hình thức tiếp cận khách hàng chào bán sản phẩm, thay mặt Công ty cam kết hợp đồng tạm thời, thu phí bảo hiểm định kỳ điều do tư vấn thực hiện để đạt được kế hoạch của Công ty. Như vậy bạn phải biết mình là ai? Nhiệm vụ phải làm gì? mới phát triển hết khả năng công việc của mình.
- Nhân viên tư vấn bảo hiểm là chuyên gia tài chính: Nhân viên tư vấn bảo hiểm là nhà tư vấn tài chính. Phải hiểu rõ về các sản phẩm của Công ty, về tính chất bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm của từng sản phẩm để tư vấn và định hướng tài chính cho khách hàng có hiệu quả và tạo được niềm tin cho khách hàng đối với Công ty. Có kế hoạch chăm sóc tốt khách hàng để duy trì và phát triển. Phải tìm hiểu sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh để phân tích và so sánh cho khách hàng thấy tính ưu việt trong sản phẩm của Công ty mình.
- Mở ra con đường tư vấn riêng cho mình: Nhân viên tư vấn học hỏi trong sách, học hỏi ở người khác đương nhiên là quan trọng, những điều quan trọng nhất vẫn là học hỏi ở bản thân mình đó chính là sự tích lũy kinh nghiệm tư vấn của mình để đề ra phương pháp làm việc cho mình. Cần phải có kế hoạch làm việc, vì kế hoạch là con đường dẫn ta đi. Phải có thị trường, phải có danh sách khách hàng tiềm năng, đó là công việc cần có của một tư vấn giỏi.
– Quý trọng thời gian: Doanh thu của tư vấn tăng do số lần gặp gỡ và đàm phán thành công, còn số lần đàm phán thành công phụ thuộc rất nhiều vào số lần thăm viếng khách hàng. Dành thời gian thăm viếng nhiều thì cơ hội thành công cũng nhiều, do vậy phải phân bố thời gian phù hợp, biết nắm bắt thời gian của khách hàng và tuyệt đối phải đúng hẹn, đúng giờ.

Học nghề tư vấn bảo hiểm ở đâu?
Hiện tại, ở Việt Nam vẫn chưa có bất cứ trường học, trung tâm nào đào tạo dài hay ngắn hạn về nghề này. Thông thường, khi làm việc tại các công ty bảo hiểm, bạn sẽ được bộ phận đào tạo của công ty đào tạo cơ bản về kĩ năng bán, tư vấn, chăm sóc khách hàng

——————————–

By TRƯƠNG LAM SƠN

Email: TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

Jun 25

BẢO HIỂM NHÓM CHO DOANH NGHIỆP: GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

BẢO HIỂM NHÓMCHO DOANH NGHIỆP: GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm được thiết kế nhằm mang lại những quyền lợi bảo hiểm cho nhân viên với mức phí hợp lý, hạn chế thủ tục hành chánh và chứng minh về y khoa.

·              Khác với Bảo Hiểm Nhân Thọ dành cho Cá Nhân, phí của Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm được tính toán dựa vào các đặc tính rủi ro của toàn nhóm như tuổi và nghề nghiệp/giới tính của từng nhân viên tham gia. Phí bảo hiểm cho sản phẩm bảo hiểm này chỉ chiếm một vài % tổng quỹ lương hàng năm của Quý Công ty.

TẠI SAO CẦN THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ NHÓM?

·        Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm là một chương trình được các Doanh Nghiệp quan tâm rộng rãi khắp nơi trên thế giới nói chung và ở Ðông Nam Á nói riêng. Việc tham gia bảo hiểm cho nhân viên được xem như là một hình thức tăng thêm phúc lợi của Doanh nghiệp dành cho các nhân viên của mình. Thông qua đó, thể hiện mối quan tâm và sự cam kết của Doanh nghiệp đối với người lao động.

·        Chương trình bảo hiểm này cũng sẽ góp phần gia tăng sự trung thành của nhân viên đối với doanh nghiệp vì họ cảm thấy được đánh giá đúng và tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của mình. Người lao động sẽ an tâm làm việc và phát triển kỹ năng trong một môi trường làm việc tốt.

Bảo Hiểm Nhân Thọ Nhóm của Dai-ichi Vietnam là một giải pháp tài chính toàn diện nhằm giúp các Doanh nghiệp bảo vệ những tài sản vô giá của mình.

VÀI NÉT ĐẶC TRƯNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA SẢN PHẨM

·        Nhóm thành viên: Ít nhất 20 thành viên làm việc thường xuyên & chính thức (*)

·        Độ tuổi tham gia: Từ 18 tuổi đến 60 tuổi

·        Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:

o       Hợp đồng Bảo hiểm sẽ chấm dứt vào tuổi nghỉ hưu theo quy định của Doanh nghiệp (55 tuổi dành cho Nữ và 60 tuổi dành cho Nam).

o       Hợp đồng Bảo hiểm có thể gia hạn vượt qua tuổi nghỉ hưu bình thường và có thể đến 70 tuổi đối với từng cá nhân.

·        Phí bảo hiểm: Được tính toán trên cơ sở một nhóm & thay đổi hàng năm tùy theo độ tuổi của người lao động và kinh nghiệm thực tế của quá trình bảo hiểm.

·        Định kỳ đóng phí: Thanh toán hàng Năm (*)

·        Thời hạn hợp đồng: Gia hạn hàng năm

·        Quyền lợi bảo hiểm: Các quyền lợi được thiết kế linh hoạt và có thể điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của từng Doanh nghiệp.

o             Quyền lợi cơ bản: 100% số tiền bảo hiểm (nếu Người lao động không may qua đời trong khi hợp đồng còn hiệu lực).

o             Quyền lợi bổ sung:

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong và Thương Tật Do Tai Nạn (**):

-         100% số tiền bảo hiểm nếu Người lao động qua đời do tai nạn; hoặc

-         Sẽ chi trả theo phần trăm số tiền bảo hiểm dưa vào tỷ lệ tổn thương được qui định trong bảng tỷ lệ thương tật & tỷ lệ bồi thường  (***)

Quyền lợi bảo hiểm Tử vong Do Tai Nạn: 100% số tiền bảo hiểm nếu Người lao động qua đời do tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm Mất Khả Năng Lao Động Hoàn Toàn và Vỉnh Viễn: sẽ thanh toán trước một phần số tiền bảo hiểm của quyền lợi cơ bản, tối đa bằng số tiền bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm này nếu người lao động bị mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn.

Ghi chú:

-           (*) Một vài trường hợp đặc biệt sẽ được thương lượng.

-           (**) Chỉ có thể đính kèm một trong hai sản phẩm bảo hiểm bổ sung: Tử Vong Do Tai Nạn hoặc Tử Vong và Thương Tật Do Tai Nạn.

-           (***) Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc tham khảo quy tắc và điều khoản hợp đồng.

Jun 21

AN TÂM SỨC KHỎE

An Tâm Sức Khỏe

AN TÂM SỨC KHỎE

Cứu cánh Nguy nan,

Bình an Vui sống

Ngày nay, với sự tiến bộ của y học hiện đại, các bệnh hiểm nghèo như: ung thư, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim cấp… sẽ có nhiều khả năng chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Một nguồn tài chính ổn định và tức thời trong giai đoạn này sẽ là một trong những điều kiện cần thiết để đảm bảo sự thành công của việc chăm sóc và điều trị, giúp người bệnh trở lại cuộc sống thường nhật vui khỏe và hạnh phúc.

An Tâm Sức Khỏe – một sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo sẽ mang đến cho bạn sự an bình trong cuộc sống với sự hỗ trợ tài chính kịp thời để chữa trị những căn bệnh hiểm nghèo không mong đợi bất ngờ ập đến.

An Tâm Sức Khỏe – một cứu cánh giúp người bệnh an tâm điều trị mà không phải lo lắng về gánh nặng kinh tế cho người thân.

AN TÂM SỨC KHỎE – QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI

Cung cấp cho bạn sự bảo vệ toàn diện

-         Quyền lợi tử vong không do tai nạn hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc 1 trong 35 bệnh hiểm nghèo (**):

Quyền lợi cơ bản

Quyền lợi nâng cao

(**)Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo trước tuổi 65
-         Bên cạnh Quyền lợi tử vong không do tai nạn, nếu không may xảy ra tử vong do tai nạn cho người được bảo hiểm (trong độ tuổi 5 – 65 tuổi) thì khách hàng sẽ nhận thêm 20% số tiền bảo hiểm, tối đa là 1 tỷ đồng.
Cung cấp cho bạn công cụ tiết kiệm và đầu tư hiệu quả

-         Quyền hưởng lãi suất đầu tư thực tế từ Quỹ Liên kết chung và luôn được đảm bảo không thấp hơn mức Lãi suất đảm bảo,

-         Thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn lên đến 30%,

-         Quyền nhận toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng khi đáo hạn,

-         Quyền được đóng phí thêm nhằm gia tăng quyền lợi tiết kiệm của hợp đồng bảo hiểm.

http://www.dai-ichi-life.com.vn/nam2012-vn.html

Cung cấp cho bạn sự linh hoạt tối đa

-         Quyền rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng sẽ đáp ứng những nhu cầu tài chính ngắn hạn hoặc cấp thời,

-         Quyền đóng phí linh hoạt giúp bạn không còn lo lắng về áp lực đóng phí đúng hạn,

-         Quyền thay đổi Số tiền bảo hiểm giúp bạn điều chỉnh nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm.

Thông tin chi tiết:

-         Quy tắc, điều khoản sản phẩm An Tâm Sức Khỏe xem chi tiết

-         Tài liệu giới thiệu sản phẩm xem chi tiết

-         Bảng minh họa tính phí mẫu xem chi tiết

-         Thông tin Quỹ liên kết chung xem chi tiết
THAM GIA HÔM NAY – AN BÌNH MAI SAU

* Bạn có 2 sự lựa chọn:

-        An Tâm Sức Khỏe – Quyền lợi cơ bản: dành cho khách hàng có độ tuổi từ 18 đến 60.

-        An Tâm Sức Khỏe - Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao: dành cho khách hàng có độ tuổi từ 18 đến 50.

* Thời hạn hợp đồng 10 – 50 năm. Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng là 85 tuổi.

AN TÂM SỨC KHỎE – Giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống!

————–

LIÊN HỆ TƯ VẤN

MR. TRƯƠNG LAM SƠN

0918 407070

Jun 21

AN TÂM HƯNG THỊNH

Các quyền lợi khi tham gia sản phẩm bảo hiểm An Tâm Hưng Thịnh

 Chủ động lựa chọn,

làm chủ tương lai cùng
 

AN TÂM HƯNG THỊNH

AN TÂM HƯNG THỊNH – QUYỀN LỢI BẢO VỆ TOÀN DIỆN

Với cùng mức phí, bạn có 2 sự lựa chọn về quyền lợi bảo hiểm tùy theo nhu cầu bảo vệ của bạn:

Quyền lợi bảo hiểm Cơ bản: phù hợp đối với khách hàng quan tâm nhiều đến yếu tố tiết kiệm của sản phẩm.

Khi Người được bảo hiểm bị Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 65, Quyền lợi bảo hiểm sẽ là giá trị nào lớn hơn của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm Nâng cao: là lựa chọn của những khách hàng quan tâm hơn đến yếu tố bảo vệ.

Khi Người được bảo hiểm bị Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 65, Quyền lợi bảo hiểm sẽ là Số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Nếu người được bảo hiểm Tử vong vào thời điểm đạt 70 tuổi trở lên Quyền lợi bảo hiểm sẽ là giá trị nào lớn hơn của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

TĂNG THÊM QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TRONG TRƯỜNG HỢP TỬ VONG DO TAI NẠN:

Nếu Người được bảo hiểm Tử vong do tai nạn trong độ tuổi từ 5 – 65 tuổi, ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong không do tai nạn được chi trả tương ứng như trên, khách hàng sẽ nhận thêm 20% số tiền bảo hiểm của sản phẩm An Tâm Hưng Thịnh. Quyền lợi này có thể lên đến 1 tỷ đồng.

AN TÂM HƯNG THỊNH CÙNG BẠN LẬP KẾ HOẠCH TIÊT KIỆM CHO TƯƠNG LAI

1. Đầu tư an toàn và ổn định

Trong suốt thời hạn hợp đồng, khi khách hàng đóng phí, phần phí bảo hiểm được phân bổ của hợp đồng sẽ được đầu tư vào Quỹ liên kết chung của Dai-ichi Life Việt Nam và được hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung này.

Trong mọi trường hợp, mức lãi suất này luôn được đảm bảo mức tối thiểu là 5%/năm trong 10 năm hợp đồng bảo hiểm đầu tiên và 3%/năm trong những năm hợp đồng tiếp theo.

Quỹ liên kết chung của Dai-ichi Việt Nam đầu tư chủ yếu vào các kênh chứng khoán an toàn có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu công ty, tiền gửi ngân hàng…

http://www.dai-ichi-life.com.vn/nam2013-vn.html

2. Khoản Thưởng duy trì hơp đồng hấp dẫn lên đến 30%

Kể từ năm hợp đồng thứ 3, nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ đến thời điểm xem xét, Giá trị tài khoản hợp đồng của bạn sẽ được tự động cộng vào một khoản Thưởng duy trì hợp đồng bằng một tỷ lệ % của tổng lãi đã được tích lũy trong 3 năm trước đó, tỷ lệ thưởng vào các năm thứ 3, 6, 9 là 15% và là 30% vào các năm thứ 12, 15, 18, 21 của hợp đồng bảo hiểm.

Khoản thưởng này là sự ghi nhận “Gắn bó dài lâu” của khách hàng với Dai-ichi Việt Nam, đồng thời làm tăng giá trị tiết kiệm hợp đồng bảo hiểm của khách hàng.

3. Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng

Toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng là quyền lợi bạn sẽ nhận được khi hợp đồng đáo hạn.

AN TÂM HƯNG THỊNH TRAO CHO BẠN QUYỀN CHỦ ĐỘNG HOẠCH ĐỊNH VÀ LINH HOẠT

1. Gia tăng quyền lợi tiết kiệm với việc nộp phí bảo hiểm đóng thêm

Trong suốt thời gian hợp đồng, khi có những khoản thu nhập không thường xuyên hoặc có số tiền nhàn rỗi, bạn có thể chủ động đóng thêm vào hợp đồng An Tâm Hưng Thịnh vào bất cứ lúc nào để làm gia tăng quyền lợi tiết kiệm trong tương lai.

2. Linh hoạt trong đóng phí

Sau 3 năm đầu tiên của hợp đồng, hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm của bạn sẽ không lệ thuộc vào việc đóng phí thường xuyên theo định kỳ như các sản phẩm bảo hiểm thông thường khác. Do vậy, tùy vào tình hình tài chính của mình, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh phí bảo hiểm cho phù hợp với khả năng đóng phí bất cứ lúc nào.

3. Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng

Kể từ sau năm thứ 1 của hợp đồng bảo hiểm, bạn có thể yêu cầu rút trước một phần hoặc tạm ứng từ Giá trị tài khoản hợp đồng. Tính linh hoạt này sẽ đáp ứng những nhu cầu tài chính ngắn hạn hoặc cấp thời.

4. Toàn quyền kiểm soát thông tin của Hợp đồng bảo hiểm

An Tâm Hưng Thịnh sẽ cung cấp cho bạn tất cả các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm như các quyền lợi bảo hiểm, các chi phí liên quan và tình trạng của hợp đồng tại từng thời điểm… Thông qua đó, bạn có thể kiểm soát và sử dụng tính linh hoạt của hợp đồng một cách hiệu quả nhằm mang đến kết quả tốt nhất cho kế hoạch tài chính của bạn.

5. Thay đổi Số tiền bảo hiểm:

Tùy theo sự thay đổi nhu cầu bản thân và gia đình trong từng giai đoạn của cuộc đời, bạn có thể yêu cầu tăng hoặc giảm Số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này nhằm gia tăng tính bảo vệ hoặc tập trung vào tính tiết kiệm của hợp đồng bảo hiểm của mình.

6. Được tham gia thêm sản phẩm bổ sung bất kỳ khi nào

Với một khoản phí hợp lý, bạn có thể lựa chọn tham gia thêm các sản phẩm bổ sung để bảo vệ toàn diện hơn cho cả gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống như tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo… với các sản phẩm bổ sung sau đây:

-    BH Tai nạn toàn diện Nâng cao

-    BH Hỗ trợ đóng phí Hợp đồng trẻ em

-    BH Hỗ trợ đóng phí Người hôn phối

-    BH Hỗ trợ đóng phí Bệnh hiểm nghèo

-    Quyền lợi Hỗ trợ trượt giá

————————————–

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

MR TRƯƠNG LAM SƠN

0918 407070

Jun 21

AN PHÚC HƯNG THỊNH

An Phúc Hưng Thịnh

AN PHÚC HƯNG THỊNH

  An Phúc Gia Đình
             Hưng Thịnh Tương Lai

Một cuộc sống an vui, sung túc cho những người thân yêu trong gia đình luôn là ước mơ trong mỗi chúng ta. Vì vậy, việc hoạch định tài chính phù hợp với nhu cầu để thực hiện các kế hoạch cho tương lai là điều bạn cần phải bắt đầu ngay hôm nay!

Nhưng làm thế nào để kế hoạch tài chính ấy luôn đạt được kết quả như bạn mong đợi? Có sản phẩm bảo hiểm nào vừa mang đến cho bạn và gia đình sự bình an vì luôn được bảo vệ toàn diện trước những rủi ro trong cuộc sống, vừa mang đến sự thịnh vượng vì những khoản tiền tiết kiệm dành dụm khó nhọc của bạn luôn được đầu tư sinh lợi hiệu quả trước bối cảnh lạm phát?

An Phúc Hưng Thịnh sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu và sự mong đợi của bạn!
AN PHÚC HƯNG THỊNH – NHỮNG ƯU THẾ

Ø      Sinh lợi: Lãi suất công bố luôn theo sát thị trường tài chính Việt Nam đồng thời đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất tối thiểu cam kết.Ø      Đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn: Nhận được những khoản tiền mặt định kỳ được chi trả mỗi 3 năm hợp đồng.

Ø      Bảo vệ toàn diện: Quyền lợi bảo vệ khi rủi ro Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Ø      Quyền lợi đáo hạn: Nhận lại toàn bộ Giá trị hợp đồng khi đáo hạn.

 • Ø       Đầu tư tài chính, ổn định lâu dài: với đội ngũ chuyên gia đầu tư giàu kinh nghiệm cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Dai-ichi Life Nhật Bản, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế giới có hơn 100 năm kinh nghiệm, bạn sẽ an tâm rằng những khoản tiền tiết kiệm của mình sẽ được đầu tư ổn định và hiệu quả.

AN PHÚC HƯNG THỊNH – SỰ ĐẦU TƯ VÀ TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ
v      Quyền hưởng lãi suất theo sát lãi suất của thị trường tài chính Việt Nam

Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ, lãi suất công bố thực tế tuỳ thuộc vào tình hình lãi suất thị trường tại từng thời điểm.

Mức lãi suất công bố hàng tháng áp dụng cho các hợp đồng An Phúc Hưng Thịnh luôn theo sát mức lãi suất của những loại tài sản ổn định như trái phiếu chính phủ, tiền gửi ngân hàng và luôn cao hơn mức lãi suất tối thiểu đảm bảo.

Mức lãi suất tối thiểu đảm bảo theo năm của sản phẩm này là 5% trong 10 năm đầu và 3% trong những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng sẽ luôn được hưởng mức lãi suất hấp dẫn và được đảm bảo ở mức tăng trưởng tối thiểu.

Lãi suất hiện đang áp dụng cho sản phẩm An Phúc Hưng Thịnh xem chi tiết  http://www.dai-ichi-life.com.vn/nam-2012-vn.html

v      Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Cứ mỗi 3 năm hợp đồng, bạn có thể nhận 1 khoản tiền mặt định kỳ để chi tiêu cho những nhu cầu tài chính trong ngắn hạn theo như kế hoạch đã đặt ra hoặc bạn có thể để lại khoản tiền mặt định kỳ này lại Dai-ichi Life Việt Nam để hưởng lãi hàng tháng.
  v     Quyền lợi khi đáo hạn hợp đồng

Giá trị hợp đồng sẽ được hình thành từ một phần phí bảo hiểm định kỳ của hợp đồng cộng với khoản lãi được tích luỹ hàng tháng theo mức lãi suất công bố của Dai-ichi Life Việt Nam.

Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ giá trị này khi hợp đồng đáo hạn.

AN PHÚC HƯNG THỊNH - SỰ BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH

Trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước năm 65 tuổi hoặc Tử vong, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cộng với khoản giá trị chênh lệch chia thêm.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể lựa chọn tham gia thêm các sản phẩm bổ sung đa dạng của Dai-ichi Life Việt Nam nhằm gia tăng sự bảo vệ trước những rủi ro do tai nạn, Bệnh hiểm nghèo… với chi phí hợp lý.

AN PHÚC HƯNG THỊNH - SỰ LỰA CHỌN LINH HOẠT CHO KHÁCH HÀNG

An Phúc Hưng Thịnh với nhiều lựa chọn linh hoạt về thời hạn tham gia hợp đồng như: 6 năm; 9 năm; 12 năm; 15 năm; 18 năm hoặc 21 năm để khách hàng có thể quyết định khoảng thời gian phù hợp nhất với kế hoạch tài chính của mình.

An Phúc Hưng Thịnh là sản phẩm dành cho bạn hoặc người thân của mình trong độ tuổi từ 0 – 60 tuổi.

AN PHÚC HƯNG THỊNH – Giải pháp tài chính ưu việt, không những tạo dựng sự thịnh vượng mà còn bảo đảm cho bạn và gia đình một tương lai an nhàn, hạnh phúc.

————————

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

MR. TRƯƠNG LAM SƠN

0918 407070

Jun 21

AN SINH GIÁO DỤC

AN SINH GIÁO DỤC


Tạo lập ngân sách học đại học cho con em.
Yên tâm trước những rủi ro trong cuộc sống.
Quyền Ưu Tiên Tuyển Sinh vào Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam cho những khách hàng đặc biệt.
Bạn mong muốn gì về tương lai của con em?Cuộc sống hiện đại ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, và giới trẻ ngày nay cũng đang hướng về những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Sinh viên thế hệ mới học cùng một lúc nhiều trường đại học, và môi trường giáo dục quốc tế ngày càng trở thành một nhu cầu phổ biến với những người không những muốn trở thành “Người làm thuê số 1” mà còn là “Chủ doanh nghiệp số 1”.

Là cha mẹ, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có đủ khả năng tài chính để cho con em mình sẽ có cơ hội học tập tốt nhất và khởi đầu thuận lợi nhất . Tuy nhiên, ước mơ đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta quyết tâm thực hiện một kế hoạch tiết kiệm hoàn hảo, vừa giúp chúng ta để dành tiền một cách đều đặn vừa giúp chúng ta yên tâm trước những rủi ro trong cuộc sống. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay với chương trình bảo hiểm An Sinh Giáo Dục của Dai-ichi Life Việt Nam để thể hiện sự quan tâm mà bạn dành cho những đứa con thương yêu của mình.

Tại sao bạn nên tham gia Chương trình Bảo Hiểm An Sinh Giáo Dục?

Trước tiên, chương trình bảo hiểm này giúp bạn tiết kiệm một cách thường xuyên, giúp bạn tập trung vào mục tiêu tiết kiệm vì tương lai học vấn của con em. Với tính kỷ luật của việc đóng phí định kỳ, bạn sẽ tiết kiệm một cách đều đặn và tránh được những cám dỗ chi tiêu nhất thời – vốn là điều thường gặp trong hình thức tiết kiệm qua ngân hàng và các hình thức tiết kiệm thông thường khác. Điều này được minh họa cụ thể trong biểu đồ sau đây:

Thứ hai, số tiền bạn muốn có để thực hiện kế hoạch học tập cho con em trong tương lai, bao gồm các khoản tiền như chi phí đăng ký nhập học, chi phí học đại học v.v được gọi là số tiền bảo hiểm và được đảm bảo thanh toán khi đáo hạn hợp đồng. Ngoài ra, sau khi hợp đồng đã có hiệu lực 2 năm và bạn đã đóng đủ phí trong hai năm, bạn sẽ được hưởng khoản lãi chia hàng năm tương ứng với lợi nhuận hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu bạn không muốn nhận ngay những khoản lãi chia này, bạn có thể để lại tài khoản lãi chia tại Công ty và được hưởng lãi theo mức lãi suất do Công ty quy định tại từng thời điểm. http://dai-ichi-life.com.vn/annouced-interest-rate-vn.html

Cuối cùng, toàn bộ quyền lợi bảo hiểm theo quy định của hợp đồng sẽ được Công ty thanh toán trong trường hợp không may con em bạn mắc phải bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối hoặc qua đời sớm.

Quyền Ưu Tiên Tuyển Sinh vào một trường Đại học danh tiếng tại Việt Nam

Nếu bạn đầu tư cho việc học đại học của con em thông qua Dai-ichi Life Việt Nam với số tiền bảo hiểm tối thiểu là 200.000.000 đồng, con em bạn sẽ có cơ hội nhận được Bằng Chứng Nhận Quyền Ưu Tiên Tuyển Sinh vào Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Với quyền lợi này, con em bạn sẽ được ưu tiên tuyển sinh vào một trường đại học nổi tiếng thế giới đang hoạt động tại Việt Nam nếu đáp ứng các tiêu chuẩn xét tuyển đầu vào của trường về học lực và Tiếng Anh. Bạn nên liên hệ Tư Vấn Tài Chính của mình để biết thêm thông tin về quyền lợi bổ sung này.

Ngoài ra, để yên tâm trước những rủi ro trong cuộc sống có thể xảy ra với cá nhân bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tham gia thêm một số quyền lợi bảo hiểm bổ sung khác.

Gạt bỏ mọi lo âu trong cuộc sống

Đa số khách hàng của chúng tôi đã chọn tham gia thêm các quyền lợi bảo hiểm bổ sung sau đây:

Bảo hiểm Từ Bỏ Thu Phí Bảo Hiểm: giúp hợp đồng tiếp tục duy trì hiệu lực khi có rủi ro xảy ra. Cụ thể, nếu Bên mua bảo hiểm (thường là cha/mẹ) không may qua đời sớm hay bị mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn, Công ty sẽ chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản phí bảo hiểm còn lại cho đến ngày hợp đồng đáo hạn. Khi ấy, gia đình bạn sẽ không phải trả thêm bất kỳ một khoản phí nào nữa vì Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thay mặt bạn thực hiện trách nhiệm này để ước mơ cho con em vào đại học sẽ vẫn trở thành hiện thực.

Bảo hiểm Tai Nạn Toàn Diện: bảo vệ bạn trước mọi rủi ro về tử vong hay thương tật do tai nạn. Ngoài khoản tiền được thanh toán dựa trên tỷ lệ thương tật thực tế, bạn sẽ được nhận thêm 50.000 đồng cho mỗi ngày nằm viện để điều trị những chấn thương do tai nạn. Quyền lợi này được thiết kế dành cho Bên mua bảo hiểm và trẻ em từ 5 tuổi trở lên.

Bạn có muốn được bảo vệ trước những rủi ro khác?

Nếu điều làm bạn lo lắng là … Sản phẩm nên tham gia thêm
Gia đình bạn sẽ phải trả một khoản nợ lớn nếu chẳng may bạn qua đời sớm, tuy nhiên bạn không có khả năng đầu tư lớn vào chương trình bảo hiểm này.

Bảo Hiểm Tử Kỳ

Khi càng lớn tuổi, bạn càng có nguy cơ mắc một trong 35 bệnh hiểm nghèo như: ung thư, bệnh tim hoặc bệnh gan mãn tính …

Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo


Trên đây là thông tin chung về sản phẩm và chỉ có giá trị tham khảo. Vui lòng xem thêm bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm để biết thêm chi tiết.

Hợp đồng bảo hiểm có thời hạn bao nhiêu năm?

Bạn có thể lựa chọn để hợp đồng đáo hạn sau khi con bạn tròn 17, 18, 19, 20 hay 21 tuổi, với thời gian tham gia bảo hiểm tối thiểu là 6 năm. Điều này giúp bạn có thể chuẩn bị một cách tốt nhất cho nhu cầu học tập của con em. Nếu thời gian đầu tư càng dài thì bạn càng tiết kiệm được nhiều hơn cho con em.

Bạn cần đầu tư bao nhiêu tiền mỗi kỳ?

Bạn tự quyết định mức đầu tư và định kỳ đầu tư, với điều kiện đáp ứng các quy định tối thiểu sau đây:

 Hàng tháng

300.000 đồng

 Hàng quý

450.000 đồng

 Nửa năm

800.000 đồng

 Hàng năm

1.500.000 đồng

Ngoài ra, mục tiêu tiết kiệm của bạn, hay số tiền bảo hiểm, tối thiểu phải là 15.000.000 đồng. Đặc biệt, Công ty có chính sách giảm phí dành cho những khách hàng đầu tư nhiều.

Ở độ tuổi nào có thể tham gia sản phẩm này?

Chương trình bảo hiểm này được thiết kế dành cho các bậc phụ huynh có tuổi tối đa là 60 và con em có tuổi tối đa là 14. Tham gia bảo hiểm càng sớm, phí bảo hiểm càng thấp.

Hãy cùng Dai-ichi Life Việt Nam thiết lập ngân sách học tập của con em ngay từ hôm nay

LIÊN HỆ TƯ VẤN.

MR. TRƯƠNG LAM SƠN

0918 407070

Jun 21

Du học Mỹ: 7 bước chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin visa

Du học Mỹ: 7 bước chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin visa

Việc xin visa du hoc My chiếm khá nhiều thời gian và công sức của các bạn du học sinh và chiếm một vị trí quan trọng trong việc quyết định hành trình du hoc My của bạn có thành công bước đầy hay không. Chính vì vậy chuẩn bị kỹ lưỡng và chính xác các bước trước khi bước vào buổi phỏng vấn của Đại Sứ Quán sẽ giúp cơ hội được du hoc My của bạn cao hơn.

Bước 1: Điền hoàn tất mẫu đơn DS-160. Tất cả đương đơn xin visa du hoc Myphải điền và nộp bản in của tờ xác nhận của mẫu đơn DS-160 khi đến phỏng vấn, ngoại trừ các đương đơn xin visa Hôn phu/Hôn thê và visa Hợp tác Thương Mại/ Đầu Tư theo Hiệp ước. trên trang web Consular Electronic Application Center
và IN tờ xác nhận (có mã vạch).
Bước 2: Đóng phí (Phí xét đơn, phí visa và phí SEVIS nếu thuộc diện phải đóng) (PDF-86KB). Phí SEVIS có thể đóng bằng cách chuyển khoảng ít nhất 3 ngày trước khi phỏng vấn, khoảng 200$.

Bước 3: Chuẩn bị một ảnh cỡ 5cmx5cm đã sử dụng cho mẫu đơn DS-160 được chụp theo đúng quy định về hình thức khi xin visa du hoc My. Mang theo ảnh này khi đi phỏng vấn.

Bước 4: Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, trong đó bao gồm các giấy I-20 là thư chấp nhận hồ sơ xin học tại trường mà bạn đã đăng ký khi du hoc My; giấy chứng minh khả năng tài chính…

Bước 5: Sử dụng hộ chiếu còn hiệu lưc ít nhất là 6 tháng kể từ ngày dự kiến kết thúc chuyến du hoc My.

Bước 6: đăng ký phỏng vấn qua mạng. Hiện nay việc đăng ký phỏng vấn xin visa đã được thực hiện qua mạng internet. Mỗi đương đơn chỉ được đặt một cuộc hẹn duy nhất, nếu bạn đăng ký nhiều hơn một cuộc hẹn thì tất cả các cuộc hẹn phỏng vấn sẽ bị hủy.

Bước 7: Đến lãnh sự quán tham dự phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Bạn phải đến đúng giờ đã đặt hẹn hoặc tốt nhất là sớm hơn 20 phút để chuẩn bị tốt hơn cho cuộc phỏng vấn. Đương đơn dưới 17 tuổi phải có bố hoặc mẹ hoặc một người giám hộ hợp pháp đi phỏng vấn cùng. Hãy chắc chắn rằng mọi giấy tờ và chuẩn bị cần thiết của bạn đã được hoàn tất, đặc biệt là tinh thần thoải mái để trả lời các câu hỏi của người đại diện.

Nếu đơn xin visa được chấp thuận, đương đơn sẽ được nhận lại hộ chiếu cùng visa thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, thông thường trong vòng 3 ngày làm việc. Lệ phí chuyển phát nhanh được thông báo trên trang web của EMS. Lệ phí này phải trả bằng tiền mặt đồng Việt Nam.
Nếu bị từ chối cấp visa, đương đơn sẽ được trả lại hộ chiếu cùng những giấy tờ cần thiết khác ngay sau cuộc phỏng vấn.
Không nhất thiết phải thực hiện theo đúng thứ tự của 7 bước trên, bạn có thể linh động hoàn thành trước các bước để có một buổi phỏng vấn xin Visa du học Mỹ thành công.

Jun 21

TUYểN SINH VÀO HỌC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUYỀN ƯU TIÊN TUYểN SINH VÀO HỌC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

( http://www.dai-ichi-life.com.vn/an-sinh-giao-duc-vn.html);

Link trường RMIT: http://www.rmit.edu.vn

 1. Điều kiện tham gia: Trẻ em từ 5-12 tuổi tham gia BHNT An Sinh Giáo Dục.
 • Số tiền bảo hiểm mệnh giá thấp nhất là 200tr.
 • Thời gian tham gia đến khi bé 18 tuổi.
 • Ví dụ: con 5t, thì sẽ tham gia BHNT thời gian 13 năm, mệnh giá 200tr thì mõi năm đóng khoảng 15tr.
 1. Học lực lớp 12 xếp loại khá.
 2. Điều kiện Anh ngữ: đạt 1 trong các chứng chỉ sau:
 • Điểm thi IELTS 6,5 ( không có môn nào <6).
 • TOEFL trên giấy 580
 • TOEFL trên máy tính 233
 • TOEFL trên Internet 92 ( không có môn nào dưới 20).
 • Hoặc hoàn tất chương trình anh ngữ cao cấp của RMIT Việt nam ( cấp độ 7).
 1. Quyền lợi:
 • Cơ hội nhận học bổng từ RMIT hoặc DAI-ICHI-LIFE nếu đạt điều kiện.
 • Hưỡng lãi suất tích lũy 8.5%/ năm.
 • Rút toàn bộ số tiền đã tích lũy làm chi phí cho con học 4 năm Đại  học.
 • Bố mẹ và con được bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro.
 • Được chọn ngành học thuộc hệ thống RMIT .
 • Con được ưu tiên xét tuyển trước các ứng viên khác mà không cần phải thi Đại học.
 • Cơ hội học vấn cao, nâng cao kỹ năng tiếng Anh, thành đạt hơn các bé khác: với bằng cấp Quốc Tế nhưng chi phí Việt Nam.
 • Sau khi ra trường sẽ được RMIT giới thiệu việc làm.
 • Cơ hội nhận học bổng và được chuyển qua du học tại RMIT của Úc học sau khi học hết 1 năm tại RMIT

————————

LIÊN HỆ TƯ VẤN:

MR. TRƯƠNG LAM SƠN

0918 407070

Jun 21

DU HỌC MỸ: CHUẨN BỊ SƠM TRƯỚC KHI HOÀN THÀNH LỚP 12

DU HỌC MỸ: CHUẨN BỊ SƠM TRƯỚC KHI HOÀN THÀNH LỚP 12

 CHƯƠNG TRÌNH DU HọC Mỹ -CTY BHNT DAI-ICHI LIFE:

Nhằm cấp quyền ưu tiên tuyển sinh du học tại Hoa Kỳ thông qua chương trình liên kết độc quyền với hiệp hội giáo dục Quốc tế Laureate của Mỹ: Đại học Kendall (Chicago), NewSchool(California), SantaFe(NewMexico). Tham khảo: http://www.laureate.net

1-    Điều kiện tham gia:

 • Cha ( Mẹ) tham gia sản phẩm BHNT An Phúc Hưng Thịnh.
 • Số tiền phí bảo hiểm tích lũy nhỏ nhất/1 năm là: 30tr ( thời hạn tham gia đến khi con đến 18 – 21 tuổi).
 • Độ tuổi tham gia của con: 0-12t.

2-    Đóng phí đăng kí du học 5 triệu đồng vào thời điểm 3 năm trước khi tuyển sinh ( được trừ vào hợp đồng Bảo Hiểm).

3-    Chọn trường:  1 năm trước khi tuyển sinh (được chọn bất kỳ trường nào, ngành học nào trong hệ thống Laureate).

4-    Hoàn tất lớp 12 (khuyến khích: học lực khá và anh văn TOEFL đạt 525, IELTS đạt 5.5).

5-    Quyền lợi khi tham gia:

 • Được Laureate hướng dẫn, hổ trợ thủ tục cấp VISA và thông tin về Du học, trường học.
 • Cơ hội nhận học bổng của trường nếu đạt điều kiện.
 • Không cần phải thi đại học.
 • Sử dụng Hợp đồng bảo hiểm để chứng minh thu nhập.
 • Hưỡng lãi suất sát thị trường ~8% (tham khảo http://www.dai-ichi-life.com.vn/nam-2012-vn.html).
 • Rút toàn bộ số tiền đã tích lũy làm chi phí cho con du học.
 • Linh hoạt chuyển đổi bất kỳ trường nào trong hệ thống Laureate, được chọn ngành học và năm học.
 • Bố mẹ được bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro.

 

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG LAUREATE:

 

Laureate gồm: Hệ thống gồm 29 Quốc gia, 60 trường Đại học trên toàn thế giới. Hiện tại Dai-ichi liên kết với Laureate gồm 03 trường:

Trường Đại học Kendall tại bang Illinois.

Trường Đại học Kiến trúc và Thiết kế NewSchool tại bang California.

Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Santa Fe tại bang New Mexico.

Bill Clinton là Chủ tịch danh dự hiệp hội Laureate.

 

Trường Đại học Kendall tại bang Illinois thành phố Chicago đào tạo:

Kinh doanh:

Quản trị.

Quản trị Doanh nghiệp nhỏ.

Quản trị dịch vụ ẩm thực.

Tâm lý học.

Quản trị dịch vụ:

Quản trị khách sạn và nhà ở.

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Quản trị thể thao và giải trí.

Quản trị song bạc.

Quản trị Câu Lạc Bộ.

Quản trị tài sản.

Nghệ thuật ẩm thực:

Nghệ thuật ẩm thực.

Bánh nướng và bánh ngọt.

 

Trường Đại học Kiến trúc và Thiết kế NewSchool tại bang California

          Cử nhân kiến trúc.

Cử nhân kiến trúc và cảnh quan.

Cử nhân nghệ thuật và kiến trúc.

Cử nhân khoa học và nghệ thuật truyền thông kỹ thuật số.

Cử nhân khoa học và quản lý xây dựng.

Các chương trình thạc sỹ.

 

Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Santa Fe tại bang New Mexico: Nghệ thuật và thiết kế.

Cử nhân nghệ thuật.

Cử nhân quản lý nghệ thuật

Cử nhân nghệ thuật và kỹ thuật số.

Cử nhân âm nhạc đương đại.

Cử nhân nghệ thuật biểu diễn.

Cử nhân sáng tác sáng tạo.

Cử nhân thiết kế đố họa.

Cử nhân phim và hình ảnh.

Cử nhân nghệ thuật ảnh.

 

 

Tham khảo thêm chi phí học tại Mỹ:

Học phí: ~25.000 USD / Năm

Ăn ở: ~10.000 USD /  Năm

Tổng chi phí 4 năm ~140.000 USD  ~2,9 Tỷ

—————————————————

 

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:

MR TRƯƠNG LAM SƠN

0918 407070

Jun 19

CÁCH VÀO FACE BOOK BỊ CHẶN

Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, đã trở thành địa chỉ truy cập thường xuyên của rất nhiều người. Facebook giúp bạn giữ liên lạc với bạn bè, cập nhật tình trạng cá nhân, hay đơn giản chỉ để giải trí. Facebook cũng giúp cho trải nghiệm của bạn trên thú vị hơn rất nhiều.

Với một tài khoản Facebook, bạn đã có thể tham gia bình luận, like động viên tác giả, tham gia post bài.

Tuy nhiên gần đây việc vào Facebook ở Việt Nam khá khó khăn khiến nhiều người không vào được facebook. Sau đây mình xin giới thiệu các bạn một số cách đơn giản để có thể vào được Facebook và đăng nhập Facebook thành công. Những cách này cập nhật đến ngày 18 tháng 6 năm 2013.

Cách 1: Dùng phần mềm miễn phí Hotspot Shield

Áp dụng cho máy dùng hệ điều hành Windows. Cách này cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần download phần mềm Hotspot Shield về, cài vào máy, và bật lên mỗi khi muốn vào Facebook hay những trang web bị chặn khác, ví dụ blogspot, wordpress, hay 1 số kênh Youtube hoặc xem phim chặn người dùng Việt Nam. Hotspot Shield được đánh giá cao bởi các tổ chức uy tín như PC World, CNET… Không virus, không spyware, và hoàn toàn miễn phí.

Download phần mềm này tại đây.

Cách 2: Sửa file hosts để vào Facebook

Bước 0 – Download file host: Thực hiện bước này nếu bạn không muốn tự sửa file hosts bằng tay. Bạn có thể bỏ qua các bước 1 đến bước 3 ở dưới đây nếu bạn tải file hosts haivl.com đã chuẩn bị sẵn. Sau khi tải về, bạn giải nén, rồi copy đè file vừa giải nén lên file hosts có sẵn tại thư mục: C:WindowsSystem32driversetc

Download file hosts tại đây

Nếu bạn không làm bước 0 thì có thể làm bước 1 đến 3 sau đây:

Bước 1 – Mở Notepad: Click vào Start Menu > All Programs > Accessories > Notepad. Nếu bạn dùng Windows Vista hoặc Windows 7, thay vì click vào biểu tượng Notepad, bạn click chuột phải vào biểu tượng Notepad, trên menu hiện ra, chọn “Run as Administrator”.

Bước 2 – Mở file hosts: Trong Notepad bạn vào menu File > Open. Ở phần Filter gần ô File name, bạn chọn All Files (*.*). Sau đó vào đường dẫn: CWindowsSystem32driversetc để mở file có tên là hosts.

Bước 3 – Sửa file hosts:  Sau khi đã mở file hosts, di chuyển con trỏ đến cuối file. Rồi bấm Enter. Copy toàn bộ nội dung tương ứng như sau để thêm vào cuối file hosts:

Chạy tốt trên cả 3 nhà mạng (có thể upload được ảnh cập nhật ngày 18/6/2013):

31.13.77.52 facebook.com

31.13.77.52 www.facebook.com

31.13.77.52 www.login.facebook.com

31.13.77.52 login.facebook.com

31.13.77.52 apps.facebook.com

31.13.77.52 graph.facebook.com

31.13.77.52 register.facebook.com

31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com

31.13.77.52 vi-vn.facebook.com

31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com

31.13.77.52 developers.facebook.com

31.13.77.52 error.facebook.com

31.13.77.52 channel.facebook.com

31.13.77.52 register.facebook.com

31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

31.13.77.52 pixel.facebook.com

31.13.77.52 upload.facebook.com

31.13.77.52 register.facebook.com

31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

31.13.77.52 pixel.facebook.com

31.13.77.52 logins.facebook.com

31.13.77.52 graph.facebook.com

31.13.77.52 developers.facebook.com

31.13.77.52 error.facebook.com

31.13.77.52 register.facebook.com

31.13.77.52 blog.facebook.com

31.13.77.52 channel.facebook.com

31.13.77.52 connect.facebook.com

31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

Bước 4 - Bấm Save và tắt Notepad

Bước 5 – Tắt trình duyệt bạn đang dùng và vào lại trang facebook.com để kiểm tra kết quả

Chúc các bạn thành công và hãy chia sẻ với bạn bè của mình nhé!

Cách 3: Thay đổi DNS để vào Facebook

Bạn có thể thay đổi DNS để “nói” với máy tính rằng hãy tìm địa chỉ IP thực của Facebook bằng 1 máy chủ khác. Một số địa chỉ DNS server uy tín mà bạn có thể sử dụng:

Open DNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220

Google DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4

Các bước để thay đổi DNS như sau:

Bước 1:

Đối với Windows XP, Windows Vista: Vào Start Menu > Control Panel > Network Connections, sau đó chọn Properties trên cửa sổ. Cách khác nhanh hơn là bạn bấm phải chuột vào biểu tượng nhấp nháy màu xanh, hình mạng máy tính ở góc dưới cùng bên tay phải của màn hình, sau đó chọn Properties.

Đối với Windows 7 (Win7): Bấm vào biểu tượng chiếc máy tính ở icon tray phía dưới bên phải màn hình. Bấm vào Open Network and Sharing Center. Trên màn hình hiện ra, chọn Change adapter settings. Sau đó bấm đúp chuột vào biểu tượng nào có hình kết nối màu xanh, rồi chọnProperties.

Bước 2: Trên màn hình Properties, chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4), sau đó bấm tiếp vào Properties. Trên màn hình hiện ra bạn bấm vào Use the following DNS server addresses: sau đó điền giá trị của DNS server ở trên vào ô Prefered DNS Server và Alternate DNS Server:

+ Prefered DNS Server: 208.67.222.222 (hoặc 8.8.8.8 nếu bạn muốn dùng Google DNS)

+ Alternate DNS Server: 208.67.220.220 (hoặc 8.8.4.4 nếu bạn muốn dùng Google DNS)

Sau đó bấm OK để cập nhật DNS mới.

Cách vào facebook bằng cách khác, (Cách dùng trình duyệt khác)

Mới đây coccoc.vn có ra trình duyệt Cờ Rôm+ Các bạn có thể xem qua bài viết Coccoc.Com Ra Trình Duyệt Cờ Rôm +, Hoặc các bạn download trực tiếp tại trang chủ Cờ Rôm + , Trình duyệt này có thể tự vào mà không cần đến những cách trên, Download Cở Rôm + tại https://corom.vn/.

Hoặc có thể cài plugin anonymox cho filefox tại đây

https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/anonymox/Chúc các bạn lướt facebook vui vẻ.

Bước 3: Bạn đóng trình duyệt Internet Explorer, FireFox hoặc Google Chrome đang sử dụng. Sau đó mở lại và vào lại http://www.facebook.com

MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN KHÁC: BẠN BẤM VÀO LINK SAU:

https://www.o.facebook.com/

Chúc bạn thành công & vui vẻ với Facebook. Đừng quên chia sẻ cách này cho bạn bè mình cùng vào Facebook nhé!

Jun 14

GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT

Giới thiệu Đại học quốc tế RMIT Việt Nam

Image

Đại học Công Nghệ Hoàng Gia Melbourne (RMIT) có danh tiếng là một đại học chuẩn mực của Melbourne vì luôn đảm bảo một nền giáo dục hướng nghiệp và thực tiễn từ năm 1887. Trường là một trong những đại học lớn nhất Úc với 8 cơ sở tại Melbourne và Việt Nam với hơn 62.000 sinh viên. RMIT là thành viên của Mạng Công Nghệ Úc, nhóm năm trường đại học công nghệ hàng đầu. Trường nổi tiếng với các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn hiệu quả cho doanh nghiệp.

RMIT đã thiết lập một môi trường văn hóa giáo dục độc đáo từ một cộng đồng toàn cầu bao gồm sinh viên, giảng viên, nhân viên và doanh nghiệp kết hợp về cả nhân lực và công nghệ. Sinh viên tốt nghiệp từ RMIT đảm nhận nhiều trọng trách trên thế giới và được các công ty Úc và quốc tế đánh giá cao.

Năm 1998, Đại học RMIT, trụ sở tại Úc, được chính phủ Việt Nam mời hợp tác để xây dựng trường đại học 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Năm 2000, RMIT Việt Nam được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép giảng dạy các chương trình giáo dục đại học, trên đại học, đào tạo và nghiên cứu tại Việt Nam.

Tất cả các ngành đào tạo tại RMIT Việt Nam đều được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Văn bằng do Đại học RMIT Úc cấp. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên sinh viên Việt Nam có thể lĩnh hội một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế mà không phải ra nước ngoài.
Bắt đầu đi vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 và Hà Nội năm 2004, RMIT Việt Nam đã thu hút được hơn 3.800 sinh viên trong đó có nhiều sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới như Úc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Malaysia, Singapore, Nam Phi, Anh, Mỹ và nhiều nước khác.

Bên cạnh những lợi ích nhiều mặt khi gia đình gửi con em mình tham gia chương trình du học tại chỗ, chi phí cho chương trình quốc tế tại Việt Nam đạt lợi ích kinh tế hơn bao giờ hết.

Chất lượng giáo dục đào tạo tại RMIT Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế như tại Úc, tuy nhiên học phí cho các khóa học ở RMIT Việt Nam thấp hơn nhiều so với chi phí cho các khóa học tương tự tại Úc. Cụ thể học phí chương trình Cử nhân Thương mại được giảng dạy tại Việt Nam khoảng 17.000 đô la Mỹ trong khi đó tại Úc học phí của một chương trình lên tới 42.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, sinh viên theo học tại RMIT Việt Nam còn tiết kiệm những khoản chi lớn phát sinh khi đi du học như chi phí sinh hoạt cao, vé máy bay, phí visa và bảo hiểm y tế bắt buộc.
Tại RMIT Việt Nam, sinh viên được tạo điều kiện phát triển toàn diện nhất thông qua chương trình giáo dục thực tiễn, trang thiết bị hiện đại, các hoạt động thể thao và hoạt động sinh viên đa dạng. RMIT Việt Nam cũng tạo cơ hội quý báu cho sinh viên gặp gỡ trực tiếp với giới doanh nghiệp thông qua các cuộc hội đàm, thảo luận và nhất là chương trình thực tập thực tiễn.

RMIT Việt Nam đi tiên phong trong việc xây dựng một môi trường giảng dạy sáng tạo và đổi mới, cam kết mang đến cho sinh viên nền giáo dục đào tạo chất lượng quốc tế. Trường tự hào đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam bằng cách đào tạo nên những tân khoa với trình độ, kỹ năng, và bản lĩnh cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo quản lý giỏi trong tương lai.

Link: http://www.rmit.edu.vn

Hình thức np hc phí:

Học phí tại ĐH RMIT Việt Nam được đóng theo từng học kỳ và một năm có ba học kỳ. Bình thường một chương trình đại học có từ 7-8 học kỳ.

Học phí cụ thể của từng học kỳ phụ thuộc vào số môn học sinh viên học vào học kỳ đó. Trung bình học phí của một học kỳ dao động từ 2.300 – 2.500 USD và được đóng bằng tiền Việt.

Nếu em chưa có điểm Anh văn TOEFL hay IELTS thì em có thể đăng ký thi kiểm tra trình độ Anh văn tại trường (ĐT: 08. 7761369 hoặc e-mail enquiries@rmit.edu.vn Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) để xác định trình độ hiện tại và có sự chuẩn bị phù hợp. ĐH RMIT Việt Nam luôn có các khóa Anh văn phù hợp để em có thể đạt trình độ Anh ngữ trước khi học ĐH hoặc Dự bị ĐH.

Chi tiết về cách thức tuyển sinh và nộp hồ sơ xin mời em tham khảo dưới đây. Chúc em học tập tốt và chúng tôi rất vui chào đón em vào ĐH RMIT Việt Nam.

Cách thức tuyển sinh của ĐH Quốc tế RMIT Vit Nam như sau:

Hình thức: xét tuyển hồ sơ.

Yêu cầu:

1. Tốt nghiệp THPT.

2. Điểm trung bình cuối năm lớp 12: từ 7.0 trở lên, nếu học ngành Công nghệ thông tin và Thiết kế (hệ thống đa truyền thông), điểm Toán phải đạt từ 7.0 trở lên.

3. Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh tại trường (đạt được một trong ba chương trình dưới đây):

a. Có bằng IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0).

b. TOEFL 580 trở lên (điểm viết từ 4.5).

c. Hoàn tất chương trình Dự bị ĐH hoặc tiếng Anh cao cấp tại ĐH RMIT Việt Nam.

Nếu bạn chưa có bằng IELTS hoặc TOEFL quốc tế, bạn có thể tham gia kỳ thi kiểm tra trình độ tại trường để biết trình độ tiếng Anh hiện tại của mình và sau đó tham gia các lớp tiếng Anh phù hợp và không phải thi lại IELTS hoặc TOEFL.

4. BẰNG CẤP QUYỀN ƯU TIÊN TUYỂN SINH GIỮA CTY BẢO HIỂM DAI-ICHI VÀ RMIT.

———————————-

LIÊN HỆ TƯ VẤN.

MR TRƯƠNG LAM SƠN.

0918 407070

CTY TNHH BE THE RICH || Địa chỉ VP: 467e/78 Lê Đại Hành, p11, q11, HCM ||
Chủ Sáng Lập: Trương Lam Sơn ||
Google