Jul 22

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

Chào bạn.

Ai củng biết Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Khi có sức khỏe, con người có cả hàng trăm ước mơ; nếu không có sức khỏe thì con người chỉ có một mơ ước duy nhất là “được khỏe”.

“…mỗi người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt; mỗi người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe…”;

“…luyện tập bồi dưỡng sức khỏe đó là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Bác Hồ đã từng phát biểu như thế!

Thật vậy, Sức khỏe không chỉ là tài sản cá nhân tài sản gia đình mà còn là tài sản chung của cả cộng đồng.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, sức khỏe con người đang đứng trước những thách thức và nguy cơ như: môi trường sống đang bị đe dọa nghiêm trọng; dịch bệnh, thiên tai ngày càng xuất hiện nhiều; vệ sinh an toàn thực phẩm không được kiểm soát chặt chẽ, ăn uống hóa chất độc hại, làm việc căng thẳng… Những điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực và trí lực của con người. Chính vì thế, bạn cần đặc biệt quan tâm tới việc phòng chống bệnh tật, bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cá nhân cũng như gia đình và xã hội.

Bạn có một gia đình yên ấm và bạn luôn muốn nổ lực vun đấp và làm tất cả để chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu. Một gia đình hạnh phúc khởi nguồn từ sự yêu thương và sức khỏe dồi dào của các thành viên trong gia đình.

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân- sản phẩm bảo hiểm y tế toàn diện đầu tiên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, chính là giải pháp tài chính ưu việt giúp bạn bảo vệ cho mọi thành viên trong gia đình, không còn lo lắng về chi phí y tế để an tâm vui sống bên cạnh những người thân yêu.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

GIỚI THIỆU BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: 

     1./    Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: có Mức bảo hiểm cho mỗi bệnh lên đến 630 triệu đồng, không tính theo mỗi năm.

     2./ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Bảo vệ toàn diện với quyền lợi điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc răng.

     3./ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Cả gia đình được bảo vệ trong cùng một hợp đồng.

     4./ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân: Chương trình bảo hiểm linh hoạt.

     5./ Bảo lãnh thanh toán viện phí với mạng lưới rộng khắp Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN– LINH HOẠT THEO NHU CẦU:

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe cá nhân – bảo hiểm y tế mang đến cho bạn 3 chương trình bảo hiểm với quyền lợi:

1./ Điều trị nội trú.

2./ Điều trị ngoại trú.

3./ Chăm sóc răng.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ:

Bạn và gia đình sẽ không còn lo lắng về chi phí y tế trong quá trình điều trị nội trú, ngoại trú và chăm sóc răng. BẢO HIỂM Dai-ichi Life Việt Nam sẽ hỗ trợ chi trả các chi phí điều trị hợp lý và cần thiết về mặt y khoa theo các quyền lợi và mức chi trả tối đa theo

Chương trình bảo hiểm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng lựa chọn như sau:

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ:

Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, khách hàng sẽ được chi trả các chi phí y tế thực tế và hợp lý cần thiết về mặt y khoa trong thời gian nhập viện điều trị cho các chi phí như sau:

1./ Số tiền chi trả của các hạng mục trong quyền lợi điều trị nội trú sẽ không vượt quá giới hạn chi trả tối đa của mỗi hạng mục của quyền lợi điều trị nội trú theo Chương trình BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng đã lựa chọn.

2./ Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả cho quyền lợi điều trị nội trú của một Bệnh tật/Thương tật không vượt quá Quyền lợi tối đa của một Bệnh tật/Thương tật theo Chương trình BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: QUYỀN LỢI ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ:

Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng và sau thời gian loại trừ như quy định, nếu chi phí y tế thực tế lớn chi phí điều trị ngoại trú tối thiểu theo quy định, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các chi phí y tế thực tế cho các điều trị ngoại trú như sau:

1./ Số tiền chi trả của các hạng mục trong quyền lợi điều trị ngoại trú sẽ không vượt quá giới hạn chi trả tối đa của mỗi hạng mục của quyền lợi điều trị ngoại trú theo Chương trìnhBẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng đã lựa chọn.

2./ Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả cho quyền lợi điều trị ngoại trú của một Bệnh tật/Thương tật không vượt quá Quyền lợi tối đa của một Bệnh tật/Thương tật theo Chương trình bảo hiểm của sản phẩm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ.

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

 

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: QUYỀN LỢI CHĂM SÓC RĂNG:

- Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu khách hàng có tham gia quyền lợi Chăm sóc răng và chi phí điều trị nha khoa thực tế lớn hơn chi phí điều trị ngoại trú tối thiểu theo quy định, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả các chi phí y tế điều trị nha khoa (điều trị và phẫu thuật những bệnh của răng và nướu hoặc hàm trong trường hợp có liên quan đến răng).

- Trong mọi trường hợp, tổng số tiền chi trả cho quyền lợi chăm sóc răng không vượt quá giới hạn chi trả tối đa của quyền lợi chăm sóc răng theo Chương trình BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ khách hàng đã lựa chọn khi tham gia.

LƯU Ý BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ:

- Với quyền lợi chăm sóc răng, khách hàng sẽ gởi kết quả kiểm tra răng, nướu tổng quát và chụp X-quang toàn bộ răng lần đầu tiên khi Dai-ichi Life Việt Nam chấp nhận bảo hiểm quyền lợi Chăm sóc răng.

- Vui lòng tham khảo chi tiết quyền lợi bảo hiểm trong Quy tắc, Điều khoản Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe.

BẢO LÃNH THANH TOÁN VIỆN PHÍ BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

- Bên cạnh hình thức tự thanh toán và nộp yêu cầu giải quyết bảo hiểm cho Dai-ichi Life Việt Nam, khách hàng có thể sử dụng tiện ích của dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí tại các bệnh viện thuộc mạng lưới thanh toán trực tiếp của Blue Cross Việt Nam – nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tại Châu Á – do Dai-ichi Life Việt nam chỉ định.

- Người được bảo hiểm vui lòng mang theo Thẻ bảo hiểm Dai-ichi Life Care và giấy tờ tùy thân để xuất trình cho bệnh viện khi sử dụng dịch vụ này; Dai-ichi Life Việt Nam sẽ thanh toán trực tiếp cho bệnh viện các chi phí y tế cho việc điều trị của Người được bảo hiểm theo theo quy định quyền lợi và hạn mức chi trả của sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe.

Vui lòng tham khảo danh sách các bệnh viện thuộc hệ thống bảo lãnh viện phí tại đây:

Hoặc:http://dai-ichi-life.com.vn/images/news/165/1701/attribute/74/Danh%20sach%20bao%20lanh%20vien%20phi2014.pdf

Với BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ – Bạn Hãy hành động để bảo vệ  sức khỏe thật vững vàng cho chính mình và gia đình, xã hội ngay từ hôm nay.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn trước khi tham gia.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

Sản phẩm BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ này dành cho Người được bảo hiểm sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình mình như:

- Người hôn phối và các con.

- Cha mẹ và anh, chị, em.

- Tuổi tham gia của BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ từ 0 – 60 tuổi.

- Thời hạn hợp đồng BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ: một năm và được gia hạn hàng năm tối đa cho đến 65 tuổi

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ là sản phẩm bảo hiểm được mua kèm với sản phẩm chính sau:

1./ An Tâm Hưng Thịnh

2./ An Tâm Sức Khỏe

3./ An Phúc Hưng Thịnh

4./ An Nhàn Hưu Trí

5./ Hưng Nghiệp Hưu Trí

 

Chúc bạn luôn khỏe và vui.

 Hãy liên hệ ngay để tham gia Bảo hiểm sức khỏe – y tế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 18 LÝ DO BẠN CẦN THAM GIA

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 18 LÝ DO BẠN CẦN THAM GIA

bao hiem nhan tho

1. Bảo hiểm nhân thọ giúp Bảo vệ chống mất mát thu nhập

Bạn có thu nhập là bao nhiêu?

Bạn có biết chắc rằng mình qua đời khi nào không.?

Nếu khoản thu nhập đó mất đi vì lý do bạn qua đời sớm hay bị thương tật không còn khả năng làm việc nữa thì gia đình bạn có còn nhận được khoản thu nhập này nữa.

Vậy bạn làm gì để bảo vệ nguồn thu nhập?

Bảo hiểm nhân thọ  cho bạn giải pháp để giải quyết vấn đề này.

2. Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn Bạn chọn hình thức tiết kiệm?

Bạn muốn tiết kiệm để có khoản tiền lớn chi dùng cho sau này.

Mỗi năm bạn tiết kiệm 5 triệu. Bạn phải mất bao nhiêu năm để có 500 triệu? 100 năm? thời gian không ngắn.

Bảo hiểm nhân thọ  cho bạn giải pháp tiết kiệm để bạn sẽ luôn nhận được 500 triệu trong 1 thời gian mà bạn hay gia đình bạn có thể chờ đợi thì bạn nghĩ sao? có thể chỉ cần 1 hay 2 năm, hay 10, 20 năm…..

3. Bảo hiểm nhân thọ tạo ra tài sản lớn cho gia đình bạn?

Nếu bạn tiết kiệm 10 triệu 1 năm thì phải mất 20 năm bạn mới có 200 triệu, nếu lỡ có chuyện gì với bạn trước 20 năm thì bạn không có 200 triệu nữa.

Nhưng nếu Bảo hiểm nhân thọ cho bạn luôn nhận được 200 triệu dù có chuyện không may xảy ra đối với bạn trước 20 năm.

Và nghiễm nhiên bạn nhận được ngay số tiền lớn đó không cần phải tiết kiệm đến 20 năm.

4. Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn cần 1 khoản tiền lớn?

Bạn cần 1 khoản tiền lớn sau này cho con đi học hay mua nhà, mua xe thì bạn làm gì ngay bây giờ?

Chắc chắn là tiết kiệm rồi đúng không. Bạn có thể đọc mục 2 chọn Bảo hiểm nhân thọ .

5. Nếu bạn phải vào viện thì bạn muốn ai trả tiền cho bạn? đó là Bảo hiểm nhân thọ 

Sức khỏe là điều mà mọi người không nói trước được. Ngay cả bạn rất quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng mỗi năm đến thì sức khỏe của bạn lại giảm 1 chút.

Bạn thử so sánh sức khỏe của bạn khi bạn 20 tuổi với lúc bạn 30, hay lúc 30 với 40 …. Nhưng điều đáng nói là con người có thể chết vì một bênh nào đó. Nhưng nếu bạn nằm viện thì bạn muốn ai chi tiền viện phí cho bạn?

Nếu có hai bên đứng ra trả viện phí cho bạn thì bạn chọn bên nào: bên A là gia đình bạn đó là cha mẹ, vợ con bạn;

Bên B là người mà bạn không hề quen biết. Bạn chọn bên nào. Bên A hay B.

Nếu bên B thì hãy nói với tôi, tôi sẽ cho bạn biết đó là ai. Là Bảo hiểm nhân thọ  đó.

6. Ai là trả lương và trả các chi phí khác cho khi bạn bị thương tật không còn khả năng làm việc nữa? đó là Bảo hiểm nhân thọ. 

Nếu bạn bị thương tật thì chi phí cho gia đình có tăng không?

Bạn có thu nhập hàng tháng không? hoàn toàn không!

Thật là bất hạnh làm sao khi bạn vẫn sống mà không có thu nhập trong khi đó người thân lại phải trả chi phí cao hơn ngày thường.

Bạn nghĩ thế nào nếu có kế hoạch Bảo hiểm nhân thọ mà nếu chuyện không may xảy ra đối với bạn thì bạn vẫn có thu nhập trong khi gia đình bạn và bạn đã có 1 người khác đứng ra chi trả cho chi phí phát sinh của bạn.

7. Giá trị con người bạn về lợi ích kinh tế là bao nhiêu. Bạn đáng giá bao nhiêu?

Với 1 người làm ra 3 triệu 1 tháng. vậy 1 năm là 36 triệu. 10 năm là 360 triệu. vậy 20 năm 30 năm… là bao nhiêu.

Nếu bạn có thu nhập cao thì con số đó không nhỏ đâu. Có cách nào đảm bảo rằng giá trị con người bạn luôn luôn là như vậy bất kể bạn sống hay chết không.

Nếu có giải pháp Bảo hiểm nhân thọ mà giá trị con người bạn luôn được thể hiện thì bạn có tham gia không.

8. Nếu bạn là doanh nhân thì đầu tư vào đâu là hiệu quả nhất?

Bạn dành ra hàng chục triệu hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để đầu tư vào 1 dự án kinh doanh.

Dù bạn kinh doanh giỏi tới cỡ nào thì bạn luôn chịu một hệ số rủi ro nào đó? bạn có phương án kinh doanh nào mà bạn không bao giờ bị lỗ không?

Nếu bây giờ có 1 dự án kinh doanh là Bảo hiểm nhân thọ đảm bảo hệ số rủi ro bằng không, và lãi ít nhất từ 3 đến 100 lần tùy thuộc thời gian, bạn nghĩ thế nào?

9, Bạn thể hiện tình yêu thương chăm sóc đối với gia đình tương lai của bạn như thế nào?

Nếu bạn nghĩ chu cấp đầy đủ cho gia đình của bạn ngày hôm nay nhưng nếu bạn không còn sống để chu cấp tiếp thì gia đình bạn sẽ ra sao.

Nếu chu cấp tất cả cho ngày hôm nay mà ngày mai có thể túng thiếu thì thật là đáng trách.

Nếu bạn có con cái bạn nghĩ rằng mình chu cấp cho nó đầy đủ hôm nay thì bạn đã hoàn thành trách nhiệm.

Nhưng nếu có điều không may xảy ra với đứa con thân yêu của bạn và tất cả những thứ mà bạn đã xây dựng cho nó trở nên vô ích. Bạn đã xây dựng cho con bạn 1 lâu đài mà quên xây dựng tường thành để bảo vệ lâu đài đó.

Nếu có giải pháp Bảo hiểm nhân thọ mà sự chăm sóc của bạn dành cho con cái là một bức tường vững chắc trong suốt quãng đời của nó, chính nó thay bạn chăm sóc cho con cái bạn khi bạn không còn khả năng.

Chính bạn chăm sóc tương lai cho con cái thì tương lai sẽ chăm sóc nó băng phương án mà tôi dành cho bạn

10. Nếu bạn chưa có lương hưu thì cuộc đời khi bạn xế chiều sẽ ra sao?

Nếu bạn thấy những cảnh mà các cụ già phải vật lộn với cuộc sống để tồn tại thì bạn mới thấy tầm quan trọng của tiền lương hưu.

Bạn về hưu với 1 khoản tiền hàng tháng, nhưng nếu bạn qua đời sớm thì gia đình bạn có nhận được tiền lương hưu của bạn không, thật bất công khi một người làm lụng cả đời và dành ra 1 khoản để khi mình về hưu có 1 khoản tiên hàng tháng nhưng không may họ lại không sống đủ lâu để nhận nó, trong khi gia đình họ lại không được nhận.

Bạn nghĩ điều này thế nào? Nếu có phương án Bảo hiểm nhân thọ cho bạn là dù bạn có lương hưu hay không nhưng nếu bạn tham gia Bảo hiểm nhân thọ thì bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với số tiến mà bạn đóng góp vào.

Dù bạn có ra đi sớm hay muộn nhưng chắc chắn bạn hoặc gia đình bạn được nhận. Bạn có tin không.

11. Tâm hồn của bạn có thanh thản trước lúc chết hay không đó là do sự quyết định của bạn ngày hôm nay?

Con người không ai tránh khỏi cái chết, dù bạn sống đến 100 tuổi hay chỉ sống được vài chục năm. Vậy bạn đã chuẩn bị gì cho cái chết chưa?

Nếu bạn lo lắng cho cái chết chắc chắn đến với bạn dù sớm hay muộn thì bạn sẽ làm gì bây giờ.

Có hai phương án :

1 là cái chết đến với bạn sẽ là một nỗi buồn cho gia đình và gia đình bạn sẽ chẳng được gì.

2 là cái chết đến với bạn sẽ là một nỗi buồn cho gia đình bạn nhưng họ có được một sự an tâm rằng sự ra đi của bạn mang lại nguồn sống cho cả gia đình bằng Bảo hiểm nhân thọ .

bạn chọn cách nào ?

12. Bạn đã chuẩn bị chi phí cho hậu sự của mình chưa?

Tôi có 1 phương án Bảo hiểm nhân thọ cho bạn là khi bạn mất đi thì gia đình bạn không mất một khoản tiền nào cho việc chi phí hậu sự cho bạn.

Mà việc hậu sự của bạn sẽ thật trang trọng và đàng hoàng và gia đình bạn không phải lo lắng nhiều.

13. Bạn có muốn thuê người bảo vệ nhưng không cần trả lương cho anh ta không?

Bạn có nghĩ rằng mình tham gia Bảo hiểm nhân thọ sẽ được bảo vệ miễn phí không? Bạn chi một khoản tiền đều đặn hàng năm cho người bảo vệ mình sau đó anh ta trả lại cho bạn đúng tổng số tiền mà bạn đã đưa cho người bảo vệ cộng thêm với khoản lãi từ khoản tiền đó.

Bạn có thuê anh ta không?

Nếu muốn thuê anh ta thì tôi sẽ thuê cho bạn người bảo vệ này. anh ta có thể thức và luôn ở bên cạnh bạn 24h /1 ngày và 365 ngày trong 1 năm để luôn bảo vệ bạn và gia đình bạn.

14. Bạn hãy bảo vệ mình khi còn được bảo vệ

Sức khỏe của bạn có thế hiện nay rất tốt, nhưng 10 hay 20 năm nữa thì sao. bạn có dám chắc nó sẽ luôn khỏe mạnh chứ.

Khi bạn còn có sức khỏe thì hãy bảo vệ nó. Đừng để khi vào viện rồi mới bảo vệ, không còn kịp nữa đâu. Mà bạn biết đấy chi phí ở bệnh viện không nhỏ chút nào đâu.

Rất nhiều người gặp phải bi kịch sau” khi chúng ta có đủ tiêu chẩn để được bảo vệ thì chúng ta lại sợ mất tiền hay không có tiền, nhưng khi có tiền rồi thì lại không còn đủ tiêu chuẩn để được bảo vệ nữa”.

Hãy nghĩ tới Bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ mình trước khi quá muộn.

15. Bạn có muốn chết như là triệu phú không?

Bạn sống trong 1 gia đình nghèo hay khá hơn 1 chút. Với thu nhập hiện nay thì không bao giờ mơ tới lúc nào đó gia đình mình sẽ trở nên giàu có (có thể trở thành triệu phú).

Nếu có 1 kế hoạch Bảo hiểm nhân thọ mà bạn chỉ cần bỏ ra 5 – 10% thu nhập của mình thì trước khi chết gia đình bạn chắc chắn trở nên giàu có.

Và bạn chết với tư cách là 1 nhà triệu phú thực sự. Bạn có tham gia không.

16. Tại sao bạn phải chết miễn phí?

Khi bạn chết thì phải bắt ai đó trả tiền cho bạn chứ! Bằng cách nào ngoài việc người thân phải chi tiền ra.

Bạn có mong muốn điều này không. Nếu có một phương án Bảo hiểm nhân thọ mà cái chết của bạn đến thì chắc chắn phải có 1 người trả tiền cho gia đình bạn vì cái chết của bạn ( mà có ai chưa từng chết đâu).

Nguyên lý của phương án này là số tiền mà bạn chi trả cho người đó luôn nhỏ hơn số tiền mà bạn hay gia đình bạn nhận được tự họ.

Nói một cách đơn giản nếu có người gửi cho bạn 10000 đ qua bưu điện thì bạn có sẵn sàng bỏ ra 1 nghìn để mua tem và phong bì để người đó gửi cho bạn 10000 đ không.

17. Của hồi môn nào đáng giá nhất mà bạn dành cho con cái?

Nếu bạn muốn dành 500 triệu làm của hồi môn cho con cái sau này thì bạn phải làm gì? tiết kiệm chăng?

Nếu bạn ra đi sớm hay không còn khả năng làm việc thì số tiền bạn dành dụm làm của hồi môn cho con cái có thực hiện đựợc không.

Nếu có phương án Bảo hiểm nhân thọ mà bạn chắc chắn rằng con bạn sẽ nhận được 500 triệu dù điều gì xảy ra với bạn thì bạn nghĩ rằng mình nên tham gia không.

18. Bạn quản lý tiền của mình thế nào?

Nếu bạn nghèo khó thì gia đình bạn sẽ ra sao nếu bạn không đem lại thu nhập nữa.

Nếu bạn là người khá giả thì bạn muốn trở nên giàu có thì làm cách nào?

Nếu bạn giàu có thì bạn quản lý tiền của mình như thế nào, có cách nào mà gia đình bạn luôn luôn giàu có không?

Kiếm tiền rất khó nhưng tiêu tiền rất dễ và rất nhanh. Bạn thử tính xem bạn kiếm 500 triệu trong bao lâu và bạn tiêu hết 500 triệu trong bao lâu.

Chênh lệch về thời gian của việc kiếm và tiêu tiền là cực lớn. Bạn nghĩ thế không ?

Kế hoạch dành cho tất cả các bạn ?

Nếu bạn tham gia kế hoạch Bảo hiểm nhân thọ mà tôi dành cho bạn thì gia đình bạn hay bạn sẽ nhận được.

Bảo hiểm nhân thọ giúp bạn Bạn sẽ có khoản tiền lương hưu nếu bạn sống thọ và không muốn về già mình phải làm việc vất vả để kiếm sống (về già phải nghỉ hưu chứ).

Bảo hiểm nhân thọ giúp Bạn trở thành là người rất có trách nhiệm vì dù có bạn hay không thì gia đình bạn đã được chăm sóc.

Gia đình bạn sẽ trở nên giàu có nhờ sự ra đi của bạn bằng Bảo hiểm nhân thọ .

Bảo hiểm nhân thọ giúp Bạn có 1 khoản tiền lớn để chi trả cho viện phí ngày càng đắt đỏ hiện nay nếu điều không may xảy ra đối với bạn mà bạn phải vào viện.

Bảo hiểm nhân thọ giúp Bạn sẽ hoàn thành dự định mua xe, mua nhà hay cho con cái học hành mà chẳng sợ mơ ước đó tan biến.

Trân trọng!

———————————–

By Trương Lam Sơn.

Email: truonglamson@gmail.com

0918 407070

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Ý NGHĨA BẠN CẦN BIẾT

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Ý NGHĨA BẠN CẦN BIẾT 

1 . BẢO HIỂM NHÂN THỌ: BẢO VỆ CHỐNG MẤT MÁT THU NHẬP

Thu nhập càng cao thì càng dễ bị mất mát.

Thu nhập càng thấp thì càng không thể chấp nhận mất mát.

Nói một cách đơn giản, người ta tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ vì lo rằng họ có thể “ Chết qua sớm”.

Không ai biết chắc được khi nào mình sẽ qua đời. Bảo hiểm nhân thọ là phương tiện để đảm bảo rằng sự qua đời sớm hay không đúng lúc sẽ không cùng một lúc xoá sạch thu nhập có thể có của một gia đình.

Điều này cực kỳ hệ trọng đối với người cha, người chồng có vợ và con nhỏ, mọi hy vọng có thể chu cấp đầy đủ cho gia dình sẽ tan biến vào mây khói nếu thấy chẳng may ông ta qua đời.

Trường hợp một sinh viên mới tốt nghiệp cũng vậy. Người này có một tiềm năng lớn về thu nhập trong tương lai, với điều kiện nay phải còn sống. BẢO HIỂM NHÂN THỌọ cho phép cha mẹ có thể tiến thêm một bước nữa là BẢO HIỂM cho chính thu nhập tương lai của con mình, phòng trường hợp bất trắc biết đâu sẽ xảy ra.

2. BẢO HIỂM NHÂN THỌ: MỘT HÌNH THỨC TIẾT KIỆM

Thay vì cất giấu tiền trong các hộp bánh bich quy bằng sắt để ở đầu giường như ngày xưa, ngày nay nhiều người gửi tiền ở ngân hàng. Tuy nhiên, còn có một cách chọn lựa cũng an toàn và hấp dẫn ngang như thế: đó là mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ.

Chỉ cần để ra một số tiền như nhau hàng năm để mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ, người tiết kiệm khôn ngoan được đảm bảo chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu tiết kiệm của mình. Nghĩa là như thế nào ? Chẳng hạn một người mỗi năm đẻ dành được 1 triệu đồng, vậy mất bao nhiêu năm để anh ta có 100 triệu đồng? 100 năm? Thật khó mà thực hiện được. Nhưng bằng hình thức tiết kiệm thông qua mua BẢO HIỂM NHÂN THỌ, nếu chẳng may mà người đó qua đời thì lập tức người đó đã có ngay 100 triệu đồng rồi.

Rất nhiều người xem BẢO HIỂM NHÂN THỌ là một hình thức tiết kiệm cấp cao vì những lý do sau:

- Tiết kiệm đều đặn: các khoản tiết kiệm thông thường khi bạn hứng lên thì mới thực hiện sẽ không đảm bảo sự tích luỹ.

- Tiết kiệm có kỷ luật: Bạn cam kết dành ra một số tiền giống nhau, ở một thời điểm nhất định hàng năm.

- Dù là tiền của bạn nhưng không phải lúc nào muốn rút ra cũng được: điều này sẽ xoá bỏ các cám dỗ rút tiền để sử dụng lung tung và vì thế phá ngang mục đích tiết kiệm ban đầu của bạn.

3. BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TẠO RA TÀI SẢN TỨC THỜI.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Một ngày nào đó kinh doanh của tôi sẽ phát đạt, phải, một ngày nào đó.

Nhưng bảo hiểm nhân thọ là công cụ tài chính duy nhất cho phép tạo ra tài sản mong muốn ngay lập tức thời. Nếu bạn mua một hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp mệnh giá 100 triệu đồng, đáo hạn trong 20 năm, bạn đã được đảm bảo ngay mục tiêu đó. Nếu không có gì xảy ra trong 20 năm, bạn sẽ nhận được đúng số tiền đó cộng thêm một số các khoản tiền đó cộng thêm một số các khoản tiền mặt khác kèm theo hợp đồng bảo hiểm.

Nhưng lỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra trước 20 năm thì mục tiêu có được 100 triệu đồng nghiễm nhiên trở thành hiện thực, bảo hiểm nhân thọ đã tạo ra một tài sản 100 triệu đồng ngay lập tức khắc.

Ngân hàng hoạt động trên nguyên lý: “ Tiết kiệm rồi mới Có”, trong khi bảo hiểm nhân thọ lại hoạt động trên nguyên lý: “ Có rồi mới Tiết Kiệm”.

Như thế, bất trắc lớn nhất của cuộc đời đã bị loại trừ thay vì phải đặt một dấu chấm hỏi (?) cho cuộc đời thì chúng ta sẽ sử dụng dấu cảm thán (!).

Bảo hiểm nhân thọ là một kế hoạch tiết kiệm tự hoàn tất. Những hình thức tiết kiệm khác chỉ tưởng thưởng cho bạn khi bạn có đủ thì giờ để tiết kiệm. Bảo hiểm nhân thọ trả cho bạn chính số tiền mà bạn ĐỊNH tiết kiệm.

4. BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CHU CẤP CHO VIỆC HỌC HÀNH CỦA CON CÁI

Nếu con cái chúng ta đủ trình độ để ngồi trên ghế đại học thì cha mẹ chúng ta đã sáng suốt tiết kiệm để chu cấp đây đủ cho con mình chưa ?

Bên cạnh quyền lơi bảo hiểm và tích lủy thì bé được cấp quyền Ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc tế RMIT, du học tại Hoa Kỳ…

——————————————–

By Trương Lam Sơn

HOT LINE: 0918 407070

truonglamson@gmail.com

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN MUA CHO MÌNH HAY CHO CON TRƯỚC?

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN MUA CHO MÌNH HAY CHO CON TRƯỚC.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NÊN MUA CHO MÌNH HAY CHO CON?

MUA CHO AI TRƯỚC?

Câu hỏi này rất hay mà nhiều người đang quan tâm.

Trước hết bạn đã đọc bài viết về ý nghĩa của Bảo Hiểm Nhân Thọvà bạn đã nắm bắt được tầm quan trọng của Bảo Hiểm Nhân Thọ đối với gia đình mình như thế nào rồi. Chắc chắn bạn rất thương vợ, thương con, thương cha mẹ, thương ông bà, thương tất cả những người thân trong gia đình bạn và bạn đang băn khoăn nên tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ cho mình hay cho vợ, cho con….

Trong cuộc sống nếu có rủi ro chẳng mai xảy ra đối với bạn thì gia đình, người thân của bạn còn có tiền để tiếp tục sống, nuôi những đứa bé con bạn đến thành tài, nuôi ông bà cha mẹ đến tuổi xế tà, ….

Vì vậy bạn nên tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ cho bạn trước và trong hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ thì bạn là người được bảo hiểm.

Tiếp theo bạn nên suy nghĩ và tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ cho Chồng / Vợ.

Tiếp theo nếu điều kiện kinh tế tốt thì bạn nên tham gia thêm Bảo Hiểm Nhân Thọ cho 02 đứa con thân yêu.

Cách tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất như sau: Mua Bảo Hiểm Nhân Thọ chéo nhau giữa chồng/ vợ:

 1. Vợ mua Bảo Hiểm Nhân Thọ cho chồng:

-      Chồng là người được bảo hiểm.

-      Vợ là người kí hợp đồng mua Bảo Hiểm Nhân Thọ cho chồng, chịu trách nhiệm đóng phí, là chủ hợp đồng.

-      Trường hợp này Vợ vẫn được bảo hiểm kèm theo tai nạn.

-      Nếu chẳng mai Vợ gặp rủi ro thì CTy Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI-ICHI sẽ chi trả cho người vợ đồng thời hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ  của người chồng vẫn duy trì và Cty Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ tiếp tục đóng phí cho người chồng gấp đôi đến hết hợp đồng ( Chồng không cần đóng phí Bảo Hiểm Nhân Thọ hàng năm nữa).

 1. Chồng mua Bảo Hiểm Nhân Thọ cho Vợ: tương tự như trên.
 2. Cha mua bảo hiểm cho con thứ nhất: tương tự như trên.
 3. Mẹ mua bảo hiểm cho con thứ hai: tương tự như trên.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt nhất.

——————————————————————-

By Mr. Trương Lam Sơn

0918 407070.

Email: truonglamson@gmail.com

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI : 06 BƯỚC ĐỂ THAM GIA KÍ HỢP ĐỒNG.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI : 06 BƯỚC ĐỂ THAM GIA KÍ HỢP ĐỒNG.

 

BẢO HIỂM N HÂN THỌ VÀ 06 BƯỚC CẦN THIẾT KHI THAM GIA

01- HỒ SƠ BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         CMND, giấy khai sinh photo 01 bảng không cần chứng thực, của người kí hợp đồng, người được bảo hiểm, người thụ hưởng.

-         Giấy kiểm tra y tế định kỳ photo gần nhất trong vòng 03 năm.

02- PHÂN TÍCH NHU CẦU  VÀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         Xác định đối tượng được Bảo Hiểm Nhân Thọ là ai?

-         Xác định giới tính, tuổi, nghề nghiệp của người kí hợp đồng, người được Bảo Hiểm Nhân Thọ, người thụ hưởng.

-         Xác định mức phí tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ tiết kiệm hàng năm là bao nhiêu? Mức tham gia đề xuất là 10-20% tổng thu nhập của gia đình.

-         Nhu cẩu tham giaBảo Hiểm Nhân Thọ vì mục đích gì: tiết kiệm tiền học cho con, tiết kiệm cho tuổi già, ngân sách dự phòng, phòng rủi ro tai nạn, bệnh tật, tích lủy và cho con học Đại Học RMIT, du học Mỹ…

Dựa vào 04 ý trên Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI sẽ cho ra 01 sản phẩm phù hợp.

03- KHÁCH HÀNG KÍ TÊN VÀO BẢNG MINH HỌA VÀ HỒ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         Sau khi có sản phẩm phù hợp thì Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI sẽ cho in ra 01 bảng minh họa hay bảng chiếc tính mang tính chất minh họa về sản phẩm và đính kèm vào hồ sơ yêu cầu Bảo Hiểm Nhân Thọ.

-         Khách hang và Tư Vấn Tài Chính cùng kí tên vào.

04- KHÁCH HÀNG NỘP PHÍ ĐẦU TIÊN:

-         Khách hàng sẽ nộp phí đầu tiên là 01 năm, hoặc ít hơn cho Tư Vấn Viên.

-         Tư Vấn viên cung cấp hóa đơn đã nhận tiền cho khách hàng và nộp về Cty Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI.

-         Ngay lúc này khách hang được bảo hiểm tạm thời 100 triệu đồng.

05- CTY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI THẨM ĐỊNH:

-         Thẩm định hồ sơ và gọi lại cho khách hàng để xem khách hàng đã được tư vần rõ chưa.

-         Thẩm định y tế: có thể sẽ mời khách hàng đi kiểm tra y tế mất khoảng 30p-01 giờ. Ngày giờ do khách hàng chọn. ( thường khám ở trung Tâm IDAG kế bệnh viên An Bình, Q5).

-         Nếu sức khỏe khách hang tốt: hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ phát hành.

-         Nếu sức khỏe khách hang chưa tốt: có thể khách hàng sẽ đóng thêm 01 khoản phí hoặc Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI giảm bớt một vài chi tiết bảo hiểm.

-         Nếu sức khỏe khách hàng kém: Cty Bảo Hiểm nhân thọ Dai-ICHI sẽ từ chối bảo hiểm và hoàn trả phí đã đóng của khách hang.

06- KHÁCH HÀNG CÓ 21 NGÀY XEM XÉT HD BẢO HIỂM NHÂN THỌ:

-         Khách hàng đọc hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ và có 21 ngày xem xét lại và có thể điều chỉnh hoặc hủy hợp đồng.

-         Nếu khách hàng còn vấn đề gì liên quan rõ có thể gọi Tư Vấn Viên hoạc tổng đài để biết thêm về Hop đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ.

———————-

By Trương Lam Sơn

Hotline: 0918 407070

Email: truonglamson@gmail.com

Jul 02

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CÁC SẢN PHẨM DAI-ICHI ĐƯỢC TÍN NHIỆM

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: CÁC SẢN PHẨM DAI-ICHI ĐƯỢC TÍN NHIỆM

CÁC SÁN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TÍN NHIỆM GỒM:

1. BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KỎE CÁ NHÂN – BẢO HIỂM Y TẾ 

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

BẢO HIỂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁ NHÂN- BẢO HIỂM Y TẾ

2. AN SINH GIÁO DỤC.

Sản phẩm dành cho tích lủy giáo dục cho trẻ em từ 5-16 tuổi.

Bé được cấp quyền Ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc Tế RMIT.

Bố/ Mẹ là người kí Hợp đồng Bảo hiểm.

Con là người được Bảo hiểm chính.

Bố / Mẹ được Bảo hiểm tai nạn.

Hoặc Bố (Mẹ) tham gia sản phẩm An Phúc hưng Thịnh —> con được quyền UTTS vào RMIT. 

Người kí Hợp đồng được Bảo hiểm hổ trợ đóng phí cho trẻ em ( nếu có rủi ro với người Kí Hợp Đồng thì Cty sẽ tự động đóng phí cho Bé đến 18 tuổi, hay đến hết Hợp Đồng).

3. AN PHÚC HƯNG THỊNH.

Sản phẩm dành cho trẻ em và người lớn đều tham gia được, từ 0-60 tuồi. Thường thì tham gia cho trẻ em dưới 10 tuổi hoặc người lớn từ >50 tuổi ( trường hợp còn lại tham gia AN TÂM HƯNG THỊNH sẽ hợp lý hơn).

Sản phẩm này mang tính chất tiết kiệm và tích lũy đều đặn mõi năm cho đến hết hợp đồng. Phù hợp với gia đình có kinh tế, thu nhập ổn định ( nếu thu nhập chưa ổn định thì tham gia An Tâm Hưng Thịnh sẽ hợp lý hơn).

Thời hạn ngắn phù hợp với kế hoạch tài chính ngắn hạn: ngắn nhất là 6 năm, 9 năm, 12 năm…

Nếu Bố / Mẹ tham gia sản phẩm Bảo hiểm này thì con sẽ được cấp quyền Ưu tiên du học Mỹ.

4. AN TÂM HƯNG THỊNH.

Sản phẩm dành cho trẻ em và người lớn đều tham gia được, từ 0-60 tuồi. Thường thì tham gia cho trẻ em từ 0 tuổi hoặc người lớn từ  < 50 tuổi ( trường hợp còn lại tham gia AN PHÚC HƯNG THỊNH. sẽ hợp lý hơn).

Sản phẩm này mang tính chất tiết kiệm, đầu tư  và tích lũy đầu tư  theo cơ  chế đóng phí linh hoạt (khoảng 3 năm đầu đóng đều đặn) linh hoạt các năm tiếp theo cho đến hết hợp đồng.

Phù hợp với gia đình có kinh tết chưa ổn định, hoặc ổn định đều được.

5. AN TÂM SỨC KHỎE.

Sản phẩm dành cho người lớn tham gia từ 18-60 tuồi.

Sản phẩm Bảo hiểm 35 căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ dành riêng cho người có quan tâm đến bệnh hiểm nghèo.

Sản phẩm mang tính chất tiết kiệm, đầu tư  và tích lũy đầu tư  theo cơ  chế đóng phí linh hoạt như AN TÂM HƯNG THỊNH (khoảng 3 năm đầu đóng đều đặn) linh hoạt các năm tiếp theo cho đến hết hợp đồng.

Phù hợp với gia đình có kinh tết chưa ổn định, hoặc ổn định đều được. Tuy nhiên phí trừ hàng năm khá cao.

bài đang viết…còn tiếp.

——————————————–

By MR. TRƯƠNG LAM SƠN

0918 407070

Email: truonglamson@gmail.com

Jun 10

TUYỂN DỤNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TUYỂN DỤNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Chào bạn!

Có mặt tại Việt Nam đã hơn một thập niên, khái niệm “đại lý bảo hiểm nhân thọ” đã trở nên quen thuộc với phần đông người dân đối với BảO HIểM NHÂN THọ DAI ICHI NHậT BảN. Số đông vẫn chưa biết hết những điều thú vị mà một đại lý bảo hiểm nhân thọ có thể gặt hái được với nghề.

Tại Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai IChi Nhật Bản, đại lý bảo hiểm nhân thọ không phải đơn thuần chỉ là một công việc mà là cả một nghề bảo hiểm. Trở thành một đại lý bảo hiểm nhân thọ, những giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực với những điều tuyệt vời sau đây:

1./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Thu nhập không hạn chế dựa vào nỗ lực cá nhân của bạn;

2./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Công việc kinh doanh năng động, lợi nhuận cao mà vốn đầu tư nhỏ;

3./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội thăng tiến nhanh và công bằng;

4./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Chương trình huấn luyện chuyên ngành thường xuyên giúp bạn luôn tự tin kinh doanh trong thị trường năng động;

5./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội gặp gỡ và giúp đỡ nhiều người;

6./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp;

7./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Cơ hội tham gia các hội nghị kinh doanh trong và ngoài nước;

8./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Thời gian làm việc linh động;

9./ Làm nghề bảo hiểm nhân thọ: Sự công nhận thành quả kinh doanh của bạn, tuyên dương, thăng tiến và tưởng thưởng du lịch nước ngoài.

Tiêu chuẩn tuyển chọn bảo hiểm nhân thọ:

Là công dân của nước Việt Nam;

Tuổi: từ 18 đến không giới hạn tuổi;

Hiện đang có việc làm hoặc đã về hưu;

Các yêu cầu tối thiểu về trình độ học vấn:

Từ 18 đến 24 tuổi: phải có bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung học Chuyên nghiệp.

Từ 25 đến 30 tuổi: phải có bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Từ 31 đến 34 tuổi: phải có bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở.

Từ 35 tuổi trở lên: không có yêu cầu tối thiểu về trình độ học vấn.

Lưu ý: Công ty cho phép tuyển dụng các ứng viên đang trong thời gian chờ trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, nếu họ cung cấp được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc cung cấp được bảng báo cáo chính thức kết quả học tập cuối cùng, trong đó nêu rõ việc ứng viên đó đã hoàn thành đầy đủ các môn học và sẽ tốt nghiệp trong thời gian sớm nhất.
Quy trình tuyển dụng Làm nghề bảo hiểm nhân thọ:

Khi có ý định trở thành một đại lý bảo hiểm nhân thọ, ứng viên sẽ được mời tham dự buổi hội thảo nghề nghiệp(COP). Hội thảo sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về nghề nghiệp, cơ hội và thách thức trong kinh doanh; vai trò của bảo hiểm nhân thọ đối với người dân BảO HIểM NHÂN THọ DAI ICHI NHậT BảN.

Sau buổi hội thảo, bạn sẽ có thời gian suy nghĩ trước khi được mời tham dự lớp MIT (Khóa huấn luyện đầu tiên của Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai IChi Nhật Bản)

Sau đó bạn sẽ được mời tham dự khóa huấn luyện cơ bản đầu tiên của Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai IChi Nhật Bản. Chương trình huấn luyện này gồm một chương trình đào tạo 40 giờ được thiết kế nhằm giúp các ứng viên vượt qua kì thi bắt buộc của ngành để có giấy phép bán bảo hiểm tại Việt Nam.

Bạn sẽ tham dự kỳ thi theo yêu cầu của Bộ Tài Chính để đảm bảo bạn đủ tiêu chuẩn khởi nghiệp làm đại lý bảo hiểm nhân thọ.
Với sự hỗ trợ tích cực của các quản lý trong khu vực kinh doanh, bạn sẽ tự tin khởi đầu công việc kinh doanh của mình, giúp khách hàng thiết lập các kế hoạch bảo vệ tài chính trong tương lai và sẵn sàng vượt qua trở ngại ban đầu để thành công trong kinh doanh.

Nếu bạn là người có hoài bão kinh doanh và sẵn sàng chấp nhận thử thách; có tinh thần cầu tiến và thái độ tích cực; khao khát được làm chủ doanh nghiệp riêng nhưng còn khó khăn về vốn đầu tư, đừng ngần ngại gì nữa mà hãy tham gia vào đội ngũ đại lý bảo hiểm nhân thọ của Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai IChi Nhật Bản BảO HIểM NHÂN THọ DAI ICHI NHậT BảN!

Nộp hồ sơ online Làm nghề bảo hiểm nhân thọ:

Vui lòng cung cấp một số thông tin cá nhân và gởi về địa chỉ: truonglamson@gmail.com, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc lại với bạn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NHỮNG NGHỊCH LÝ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NHỮNG NGHỊCH LÝ

Nếu gia đình bạn có một cái máy in tiền và mỗi tháng cái máy này mang đến cho bạn 10 triệu đồng, thì bạn có muốn được bảo đảm là khi nó bị sự cố, bạn sẽ có tiền để sửa chữa hoặc khi nó bị hư hỏng hoàn toàn, mỗi tháng gia đình bạn vẫn nhận được 10 triệu đồng? Có lẽ ai cũng sẽ trả lời ngay là “có”. Tuy nhiên, khi được hỏi: “Bạn chính là cái máy in tiền của gia đình. Vậy bạn có muốn mua bảo hiểm cho chính mình không?”, thì nhiều người lại ngập ngừng.

Phần đông những người sở hữu xe ô tô ở Việt Nam đều mua bảo hiểm vật chất xe ô tô, để đề phòng trường hợp xe bị hư hỏng do tai nạn hay mất cắp. Tuy nhiên, rất ít người mua thêm Bảo Hiểm Nhân Thọ hay bảo hiểm tai nạn cho những người ngồi trên xe. Do đó, nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng, thì gia đình họ có thể được bồi thường một chiếc xe khác, nhưng có thể họ sẽ mất hoàn toàn nguồn thu nhập từ những người trụ cột.

Đó là chưa kể đến việc nếu chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, thì gia đình họ có thể còn phải trả thêm rất nhiều tiền để bồi thường cho người bị hại. Bởi vì, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường đến mức 50 triệu đồng/người/vụ đối với tổn thất về người và 50 triệu đồng/vụ đối với tổn thất về tài sản.

Nhiều người có thể bỏ ra hàng chục triệu đồng để đi du lịch nước ngoài, nhưng lại không mua bảo hiểm du lịch, vốn chỉ mất vài chục ngàn đồng mỗi ngày, để có thể yên tâm trước hàng tá những rủi ro khi ở nước ngoài như bệnh tật, tai nạn, thất lạc hành lý, mất giấy tờ hay tiền bạc…

Về ngân sách, bạn chỉ nên đầu tư khoảng 5 – 10% thu nhập cho phẩm bảo hiểm nhân. Điều này giúp bạn có thể yên tâm về khả năng đóng phí Bảo Hiểm Nhân Thọ nếu bị giảm thu nhập trong tương lai. Bạn cũng nên xem xét mua bảo hiểm bổ sung khi thu nhập gia tăng hoặc khi số tiền bảo hiểm bị giảm giá trị do lạm phát.

Bạn nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ mang tính bảo vệ trước khi mua các sản phẩm thiên về tiết kiệm như hầu hết các sản Bảo Hiểm Nhân Thọ thọ hiện nay. Trước hết, bạn nên đảm bảo là người trụ cột gia đình được bảo hiểm ở mức 3 – 4 năm thu nhập trong trường hợp tử vong hay mất khả năng lao động, thông qua bảo hiểm tử kỳ hay một sản phẩm tương tự.

Cũng nên mua bảo hiểm tai nạn con người và bảo hiểm sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, để có thể yên tâm về chi phí y tế. Khá nhiều công ty bảo hiểm phi nhân thọ có bán các sản phẩm này. Đối với những sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, phí bảo hiểm chỉ tính bằng đơn vị phần trăm của số tiền bảo hiểm, nên bạn không cần phải quá lo lắng về chi phí.

Tiết kiệm thông qua bảo hiểm nhân thọ phù hợp với các mục tiêu dài hạn và có tính an toàn cao. Đây cũng là cách tốt nhất để bạn tạo áp lực cho chính mình trong việc tiết kiệm một cách thường xuyên. Bạn có thể chọn cách tiết kiệm cố định với bảo hiểm hỗn hợp hay tiết kiệm linh hoạt với bảo hiểm liên kết chung.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, khi mua bảo hiểm nhân thọ, bạn chỉ được hưởng lãi dựa trên một phần trong tổng phí bảo hiểm nhân thọ mà bạn đóng. Do đó, thông thường lợi nhuận từ bảo hiểm nhân thọ không thể cao bằng lãi suất ngân hàng. Tất nhiên, ngân hàng sẽ không trả cho gia đình bạn một số tiền lớn nếu bạn gặp rủi ro như tai nạn, bệnh tật hay tử vong.

Mặc dù Bảo Hiểm Nhân Thọ đã tồn tại hàng trăm năm và vô cùng hữu ích, nhưng rất ít người tự đi mua phẩm bảo hiểm nhân, nên các đại lý bảo hiểm vẫn cứ phải thuyết phục khách hàng tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh đó, những hợp đồng bảo hiểm liên quan đến con người thường kéo dài từ 1 năm đến trọn đời và các công ty bảo hiểm nhân thọ luôn rất thận trọng trong việc xây dựng điều kiện, điều khoản bảo hiểm. Tuy nhiên, rất ít khách hàng dành thời gian xem kỹ giấy yêu cầu bảo hiểm nhân thọ hay điều khoản bảo hiểm trước khi đặt bút ký, đặc biệt là khi mua bảo hiểm nhân thọ từ người thân.

Thế nên, chuyện khách hàng bị từ chối bồi thường vì vướng phải điều khoản loại trừ xảy ra khá thường xuyên và những lời phàn nàn về bảo hiểm không bao giờ chấm dứt.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÁC CÂU HỎI KHÁCH HÀNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÁC CÂU HỎI KHÁCH HÀNG

1) Công ty bảo hiểm nhân thọ có lợi nhuận từ đâu?

Tiền gửi mọi người sẽ hình thành một Quỹ Liên Kết Chung và được công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ sử dụng đầu tư vào các kênh đầu tư có tính ổn định cao như trái phiếu chính phủ, tiền gửi ngân hàng dài hạn, chứng khoán..v..v.. Chính hoạt động kinh doanh này sẽ mang lãi suất đến tiền gửi của bạn và lợi nhuận của họ.

2) Nếu công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ phá sản thì sao?

Mọi công ty hoạt động tại Việt Nam đều được theo dõi và bảo hộ bởi Bộ Tài Chính, nếu công ty đó không thể tiếp tục hoạt động nữa thì Bộ Tài Chính sẽ tiến hành tìm kiếm những công ty khác có khả năng tài chính và quản lý để duy trì tiếp tục công ty. Do đó, quyền lợi của khách hàng sẽ luôn luôn được đảm bảo.

3) Mua bảo hiểm nhân thọ quan trọng như thế nào? Liệu mình có nên mua bảo hiểm nhân thọ không, nó quan trọng thế nào?

Đối với cá nhân và gia đình:

Mua bảo hiểm nhân thọ sẽ có được nguồn tài chính đảm bảo trong trường hợp không may bị tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, dẫn đến mất nguồn thu nhập. Bằng cách đó, bảo hiểm nhân thọ góp phần ổn định cuộc sống gia đình.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ có thể tích lũy cho những kế hoạch tương lai, như để dành tiền cho con đi học, cho con một số vốn để vào đời, hoặc có thể tiết kiệm tiền để mua xe, mua nhà, vui hưởng cuộc sống sau khi về hưu…

Đối với xã hội:

Bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều lợi ích to lớn:

Tạo sự ổn định xã hội thông qua việc giảm thiểu tối đa sự lo lắng cho bên mua Bảo Hiểm Nhân Thọ ;

Huy động vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước;

Giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời;
Tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

4) Bảo hiểm nhân thọ khác với bảo hiểm thông thường ở những điểm nào?

Bảo Hiểm Nhân Thọ liên kết chung có nhiều điểm ưu việt hơn so với các sản phẩm nhân thọ truyền thống nhờ hội tụ các đặc tính:

- Linh hoạt: Số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ và phí Bảo Hiểm Nhân Thọ có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể rút tiền, tạm ứng hay nộp phí một cách linh hoạt.

- Minh bạch: Các khoản phí, chi phí đều được thông báo cụ thể và chi tiết tới khách hàng theo định kỳ.
- Đảm bảo: Lãi suất tích lũy tính trên giá trị tài khoản được đảm bảo không

thấp hơn 4%/năm trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng.

5) Khách hàng phải đóng phí ra sao để hợp đồng không bị mất hiệu lực?

Trong hai năm đầu của hợp đồng, khách hàng phải đóng đủ phí tối thiểu theo quy định của công ty. Từ năm thứ 3 trở đi, khách hàng có thể tiếp tục đóng phí bất cứ lúc nào miễn sao giá trị hoàn lại luôn lớn hơn 0. Để đạt được mục tiêu tài chính như dự định, khách hàng nên đóng phí theo kế hoạch đã đề ra lúc ban đầu.

6) Làm thế nào để nâng cao tối đa khả năng bảo vệ tài chính khi khách hàng tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ liên kết chung?

Khách hàng có thể mua kèm các sản phẩm bổ sung thuộc nhóm tai nạn và một số sản phẩm bổ sung khác để đáp ứng một cách tối đa nhu cầu bảo vệ tài chính. Ngoài ra, khách hàng có thể tham gia thêm sản phẩm bổ sung Bảo Hiểm Nhân Thọ Hỗ Trợ Viện Phí để được hỗ trợ về tài chính trong trường hợp nhập viện.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG VÀO SẼ ĐI ĐÂU?

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG VÀO SẼ ĐI ĐÂU?

1.Phí bảo hiểm của khách hàng, công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tư vào đâu để sinh lời?

Theo luật kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội Việt nam thông qua năm 2000. Công ty bảo hiểm bắt buộc phải sử dụng 50% số phí khách hàng đóng vào để mua trái phiếu chính phủ và 50 % số phí còn lại đầu tư vào các lĩnh vực khác nhưng không được đầu tư ra nước ngoài và phải được chính phủ phê duyệt. Như vậy số phí khách hàng đóng vào được an toàn tuyệt đối và được Bộ tài chính kiểm soát, kiểm toán hàng năm đối với công ty bảo hiểm nhân thọ.

2.Lãi xuất ty bảo hiểm nhân thọ không hấp dẫn bằng ngân hàng, chưa kể lạm phát, trượt giá.

Lãi suất : ai cũng tưởng lãi suất ngân hàng lớn hơn so với ty bảo hiểm nhân thọ tuy nhiên phân tích kỹ ra thì ty bảo hiểm nhân thọ có khi lại hơn . Các bạn chắc là biết lãi suất không kỳ hạn và có kỳ hạn chứ ạ? Tại một số công ty ty bảo hiểm nhân thọ hiện nay đang trả mức lãi suất là 8%/năm tính theo ngày, nếu hợp đồng đáo hạn dưới 1 năm thì lãi vẫn tính là 8%, còn với ngân hàng nếu bạn không gửi đủ 1 năm thì lãi sẽ tính là không kỳ hạn .

Tính bảo vệ : Ngân hàng hoàn toàn không có , khi sự kiện rủi ro xảy ra thì ty bảo hiểm nhân thọ phát huy tác dụng điều này giải thích vì sao lãi suất của ty bảo hiểm nhân thọ lãi thấp hơn vì họ còn phải trích 1 phần nhỏ vào phí rủi ro.

Khi nộp tiền : với Ngân hàng bạn phải gửi một số tiền lớn, còn với ty bảo hiểm nhân thọ bạn chỉ gửi 1 khoản tiền dư thừa mỗi năm cho họ. Khi bạn không đồng hành cùng gia đình nữa, những người thân của bạn chắc chắn 100% sẽ nhận được mệnh giá bạn đã mua cho dù bạn tham gia nhiều hay ít miễn là hợp đồng ty bảo hiểm nhân thọ của bạn còn hiệu lực.

Bảo hiểm nhân thọ mang lại sự an toàn cho gia đình bạn, chứ không phải là công cụ để kinh doanh kiếm lời. Có ai mua bảo hiểm nhân thọ mà mong mình tử vong để được đền không?

Chắc chắn câu trả lời là Không. Mua bảo hiểm nhân thọ là đề phòng nếu mình có rủi ro, nếu mình không thể đồng hành cùng gia đình thì người thân mình còn tiếp tục sống, có thể vượt qua khó khăn, lấp khoảng trống của bản thân mình trong một giai đoạn ngắn.

Bảo hiểm nhân thọ giống như bạn bỏ ra một số tiền nhỏ, bỏ ống để mua sự an toàn trước mọi rủi ro. Nếu bạn khỏe mạnh, mọi sự đều ổn thì chắc chắc bạn sẽ nhận lại được số tiền gốc đã đóng và lãi suất.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch tài chính trong trung hạn và dài hạn mà lạm phát trượt giá là trong ngắn hạn, thêm vào đó lãi suất của ty bảo hiểm nhân thọ cũng bù đắp phần nào lạm phát và trượt giá. Phí ty bảo hiểm nhân thọ khách hàng tham gia sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn của hợp đồng ngay cả khi có lạm phát và trượt giá.

3.Công ty ty bảo hiểm nhân thọ có thể phá sản? Ai sẽ là người bồi thường cho khách hàng khi sự kiện ty bảo hiểm nhân thọ xảy ra ?

Theo luật kinh doanh ty bảo hiểm nhân thọ, với mỗi hợp đồng ty bảo hiểm nhân thọ do công ty ty bảo hiểm nhân thọ ký kết với khách hàng đều phải ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt nam để đảm bảo tính thanh khoản cho hợp đồng đó cho nên cho dù công ty có phá sản thì người tham gia ty bảo hiểm nhân thọ vẫn được bồi thường. Trên thế giới cũng như ở Việt nam chưa có trường hợp nào người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ bị mất phí bảo hiểm cũng như không được bồi thường khi có đầy đủ bằng chứng pháp lý về sự kiện bảo hiểm xảy ra.

4.Phí ty bảo hiểm nhân thọ đóng vào thì dễ rút ra thì khó, thủ tục bồi thường phiền hà.

Bất cứ trường hợp nào cũng được bồi thường trừ những trường hợp trục lợi ty bảo hiểm nhân thọ, khai báo không trung thực tình trạng sức khỏe hoặc quy định không trả tiền – đã nêu rõ và có thông báo, khách hàng đã biết.
Việc kiểm định dựa trên chứng thực điều tra từ các cơ quan chức năng như : Kết quả từ bệnh viện, kết quả từ công an, kết quả từ toà án… Công ty ty bảo hiểm nhân thọ không đựơc tham gia quá trình điều tra, chứng thực, kết luận trên.

Quyết định bồi thường hay không, và ai là người nhận quyền lợi không phải do công ty ty bảo hiểm nhân thọ tự ý quyết định mà dựa vào kết luận của các cơ quan chức năng nói trên.

**************************************************************

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ: LỌT VÀO TOP 10 NGHỀ TỐT NHẤT

TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ: LỌT VÀO TOP 10 NGHỀ TỐT NHẤT

Sự bùng nổ của thị trường bảo hiểm nhân thọ trong những năm qua đã mang đến một vị trí xã hội quan trọng cho nghề tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ – một nghề còn rất mới ở Việt Nam.

Sự thành đạt của họ không chỉ thể hiện qua thu nhập, mà chính tính chuyên nghiệp do được đào tạo công phu và kinh nghiệm giao tiếp phong phú của những người làm nghề tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ mới là nguyên nhân thực sự làm nên sự hấp dẫn của nghề này.

Nghề tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ được đánh giá là một trong những nghề tốt nhất ở các nước mà tôi đã từng làm việc. Những người tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ hàng đầu là những người luôn được đánh giá là rất chuyên nghiệp. Mức thu nhập của nhiều đại lý thành công có thể sánh với thu nhập của những tổng giám đốc, những nhà kinh doanh hàng đầu, và ngoài thu nhập cao họ còn rất nổi danh.

Họ đạt được những thành công do luôn có ý thức cống hiến cho nghề nghiệp, dành nhiều thời gian cho việc phát triển khách hàng tiềm năng, luôn học hỏi các kỹ năng kinh doanh thông qua rất nhiều khóa huấn luyện, đào tạo. Ở các nước phát triển, nghề tư vấn bảo hiểm luôn được khách hàng tôn trọng và đề cao giá trị. Một cuộc khảo sát gần đây tại Canada cho thấy, trên 42% khách hàng cho rằng những người tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ là những nhà tư vấn tài chính hàng đầu mà họ lựa chọn.

BảO HIểM NHÂN THọ là một ngành mới tại Việt Nam, do vậy có thể rất nhiều người chưa hiểu rõ nghề nghiệp tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ . Theo chúng tôi, trách nhiệm chính thuộc về các công ty. Phải nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của nghề tư vấn bảo hiểm qua các chương trình đào tạo và tuyển dụng. Tư vấn bảo hiểm là một nghề nghiệp đòi hỏi phải có sự cam kết dài hạn. Và người tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ phải hoạch định ngay từ khi khởi đầu, chuyển sang làm việc toàn thời gian với công việc càng sớm càng tốt. Khi họ được huấn luyện kỹ lưỡng, khách hàng sẽ luôn coi trọng nghề nghiệp của họ.

Một trong những lợi ích quan trọng của nghề nghiệp là sự hài lòng vì chúng ta giúp đỡ mọi người đạt được những ước mơ và mục tiêu tài chính của họ. Bởi vậy tư vấn bảo hiểm là một công việc tuyệt vời nếu các bạn cam kết làm thật tốt. Tôi cho rằng một khi có nhiều người tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ làm tốt công việc của mình thì công chúng sẽ nhìn nhận họ như những nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp, có thể giúp họ thực hiện những mục tiêu tài chính.

Thị trường bảo hiểm ở Việt Nam đang có tiềm năng tốt nhất trên thế giới. Nền kinh tế phát triển nhanh và năng động, người dân đang tìm kiếm những dịch vụ, sản phẩm tài chính, các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính và đồng thời gia tăng tài sản. Đối với những tư vấn viên mới vào nghề, cần phải tập trung cao độ vào công việc, tích cực học hỏi, cần phải có kế hoạch để trở thành những người hiểu biết, để có thể trình bày các sản phẩm và dịch vụ giúp khách hàng có thể hiểu dễ dàng. Họ cũng cần hoạch định kế hoạch để trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp.

Ai cũng có ước mơ và nhu cầu tạo dựng nền học vấn tốt cho con em, bảo vệ an toàn tài chính gia đình, một chương trình hưu trí hữu hiệu… Và người tư vấn bảo hiểm cần phải giúp khách hàng hiểu rõ về BảO HIểM NHÂN THọ và những giải pháp để bảo đảm an toàn tài chính cho bản thân và gia đình họ.

Đấy là công việc đầy thách thức, cơ hội thu nhập cao, nhưng trên hết có lẽ là sự hài lòng với bản thân vì công việc của bạn là giúp đỡ mọi người. Khách hàng càng thành công cũng có nghĩa là chúng ta càng thành công trong nghề nghiệp của mình. Niềm vui nghề nghiệp còn được thể hiện qua những đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước và thịnh vượng của cộng đồng.

Tôi nhìn thấy một tương lai rất tươi sáng đối với những người tư vấn bảo hiểm và ngành BảO HIểM NHÂN THọ tại Việt Nam. Cơ hội đang rất tuyệt vời cho những người chuẩn bị sẵn sàng gia nhập vào nghề nghiệp hấp dẫn này.

Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ – Nghề mang tính nhân văn cao:

Bạn đã bao giờ bỏ tiền ra mua một hàng hóa không có hình thù, không thể cần nắm, thậm chí là không thể nhìn thấy chưa? Vậy mà trên thế giới có hàng triệu người đã và đang mua nó, có hàng trăm nghìn người bán nó hàng ngày. Trong xã hội người càng phát triển như hiện nay ở Việt Nam, người ta cũng càng ngày mua càng nhiều hàng hóa vô hình đó. Nó chẳng xa lạ gì mà chính là bảo hiểm. Và đội ngũ những người bán sản phẩm vô hình này là các nhân viên tư vấn bảo hiểm.

Hiện nay Việt Nam có 16 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 8 công ty bảo hiểm nhân thọ và 7 công ty môi giới bảo hiểm đang hoạt động với trên 100 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và 500 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Sự phát triển mạnh này của ngành bảo hiểm kéo theo số lượng người hành nghề tư vấn bảo hiểm rất lớn, với khoảng 150.000 người. Có thể coi đây là một trong những ngành có mức tăng trưởng cao nhất về lao động trong thời gian gần đây.

Công việc hàng ngày của nhân viên tư vấn bảo hiểm thọ:

Hiện nay các công ty phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đến với khách hàng vẫn sử dụng đội ngũ tư vấn viên là chủ yếu, nên vai trò của tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ luôn được các công ty xem trọng, vì họ là những người tiên phong quan trọng nhất trong việc truyền đạt tính yêu việt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm nhân thọ mình đến với khách hàng, thay mặt công ty ký kết tạm thời hợp đồng bảo hiểm với khách hàng, mang doanh thu về cho công ty, họ là người luôn gần gũi chăm sóc khách hàng để duy trì tốt mối quan hệ giữa khách hàng với công ty bảo hiểm nhân thọ.

Khách hàng thường không tiếp xúc và không biết đến công ty bảo hiểm nhân thọ, họ tin tưởng một công ty bảo hiểm nhân thọ thông qua sự tin tưởng về người tư vấn đó, khách hàng căn cứ vào tác phong tư cách làm việc, sự am hiểu về các sản phẩm của công ty mình và sự chăm sóc khách hàng của tư vấn đó để đặc niềm tin và chấp nhận mua một sản phẩm vô hình dài hạn, nên hiện nay các công ty bảo hiểm nhân thọ rất cần đến những tư vấn giỏi.

Các nhân viên bảo hiểm nhân thọ tự do hay các nhân viên môi giới có thể đại diện cho một vài công ty sẽ giao cho khách hàng các hợp đồng của công ty có giá cả và thông tin tốt nhất. Các nhân viên bảo hiểm nhân thọ sẽ phải chuẩn bị các bảng báo cáo, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới. Trong trường hợp có thiệt hại thì nhân việc bảo hiểm sẽ giải quyết cho khách hàng các tiền bồi thường do bên công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp. Hơn nữa một số nhân viên còn cung cấp cho khách hàng những lời khuyên cùng với các phân tích về tài chính để giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro ít nhất.

Thông thường các nhân viên bảo hiểm nhân thọ thường được xem như các nhà sản xuất trong ngành bảo hiểm nhân thọ, bán một hoặc nhiều loại bảo hiểm như là bảo hiểm cho tài sản và thương vong, sinh mệnh, sức khỏe, tàn tật, dịch vụ chăm sóc lâu dài. Nhân viên bảo hiểm về tài sản và tai nạn, thương vong sẽ bán các hợp đồng mà bảo vệ cho cá nhân và doanh nghiệp khỏi bị thiệt hại về tài chính khi bị tai nạn xe, hỏa hoạn, trộm cấp, bão, và các hiện tượng khác có thể gây thiệt hại cho tài sản. Đối với doanh nghiệp thì bảo hiểm về tài sản và tai nạn, thương vong có thể bao gồm luôn cả tiền đền bù cho các công nhân bị thương, khoản nợ sản phẩm, tiền bồi thường khi có sai sót trong y tế.

Nhân viên bảo hiểm nhân thọ chuyên về bán bảo hiểm mà công ty bảo hiểm sẽ phải thanh toán tiền bồi thường khi người mua bảo hiểm mất. Tùy vào trường hợp của người đóng bảo hiểm thì giá trị tiền mặt sẽ trả vào lương hưu, quỹ giáo dục cho trẻ con, và các trợ cấp khác. Nhân viên bảo hiểm nhân thọ sẽ bán hợp đồng bảo hiểm sức khỏe trong đó sẽ bao gồm cả chi phí cho dịch vụ y tế, thất thu do bệnh tật hay thương tật. Họ cũng bán các bảo hiểm về nha khoa, hợp đồng bảo hiểm tàn tật ngắn hạn và dài hạn.

Ngày càng có nhiều nhân viên cung cấp bảo hiểm dịch vụ kế hoạch tài chính cho khách hàng như kế hoạch nghỉ hưu, kế hoạch về tài sản, kế hoạch lương hưu cho doanh nghiệp. Bên cạnh việc cung cấp các hợp đồng bảo hiểm, các nhân viên cũng được phép bán các quỹ trợ cấp, trợ cấp thay đổi hàng năm và các khoản bảo hiểm khác, tuy nhiên các nhân viên bảo hiểm tài sản và thương vong cũng có thể bán các bảo hiểm về tài chính.

Thuận lợi cho người hành nghề bảo hiểm nhân thọ này là công việc không bị ràng buộc thời gian, phù hợp với nhiều đối tượng, từ công chức Nhà nước đi làm thêm, sinh viên đang ngồi trên giảng đường đến tiểu thương, thậm chí người nội trợ, chủ tiệm uốn tóc… Khi đến làm việc với một công ty bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ là đối tác với họ chứ không phải là người làm công cho họ.

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ phải làm gì để thành công?

- Hiểu ý khách hàng: Tư vấn bảo hiểm nhân thọ và khách hàng luôn trong tình trạng mâu thuẫn với nhau, nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ lúc nào cũng phải đối mặt với sự từ chối của khách hàng với nhiều lý do. Muốn tránh khỏi sự từ chối và để đạt được mục đích giới thiệu và chào bán sản phẩm bảo hiểm tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ phải hiểu ý khách hàng, nhu cầu của khách hàng để cung cấp đúng sản phẩm khách hàng muốn. Nếu không nhạy cảm và không thông cảm với khách hàng thì dù bạn có học bao nhiêu kỹ năng bán hàng cũng không có được khả năng ấy .

- Làm tăng giá trị sản phẩm: Khi khách hàng biết bạn và các sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ được bạn giới thiệu, họ lựa chọn và chấp nhận sản phẩm thì sản phẩm ấy mới có giá trị, tư vấn hướng khách hàng cảm thấy sản phẩm họ chọn và đồng tiền họ bỏ ra đúng nhu cầu tích luỹ, nhu cầu bảo hiểm theo sản phẩm và gửi đồng tiền nơi đáng tin cậy.

- Chiến thắng bản thân mình: Người không thể chiến thắng bản thân thì khó có thể chiến thắng đối thủ. Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ ví như những con ong đi tìm mật, bôn ba khắp nơi, làm việc độc lập, có rất nhiều thời gian và cũng rất tự do dễ phát huy khả năng của mình cũng có thể tự do phóng túng . Bởi thế nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ cần có khả năng tự kiềm chế và quản lý bản thân mình. Người có tính tản mạn không thích hợp nghề làm tư vấn dù có đổi nghề khác thì cũng sẽ khó khăn với nghề mới.

- Cố gắng vươn lên: Người tư vấn bảo hiểm nhân thọ xuất sắc phải luôn luôn nâng cao thành tích bán hàng, bởi thế phải luôn cố gắng gia tăng hợp đồng và doanh thu. Nếu thành tích hàng tháng không hiệu quả thì cần kiểm điểm lại và tìm hiểu nguyên nhân mà sửa đổi, luôn cố gắng phấn đấu để vươn lên.

- Thận trọng trong công việc: Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ khi tiếp cận khách hàng cần phải có khả năng quan sát nhạy bén, phải suy nghĩ tỉ mỉ, chặt chẽ, như vậy mới không bỏ sót những việc xem ra không đáng gì, đôi khi việc ấy có liên quan đến việc giao dịch lớn.

Về phong cách, ăn nói, cử chỉ, trang phục, dáng vẻ bên ngoài là điều kiện để cho khách hàng có sự thiện cảm tạo sự tín nhiệm đối với khách hàng, biết đối nhân xử thế, nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ đến với khách hàng không phải là sản phẩm mà chính bản thân mình, tác phong của người tư vấn bảo hiểm nhân thọ còn thể hiện đến công ty bảo hiểm nhân thọ. Điều đó sẻ giúp bạn thành công trên thương trường cạnh tranh

- Tìm kiếm nắm bắt thông tin: Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ không phải ngồi chờ thời cơ mà phải tìm kiếm nắm bắt mọi thông tin. Chỉ cần có một thông tin hay một cơ hội nào đó, phải cần nhanh chóng hành động đi trước người khác một bước để dành cơ hội bán hàng trước. Phải nhanh chóng tìm hiều nhu cầu của khách hàng để tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của mình trước người khác, tạo cơ hội bán hàng trước các đối thủ cạnh tranh.

- Bạn biết mình là ai: Đội ngũ nhân viên tư vấn là người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty đưa ra những cam kết với khách hàng. Mọi hình thức tiếp cận khách hàng chào bán sản phẩm, thay mặt Công ty cam kết hợp đồng tạm thời, thu phí bảo hiểm định kỳ điều do tư vấn thực hiện để đạt được kế hoạch của Công ty. Như vậy bạn phải biết mình là ai? Nhiệm vụ phải làm gì? mới phát triển hết khả năng công việc của mình.

- Nhân viên tư vấn bảo hiểm là chuyên gia tài chính: Phải hiểu rõ về các sản phẩm của Công ty bảo hiểm nhân thọ, về tính chất bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm của từng sản phẩm để tư vấn và định hướng tài chính cho khách hàng có hiệu quả và tạo được niềm tin cho khách hàng đối với Công ty bảo hiểm nhân thọ. Có kế hoạch chăm sóc tốt khách hàng để duy trì và phát triển. Phải tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của các đối thủ cạnh tranh để phân tích và so sánh cho khách hàng thấy tính ưu việt trong sản phẩm của Công ty bảo hiểm nhân thọ mình.

- Mở ra con đường tư vấn riêng cho mình: Nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ học hỏi trong sách, học hỏi ở người khác đương nhiên là quan trọng, những điều quan trọng nhất vẫn là học hỏi ở bản thân mình đó chính là sự tích lũy kinh nghiệm tư vấn của mình để đề ra phương pháp làm việc cho mình. Cần phải có kế hoạch làm việc, vì kế hoạch là con đường dẫn ta đi. Phải có thị trường, phải có danh sách khách hàng tiềm năng, đó là công việc cần có của một tư vấn giỏi.

– Quý trọng thời gian: Doanh thu của tư vấn bảo hiểm nhân thọ tăng do số lần gặp gỡ và đàm phán thành công, còn số lần đàm phán thành công phụ thuộc rất nhiều vào số lần thăm viếng khách hàng. Dành thời gian thăm viếng nhiều thì cơ hội thành công cũng nhiều, do vậy phải phân bố thời gian phù hợp, biết nắm bắt thời gian của khách hàng và tuyệt đối phải đúng hẹn, đúng giờ.

Nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ học ở đâu?

Hiện tại, ở Việt Nam vẫn chưa có bất cứ trường học, trung tâm nào đào tạo dài hay ngắn hạn về nghề này. Thông thường, khi làm việc tại các công ty bảo hiểm nhân thọ, bạn sẽ được bộ phận đào tạo của công ty bảo hiểm nhân thọ đào tạo cơ bản về kĩ năng bán, tư vấn, chăm sóc khách hàng, tìm kiếm khách hàng, chốt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ …

——————————————————————————-

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 21

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NHỮNG THỦ TỤC LƯU Ý KHI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ NHỮNG THỦ TỤC LƯU Ý KHI YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Một khi bạn đã mua Bảo Hiểm Nhân Thọ , đương nhiên bạn sẽ tự hỏi về các quy định và muốn biết trước quá trình giải quyết quyền lợi Bảo Hiểm Nhân Thọ .

Sau đây là những lưu ý quan trọng để bạn có thể được hưởng chế độ Bảo Hiểm Nhân Thọ một cách dễ dàng nhất, cũng như một vài lý do tại sao hồ sơ của bạn lại gặp khó khăn với công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ .

Guyết quyền lợi Bảo Hiểm Nhân Thọ ?

Quá trình xin giải quyết quyền lợi có thể rất phức tạp nếu bạn không chuẩn bị đủ các giấy tờ cần thiết, hoặc nếu bạn không nắm rõ được quy trình. Ít nhất bạn cũng nên tìm hiểu trước những bước cơ bản để xin giải quyết quyền lợi tai nạn và tử vong.

Trong trường hợp tai nạn, bạn phải thông báo ngay cho công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ và xin phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi. Điền hết thông tin và nộp kèm theo các giấy tờ được yêu cầu như giấy khám bệnh, hóa đơn cùng với các giấy tờ khác liên quan đến thương tật hay tổn thất của bạn. Hãy nhớ rằng việc này phải được làm càng sớm càng tốt. Thời gian chờ đợi kéo dài có thể khiến bạn gặp khó khăn trong việc chữa bệnh. Bởi vậy, hãy để ý đến các điều khoản về thời gian giải quyết quyền lợi và các điều kiện khác trong hợp đồng.

Để yêu cầu quyền lợi tử vong, bạn cần có giấy báo tử của ủy ban phường, xã và các giấy tờ khác. Bạn sẽ phải điền đơn xin giải quyết quyền lợi và nộp kèm theo các loại giấy tờ bổ sung (trong trường hợp này là giấy báo tử). Hãy kiểm tra kỹ giấy tờ trước khi nộp để đảm bảo quá trình xét duyệt được thuận lợi nhất.

Lý do hồ sơ bảo hiểm nhân thọ của bạn lại bị từ chối?

Thiếu giấy tờ. Những giấy tờ kèm theo đơn yêu cầu có lẽ là phần quan trọng nhất của quá trình. Những giấy tờ này cung cấp bằng chứng để chứng minh yêu cầu của bạn. Khi không đủ bằng chứng, các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ khó có thể đền bù cho bạn được. Tệ hơn nữa, nếu thông tin của bạn có sai sót hoặc không đúng sự thật thì yêu cầu có thể bị từ chối ngay lập tức. Thậm chí những trường hợp như vậy có thể bị xử phạt theo pháp luật.

Hiểu nhầm điều kiện Bảo Hiểm Nhân Thọ . Trong rất nhiều trường hợp, tai nạn không thuộc diện được đền bù. Bởi thế bạn cần đọc kỹ hợp đồng, nhất là những ngoại lệ không được Bảo Hiểm Nhân Thọ . Các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không hiểu rõ hợp đồng đã ký.

Nếu bạn không hài lòng với quyết định của Cty Bảo Hiểm Nhân Thọ ?

Nếu bạn thấy không thỏa mãn với số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ hoặc không được đền bù chút nào, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nơi khác:
Làm đơn khiếu nại. Bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Bộ Tài Chính, Hiệp Hội Bảo Hiểm Nhân Thọ Việt Nam, hay các cơ quan chức năng của địa phương.
Nhờ đến trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp vi phạm hợp đồng hay không giải quyết thỏa đáng, bạn có thể nhờ đến toà án. Nếu bạn bị thiệt hại thực sự thì bạn không có gì phải lo lắng.

+++++++++++++++++++++++++++++

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

TUYỂN DỤNG NGHỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI HỒ CHÍ MINH

TUYỂN DỤNG NGHỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ TẠI HỒ CHÍ MINH

Bạn sẽ được huấn luyện trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Ngoài ra đến với nghề bảo hiểm nhân thọ bạn còn có thể:

• Tự quyết định thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

• Có thể làm bán thời gian.

• Tự quyết định đối tượng khách hàng.

• Tự quyết định mức thu nhập.

• Được tưởng thưởng xứng đáng với thành tích của mình.

• Được đi du lịch trong và ngoài nước miễn phí.

Được đào tạo bài bản với nhiều chương trình huấn luyện và kỹ năng chuyên sâu mà ở các trường Đại học không có:

 1. Kỹ năng bán hàng qua điện thoại.
 2. Kỹ năng tìm kiếm khách hàng.
 3. Kỹ năng tư vấn và trình bày.
 4. Kỹ nắng xử lý từ chối khách hàng.
 5. Kỹ năng bán hàng và chốt bán hàng.
 6. Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
 7. Kỹ năng nói chuyện trước công chúng, bán hàng qua hội thảo.

Đầu tiên bạn sẽ được tham gia chương trình huấn luyện Tư Vấn Tài Chính Mới (FC) của công ty phối hợp với Bộ tài chính đảm trách.

- Kiến thức chung về bảo hiểm nhân thọ;

- Kỹ năng bán hàng sale về bảo hiểm;

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

- Độ tuổi: 23 – 65 tuổi.

- Trình độ học vấn: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học (Ưu tiên bằng Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh…).

- Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, quản lý, tư vấn hoặc tiếp thị, sinh viên mới ra trường.

Hồ sơ bao gồm:

- Chứng minh thư nhân dân: 02 bản sao.

- Sổ hộ khẩu: 01 bản sao.

- Ảnh 4*6: 06 ảnh (mặc vest).

###################################

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Ở cấp độ ý thức thì, dù bạn là người Mỹ hay người Nhật! cũng thế thôi, sẽ thật khó chịu với ý tưởng kế hoạch cho cái chết hay những điều rủi ro có thể xảy ra với bạn, tuy nhiên có rất nhiều lý do để xem xét tham gia và tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ

Có một điều là, việc bạn được Bảo Hiểm Nhân Thọ đúng và đủ nhu cầu sẽ tạo cho bạn sự bình an lạ thường. Một chi tiết nưã để xem xét là phí Bảo Hiểm Nhân Thọ đang giảm đáng kể, bạn có thấy có gì giảm giá ngày này?

Những lời khuyên sau đây có thể giúp bạn có được một đơn Bảo Hiểm Nhân Thọ mệnh giá tốt mà không chi tiêu quá nhiều.

1. Bạn phải trả lời được sáu câu hỏi trước khi mua, nếu không có thể bạn sẽ hối tiếc.

Câu hỏi 1. Tại Sao Mình Cần tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ?

Bảo hiểm nhân thọ được thiết lập với lý do lớn nhất là bảo vệ tài chánh trong trường hợp người trụ cột gặp chuyện bất trắc. Bảo hiểm nhân thọ có thể giúp thanh toán khoản nợ, tiền học cho con, chữa bệnh, giúp bổ sung tiền hưu trí, để lại một tài sản đây đồng thời là một yếu tố quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân…

Nói tóm lại, nếu bạn vị có người thân cần đến thu nhập của mình – ít nhất, bạn chính là người bạn thân nhất đấy, thì nên nghĩ đến bảo hiểm nhân thọ. Ngay cả khi quý vị nghĩ rằng mình không có nhu cầu bây giờ, quý vị vẫn nên nghĩ đến mua hợp đồng với số tiền nhỏ như là điểm khởi đầu. Bởi vì, càng trẻ thì bảo hiểm nhân thọ càng rẻ.

Câu hỏi 2. Bảo Hiểm Nhân Thọ hay Bảo vệ mệnh giá bao nhiêu?

Số tiền mà gia đình hoặc người thừa hưởng sẽ nhận được sau khi quý vị qua đời/hoặc thương tật … được gọi là số tiền bảo hiểm. Ðể xác định được số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ cần có, bạn có thể nhờ tư vấn hoặc tự nghiên cứu tính toán. Phương pháp dễ dàng nhất có thể lấy số tiền lương hàng năm nhân với 8.

Phương pháp chi tiết hơn là cộng tất cả những chi phí hàng tháng mà gia đình của quý vị phải thanh toán sau khi quý vị gặp bất trắc. Nên nhớ là phải cộng luôn chi phí hậu sự và những chi phí hàng ngày như nợ nhà, và tiền học phí.

Lấy tổng số chi phí hàng tháng đó chia cho 0.07. Con số này cho biết rằng 7% tổng số tiền kiếm được sẽ phải dùng để chi trả cho các chi phí hàng tháng. Lấy số tiền đó cộng với số chi phí cần chi trả một lần, quý vị sẽ ước tính được số tiền bảo hiểm nhân thọ cần có.

Ðúng là quý vị có thể tính ra được số tiền bảo hiểm nhân thọ cần có khi dùng máy tính, nhưng có những điều mà máy móc không thể làm được. Nó không thể cho quý vị một câu trả lời cuối cùng.

Máy tính chỉ cho quý vị tính toàn “trên lý thuyết” mà thôi, khi đưa vào những dữ kiện khác nhau, máy tính sẽ cho những kết quả khác nhau. Chỉ nên dùng máy tính để tìm hiểu thêm về cách tính toán về số tiền bảo hiểm nhân thọ và những sản phẩm tài chánh khác,..

Câu hỏi 3. Tham gia sản phẩm Bảo Hiểm Nhân Thọ nào?

Một khi đã có được số tiền ước tính cho bảo hiểm nhân thọ, nên nghĩ đến loại hợp đồng nào là phù hợp với nhu cầu của mình. Ngày nay, bảo hiểm nhân thọ trở nên đa dạng và phong phú, nhưng chung quy cũng chỉ có 4 loại căn bản đó là nhân thọ định kỳ, nhân thọ suốt đời, nhân thọ toàn năng, và nhân thọ đa biến. Một trong 4 loại căn bản này sẽ phù hợp cho người mua bảo hiểm nhân thọ lần đầu tiên.

Bảo Hiểm Nhân Thọ Ðịnh Kỳ

Loại Bảo Hiểm Nhân Thọ định kỳ này sẽ chỉ đem đến sự bảo vệ trong một khoảng thời gian nhất định. Số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ có thể được dùng để thanh toán nợ nhà và những nợ nần khác khi quý vị gặp chuyện bất trắc. Bảo hiểm nhân thọ định kỳ là loại Bảo Hiểm Nhân Thọ ít đắt nhất và thuần túy hưởng số tiền bảo hiểm.

Hợp đồng này sẽ không tích lũy tiền mặt, và thông thường không nhận được tiền chia lời.Bảo Hiểm Nhân Thọ định kỳ có thể là một sự lựa chọn lý tưởng khi quý vị nhận định được thời gian cần bảo hiểm. Hợp đồng này chỉ có thể bảo vệ các nhu cầu chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, ví dụ như tiền nợ đại học hoặc tiền nợ nhà. …

Bảo Hiểm Nhân Thọ Suốt Ðời

Trái ngược với Bảo Hiểm Nhân Thọ định kỳ, Bảo Hiểm Nhân Thọ suốt đời sẽ bảo vệ quý vị trong suốt cuộc đời kể từ ngày bắt đầu mua Bảo Hiểm Nhân Thọ đến ngày ra đi, và dĩ nhiên với điều kiện phải trả tiền đều đặn. Sự khác biệt thứ hai là bảo hiểm nhân thọ suốt đời tích lũy giá trị tiền mặt.

Dưới hình thức vay tiền từ hợp đồng, quý vị có thể sử dụng giá trị tiền mặt đó cho các mục tiêu khác nhau như cho quỹ tiền học và tiền bổ sung cho thu nhập hưu trí. Tuy nhiên, quý vị phải trả tiền lời trên số tiền mượn và số tiền mượn cùng với tiền lời sẽ phải trừ vào số tiền bảo hiểm. Hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ suốt đời bảo đảm suốt cuộc đời của quý vị bất kể tình trạng sức khỏe như thế nào khi còn sống và dĩ nhiên phải đóng bảo phí đều đặn.

Hợp đồng liên kết chung Bảo Hiểm Nhân Thọ

Bảo hiểm nhân thọ toàn năng đem đến sự bảo vệ suốt đời và tích lũy giá trị tiền mặt nên căn bản hoãn thuế. Bảo hiểm nhân thọ toàn năng khác với bảo hiểm nhân thọ suốt đời ở điểm là quý vị có thể chọn số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ phù hợp cho gia đình. Với bảo hiểm nhân thọ toàn năng, quý vị có thể tăng lên hoặc giảm xuống số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ khi nhu cầu thay đổi và có thể kiểm tra số lần thanh toán bảo phí. Hợp đồng này có thể được thiết kế với các điều khoản phụ cho phù hợp với lối sống của từng người.

Hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ liên kết đơn vị

Bảo hiểm nhân thọ đa biến linh hoạt trong số tiền đóng bảo phí, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ suốt đời cho phép các chủ hợp đồng phân chia tiền bảo phí vào nhiều loại đầu tư khác nhau, bao gồm tài khoản cố định…

Câu hỏi 4.Tham gia công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ nào?

Hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ tốt chỉ khi có một công ty tốt hỗ trợ. Quý vị nên biết nhìn xa liệu công ty phát hành hợp đồng vẫn tồn tại trong tương lai để phục vụ và thực hiện lời hứa trả tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ khi cần đến. Ðể giúp thấy rõ những công ty nào là vững mạnh, một số tổ chức Ðánh Giá Năng Lực Tài Chánh đã xếp hạng các công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ dựa theo chất lượng của phòng thể dục, chất lượng của phương thức đầu tư, và khả năng tài chánh bao quát.

Các thứ hạng này được coi là sự đánh giá độc lập về khả năng trả tiền bồi thường Bảo Hiểm Nhân Thọ đúng lúc và các nghĩa vụ tài chánh khác. Ðây chính là cốt lõi của một công ty bảo hiểm nhân thọ. …

Câu hỏi 5. Chọn và Tham Khảo với Người Ðại Diện Bảo Hiểm Nhân Thọ?

Người đại diện đem đến một dịch vụ vô giá. Ðầu tiên, đại diện giúp quý vị phân tích các yếu tố “con người” và ghép vào bài toán Bảo Hiểm Nhân Thọ giúp xác định số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ cần có. Mối quan hệ giữa đại diện và người thân chủ là mối quan hệ lâu dài. Người đại diện có thể giúp quý vị cập nhật số tiền Bảo Hiểm Nhân Thọ khi nhu cầu thay đổi. Họ còn có thể giúp hướng dẫn về các quyết định tài chánh, giảm bớt đi một gánh nặng trong cuộc sống. …

Câu hỏi 6. Ý nghĩa Các Từ Ngữ Chuyên Môn Bảo Hiểm Nhân Thọ?

Các buổi thảo luận về Bảo Hiểm Nhân Thọ sẽ bao gồm các từ ngữ như giá trị tiền mặt, bảo phí, tiền chia lời, tiền bảo hiểm, và hơn nữa. Ðể thảo luận một cách thông thạo, dưới đây là một phần tóm tắt ngắn của các từ ngữ thông dụng.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

HỎI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Hỏi: Ai là đơn vị quản lý các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ (BảO HIểM NHÂN THọ) trong nước

Đáp: Bộ Tài Chính

Hỏi: Vốn điều lệ tối thiểu để được phép thành lập công ty BảO HIểM NHÂN THọ tại Việt Nam là bao nhiêu

Đáp: 600 tỷ đồng

Hỏi: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ có phải trích ra các quỹ dự phòng. Nếu có là bao nhiêu và để làm gì

Đáp: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ phải trích ra ít nhất 5%, tối đa 10% vốn điều lệ để đưa vào quỹ dự phòng. Quỹ dự phòng là khoản tiền dự trữ bắt buộc để bảo đảm quyền lợi chi trả của công ty cho khách hàng.

Trong bảo hiểm nhân thọ, có rất nhiều các quỹ dự phòng phải lập ra:

Dự phòng toán học

Dự phòng rủi ro

Dự phòng tổn thất phải trả

Dự phòng rủi ro tăng lên

Dự phòng cam kết chia lãi

Dự phòng giảm giá tài sản hiện có.

Hỏi: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ tuyển dụng tư vấn như nào, đó có phải là quy trình đảm bảo chất lượng ứng viên

Đáp: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ bị giới hạn quyền lựa chọn tư vấn bảo hiểm cho riêng mình. Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ không được phép cấp chứng chỉ hành nghề bảo hiểm. Cơ quan duy nhất cấp phép cho các tư vấn bảo hiểm là Bộ Tài Chính.

Các ứng viên phải tham gia đầy đủ khoá học với thời giờ tối thiểu là 24 tiếng (tương đương 3 ngày làm việc) và trải qua kì thi có sự giám sát của Bộ Tài Chính và chấm điểm bởi Bộ Tài Chính. Chỉ những ai đạt đủ điều kiện mới được Bộ Tài Chính cấp chứng chỉ hành nghề.

Hỏi: Tôi lo ngại các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ phá sản và quyền lợi của tôi không được bảo đảm

Đáp: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ được quản lý chặt chẽ bởi pháp luật Việt Nam và phải đảm bảo quyền lợi công dân Việt Nam trước chính phủ Việt Nam. Thực tế việc lo các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ phá sản cũng giống như lo ngại Việt Nam đổi tiền hoặc sụp đổ chế độ thì ai trả lương hưu cho tôi??. Đây là câu hỏi phổ biến nhất và cũng Ngu ngốc nhất của các khách hàng.

Hỏi: Các tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ lấy tiền của tôi đi kinh doanh thứ khác.

Đáp: Mọi người đều lấy tiền của nhau để làm lợi cho mình. Nhân viên nhận lương đi mua sắm và du lịch, cô dâu chú rể đếm phong bì để mừng vui. Nếu bạn cần được sống thì hãy để cho người khác sống nữa. Đừng quan tâm họ làm gì với tiền của bạn. Hãy nhớ rằng khi cần tiền, bạn có công ty bảo hiểm chi trả đầy đủ theo đúng hợp đồng và pháp luật.

Hỏi: Năm nay tôi mua bảo hiểm của nhân viên A, năm sau anh ta nghỉ việc, tôi sẽ không còn ai yên tâm để thực hiện hợp đồng BảO HIểM NHÂN THọ của mình.

Đáp: Nhân viên tư vấn bảo hiểm không làm cùng việc với nhân viên chăm sóc khách hàng. Khi bạn mua bất cứ mặt hàng nào, vd như laptop. Nhân viên bán hàng sẽ không làm (không làm được) việc của phòng bảo hành và sửa chữa.

Bạn ko kí kết hợp đồng với nhân viên bảo hiểm mà là với tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ. Cho dù người tư vấn bạn nghỉ việc, tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ vẫn có trách nhiệm với bạn qua hợp đồng bạn có. Hãy gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng khi cần nhận tiền từ tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ.

Hỏi: BảO HIểM NHÂN THọ về Việt Nam bị biến tướng, không đáng tin

Đáp: Một tập đoàn bảo hiểm phải tham gia các tổ chức tài chính và hiệp hội bảo hiểm thế giới trước khi vào Việt Nam kinh doanh. Họ phải đáp ứng và làm theo các tiêu chuẩn thế giới về bảo hiểm. BảO HIểM NHÂN THọ cũng phải tuân thủ pháp luật và đảm bảo yêu cầu của chính phủ và luật pháp Việt Nam.

Trên thị trường BảO HIểM NHÂN THọ có khoảng 14 tập đoàn BảO HIểM NHÂN THọ đến từ các quốc gia và châu lục khác nhau như Hanwha Life ( Hàn Quốc), DAI- ICHI- LIFE Nhật Bản. Nếu nói các tập đoàn có nguồn gốc khác nhau, trên thị trường cạnh tranh để lừa đảo nhân dân Việt Nam thì đó lại là một sự nghi ngờ chưa đúng.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỊ PHÁ SẢN KHÁCH HÀNG CÓ ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN?

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỊ PHÁ SẢN KHÁCH HÀNG CÓ ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN?

Nhiều người Việt Nam tham gia BảO HIểM NHÂN THọ vẫn tỏ ra băn khoăn không biết pháp luật quy định về kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam có tương đồng với Nhật Bản và thế giới hay không. Theo họ, một hợp đồng BảO HIểM NHÂN THọ thường kéo dài trong nhiều năm cho nên sự vững mạnh của công ty BảO HIểM NHÂN THọ khó có thể lường trước được.

Thực tế cho thấy, ở VN thời gian qua, thị trường BảO HIểM NHÂN THọ không ngừng tăng. Tính đến nay cả nước đã có tới 5 công ty BảO HIểM NHÂN THọ với hàng trăm ngàn khách hàng tham gia. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, nếu chỉ tính riêng năm 2000, doanh thu phí BảO HIểM NHÂN THọ đã đạt đến con số trên 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với năm 1999.

Và mới đây, để tạo hành lang pháp lý cho các công ty bảo hiểm hoạt động, đồng thời bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó có đầy đủ các điều khoản quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm. Đặc biệt, công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm được Nhà nước thực hiện khá cụ thể như sau:

Thứ nhất, về khả năng tài chính:Doanh nghiệp bảo hiểm phải có đủ khả năng tài chính để đáp ứng cam kết với người tham gia bảo hiểm. Cụ thể doanh nghiệp phải có số vốn điều lệ đã đóng không thấp hơn mức vốn pháp định do Chính phủ quy định và phải duy trì số vốn này trong suốt quá trình hoạt động. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm phải có nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng với quy mô hoạt động để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm của mình. Hơn nữa, sau khi thu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự phòng nghiệp vụ đầy đủ để đáp ứng khả năng chi trả cho người tham gia bảo hiểm.

Thứ hai, về quản lý đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm:Pháp luật quy định rõ danh mục đầu tư vốn và việc đầu tư vốn của doanh nghiệp phải được thực hiện an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.

Thứ ba, về quản lý nội dung và phạm vi hoạt động:Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu sự kiểm tra giám sát về nội dung và phạm vi hoạt động bao gồm quy tắc điều khoản, biểu phí bảo hiểm áp dụng, địa bàn triển khai, đối tượng khách hàng. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm muốn thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động cũng phải được Bộ Tài chính chấp thuận.

Thứ tư, về đội ngũ nhân viên, viên chức doanh nghiệp: Người quản trị, điều hành của doanh nghiệp bảo hiểm phải có năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn về bảo hiểm.

Thứ năm, các biện pháp phòng ngừa:Ngay cả khi doanh nghiệp bảo hiểm trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ, duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định do Chính phủ quy định, nhưng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không tương ứng với quy mô hoạt động theo mức do Chính phủ quy định, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bị đặt vào trường hợp có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm phải áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán và phải chịu sự giám sát đặc biệt của Bộ Tài chính.

Thứ sáu, về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm:Ngoài các biện pháp trên, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm giải thể, phá sản, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải chuyển giao toàn bộ các hợp đồng bảo hiểm đã ký cho doanh nghiệp bảo hiểm khác theo thỏa thuận hay theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm, kèm theo việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là chuyển giao tài sản, các quyền và nghĩa vụ tài chính.

Như vậy, có thể thấy rằng quy định về trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm phá sản của pháp luật Việt Nam có nhiều nét tương đồng với các nước trong khu vực và thế giới. Vì vậy các khách hàng đang và sẽ mua các sản phẩm của các công ty BảO HIểM NHÂN THọ có thể hoàn toàn yên tâm về những quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ: LÀ MỘT NGHỀ MỚI

TÌM HIỂU BẢO HIỂM NHÂN THỌ: LÀ MỘT NGHỀ MỚI

Nhiều chuyên gia nhân sự dự báo, trong tương lai không xa, nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ sẽ trở nên thịnh hành trong xã hội hiện đại, thu hút ngày càng nhiều nhân lực cấp cao đến từ những ngành nghề khác.

Bảo hiểm nhân thọ : Một dịch vụ mang đậm tính nhân văn Nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1996. Đến năm 1999, với sự hiện diện của các công ty

Bảo Hiểm Nhân Thọ quốc tế, nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ càng thu hút sự chú ý nhiều hơn và bắt đầu trở nên hấp dẫn với những ai thích chinh phục thử thách, có khát vọng vươn đến thành công trong một ngành dịch vụ mang đậm ý nghĩa nhân văn.

Hiện nay, có hàng trăm nghìn đại lý đang giúp mọi người có được kế hoạch tài chính hoàn hảo cho bản thân đồng thời mang lại hạnh phúc, sự an toàn, bảo đảm tương lai cho rất nhiều người khác quanh họ. Công việc của đại lý bảo hiểm nhân thọ là phải làm cho khách hàng hiểu về ý nghĩa và giá trị của Bảo Hiểm Nhân Thọ, vì thế chính đại lý phải là người hiểu được những nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng để tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho họ những giải pháp phù hợp nhất.

Sau khi hợp đồng được ký kết, đại lý có trách nhiệm giải đáp những thắc mắc trong quá trình tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ của khách hàng, giúp họ duy trì hiệu lực hợp đồng và hỗ trợ họ hoàn thành các thủ tục giải quyết bồi thường nếu không may rủi ro xảy ra, hoặc thủ tục nhận quyền lợi Bảo Hiểm Nhân Thọ khi hợp đồng đáo hạn.

Không chỉ tiếp cận, tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng những giải pháp tài chính trước khi ký hợp đồng, người đại lý phải luôn quan tâm, chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Để làm được điều này, bản thân đại lý phải có trách nhiệm nghề nghiệp và kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Hiện nay có rất nhiều đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ chuyên nghiệp đã trang bị cho mình những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức của một người kinh doanh thực thụ, nhờ đó họ làm tốt công việc và đạt thu nhập cao, được tưởng thưởng xứng đáng và được xã hội tôn trọng.

Những đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ thành công đều có những triết lý kinh doanh rõ ràng, không ngại thử thách, cạnh tranh trên thương trường, nỗ lực đầu tư và năng động trong công việc.

Hơn ai hết họ hiểu khách hàng chính là tài sản quan trọng nhất, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của người đại lý. Họ tích lũy cho mình

những kỹ năng cần thiết như nắm bắt tâm lý khách hàng, nghệ thuật giao tiếp, hoạch định thị trường và nắm bắt những cơ hội kinh

doanh…

Những đại lý chuyên nghiệp còn biết xây dựng thương hiệu của bản thân và công ty, thiết lập và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Họ đến và ở lại trong suy nghĩ của khách hàng bằng chữ tâm nghề nghiệp. Đó là con đường quyết định sự thành công của một đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Những câu chuyện về nghề bảo hiểm nhân thọ:

Anh Phạm Văn T., một đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ đã gắn bó với một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn tại VN hơn sáu năm cho biết:

“Những ngày đầu gia nhập công ty bảo hiểm nhân thọ là một chuỗi ngày đầy thử thách đối với tôi. Tôi phải đầu tư rất nhiều thời gian tham gia chương trình huấn luyện về sản phẩm, làm quen với các thuật ngữ Bảo Hiểm Nhân Thọ, rồi thực hành gọi điện thoại xin cuộc hẹn với khách hàng để tư vấn bảo hiểm nhân thọ, xử lý tình huống những lúc khách hàng thắc mắc, học cách nắm bắt nhu cầu của khách hàng để tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho phù hợp.

Đối với các đại lý bảo hiểm nhân thọ  mới vào nghề, vai trò của người trưởng nhóm là cực kỳ quan trọng. Họ sẽ là những người luôn theo sát các đại lý mới và cùng xử lý các tình huống khó, động viên và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, giúp các đại lý mới có đủ tự tin, nhanh chóng nắm bắt được các “bí quyết” của nghề và trụ lại lâu dài”.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ trong những lần “chinh phục thử thách”, anh T.chia sẻ:

“Trong một lần tiếp xúc với thầy hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng, tôi đã thuyết phục và làm thay đổi được quan niệm của thầy đối với bảo hiểm nhân thọ, một lĩnh vực vốn dĩ không chiếm được nhiều thiện cảm của thầy. Tôi đã từng bước giúp thầy hoạch định một kế hoạch tài chính chu toàn cho gia đình, đồng thời tôi cũng mang về cho công ty một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá lớn.

Lần gặp gỡ này còn giúp tôi thay đổi cách nhìn về nghề đại lý bảo hiểm nhân thọ, một nghề mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài. Giờ đây, việc giúp cho khách hàng hiểu và lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như một kênh bảo vệ tài chính và phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình là điều quan trọng hàng đầu với tôi”.

Với phương châm này, anh T.đã trở thành đại lý đầu tiên tư vấn bảo hiểm nhân thọ thành công cho những khách hàng mua Bảo Hiểm Nhân Thọ với mệnh giá lớn nhất nhì Việt Nam thời điểm năm 2007 khi công ty đưa ra sản phẩm liên kết chung (An Phúc Trọn Đời). “Khi khách hàng hiểu đúng về bảo hiểm nhân thọ, thì việc sở hữu một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá lớn không phải là một sự đầu tư mạo hiểm mà chính là sự đảm bảo tài chính cho gia đình đúng với mức thu nhập của từng khách hàng”.

Còn đối với chị Đinh Thị Thiên Đ., một trưởng nhóm kinh doanh đã gắn bó với 1 công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ gần 10 năm, thì nghề đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ không những tạo điều kiện cho chị giúp nhiều gia đình đảm bảo tài chính hơn, mà còn mang lại cho chị nguồn thu nhập tương xứng với công sức chị đã bỏ ra. Chị chia sẻ:

Sau gần 10 năm gắn bó, tôi đã là một trưởng nhóm kinh doanh với mức thu nhập khá cao, xứng đáng với những nỗ lực của tôi trong thời gian qua.

Từng chứng kiến sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, tôi hiểu được ý nghĩa sâu sắc của bảo hiểm nhân thọ đối với cuộc sống, điều mà hiện nay chưa được nhiều người quan tâm”.

Chị kể thêm:

“Một lần, tôi đến Buôn Đôn để tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Có một gia đình khách hàng vì một vài lý do hẹn tôi đến vào lần sau và hứa sẽ mua hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ cho cả ba người con của họ.

Khoảng nửa tháng sau, đúng hẹn tôi quay lại thì vô cùng bàng hoàng khi biết tin cả ba người con của khách hàng đều không may tử vong do tắm suối với bạn bè. Tôi vô cùng ray rứt và cứ tự trách mình đã không ký được hợp đồng cho khách hàng ngay lần gặp đầu tiên.

Nếu tôi thực hiện được việc ký hợp đồng cho gia đình thì có lẽ ngoài nỗi đau tinh thần về sự mất mát lớn lao, gia đình họ không còn phải chịu thêm nỗi đau tài chính đè nặng. Từ đó trở đi tôi luôn tự nhủ với bản thân không nên chần chừ trước những việc có thể làm ngay.

Còn nhớ một lần tôi lặn lội đến một nơi thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh để tư vấn bảo hiểm nhân thọ cho một gia đình về ba hợp đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ mệnh giá khá thấp.

Đường đi rất khó khăn, nhà không có số, đường không có tên và rất vắng vẻ, chỉ sợ gặp cướp giữa đường. Nhưng rồi tôi cũng chiến thắng được nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc khách hàng đang chờ mình để được nghe những chia sẻ về sản phẩm và dịch vụ Bảo Hiểm Nhân Thọ. Tôi thật sự rất tự hào về nghề nghiệp của mình!”.

Chị Đ. cười rất tươi khi kết thúc câu chuyện, niềm hạnh phúc và tự hào ánh lên trong đôi mắt. Chính những đại lý chuyên nghiệp như anh Phạm Văn T., chị Đinh Thị Thiên Đ. và đồng nghiệp của họ là nhân tố then chốt tạo nên sự thành công cho một doanh nghiệp Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Hầu hết các doanh nghiệp Bảo Hiểm Nhân Thọ lớn đều có chiến lược phù hợp nhằm đào tạo đội ngũ đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ tài năng và đam mê với nghề, nhằm thực hiện cam kết gắn bó lâu dài trên thị trường.

Hơn thế nữa, còn góp phần xây dựng một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho xã hội. Một khi gia nhập vào đội ngũ đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ, rất nhiều người sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị, thành công và thăng hoa trong cuộc sống

****************************

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 15

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGHỀ ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGHỀ ĐANG PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM

Ðại lý BảO HIểM NHÂN THọ là một nghề hấp dẫn?

Nhưng sẽ có nhiều người muốn đặt câu hỏi: Cơ hội đó có lớn không, có đủ chỗ cho nhiều người không? Và cụ thể hơn, mình có thể chọn nghề này để tạo dựng một sự nghiệp cá nhân thành công hay không?

Bảo hiểm nhân thọ là một nghề đang phát triển rất mạnh:

Giám đốc Ðiều hành Kênh Phân phối AIA Việt Nam cho biết, mới chỉ cách đây ít năm, thật sự không dễ để lựa chọn một đại lý BảO HIểM NHÂN THọ tại Việt Nam làm hình mẫu đại lý chuyên nghiệp.

Thông thường, các thí dụ điển hình sẽ được lấy từ Xin-ga-po hoặc Hồng Công (Trung Quốc). Ðiều đó nay không còn đúng nữa. Nghề Ðại lý BảO HIểM NHÂN THọ đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Khá nhiều người trong gần 190 nghìn đại lý của 12 công ty BảO HIểM NHÂN THọ đang hoạt động tại Việt Nam có thể đại diện như hình mẫu thành đạt trong nghề, có được sự tôn trọng cao của khách hàng và xã hội về sự chuyên nghiệp và uy tín.

Nhưng số lượng đại lý như vậy vẫn còn rất nhỏ nếu so với nhu cầu và sự tăng trưởng của thị trường BảO HIểM NHÂN THọ Việt Nam, nơi mà cho tới nay, chỉ có 5% số dân có bảo hiểm trong khi dân số có tới gần 90 triệu người. Thị trường càng phát triển, cơ hội xuất hiện những đại lý chuyên nghiệp thành đạt càng nhiều.

Nhu cầu rất lớn đối với Ðại lý BảO HIểM NHÂN THọ

Thu nhập và mức sống ngày càng cao, ý thức về an toàn tài chính ngày càng tốt thì nhu cầu về BảO HIểM NHÂN THọ ngày càng lớn. Tuy nhiên, khác với các sản phẩm tài chính khác, người dân ít khi chủ động đi mua BảO HIểM NHÂN THọ.

Chính đại lý là người tiếp cận, gợi mở và tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Với sự thiếu hụt BảO HIểM NHÂN THọ rất lớn hiện nay và nhu cầu BảO HIểM NHÂN THọ ngày càng cao, các công ty BảO HIểM NHÂN THọ tại Việt Nam đang liên tục tuyển dụng và đào tạo lực lượng đại lý của mình.

Ở các thị trường đang trong giai đoạn phát triển tương đồng với Việt Nam như Thái-lan hoặc Ấn Ðộ, số lượng đại lý tính trên số hộ gia đình hiện đang cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Theo ông Anantharaman.Sridharan, tại Ấn Ðộ, số lượng đại lý trên số hộ gia đình hiện cao hơn Việt Nam khoảng 10 lần.

Tóm lại, Việt Nam đang được đánh giá là một trong những thị trường có tiềm năng về BảO HIểM NHÂN THọ tốt nhất trên thế giới. Và vì thế, nghề đại lý bảo hiểm đang có những cơ hội tuyệt vời.

Nghề Bảo hiểm nhân thọ: Chỉ cần quyết tâm, bạn sẽ được hỗ trợ để đạt được điều bạn muốn

Vị Giám Đốc này cho biết: “Cho dù các đại lý muốn phát triển theo hướng bán hàng cá nhân, hay quản lý, hoặc trở thành một chủ doanh nghiệp và xây dựng việc kinh doanh riêng, chúng tôi đều mở rộng cơ hội để họ phát triển theo hướng mà họ có lợi thế nhất”. Hiện tại, AIA là công ty đi đầu trên thị trường trong việc phát triển và huấn luyện đội ngũ đại lý ngoại hạng và đại lý làm việc toàn thời gian.

BảO HIểM NHÂN THọ là một ngành mới tại Việt Nam, do vậy có thể rất nhiều người chưa hiểu rõ về nghề. Vì thế, nhiều đại lý vẫn coi đó là một nghề tay trái bán thời gian.

Thực ra, để thật sự thành công, nghề này đòi hỏi sự cam kết dài hạn. Bạn càng hoạch định rõ ràng ngay từ khi khởi đầu, và chuyển sang làm việc toàn thời gian với công việc càng sớm, cơ hội thành công càng cao. Sự thành công không chỉ giới hạn ở phương diện năng suất hoạt động cao và thu nhập hấp dẫn, mà đáng kể hơn là niềm vui vì bạn có thể giúp được rất nhiều gia đình có được sự an toàn tài chính trong cuộc sống.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

TÍNH CHẤT CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TÍNH CHẤT CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Để tiến hành kinh doanh một sản phẩm, một ngành nghề, một lĩnh vực nào đó thì trước hết chúng ta phải nắm được tính năng và tác dụng của nó. Khác với các sản phẩm khác, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có đặc thù riêng.

Thứ nhất, bảo hiểm nhân thọ là một loại sản phẩm đặc biệt. Sở dĩ như vậy là vì sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là một dịch vụ, không những thế nó là một dịch vụ đặc biệt. Điều này được thể hiện rõ qua các đặc tính cụ thể sau:

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm không định hình. Thực chất của hoạt động bảo hiểm là hoạt động chuyển giao rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm nhân thọ với người bảo hiểm.

Vào thời điểm bán, sản phẩm chủ yếu mà các nhà bảo hiểm nhân thọ cung cấp ra thị trường chỉ là lời hứa, lời cam kết bồi thường hay trả tiền bảo hiểm của nhà bảo hiểm khi xảy ra sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm.

Đó là sản phẩm vô hình mà người bán không chỉ ra được màu sắc, kích thước hay hình dạng cảu nó và người mua cũng không cảm nhận được bằng các giác quan của mình như cầm, nắn, sờ, mó, ngửi hay nếm thử. Người mua buộc phải tin vào người bán – nhà bảo hiểm nhân thọ.

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm có hiệu quả về xê dịch. Có nghĩa là lợi ích đối với khách hàng từ việc chi trả, bồi thường cũng bấp bênh và xê dịch theo thời gian. Người ta mua bảo hiểm nhân thọ nhưng không biết mình sẽ sử dụng khi nào. đối với loại sản phẩm chỉ mang tính rủi ro thì khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ không những mong muốn mà không bao giờ có ý nghĩ sẽ gặp rủi ro để được bồi thường.

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm “của chu trình sản xuất kinh doanh đảo ngược”. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không phải bỏ vốn trước mà nhận phí bảo hiểm trước của người tham gia bảo hiểm nhân thọ đóng góp và thực hiện nghĩa vụ sau với bên được bảo hiểm khi xảy ra sự cố bảo hiểm. Do vậy không thể tính được chính xác hiệu quả của một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vào thời điểm bán sản phẩm.

- Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm dễ bắt chước. Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ dù là bản gốc cũng không được cấp bằng phát minh sáng chế và không được bảo hộ về bản quyền. Về lý thuyết, mọi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đều có thể bán một cách hợp pháp những hợp đồng nhân thọ là bản sao chép của đối thủ cạnh tranh ngoại trừ tên và cách thức tuyên truyền quảng cáo.

Thứ hai, thế giới tâm lý bảo hiểm nhân thọ rất phức tạp. Đó là việc chia sẻ giữa sự an toàn hợp lý và sự mê tín.

Người ta mua bảo hiểm nhân thọ với sự pha trộn của hai cân nhắc, một là hợp lý trong đề phòng rủi ro, một là biểu lộ sự mê tín. Người mua coi việc mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ như mua một chiếc bùa hộ mệnh.

Sự pha trộn giữa hai lập luận này đã làm cho người bảo hiểm nhân thọ rất khó khăn trong khi đề cập đến vấn đề bảo hiểm nhân thọ với khách hàng và đánh giá chính xác mức độ đảm bảo cần thiết.

Nghĩa là, người bảo hiểm nhân thọ sẽ bị chi phối giữa việc thoả mãn ngay nhu cầu cho khách hàng, những đảm bảo tối thiểu – phí thấp, và việc đề nghị các bảo đảm cho an toàn cần thiết cái mà làm cho người bảo hiểm nhân thọ khó có thể khai thác được do phạm vi bảo đảm rộng và phí cao.

Thứ ba, mối quan hệ giữa người bảo hiểm nhân thọ và người được bảo hiểm  nhân thọ được ghi nhận như là một sự “nghi ngờ kép”.

- Về phía người được bảo hiểm nhân thọ: họ nhìn nhận người bảo hiểm nhân thọ đồng thời là hai người – người bảo trợ và người thu thuế.

Người được bảo hiểm nhân thọ tìm kiếm và thấy ở người bảo hiểm nhân thọ như là một nhà tư vấn và đưa ra những giải pháp để giải quyết những vấn đề lớn như: tương lai của con cái họ, thu nhập của gia đình hay thu nhập của chính họ khi về hưu.

Nhưng đồng thời, người được bảo hiểm nhân thọ lại coi người bảo hiểm nhân thọ như là người thu thuế. Bởi lẽ xuất phát từ khái niệm: “hiệu quả xê dịch” mà người tiêu dùng cảm thấy việc nộp phí trong thời gian dài không đem lại hiệu quả gì nếu không có sự kiện bảo hiểm xẩy ra.

- Về phía nhà bảo hiểm nhân thọ: ở một khía cạnh nào đó, họ luôn có thái độ ngờ vực khách hàng của mình. Khi bán bảo hiểm nhân thọ, họ luôn nghi ngờ rằng người tham gia có khai đúng tình trạng sức khỏe của anh ta hay không?

Khi thiệt hại xảy ra, liệu người bị hại có khai báo đúng sự thực hay không? Chính thái độ này đã dẫn đến việc cư xử với khách hàng bị thiệt hại như một “công an”, trước tiên là trấn áp.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Có nhiều khái niệm khác nhau về bảo hiểm nhân thọ. Thực tế bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa Công ty bảo hiểm V với người tham gia bảo hiểm nhân thọ (người được bảo hiểm) trong đó Công ty bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm trả cho người tham gia bảo hiểm nhân thọ (người được bảo hiểm) một khoản tiền nhất định khi có những sự kiện định trước xảy ra (người được bảo hiểm bị chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, hay còn sống đến một thời điểm chỉ rõ trong hợp đồng). Còn người tham gia bảo hiểm nhân thọ Có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm nhân thọ đầy đủ và đúng hạn.

Tuy nhiên đứng trên góc độ pháp lý, xã hội-kỹ thuật, có những khái niệm về bảo hiểm nhân thọ khác. Đó là:

Về mặt pháp lý: Bảo hiểm nhân thọ là bản hợp đồng trong đó để nhận được phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm nhân thọ (người ký kết hợp đồng) thì người bảo hiểm nhân thọ cam kết sẽ trả cho một người hay nhiều người thụ hưởng bảo hiểm một số tiền nhất định (đó là số tiền bảo hiểm hay một khoản trợ cấp định kỳ) trong trường hợp người được bảo hiểm nhân thọ bị tử vong hay người được bảo hiểm sống đến một thời điểm ghi rõ trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Về mặt kỹ thuật: Bảo hiểm nhân thọ là nghiệp vụ bao hàm những cam kết mà sự thi hành những cam kết này thuộc chủ yếu vào tuổi thọ của con người.

Như vậy thì bảo hiểm nhân thọ giải quyết nỗi lo âu về mặt an toàn trong đời sống nhưng nó chỉ gắn với các biến cố liên quan đến bản thân con người như: tử vong, sống sót, tai nạn và bệnh tật kéo theo sự mất khả năng lao động, thương tật và các chi phí y tế….

Đôi khi các sự cố không phải luôn tương ứng với các thiết hại. Tóm lại, bảo hiểm nhân thọ thay thế bảo trợ xã hội cơ bản nơi mà bảo trợ xã hội không tồn tại, bổ sung cho bảo trợ xã hội khi bảo trợ xã hội còn thiếu sót.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

GIẢI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

GIẢI ĐÁP VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

1. Độc thân và không có người phụ thuộc, vì vậy không cần Bảo hiểm nhận thọ

Ngay cả khi bạn độc thân, mua Bảo hiểm nhân thọ vẫn rất hữu ích cho bạn. Khi hợp đồng bảo hiểm nhận thọ đáo hạn, bạn có thể sử dụng số tiền nhận được cho việc nghỉ hưu và tự chăm lo cho bản thân mình khi về già.

2. Đóng Bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc là đủ

Điều này có thể đúng hoặc có thể sai. Nếu bạn sống một mình, số tiền được Bảo hiểm xã hội chi trả khi về hưu có thể đủ nuôi sống bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có người thân và những người phụ thuộc, Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp vợ/chồng, con cái của bạn có một khoản tài chính để trang trải cuộc sống trong trường hợp bạn gặp chuyện không may.

3. Chỉ cần mua Bảo hiểm nhân thọ bằng 2 lần mức lương hàng năm

Không có một con số cụ thể về mức bảo hiểm nhận thọ mà mỗi người cần tham gia. Điều này khác biệt từ người này đến người khác. Có rất nhiều yếu tố cần cân nhắc. Bên cạnh những chi phí về thuốc thang hay tang lễ, bạn cũng cần tiền để thanh toán các khoản nợ nần. Trong trường hợp bạn có một vài món nợ phải chi trả, bạn cần xác định số tiền mà bạn muốn nhận được khi đáo hạn là bao nhiêu, từ đó tính ra được khoản tiền bảo hiểm nhận thọ cần đóng cho mỗi năm/tháng.

4. Phải mua bảo hiểm nhân thọ bằng bất kỳ giá nào

Điều này không phải lúc nào cũng đúng. Nếu bạn sở hữu khối lượng tài sản lớn, không mắc phải nợ nần và chẳng có người phụ thuộc, Bảo hiểm nhân thọ có thể không quá cần thiết.

5. Dùng tiền để đầu tư hơn là mua Bảo hiểm nhận thọ

Đầu tư ẩn chứa nhiều rủi ro và lợi nhuận thu được có thể biến động tùy theo tình huống cụ thể. Trong khi đó, mua bảo hiểm nhận thọ cho phép bạn biết được khoản lợi nhuận cố định ( trừ trường hợp nhà cung cấp bảo hiểm phá sản). Bạn không nên phụ thuộc tất cả vào việc đầu tư. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn có con cái và những người phụ thuộc. Đừng quên Bảo hiểm nhân thọ trừ khi bạn có một khoản tiền đủ lớn để giúp gia đình nếu không may bạn có chuyện gì xảy ra.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

TÌM HIỂU VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TÌM HIỂU VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Một tờ báo nổi tiếng đã đăng ở trên trang nhất câu chuyện về một phóng viên khi đi qua các tòa nhà trong thành phố đã phải ngạc nhiên khi chứng kiến khoảng 300 người xếp hàng trước tòa nhà cao tầng vào 8 giờ sáng một ngày lạnh lẽo. Phóng viên đã hỏi và biết rằng công ty ở đó đã đăng một quảng cáo tuyển 20 việc làm với mức lương khởi đầu chỉ trên mức lương tối thiểu chút ít.

Phóng viên rất ngạc nhiên vì có nhiều người quan tâm đến những công việc với mức lương thấp như vậy nên đã đi xuống hàng người và phỏng vấn khá nhiều người và nhận được những câu trả lời như nhau.

Họ xin làm những việc này là do biên chế của thành phố bảo đảm công việc lâu dài và ổn định. Những người này đã sẵn sàng hy sinh cơ hội có thu nhập cao hơn để đổi lấy sự ổn định. Một hãng sản xuất đã tiến hành điều tra tại một thành phố công nghiệp miền Trung nước Mỹ. Nghiên cứu nhằm vào những công nhân đã làm việc tại công ty được 5 năm trở lên. Để đảm bảo kết quả thu được chính xác và khách quan, những người tham gia trả lời được giấu tên.

Câu hỏi thứ nhất: Bạn mong đợi điều gì nhất trong cuộc đời ? và nhận được
câu trả lời là:

* Được ổn định về tài chính
* Được vui vẻ hạnh phúc và an toàn
* Được thảnh thơi khi về già
* Cảm thấy chắc chắn rằng gia đình mình sẽ được đảm bảo
* Có sức khỏe tốt và có việc làm
* Được sự tôn trọng của gia đình và bạn bè

Tổng kết lại – niềm hy vọng lớn nhất trong cuộc sống đối với mọi người là niềm hy vọng về sự an toàn và ổn định. Người ta có thể biến niềm hy vọng của mình thành sự thật thông qua bảo hiểm nhân thọ.

Câu hỏi thứ hai: Trong cuộc sống bạn sợ điều gì nhất ? và nhận được các câu trả lời là:

* Sợ không an toàn
* Sợ không tự nuôi sống được bản thân và gia đình
* Sợ ốm đau và thất nghiệp
* Sợ nghèo đói và cái chết
* Sợ phụ thuộc khi tuổi già đến
* Tóm lại là sợ sự bất an.

Mấy năm trước đây, tạp chí Fortune, tạp chí nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực tài chính đã tiến hành khảo sát 10.000 người. Nếu bạn có sự lựa chọn, bạn lựa chọn thế nào:

1. Một công việc thu nhập rất thấp nhưng ổn định?
2. Một công việc thu nhập trung bình và khá ổn định?
3. Một công việc thu nhập cao nhưng đòi hỏi bạn luôn cố gắng hoàn thành
công việc?

Trong số 10.000 người này, 48% chọn công việc đầu tiên với lương thấp nhưng ổn định. Những người có học vấn và thu nhập hiện tại càng cao thì càng có xu hướng chọn công việc thứ 3. Phương cách của Bảo hiểm Nhân thọ: Bảo hiểm nhân thọ cung cấp cho người ta phương pháp hiệu quả nhất để đạt được sự an toàn kinh tế. Trong nền văn minh hướng theo dịch vụ, bảo hiểm nhân thọ giúp “Trái đất an toàn về tài chính”.

Có 4 đe dọa lớn tới sự an toàn: sự thất nghiệp, mất khả năng lao động, cái chết và tuổi già. Bảo hiểm nhân thọ là công cụ duy nhất có chứa những yếu tố của sự an toàn chống lại 4 đe dọa này. Ngày nay, bảo hiểm nhân thọ không chỉ là cách hiệu quả nhất mang lại sự an toàn, mà đối với đa số người dân đó là cách duy nhất đem lại sự an toàn. Cuộc sống đắt đỏ, thuế cao làm cho bảo hiểm nhân thọ trở thành phương tiện duy nhất để mọi người tìm kiếm sự antoàn.

Nếu không có bảo hiểm Nhân thọ: Một thanh niên trẻ có cửa hàng sửa chữa tivi trong thành phố có lẽ chẳng thể mở cửa hàng nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Để bắt đầu kinh doanh, anh ta phải vay tiền ở ngân hàng. Khoản vay chỉ còn tốt khi người vay còn có khả năng chi trả. Để đảm bảo điều này, người cho vay cần gắn khoản vay với một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Và như vậy anh ta không thể kinh doanh và xã hội sẽ mất đi một dịch vụ cần thiết Nếu không có bảo hiểm nhân thọ.

Một người quản lý trẻ ở một nhà máy hóa chất địa phương cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ của mình là xây dựng ngôi nhà mơ ước của chính mình cho vợ và con của anh ta. Tất nhiên, vẫn cần thế chấp cho nó, và anh cần 25 năm để trả góp bất kể anh ta có thể làm điều đó không nếu …! Bảo hiểm nhân thọ giúp loại bỏ từ “nếu”. Bảo hiểm nhân thọ, giúp cho gia đình anh thanh toán khoản nợ nếu anh không may qua đời. Điều này không thể có nếu không có BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Một cô bác sỹ trẻ đang thực tập ngày đêm, sinh sống tại thị trấn nhỏ…Cha cô đã chết ngột ngột trong khi cô đang học năm cuối trường Y. May mắn thay, cha cô ra đi để lại số tiền bảo hiểm nhân thọ đủ để lo cho gia đình có cuộc sống ổn định, và có một bảo hiểm nhân thọ đặc biệt để bảo đảm việc học hành của con gái ông có thể hoàn thành. Cô sinh viên trường Y có thể phải bỏ học hoặc tạm nghỉ để giúp đỡ bà mẹ goá chồng và hai em trai bé ở thị trấn nhỏ, có thể đã không trở thành một bác sỹ nếu không có bảo hiểm nhân thọ.

Một trong những những ngành công nghiệp đầy hứa hẹn nhất trong một thành phố công nghiệp là nhà máy chế biến chất dẻo.

Nhà máy thuê hơn 100 người và trả mức lương cao. Những người quản lý là hai người trẻ tuổi mà vài năm trước đây là những nhân viên trẻ trong một ngân hàng lớn của thành phố, đã quyết định rằng có những cơ hội kinh doanh tốt trong lĩnh vực chất dẻo. Bỏ việc tại ngân hàng, họ thuyết phục mười hai người bạn góp nửa triệu đô la tiền vốn.

Tuy nhiên, trước khi họ góp tiền, họ cần cả hai người quản lý trẻ được bảo hiểm 300.000 đô la do công ty thụ hưởng. Hai chàng quản lý trẻ đã không thể mạo hiểm trước lợi ích của gia đình họ; những người góp vốn cũng không thể mạo hiểm tiền vốn của họ; thành phố công nghiệp nhỏ đó có lẽ sẽ không có được nhà máy đầy hứa hẹn đó, hơn 100 công dân có thể không được thuê với mức lương cao, nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Môt cặp vợ chồng, trông bề ngoài và tinh thần trẻ hơn so với tuổi đã đi theo ánh mặt trời từ khi họ nghỉ hưu 5 năm trước đây.

Theo chân họ, ta đi từ danh lam này đến thắng cảnh khác, vào những lúc mà mặt trời luôn toả sáng ở nơi họ đặt chân đến. Hoa, di tích lịch sử và đi du lịch là sở thích của họ. Chẳng phải người người kiếm được thật nhiều tiền.

Việc nuôi dạy ba đứa con của họ và việc học phí các trường cao đẳng cho các đứa con đúng là một sự hy sinh. Nhưng từ ngày đầu tiên đi làm, họ bắt đầu giành tiền để tham gia bảo hiểm nhân thọ. Ơ cái tuổi này, đáng lẽ trông họ phải già hơn; ba con trai của họ, những người đang phải chăm lo cho lũ trẻ của chính mình, có thể phải chịu gánh nặng nuôi nấng “Bố Mẹ già”.

Đôi vợ chồng già đó có thể mất đi sự độc lập và hạnh phúc, nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Sẽ không có một trí tưởng tượng lớn, những cuộc dã ngoại thú vị…, nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Không cần phải tưởng tượng quá nhiều cũng đủ nhìn thấy những khung cảnh với những hình dạng méo mó của đời sống xã hội nếu không có bảo hiểm nhân thọ.

Không quá thổi phồng sự việc nếu nói rằng chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ giảm đi một cách rõ rệt, cơ hội bị hạn chế, cảm giác giảm sút trách nhiệm xã hội…- nếu không có bảo hiểm nhân thọ. Một cách sống: Chắc chắn một số lượng lớn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đảm bảo an toàn kinh tế cho từng cá nhân thì cũng đem đến sự an toàn kinh tế cho quốc gia.

Bảo hiểm nhân thọ được bán để bảo vệ ngôi nhà. Khi chúng ta bảo vệ ngôi nhà, chúng ta bảo vệ gia đình – đơn vị cơ bản nhất trong cơ cấu của quốc gia. Một nước được tạo thành từ những căn nhà an toàn là một nước mạnh. Bảo hiểm nhân thọ được bán để bảo đảm tương lai của trẻ em. Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai. Một nước có những công dân mạnh khoẻ, được đào tạo, hạnh phúc là một nước mạnh.

Khi tiền bảo hiểm do hàng triệu người đóng được đưa vào vòng quay của nền kinh tế, xây dựng nhà cửa, giáo dục trẻ em, chúng ta đang làm được nhiều nhất những điều tốt đẹp nhất. Bảo hiểm nhân thọ là một phát minh hết sức nhân văn của nhân loại!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI THẮC MẮC KHÁCH HÀNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ GIẢI ĐÁP CÂU HỎI THẮC MẮC KHÁCH HÀNG

1. Tôi được biết phương châm hoạt động của Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) là “Gắn bó dài lâu” với Việt Nam. Vậy cam kết này đã được công ty thể hiện như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Tham gia vào thị trường Việt Nam là một chiến lược quan trọng và lâu dài đã được Dai-ichi Life nghiên cứu rất kỹ nhằm mục đích mở rộng hoạt động trong khu vực Châu Á. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm nhân thọ cùng với sứ mạng “Khách hàng là trên hết”, chúng tôi mong muốn trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất tại Việt Nam ở cả phương diện phục vụ Khách hàng và đóng góp cho xã hội với 3 sứ mạng:

• Đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm nhân thọ tốt nhất và ưu việt nhất;

• Mang lại sự hài lòng cao nhất cho Khách hàng;

• Mang lại sự hài lòng cho đội ngũ nhân viên và Tư vấn tài chính.

Ngoài ra, chúng tôi còn cam kết gắn bó dài lâu với khách hàng và đất nước Việt Nam thông qua quyết định tăng vốn đầu tư từ 12.2 triệu USD lên 25 triệu USD ngay khi vừa tiếp nhận Bảo Minh CMG vào ngày 18/01/2007. Sau đó, vào ngày 18/01/2008 (chỉ sau một năm hoạt động), Dai-ichi Life VN một lần nữa quyết định tăng vốn đầu tư từ 25 triệu USD lên 72 triệu USD và trở thành công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam. Điều này minh chứng cho cam kết “Gắn bó dài lâu” của chúng tôi.

2. Tôi được ích lợi gì khi tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ nhằm mục đích đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình và người thân khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Rủi ro trong tương lai là điều không ai mong đợi, nhưng chúng ta cũng không thể lường trước những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. Vì thế, trong suốt thời hạn tham gia bảo hiểm nhân thọ, nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với Người được bảo hiểm, thì hợp đồng bảo hiểm mang tính bảo vệ, trong trường hợp may mắn không có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì hợp đồng bảo hiểm là tài khoản tiết kiệm mà khách hàng đã dành dụm được.

3. Số tiền tôi đóng bảo hiểm nhân thọ có bị trượt giá do lạm phát không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Khi mua bảo hiểm nhân thọ, phí đóng được dàn trãi đều ra trong toàn bộ thời hạn hợp đồng nên vấn đề trượt giá chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều so với các hình thức gửi tiết kiệm khác như gửi một lúc số tiền lớn vào ngân hàng. Hơn nữa, khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam còn được chia lãi hợp đồng, khoản lãi chia tích lũy này có thể phần nào bù đắp nếu có trượt giá xảy ra. Điều quan trọng hơn cả là việc tham gia bảo hiểm không chỉ là tiết kiệm mà là sự an tâm của khách hàng khi được bảo vệ an toàn tài chính trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống, đây mới là ý nghĩa đích thực của bảo hiểm nhân thọ.

Bên cạnh đó, hiểu được băn khoăn của khách hàng, kể từ tháng 04 năm 2010, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức đưa ra thị trường Quyền lợi Hỗ trợ trượt giá. Đây là Quyền lợi bảo hiểm được tham gia kèm với An Thịnh Chu Toàn thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Quyền lợi Hỗ trợ trượt giá sẽ giúp khách hàng chủ động vững vàng về tài chính trước tình hình lạm phát. Bằng việc tăng giá trị bảo hiểm hoặc tăng giá trị tiết kiệm (tùy theo lựa chọn), giá trị hợp đồng của khách hàng nhận được trong tương lai sẽ bảo toàn so với thời giá, mang lại sự bảo vệ tài chính một cách toàn diện hơn. Quý khách có thể tham khảo chi tiết Quyền lợi Hỗ trợ trượt giá tại mục sản phẩm của Dai-ichi Life Việt Nam.

4. Tôi có thể thanh toán phí bảo hiểm theo các phương thức nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Chủ động đóng phí bảo hiểm là nghĩa vụ và quyền lợi của khách hàng nhằm duy trì hợp đồng hiệu lực liên tục, đảm bảo quyền lợi được bảo hiểm của Quý khách. Dai-ichi Life Việt Nam luôn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng đóng phí bảo hiểm một cách thuận tiện nhất. Khách hàng có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng phí bảo hiểm sau đây:

• Nộp tiền mặt tai bất cứ Văn phòng chi nhánh hoặc Văn phòng Tổng đại lý của Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc;

• Nộp tiền mặt tại một trong các Bưu cục – thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam;

• Chuyển khoản qua ngân hàng. Để biết danh sách cập nhật các Ngân hàng có cung cấp dịch vụ thu phí, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng thuộc các văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam tại địa phương hoặc Tổng đài Dịch vụ khách hàng của Công ty theo số điện thoại (08) 38100888;

• Nộp phí thông qua Nhân viên thu phí (ở khu vực có mạng lưới thu phí tại nhà) hoặc Tư vấn Tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam.

Khi đóng phí bảo hiểm cho bất kỳ đại diện nào do Dai-ichi Life Việt Nam ủy quyền, khách hàng vui lòng yêu cầu phiếu thu hợp lệ vì đây là bằng chứng hợp pháp cho kỳ phí mà khách hàng đã đóng cho hợp đồng của mình

5. Tôi đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, gia đình tôi sẽ chuyển ra sinh sống tại Nha Trang, lúc đó tôi sẽ thanh toán phí bảo hiểm như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Quý khách vui lòng liên hệ với Tư vấn tài chính của hợp đồng, hoặc bộ phận Dịch vụ Khách hàng – văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam tại địa phương hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng của công ty theo số điện thoại (08) 38 100 888 để được hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ. Chúng tôi sẽ điều chỉnh nhân viên thu phí phục vụ hợp đồng phù hợp với địa bàn cư trú mới của Quý khách hoặc tư vấn cho Quý khách phương thức thanh toán phí phù hợp.

Để thuận tiện trong việc trao đổi thông tin với Quý khách và đảm bảo các quyền lợi bảo hiểm đúng theo qui định của điều khoản hợp đồng, xin Quý khách vui lòng thông báo NGAY cho công ty bằng văn bản khi có sự thay đổi địa chỉ liên hệ, số điện thoại nhà, số điện thoại di động hoặc địa chỉ hộp thư điện tử (nếu có).

6. Bảo hiểm tạm thời là gì?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Bảo hiểm tạm thời là một quyền lợi bảo hiểm “cộng thêm” mà các Khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam được hưởng ngay khi công ty Dai-ichi Life Việt Nam đóng dấu xác nhận đã nhận Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hợp lệ và đã thu phí bảo hiểm đầu tiên của Khách hàng.

Quyền lợi bảo hiểm tạm thời này sẽ duy trì hiệu lực cho đến ngày Dai-ichi Life Việt Nam cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho Khách hàng hoặc ra quyết định tạm hoãn hoặc từ chối bảo hiểm đối với hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của Khách hàng.

7. Vì sao Giấy chứng nhận bảo hiểm không có chữ ký của khách hàng?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Hợp đồng bảo hiểm là thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua bảo hiểm và Dai-ichi Life Việt Nam, bao gồm Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy Chứng nhận bảo hiểm, Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm cơ bản, Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có), Bảng minh họa và các thỏa thuận bằng văn bản khác của hai bên (nếu có) trong quá trình giao kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, Giấy yêu cầu bảo hiểm với đầy đủ thông tin về nhân thân, tình trạng sức khỏe cùng chữ ký của Bên mua bảo hiểm thể hiện mong muốn tham gia bảo hiểm của khách hàng. Giấy chứng nhận bảo hiểm thể hiện quyết định chấp nhận bảo hiểm của Dai-ichi Life Việt Nam đối với yêu cầu bảo hiểm đó. Như vậy, cả Giấy yêu cầu bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm là những văn bản không thể thiếu để tạo nên Hợp đồng bảo hiểm, mỗi chứng từ thể hiện ý chí của một bên tham gia tương ứng trong hợp đồng bảo hiểm. Đó chính là lý do không cần phải có chữ ký của khách hàng trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

8. Vì sao Khách hàng không được tham gia vào quá trình soạn thảo, điều chỉnh Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm của mình?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được xác lập trên cơ sở Yêu cầu bảo hiểm có chữ ký khách hàng kèm theo Giấy chứng nhận bảo hiểm do công ty bảo hiểm phát hành cùng với các Điều khoản qui định quyền lợi bảo hiểm tương ứng. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, theo thông lệ quốc tế cũng như theo qui định của pháp luật Việt Nam, điều khoản bảo hiểm luôn được cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Tài Chính phê duyệt để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng mang tính gia nhập. Chính vì các đặc tính này nên điều khoản hợp đồng của tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ đều có qui định về “thời gian tự do xem xét” hoặc “thời gian cân nhắc”. Theo đó, sau khi hợp đồng được phát hành, khách hàng có thời gian để xem xét lại một cách cẩn thận hồ sơ hợp đồng. Đối với Dai-ichi Life Việt Nam, thời gian cân nhắc là 21 ngày. Trong thời gian này, khách hàng có quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối tham gia hợp đồng bảo hiểm.

9. Trong trường hợp tôi muốn hủy hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, quyền lợi của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Chúng tôi hiểu rằng, mỗi hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đều gắn với một kế hoạch tài chính cụ thể cho bản thân, gia đình hay đảm bảo tương lai học vấn cho con cái…. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn được phục vụ khách hàng đến khi hợp đồng đáo hạn và qua đó giúp khách hàng thực hiện được kế hoạch mà khách hàng đã hoạch định khi bắt đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ cùng chúng tôi.

Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng không thể duy trì hợp đồng bảo hiểm, theo qui định trong điều khoản hợp đồng, Chủ hợp đồng có thể yêu cầu hủy hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào khi hợp đồng đã duy trì hiệu lực được hai năm và thanh toán phí bảo hiểm đầy đủ. Công ty sẽ thanh toán giá trị hoàn lại tính đến thời điểm khách hàng yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm.

10. Tại sao những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, giá trị hoàn lại lại thấp hơn phí bảo hiểm tôi đóng vào? nếu vậy thì tôi bị lỗ quá, thà tôi gửi tiết kiệm ngân hàng còn hơn?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Trong những năm đầu, chi phí khai thác hợp đồng như: chi phí khách hàng, chi phí thẩm định, in ấn và phát hành hợp đồng rất cao, nên trong 2 năm đầu, hợp đồng chưa có giá trị hoàn lại và những năm kế tiếp, giá trị hoàn lại sẽ hình thành dần. Trong khi đó, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào hằng năm là không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng, điều này có nghĩa là chi phí thực tế trong những năm đầu cao hơn nhiều so với số phí thu được từ hợp đồng đó.

Hơn nữa, đặc thù của bảo hiểm nhân thọ là “chia sẻ rủi ro”, nên ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, cho dù khách hàng chỉ mới đóng một hoặc hai kỳ phí, nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì công ty bảo hiểm phải chi trả cho khách hàng số tiền bảo hiểm và lãi chia tích lũy.

Vì lý do trên, nếu khách hàng hủy hợp đồng trong những năm đầu, không những khách hàng thiệt thòi mà công ty bảo hiểm cũng thiệt thòi không kém vì chưa thu hồi được chi phí đã bỏ ra. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khách hàng tham gia càng lâu thì giá trị hoàn lại sẽ càng cao.

Khi tham gia bảo hiểm, khách hàng nộp phí theo định kỳ đã lựa chọn để nhận được sự cam kết bảo vệ của công ty về việc chi trả quyền lợi bảo hiểm khi có rủi ro xảy ra theo đúng qui định hợp đồng bất kể khách hàng tham gia bảo hiểm được bao lâu và nộp bao nhiêu kỳ phí. Trong trường hợp chi trả này, số tiền bảo hiểm lớn hơn số phí bảo hiểm định kỳ rất nhiều lần và thường lớn hơn tổng số tiền phí mà khách hàng đã nộp cho hợp đồng. Trong khi đó, nếu gửi tiền vào ngân hàng, khách hàng chỉ nhận lại được khoản tiết kiệm của mình.

Như vậy, có thể thấy rằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hội đủ cả 2 yếu tố: bảo vệ an toàn về tài chính thông qua cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm khi có rủi ro và tiết kiệm thông qua quyền lợi đáo hạn. Yếu tố bảo vệ là đặc tính quan trọng nhất và là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa bảo hiểm nhân thọ và gửi tiền tiết kiệm.

11. Tôi đang gặp khó khăn về tài chính nhưng tôi không muốn hủy hợp đồng. Theo qui định, tôi có thể vay từ hợp đồng bảo hiểm. Vậy điều kiện và thủ tục vay như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

• Điều kiện: theo qui định hiện hành của công ty, Quý khách có thể yêu cầu tạm ứng tối đa 80% từ Giá trị hoàn lại của hợp đồng và Giá trị này phải đạt mức tối thiểu 2 triệu đồng. Khoản vay này sẽ được tính lãi theo lãi suất được công ty xác định vào từng thời điểm.

• Giải quyết: Quý khách chỉ cần hoàn tất Đơn yêu cầu thanh toán theo mẫu của công ty và có thể nhận tiền ngay tại bất cứ văn phòng chi nhánh của Dai-ichi Life Việt Nam trên toàn quốc trong vòng 30 phút sau khi chúng tôi nhận được đơn yêu cầu.

12. Đề nghị công ty cho biết về thời hạn thanh toán và thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm đáo hạn?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Thư thông báo hợp đồng chuẩn bị đáo hạn cùng Phiếu yêu cầu thực hiện quyền lợi đáo hạn sẽ được gửi đến Quý khách 30 ngày trước ngày đáo hạn hợp đồng. Quý khách có thể lựa chọn một trong các phương thức sau:

• Nhận toàn bộ quyền lợi đáo hạn.

• Trì hoãn nhận quyền lợi đáo hạn để hưởng lãi suất và rút thành nhiều lần sau đó tùy theo nhu cầu tài chính cá nhân.

Quý khách vui lòng lựa chọn giao dịch mong muốn, ký tên trên phiếu yêu cầu và gửi về công ty trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi sẽ tiến hành thanh toán theo phương thức Quý khách đã lựa chọn trong thời gian tối đa là 7 ngày (đối với phương thức thanh toán chuyển khoản) kể từ ngày hợp đồng đáo hạn.

13. Tôi có tiếp tục được công ty bảo hiểm khi làm việc ở nước ngoài không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu có rủi ro xảy ra đối với người được bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng, dù người đó đang sinh sống ở trong nước hay ở nước ngoài, công ty đều có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi bảo hiểm theo đúng các điều kiện, điều khoản đã được qui định trong hợp đồng bảo hiểm.

Tuy nhiên, trường hợp Quý khách dự định ở nước ngoài trong khoảng thời gian từ 3 tháng trở lên, xin vui lòng thông báo với công ty để được thẩm định lại.

14. Khi nào tôi có thể hủy bỏ hoặc tham gia thêm sản phẩm bảo hiểm bổ sung? Thủ tục như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Đối với dòng sản phẩm bảo hiểm truyền thống, Quý khách có thể yêu cầu tham gia hoặc hủy bỏ sản phẩm bảo hiểm bổ sung trong thời gian tự do xem xét (21 ngày). Nếu sau thời gian này, Quý khách có thể tham gia thêm sản phẩm bổ sung bằng cách điền phiếu yêu cầu và tờ khai sức khỏe theo mẫu và gửi đến công ty 30 ngày trước ngày đáo niên của hợp đồng.

Trường hợp hủy bỏ sản phẩm bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ kỳ phí tiếp theo, Quý khách có thể điền phiếu yêu cầu theo mẫu và gửi đến Công ty 30 ngày trước ngày đến hạn nộp phí.

15. Khi nào thì hợp đồng được hưởng lãi chia và tôi có thể sử dụng khoản lãi chia như thế nào?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Theo qui định trong hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng sẽ được tham gia chia lãi từ lợi nhuận kinh doanh của công ty sau khi đã duy trì hiệu lực được 02 năm và thanh toán phí đầy đủ. Quý khách có thể sử dụng lãi chia của hợp đồng bảo hiểm theo 01 trong 03 phương thức sau:

• Rút tiền mặt;

• Thanh toán phí bảo hiểm;

• Để lại tài khoản lãi chia để được hưởng lãi suất kép.

16. Thủ tục cấp lại hồ sơ hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp bị thất lạc?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Nếu hợp đồng bảo hiểm của Quý khách bị thất lạc, Quý khách vui lòng liên hệ Tư vấn tài chính hoặc bộ phận Dịch vụ Khách hàng văn phòng Dai-ichi Life Việt Nam tại địa phương hoặc Tổng đài Dịch vụ Khách hàng của công ty theo số điện thọai (08) 38 100 888 để được hướng dẫn thủ tục yêu cầu cấp bản sao hợp đồng bảo hiểm.

17. Tại sao tôi phải thanh toán phí bảo hiểm trước khi hợp đồng bảo hiểm phát hành?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Việc thu phí tạm nộp trước khi tiến hành thẩm định yêu cầu bảo hiểm của khách hàng là quy định đang được tất cả các công ty bảo hiểm áp dụng. Quy định này được xem như một yếu tố ràng buộc trách nhiệm của khách hàng về tính nghiêm túc của quyết định tham gia bảo hiểm và xác nhận rằng khách hàng đã hiểu rõ mục đích tham gia bảo hiểm nhân thọ của mình.

18. Cho biết thời hạn khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Quý khách có thể đề nghị khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản theo mẫu của công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 02 năm kể từ ngày hợp đồng tạm thời mất hiệu lực.

19. Tôi được biết khi tham gia bảo hiểm nhân thọ với Dai-ichi Life Việt Nam thì được quyền tuyển sinh vào trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, xin giải thích rõ hơn về vấn đề này?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Dai-ichi Life Việt Nam có một chương trình hợp tác phát triển với Trường Đại học Quốc tế RMIT – Trường đại học quốc tế đầu tiên ở Việt nam với 100% vốn nước ngoài. Qua chương trình hợp tác này, RMIT Việt Nam sẽ dành riêng một số vị trí tuyển sinh hằng năm cho những Khách hàng tham gia chương trình An Sinh Giáo Dục hoặc An Thịnh Chu Toàn của Dai-ichi Life Việt Nam thông qua việc cấp Bằng chứng nhận Quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học RMIT. Chương trình này bắt đầu từ năm học 2007 và kéo dài đến năm học 2025.

Như vậy, ngoài các quyền lợi bảo hiểm được quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Quyền ưu tiên tuyển sinh vào Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam là một quyền lợi “cộng thêm” công ty Dai-ichi Life Việt Nam dành cho các khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm An Sinh Giáo Dục có số tiền bảo hiểm từ 200 triệu đồng trở lên hoặc sản phẩm An Thịnh Chu Toàn có số tiền bảo hiểm từ 500 triệu đồng trở lên và phí bảo hiểm tối thiểu là 34 triệu đồng/năm.

Với Bằng chứng nhận này, người thụ hưởng Quyền ưu tiên tuyển sinh sẽ có được các quyền lợi sau:

• Sẽ có tên trong danh sách ưu tiên tuyển sinh vào Trường Đại học RMIT vào năm đăng ký nhập học nếu đáp ứng các điều kiện tuyển sinh của trường.

• Có cơ hội nhận học bổng của RMIT Việt Nam và Dai-ichi Life Việt Nam.

Dai-ichi Life Việt Nam tin rằng quyền lợi cộng thêm này sẽ mang lại lợi thế đáng kể để các cháu có cơ hội học tập tại Trường RMIT, một trong những Trường Đại học Quốc tế tốt nhất hiện nay tại Việt Nam.

20. Quyền ưu tiên tuyển sinh vào Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam có thể được chuyển nhượng không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Theo qui định hiện tại của công ty, nếu người được bảo hiểm không có nhu cầu sử dụng, quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc Tế RMIT Việt Nam có thể được chuyển nhượng cho em ruột của Người được bảo hiểm và việc chuyển nhượng này phải được thực hiện trước năm nhập học đã đăng ký.

21. Việc con tôi không sử dụng quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam có ảnh hưởng đến quyền lợi đáo hạn hợp đồng không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Quyền ưu tiên tuyển sinh vào Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam là quyền lợi cộng thêm Dai-ichi Life Việt Nam dành cho khách hàng bên cạnh các quyền lợi bảo hiểm đã cam kết trong hợp đồng. Chính vì vậy, việc Người được bảo hiểm quyết định học hay không học tại RMIT Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi đáo hạn của hợp đồng.

22. Tôi nghe nói Dai-ichi Life Việt Nam có sản phẩm An Thịnh Chu Toàn rất hay, vậy sản phẩm này có điểm gì vượt trội hơn so với các sản phẩm bảo hiểm khác?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Đây là dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung có nhiều điểm ưu việt hơn so với dòng sản phẩm bảo hiểm truyền thống trước đây. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm An Thịnh Chu Toàn, mời Quý khách tham khảo Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tại mục sản phẩm của chúng tôi.

23. Theo tôi được biết, kể từ 01/01/2011, Dai-ichi Life Việt Nam triển khai dịch vụ mới “Cổng thông tin Khách hàng (Customer Portal)” (tại địa chỉ: http://kh.dai-ichi-life.com.vn) và “Nhắn tin SMS” qua điện thoại di động, Công ty có thể giải thích và hướng dẫn rõ hơn được không?

Chuyên gia, tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ trà lời:

Trong 04 năm qua, với phương châm hoạt động “Khách hàng là trên hết”, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) luôn nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến cho Quý khách sự hài lòng cao nhất.

Trên tinh thần đó, kể từ ngày 01/01/2011, Dai-ichi Life Việt Nam rất hân hạnh giới thiệu đến Quý khách 02 dịch vụ mới:

• Cổng thông tin Khách hàng (Customer Portal): cung cấp cho Quý khách

+ Thông tin về sản phẩm tham gia

+ Thông tin về phí bảo hiểm

+ Thông tin về các giá trị hợp đồng

+ Các thông tin khác về Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng, Tư vấn phục vụ…

• Nhắn tin SMS qua điện thoại di động:

+ Thông báo cho Quý khách thông tin về kỳ phí đến hạn.

+ Cập nhật cho Quý khách các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Công ty.

Để đảm bảo thông tin hợp đồng của Quý khách được bảo mật, Quý khách vui lòng đăng ký sử dụng các tiện ích trên bằng cách điền đầy đủ thông tin theo mẫu đính kèm và gửi về Dai-ichi Life Việt Nam thông qua Tư vấn tài chính phục vụ hợp đồng hoặc nộp trực tiếp tại các Trung tâm phục vụ Khách hàng, Văn phòng Tổng Đại Lý của chúng tôi trên toàn quốc.

Ngay sau khi nhận được phiếu đăng ký của Quý khách, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ gửi Mã truy cập, Mật khẩu truy cập và Hướng dẫn sử dụng qua thư điện tử (Email) mà Quý khách đã cung cấp hoặc qua Bưu điện. Để biết thêm thông tin về dịch vụ này, Quý khách vui lòng liên hệ các Trung tâm Dịch vụ khách hàng Dai-ichi Life Việt Nam, hoặc Tổng đài Dịch vụ khách hàng, điện thoại (08) 3 8100 888, nhấn phím 1, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ Quý khách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Feb 14

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TÌM HIỂU 60 CÁCH XỬ LÝ TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: TÌM HIỂU 60 CÁCH XỬ LÝ TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG

1. Tôi không cần Bảo hiểm nhân thọ Nhân Thọ?

• Em rất thông cảm với suy nghĩ của Anh/Chị. Mỗi ngày tiếp xúc tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ cho khách hàng, nhiều người cũng có suy nghĩ như Anh/Chị.
• Chúng ta có thể không cần bảo hiểm nhân thọ, nhưng chúng ta cần tiền cho những nhu cầu của cuộc sống, mà BảO HIểM NHÂN THọ chính là nguồn cung cấp tài chính khi cần thiết nhất.
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, chúng ta sẽ yên tâm hơn trước những rủi ro không lường trước trong cuộc sống. Chúng ta có thể rất cẩn thận đề phòng những rủi ro, nhưng không phải ai cũng cẩn thận như chúng ta.
• Không ai nghĩ rằng đi trên thuyền sẽ gặp rủi ro, nhưng người ta vẫn trang bị phao cứu sinh trên thuyền.
• Nếu mọi người đều nghĩ như nhau là mình không cần BảO HIểM NHÂN THọ, thì ngành BảO HIểM NHÂN THọ sẽ ra sao? Tuy nhiên ngành BảO HIểM NHÂN THọ đã có doanh thu trên 15 ngàn tỷ và sẽ còn tăng trưởng rất nhanh. Vì nghĩ rằng anh sẽ rất cần đến BảO HIểM NHÂN THọ như bao nhiêu người khác, do vậy em đã tìm đến để gặp Anh/chị hôm nay.
• BảO HIểM NHÂN THọ khi chúng ta chưa cần đến thì có thể mua bất kỳ lúc nào, nhưng khi thật sự cần thiết thì sẽ không mua được với bất ký giá nào?

2. Tôi rất giàu, không cần bảo hiểm nhân thọ?

• Xin chúc mừng Anh/chị đã rất thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay, những người càng giàu có thì lại mua BảO HIểM NHÂN THọ nhiều nhất. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chính là cách giúp chúng ta bảo vệ tàì sản và sự giàu có của mình một cách cụ thể nhất.
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, chúng ta có thể đầu tư 1 số ít tiền của mình, để tạo lập ngay lập tức 1 khối tài sản lớn. Tất cả những tài sản khác đều phải đóng thuế, riêng BảO HIểM NHÂN THọ là khoản tài sản mà không cần phải đóng thuế.
• Xin chúc mừng anh/chị đã rất thành đạt và giàu có trong cuộc sống, người càng thành đạt thì càng nhiều tài sản, ngày nay thuế chuyển quyền thừa kế tài sản cũng là vấn đề rất đáng quan tâm, mà BảO HIểM NHÂN THọ chính là cách giúp chúng ta giảm nhẹ thuế khi chuyển quyền thừa kế tài sản cho con cháu.
• BảO HIểM NHÂN THọ chính là tài sản, vì BảO HIểM NHÂN THọ sẽ giúp chúng ta bảo toàn những khối tài sản khác như bất động sản….

3. Không cần thiết, tôi đã có bảo hiểm nhân thọ rồi?

• Chúc mừng anh/chị, hiện nay nhu cầu tài chính của mỗi gia đình không ngừng gia tăng. Thông thường người ta thường tham gia BảO HIểM NHÂN THọ với mức độ lên đến 15 or 20% thu nhập của người trụ cột trong gia đình, vậy em sẽ cùng anh/chị xem xét lại nhu cầu tài chính của mình trong thời gian tới nhé.
• Chúc mừng anh/chị đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, tuy nhiên còn có những nhu cầu khác về BảO HIểM NHÂN THọ cần phải xem xét thêm để bảo vệ an toàn tài chính gia đình 1 cách trọn vẹn nhất. ở những quốc gia phát triển, bình quân mỗi người dân sở hữu hơn 2 hợp đồng BảO HIểM NHÂN THọ.
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ theo nhu cầu khác nhau của mỗi gia đình, nhu cầu cuộc sống ngày 1 gia tăng, thông thường mọi người đầu tư khoảng 15-20 % thu nhập hàng năm của mình để tham gia BảO HIểM NHÂN THọ nhằm đạt những mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Hiện nay Cty Cathay life đã thiết kế thêm nhiều sản phẩm có thể giúp anh/chị thêm chọn lựa, em sẽ tư vấn thêm để phục vụ anh chị mà không nhất thiết phải tham gia nếu anh chị cảm thấy mình không có nhu cầu.
• Hiện nay phần lớn người dân VN chúng ta thường tham gia BảO HIểM NHÂN THọ cho con cái hoặc mức độ bảo vệ còn rất thấp. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ bên cạnh ý nghĩa tiết kiệm thì việc bảo vệ người trụ cột chính trong gia đình sẽ còn quan trọng hơn.

4. Tôi không thích bảo hiểm nhân thọ?

• Em hiểu suy nghĩ của anh/chị, cũng như nhiều khách hàng khác khi em tư vấn, ban đầu đều không nhận thấy nhu cầu cần tham gia bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên sau khi cùng xem xét một cách nghiêm túc về những kế hoạch tài chính của mình, nhu cầu thu nhập khi về hưu, cũng như chi phí khám chữa bệnh thì phần lớn khách hàng sẽ tham gia một cách nhiệt tình.
• Chúng ta có thể không thích bảo hiểm nhân thọ, tuy nhiên BảO HIểM NHÂN THọ luôn gắn liền với cuộc sống của mỗi con người. Chẳng hạn nhu cầu di chuyển và đi lại chính là 1 nhu cầu thiết yếu, nếu chẳng may trên đường đi mà chúng ta gặp phải những rủi ro về tai nạn chẳng hạn, chúng ta sẽ cần đến 1 khoản tài chính đễ chữa trị, anh/ chị có đồng ý không ạ? Và đến lúc này BảO HIểM NHÂN THọ sẽ giúp chúng ta những khoản chi phí khi chúng ta cần đến nó nhất.
• Mọi người không thích BảO HIểM NHÂN THọ không phải vì BảO HIểM NHÂN THọ không tốt, mà vì lợi nhuận không hấp dẫn, tuy nhiên hiện nay những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cao hơn, bên cạnh sự đầu tư phí rất hiệu quả của các Cty BảO HIểM NHÂN THọ, sẽ thỏa mãn nhu cầu tốt nhất của khách hàng, chúng ta hãy cùng thảo luận và xem xét thực tế của vấn đề nhé?
• BảO HIểM NHÂN THọ có nhiều gia đình rất quan tâm và sở hữu 4 đến 5 hợp đồng, cũng có gia đình không có hợp đồng nào. Cùng là bảo hiểm nhân thọ, tại sao có sự khác biệt rất lớn như vậy?

5. Tôi không có hứng thú với bảo hiểm nhân thọ?

• Có thể anh/chị không hứng thú với BảO HIểM NHÂN THọ, nhưng hôm nay tới thăm anh/chị chỉ để giúp anh/chị hiểu được ý nghĩa và vai trò của BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình ra sao thôi, còn việc có tham gia hay không là quyền của anh/chị, vì công việc của em là giúp mọi người hiểu được vai trò cũng như ý nghĩa của BảO HIểM NHÂN THọ đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
• Em vẫn chưa chia sẻ về BảO HIểM NHÂN THọ với anh/chị, vậy mà anh chị đã không có hứng thú rồi, sản phẩm BảO HIểM NHÂN THọ rất phong phú và đa dạng, anh chị có biết em sẽ giới thiệu sản phẩm nào đến với gia đình anh chị không ạ? Cứ để em có cơ hội trình bày để anh chị hiểu thật rõ, còn việc có tham gia hay không. Với em, không phải là điều quan trọng nhất.

6. Tham gia bảo hiểm nhân thọ, khi chết mới nhận được tiền?

• Rất nhiều người cùng có suy nghĩ như anh chị, thực chất BảO HIểM NHÂN THọ không chỉ nhận được tiền khi có rủi ro xảy ra, BảO HIểM NHÂN THọ còn giúp khách hàng nhận được tiền và lãi đầu tư sau khi đáo hạn hợp đồng. Một số sản phẩm khác còn giúp anh chị những khoản chi phí y tế khi có rủi ro do tai nạn, hoặc viện phí.
• Đúng vậy, khi gặp rủi ro thì mới nhận được tiền và khi qua đời rồi thì dù có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không còn ý nghĩa nữa, nhưng với khoản tiền BảO HIểM NHÂN THọ nhận được sẽ giúp chúng ta chăm sóc và thể hiện trách nhiệm với những người thân yêu của mình.
• Hiện tại mỗi người chúng ta đều lao động để kiếm tiền và chăm lo cho gia đìng cũng như bản thân mình. Chúng ta còn cần chuẩn bị tài chính khi nghỉ hưu và không tiếp tục lao động nữa, mặc dù chúng ta vẫn phải sống và chi tiêu nhiều hơn nữa. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ bằng cách tiết kiệm rất có kỷ luật, chỉ cần tiết kiệm 15 đến 20% THU NHậP CủA MìNH, Để vừa bảo vệ tài chính gia đình, vừa thực hiện tiết kiệm cho hưu trí, để có cuộc sống thanh thản khi về già.
• Đúng vậy anh chị hiểu không sai, tuy nhiên mỗi con người đều phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ tài chính cho những người thân yêu của mình. Sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, nếu không có bảo hiểm nhân thọ, những người thân yêu của chúng ta sẽ còn khó khăn hơn nữa khi có rủi ro không mong đợi xảy ra.

7. Tôi không có tiền để đóng phí bảo hiểm nhân thọ?

• Đúng vậy, nếu chúng ta không có tiền để đóng phí BảO HIểM NHÂN THọ, thì làm sao chúng ta có đủ tiền để chăm sóc những người thân của mình. Giả sử nếu năm nay công ty hoạt động không có hiệu quả và thu nhập của chúng ta sẽ giảm 10% thì mình vẫn có thể điều chỉnh sinh hoạt để mà sống tiếp, đúng không anh chị? Với khoảng 10% thu nhập của mình hàng tháng, anh chị có thể tham gia 1 chương trình bảo hiểm nhân thọ phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Anh chị hãy cho em cơ hội để tư vấn cho anh chị, nếu thấy phù hợp thì tham gia, còn nếu không thì anh chị cũng có cơ hội để được tư vấn miễn phí.
• Nhiều người cũng nghĩ như anh chị, vậy theo anh chị mình cần phải có bao nhiêu tiền thì mới có thể tham gia BảO HIểM NHÂN THọ được? Thực tế trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể không ăn cơm. Và BảO HIểM NHÂN THọ cũng quan trọng như ăn cơm vậy, vì BảO HIểM NHÂN THọ sẽ giúp chúng ta bảo vệ khoản thu nhập khi có những rủi ro không mong đợi xảy ra.
• Đặc tính của BảO HIểM NHÂN THọ là sản phẩm đa dạng và phong phú, có những sản phẩm với mức phí rất thấp, chỉ khoảng 5 đến 7000 VND/ ngày có thể tham gia BảO HIểM NHÂN THọ với số tiền BảO HIểM NHÂN THọ rất cao.
• Để tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, phí Bảo hiểm nhân thọ không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà hiểu được BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp ích gì được cho gia đình mình mới là điều quan trọng.

8. Để tôi bàn bạc với vợ/chồng tôi đã?

• Nếu anh chị cần mua một món quà ý nghĩa và đầy bất ngờ để tặng cho vợ hoặc chồng mình, liệu anh chị có cần bàn bạc trước không? Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là món qùa quí giá và ý nghĩa nhất để thể hiện tình yêu với vợ hoặc chồng mình 1 cách trọn vẹn nhất. Vì như thế chúng ta mới có thể thể hiện sự chăm sóc người thân của mình ngay từ bây giờ và ngay cả khi mình không còn trên đời này nữa.
• Tôi rất cảm phục sự quan tâm đến gia đình, bằng cách trước khi làm bất cứ điều gì anh chị đều bàn bạc với nhau trước. Hôm nay quyết định tiết kiệm một khoản tiền nhỏ để vừa tiết kiệm và vừa thể hiện tình yêu của mình với gia đình, giả sử vợ hoặc chồng mình không thích thì mình sẽ không thực hiện hay sao? Liệu tôi có thể gặp anh hoặc chị ấy để giúp họ hiểu được tình yêu của anh/chị đã dành cho gia đình như thế nào không?
• Thưa anh chị, với quyết định tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, đây sẽ là một quyết định rất quan trọng liên quan đến an toàn tài chính gia đình anh chị, liệu anh chị có thể giúp tôi sắp xếp 1 cuộc hẹn để tư vấn cho cả anh và chị cùng tìm hiểu sẽ tốt hơn. Vậy khi nào sẽ tiện cho anh chị?

9. Tôi có bạn bè, người thân, bạn học đang làm ở Công ty bảo hiểm nhân thọ?

• Xin chúc mừng anh chị, vậy bạn của anh chị đã tư vấn BảO HIểM NHÂN THọ cho anh chị chưa? Tại sao anh chị vẫn chưa tham gia? Anh chị có thể chia sẻ với tôi được không?
• Chúc mừng anh chị, vậy chắc chắn anh chị đã rất hiểu và tham gia nhiều hợp đồng BảO HIểM NHÂN THọ rồi đúng không? Anh chị có thể chia sẻ mình đã tham gia những sản phẩm gì rồi, để tôi có thể tư vấn giúp anh chị hiểu thêm những sản phẩm mới của công ty nhé?
• Xin cám ơn anh chị đã dành cho tôi cơ hội được chia sẻ về BảO HIểM NHÂN THọ với gia đình anh chị. Mặc dù anh chị đã có bạn bè, người thân làm việc trong cty BảO HIểM NHÂN THọ. Nhưng điều quan trọng là anh chị đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chưa? Và tôi cũng tin rằng anh chị cũng có bạn bè làm trong ngành khác như bán căn hộ, quần áo… nhưng chắc chắn không phải tât cả những gì anh chị có đều mua từ bạn bè đúng không ạ?
• Khi mua 1 dịch vụ không nhất thiết phải mua từ bạn bè của mình đúng không anh chị, điều quan trọng là chất lượng dịch vụ cũng như cung cách phục vụ khách hàng của mỗi người đều khác nhau. Sao anh không thử xem dịch vụ cũng như sản phẩm của công ty tôi xem có khác gì so với bạn mình không?
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ thông thường khách hàng sẽ được tư vấn rất nhiều lần với rất nhiều tư vấn viên khác nhau, bản thân tôi cũng trải qua rất nhiều lần tư vấn mới tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, hôm nay là dịp để tôi giúp anh chị có thêm những cập nhật mới nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ BảO HIểM NHÂN THọ của công ty tôi.

10. Để tôi suy nghĩ và cân nhắc thêm?

• Không sao, anh chị cứ cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia những kế hoạch tài chính với công ty, bên cạnh đó những công ty BảO HIểM NHÂN THọ cũng thường cân nhắc và xem xét tình hình tài chính cũng như sức khoẻ của khách hàng trước khi phát hành hợp đồng.
• Thưa anh chị, trong công việc, khả năng phán đoán và ra quyết định đúng lúc sẽ quyết định thành công hay không? Với BảO HIểM NHÂN THọ cũng vậy, quyết định đúng lúc cũng sẽ giúp anh chị bảo vệ và chăm sóc gia đình của mình một cách trọn vẹn nhất.
• Việc cân nhắc kỹ trước khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là điều rất quan trọng, nhưng tham gia BảO HIểM NHÂN THọ ngay bây giờ thì gia đình anh chị sẽ được bảo vệ ngay từ bây giờ, bên cạnh đó các công ty BảO HIểM NHÂN THọ thường cho khách hàng đến 21 ngày để xem xét quyết định có tham gia hợp đồng hay không mà vẫn được bảo hiểm nhân thọ trong thời gian cân nhắc.
• Vâng thưa anh chị, quyết định tham gia một chương trình tiết kiệm và bảo vệ an toàn tài chính gia đình thì cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ. Nhưng anh chị cũng nên cân nhắc những vần đề như sau: 1, tại sao rất nhiều người đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ? 2, Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ để làm gì? 3, Nếu phải đóng tiết kiệm 15 đến 20% thu nhập của gia đình, liệu có khó khăn về tài chính hay không và có thêm số tiền đó mà không tham gia bảo hiểm nhân thọ, liệu gia đình mình có được yên tâm và bảo vệ như những gia đình khác hay không?
• Đương nhiên mỗi người sẽ cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi tham gia BNHT. BảO HIểM NHÂN THọ là 1 sản phẩm vô hình không nhìn thấy và cũng không sờ thấy được? Cứ tưởng tượng ngày mai sẽ là ngày chúng ta về hưu ở tuổi 60, tuổi già luôn gắn liền với ốm đau và bệnh tật, chúng ta đã có đủ tài chính để chăm sóc cho bản thân va gia đình mình chưa?
• Thưa anh chị, cũng như anh chị tôi là người rất bận rộn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian của mình cho khách hàng hiểu được BảO HIểM NHÂN THọ, để gặp và được tư vấn cho anh chị, tôi cũng đã dành rất nhiều thời gian, quan trọng hơn hết là anh chị sẽ hiểu BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp ích được gì cho gia đình của mình? Chỉ với 15 phút thời gian anh chị dành cho tôi, tôi sẽ giúp anh chị có được thêm nhiều thông tin để quyết định.

11. Tôi đang bận, để hôm khác bàn tiếp nhé?

• Chính vì biết anh chị rất bận rộn, nên tôi đã tranh thủ tư vấn cho anh chị, có rất nhiều việc quan trọng khác chúng ta có thể hoãn lại để giải quyết sau, tuy nhiên bảo vệ tài chính gia đình và thể hiện tình yêu của mình với gia đình là điều rất quan trọng với mỗi chúng ta.
• Chính vì biết anh bận rộn, nên tôi mới tranh thủ thời gian để tư vấn cho anh, chị. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là để đảm bảo an toàn tài chính gia đình và đề phòng những rủi ro trong cuộc sống, cũng như chuẩn bị khoản viện phí phòng những khi đau ốm. Chẳng hạn hôm nay chúng ta có bệnh thì không thể nói rằng mình không có thời gian, để khi khác rồi sẽ chữa trị, đúng không anh chị?
• Vâng, nếu hôm nay anh chị bận, thì tôi cũng sẽ không làm phiền đến anh chị. Vậy tuần sau khi nào anh chị rảnh, tôi sẽ ghé qua để tư vấn giúp anh chị?
• Có tham gia BảO HIểM NHÂN THọ hay không đối với tôi không phải là điều quan trọng nhất, tuy nhiên để dành ít phút để hiểu thêm về BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp được gì cho những người thân yêu và bạn bè của mình, tôi nghĩ anh chị sẽ sẵn sàng chứ? Nếu thấy lợi ích của BảO HIểM NHÂN THọ, anh chị có thể giới thiệu bạn bè và khách hàng giúp tôi cũng được?
• Chính vì biết anh chị đã rất bận rộn mới có thể xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay. Vì vậy chỉ cần khoảng 30 phút để tôi giúp anh chị hiểu được với 1 khoản phí BảO HIểM NHÂN THọ rất nhỏ, cũng có thể giúp anh chị bảo vệ tài sản va sự nghiệp của mình 1 cách chắc chắn và an toàn nhất. Vậy tôi có thể chia sẻ với anh chị trong 30 phút được không ạ?

12. Kế hoạch tài chính này rất tốt, nhưng để khi khác mình bàn tiếp nhé?

• Tôi rất hiểu suy nghĩ của anh chị, bàn về thời gian thì 3 rủi ro sau có thể xảy đến trong đời người đó là: sống quá thọ, mất quá sớm và ốm đau bệnh tật….. Trong tất cả các trường hợp trên, chúng ta đều cần đến tiền và BảO HIểM NHÂN THọ là công cụ giúp chúng ta có được khoản tài chính đúng lúc nhất khi chúng ta cần đến nó.
• Thưa anh chị, anh chị có thể yêu cầu tôi đợi cho đến khi nào anh chị có thời gian, và điều đương nhiên là tôi sẽ đợi được, nhưng với những người thân của của anh, chị liệu họ có đợi để được anh chị thể hiện tình yêu thương & trách nhiệm của anh chị không ạ?
• Thưa anh chị, tôi rất hiểu suy nghĩ của anh chị, tôi cũng có những người bạn thân, vì mỗi tuần đều gặp mặt, nên sẽ dành khi nào họ rảnh tôi sẽ tư vấn. Nhưng điều không may có thể xảy ra bất cứ khi nào? Nếu họ có vần đề chẳng may, tôi chắc sẽ rất ân hận, vậy khi nào anh chị rảnh thì cho tôi khoảng 30 phút để tư vấn nhé, bây giờ tôi nghĩ mình sẽ đi tư vấn cho những người bạn thân của mình thì sẽ tốt hơn. Cám ơn anh chị.
• Thưa anh chị, sản phẩm BảO HIểM NHÂN THọ rất đặc biệt là khi mình không cần đến có thể mua được, nhưng khi thật sự cần đến thì sẽ không mua được với bất ký giá nào? Anh chị biết tại sao không?
• Thông thường mọi người luôn ưu tiên cho những kế hoạch tài chính ngắn hạn khác như mua nhà, mua quan áo, thức ăn, đi ăn nhà hàng… nhưng nếu không có quần áo mới chúng ta thể mặc quần áo cũ, nếu không có nhà mới, xe mới, chúng ta có thể ở nhà cũ, đi xe cũ… nhưng BảO HIểM NHÂN THọ là kế hoạch tài chính trung và dài hạn sẽ giúp chúng ta an tâm về những khoản chi phí ngắn hạn khi có những rủi ro không mong đợi xảy ra.

13. Gửi tiết kiệm ở ngân hàng thì sẽ tốt hơn gửi bảo hiểm nhân thọ?

• Thưa anh chị, BảO HIểM NHÂN THọ và ngân hàng là 2 hoạt động hoàn toàn khác nhau, ngân hàng là nơi giúp chúng ta tiết kiệm dần để có được số tiền như chúng ta mong muốn, có thể rút ra ngay cả khi không cần đến. Gởi tiết kiệm ngân hàng cần thiết cho những mục tiêu ngắn hạn như mua sắm, chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên BảO HIểM NHÂN THọ giúp chúng ta tạo ra số tiền mình mong muốn sau đó tiết kiệm dần, đến khi chúng ta đáo hạn sẽ nhận toàn bộ tiền của mình đã tiết kiệm cộng với khoản lãi, nhằm phục vụ cho các mục tiêu dài hạn hơn như mua nhà, chuẩn bị tiền cho con vào đại học, chuẩn bị quỹ hưu trí để về hưu. Nếu chẳng may chúng ta gặp rủi ro, thì mặc dù chỉ đóng phí ít nhưng chắc chắn những người thân yêu của mình sẽ nhận được số tiền như mình mong muốn chứ không phải số tiền mình dành dụm được. Tóm lại từ khi ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mục tiêu của mình chắc chắn sẽ đạt được cho dù mình có thọ hay không, đó là sự khác biệt giữa BảO HIểM NHÂN THọ & ngân hàng. Hãy để tôi tư vấn rõ hơn cho anh chị nhé?
• Ngân hàng và BảO HIểM NHÂN THọ rất khác nhau, điểm khác biệt cơ bản nhất chính là 1 người khách hàng của ngân hàng và cty BảO HIểM NHÂN THọ đều mong muốn sau 10 năm tiết kiệm sẽ có được 100 triệu, với mỗi năm sẽ tiết kiệm 10 triệu đồng, nhưng đến năm thứ 3 chẳng may gặp rủi ro thì ngân hàng chỉ trả khách hàng của mình 30 triệu và lãi, nhưng cty BảO HIểM NHÂN THọ lại trả khách hàng mình 200 triệu + lãi. ->
• Nếu suy nghĩ như vậy thì BảO HIểM NHÂN THọ cũng không cần thiết tham gia, kinh doanh lại càng không cần thiết làm, mà tiết kiệm qua ngân hàng để lấy lãi là được, nhưng trên thực tế rất nhiều người tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, ngành BảO HIểM NHÂN THọ non trẻ của Việt Nam mỗi năm thu đến hơn 15 ngàn tỷ và còn tăng trưởng rất mạnh mẽ.
• Thưa anh chị, tôi có tiết kiệm trong ngân hàng để lấy lãi & dùng lãi suất để tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, trong mọi trường hợp tôi đều có thể đạt đựoc mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn của mình trong cuộc sống.

14. Thời gian tham gia bảo hiểm nhân thọ quá dài?

• Anh chị nghĩ rất đúng, tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là tham gia 1 kế hoạch tài chính trung và dài hạn, chính vì vậy BảO HIểM NHÂN THọ tham gia càng sớm mức phí càng thấp. Khi về già, tuổi già luôn gắn liền với ốm đau bệnh tật, chi tiêu sẽ nhiều hơn mà không còn tạo được thu nhập nữa, vì vậy với khoản tiết kiệm khoảng 15% hàng tháng sẽ giúp chúng ta có cuộc sống an nhàn khi về hưu. Thật nghịch lý khi con người luôn mơ ước sống thọ mà không hề chuẩn bị tài chính để sống thọ?
• Anh chị suy nghĩ rất đúng, bảo hiểm nhân thọ là kế hoạch cung cấp tài chính lúc chúng ta cần thiết nhất. BảO HIểM NHÂN THọ không thể cung cấp khoản tài chính cho con cái anh chị để đi học đại học lúc bé 10 tuổi, anh chị có đồng ý không ạ? Và để con cái chúng ta đi học đại học thì chúng ta cũng không thể đợi đến lúc cháu 15 tuổi mới chuẩn bị, mà chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, anh chị có đồng ý với ý kiến của tôi không ạ?
• Anh chị hiểu rất đúng, vì nguyên tắc hoạt động của BảO HIểM NHÂN THọ là rất công bằng, thời gian tham gia càng dài, mức phí càng thấp và mức độ BảO HIểM NHÂN THọ càng cao.
• BảO HIểM NHÂN THọ cung cấp những giải pháp tài chính trung và dài hạn cho khách hàng, phí BảO HIểM NHÂN THọ sẽ được đầu tư vào những dự án trung và dài hạn. Chính vì vậy tham gia BảO HIểM NHÂN THọ bên cạnh bảo tức hợp lý, chúng ta còn mua được sự bình yên trong tam hồn lâu dài hơn. Ai cũng muốn được sống yên tâm và hạnh phúc trong thời gian dài, anh chị có đồng ý không ạ?
• Đúng vậy, tham gia BảO HIểM NHÂN THọ thời gian càng dài thì công ty BảO HIểM NHÂN THọ có trách nhiệm bảo vệ sự yên tâm của khách hàng càng dài, chẳng hạn khi chúng ta mua tivi hay xe ô tô, chúng ta cũng muốn được bảo hành với thời gian càng dài, càng tốt anh chị có đồng ý với ý kiến của tôi không ạ?
• Đúng vậy lúc trước tôi cũng suy nghĩ như anh chị, nhưng tham gia chơi hụi hay gửi ngân hàng để dành cho những mục tiêu ngắn hạn, riêng với BảO HIểM NHÂN THọ thì dành cho mục tiêu dài hạn.

15. Tôi đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ Xã hội & BảO HIểM NHÂN THọ y tế rồi?

• Chúc mừng anh chị đã có được những chế độ bảo hiểm nhân thọ đại chúng, tuy nhiên vì đây là BảO HIểM NHÂN THọXH, nên mức độ được chi trả cũng không cao như nhu cầu mong muốn của anh chị. Hơn nữa, những phúc lợi rộng rãi đó thông thường phục vụ cũng giới hạn và mức độ bảo vệ ở mức trung bình. Điều kiện để được BảO HIểM NHÂN THọ thông thường là phải làm việc từ 20 đến 25 năm, mà phần lớn mọi người rất ít thoả mãn những yêu cầu tối thiểu để được nhận lương hưu.
• BảO HIểM NHÂN THọ rộng mở luôn được thiết kế ở mức cơ bản và giới hạn, không thể phù hợp với tất cả mong muốn của mọi người và điều kiện kèm theo để được BảO HIểM NHÂN THọ cũng có những yêu cầu chuyên biệt. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ khách hàng sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế của mình để tham gia.
• Thông thường nguyên tắc BảO HIểM NHÂN THọXH và BảO HIểM NHÂN THọYT không được duy trì liên tục và thường xuyên, cũng như có điều khoản miễn thu phí như BảO HIểM NHÂN THọ.
• Thông thường BảO HIểM NHÂN THọXH sẽ không chi trả cho khách hàng trong trường hợp tự tử. Tuy nhiên những điều khoản này vẫn áp dụng trong BảO HIểM NHÂN THọ sau khi hợp đồng có hiệu lực trên 2 năm.
• Chúc mừng anh đã có được BảO HIểM NHÂN THọXH va Y tế, tuy nhiên quyền lợi này chỉ áp dụng cho cá nhân anh mà thôi, vậy còn những người thân yêu của anh thì sao? Liệu họ có cần được chăm sóc y tế và BảO HIểM NHÂN THọ không?

16. Tham gia bảo hiểm nhân thọ xui xẻo lắm?

• Nhiều khách hàng khác cũng có suy nghĩ giống anh chị, tuy nhiên hàng triệu người đã tham gia BảO HIểM NHÂN THọ. Khi HĐBảO HIểM NHÂN THọ đáo hạn, họ đã nhận lại khoản tiền của mình để chi tiêu, và hoàn thành mục tiêu của mình. Chỉ có một số ít khách hàng chẳng may gặp rủi ro và họ đã được chia sẻ rủi ro từ những khách hàng khác. Mặc dù khi rủi ro xảy đến thì rất công bằng, chúng ta không hề biết ai sẽ gặp rủi ro, và khi nào mình gặp rủi ro để mà tránh, nên mới có ngành BảO HIểM NHÂN THọ hoạt động như hiện nay.
• Nếu không có BảO HIểM NHÂN THọ thì khi rủi ro đến thì lại càng xui xẻo hơn, vì sẽ không có ai muốn thay chúng ta để mà chịu sự rủi ro. Thật may mắn, vì Công ty BảO HIểM NHÂN THọ sẽ thay mặt để giúp khách hàng vượt qua rủi ro về tài chính. BảO HIểM NHÂN THọ không dành cho người đã mất, mà BảO HIểM NHÂN THọ dành cho những người thân yêu của họ tiếp tục duy trì cuộc sống khi không còn người trụ cột trong gia đình nữa.
• Vâng với người không có BảO HIểM NHÂN THọ thì sẽ không có xui xẻo nhưng người có BảO HIểM NHÂN THọ sẽ không an tâm và tâm hồn sẽ rất bình yên, còn người không có bảo hiểm nhân thọ sẽ không được như vậy.
• Khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ thì Công ty luôn cầu mong cho khách hàng sống thật thọ và luôn may mắn, vì khi khách hàng gặp rủi ro thì công ty sẽ phải bồi thường cho sự rủi ro đó.
• BảO HIểM NHÂN THọ được thành lập để giúp khách hàng tránh những rủi ro về tài chính chứ BảO HIểM NHÂN THọ không phải thành lập để đem đến những điều không may mắn cho khách hàng.
• BảO HIểM NHÂN THọ luôn đem lại may mắn cho khách hàng của mình, vì BảO HIểM NHÂN THọ không chỉ chi trả khi khách hàng gặp rủi ro, mà phần lớn BảO HIểM NHÂN THọ chi trả khi con cái anh chị đi học đại học, chi tiền khi anh chị đến tuổi nghỉ hưu để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và được chăm sóc y tế tốt hơn.

17. Tôi còn độc thân, không có nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ?

• BảO HIểM NHÂN THọ chính là chuẩn bị thể hiện trách nhiệm của mình với gia đình vợ con sau khi mình kết hôn và cho dù còn độc thân thì chúng ta vẫn cứ phải chăm sóc cha mẹ và những người thân yêu khác của mình, đúng không anh chị?
• Vâng, dù đang còn độc thân chúng ta vẫn cần có BảO HIểM NHÂN THọ để xây dựng những mục tiêu khác trong cuộc sống, và người độc thân vẫn cần phải được chăm sóc y tế, viện phí khi có rủi ro, anh chị có đồng ý không ạ?
• Chính vì thấy anh chị còn độc thân, nên tôi mới đến đây để chia sẻ với anh chị những gì BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp anh chị bây giờ cũng như khi anh chị có gia đình sau này. Giả sử nếu 1 người phụ nữ gặp 2 chàng trai cùng đến cầu hôn 1 lúc, anh thứ nhất nói anh sẽ yêu và chăm sóc em đến khi anh chết, còn anh chàng thứ 2 sẽ nói anh sẽ yêu và chăm sóc cho em ngay từ bây giờ và ngay cả khi anh không còn trên đời này nữa. Nếu là người phụ nữ đó anh chị sẽ chọn người nào?
• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ không chỉ đề dành cho người khác, mà tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là dành cho chính mình, để được độc lập tài chính khi về hưu, được chăm sóc y tế khi ốm đau, vẫn có thu nhập khi chẳng may bị tàn phế. Nhờ đó, sẽ không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
• Anh chị còn độc thân và mải lo cho sự nghiệp, luôn cảm thấy BảO HIểM NHÂN THọ không phải dành cho mình, tuy nhiên BảO HIểM NHÂN THọ có thể giúp chúng ta tạo ra 1 khối tài sản rất lớn trước, rồi đóng phí dần. Đó cũng là cách làm tăng gia trị bản thân đối với cuộc sống. Anh chị có đồng ý không ạ?
• BảO HIểM NHÂN THọ luôn có những sản phẩm đa dạng cho tất cả các đối tượng khách hàng, vì mọi người đều phải chịu rủi ro như sau. Chẳng hạn như khi chúng ta đi trên đường, cho dù chúng ta rất cẩn thận để tránh tai nạn, nhưng không phải ai cũng cẩn thận như anh chị. Vì vậy rất nhiều khách hàng còn trẻ và độc thân khác vẫn tham gia BảO HIểM NHÂN THọ. Họ tham gia BảO HIểM NHÂN THọ vì đây là bức thông điệp tình yêu thân thương dành cho gia đình, cha mẹ… Anh chị nghĩ sao khi mình tham gia BảO HIểM NHÂN THọ và để tên cha mẹ của mình là người thừa hưởng và nói với cha mẹ mình rằng con sẽ chăm sóc cha mẹ ngay từ bây giờ và ngay cả khi con không còn trên đời này nữa??
• Hoc sinh trong tất cả trường học đều còn độc thân và rất ít gặp rủi ro, nhưng chính phủ và nhà trường vẫn phải yêu cầu mua BảO HIểM NHÂN THọ tai nạn, đơn giản vì ai cũng cần được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, anh chị có thấy vậy không ạ?
• ý nghĩa của BảO HIểM NHÂN THọ cũng như khi đi vào rừng phải đem theo lương khô, lúc trời nắng phải mang theo dù che mưa, để khi đói bụng có thể dùng lương khô, khi trời mưa thì cần đến dù để che mưa vậy?

18. Nếu có chiến tranh, hoặc chính trị bất ổn thì sao?

• Thực sự mọi người luôn lo lắng đến những gì chúng ta không kiểm soát được, giả sử chiến tranh có xảy ra thì liệu chúng ta có thể đem theo tiền ở ngân hàng, mang theo cả ngôi nhà của mình để đi lánh nạn không? Hơn nữa người chết do chiến tranh chỉ có tỷ lệ rất nhỏ, nhưng người qua đời vì những rủi ro bệnh tật, tai nạn giao thông thì cao hơn gấp hàng trăm đến hàng ngàn lần, chúng ta cần phải đề phòng rủi ro nào trước theo anh chị?
• Thực tế cuộc sống hiện nay so với lúc trước đã tốt đẹp hơn rất nhiều lần, VN được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất, chính trị ổn định nhất, vậy ai sẽ tạo ra chiến tranh để cuộc sống ngày một kém đi? Chiến tranh có thể xảy ra, nhưng tỷ lệ này là 1%, nhưng những rủi ro khác là 99%.
• Không tham gia BảO HIểM NHÂN THọ thì sẽ không lo đến những rủi ro như chiến tranh,,, nhưng cuộc sống gia đình sẽ không được yên tâm, vì những rủi ro khác cao hơn hàng ngàn lần so với chiến tranh, rủi ro đó có thể là tai nạn giao thông, bệnh tật, tàn phế,,. Vậy chúng ta sẽ bảo vệ cho rủi ro nào trước?
• Nếu suy nghĩ như anh chị, thì sẽ không còn ai mua nhà, mua xe hay cho con đi học nữa… vì như thế chúng ta sẽ không tự bảo vệ được cho mình vậy?

19. Đồng tiền mất giá?

• Vâng thưa anh chị, đồng tiền thì để ở đâu cũng mất giá cả, chỉ có cách duy nhất để đồng tiền không mất giá là chúng ta sẽ tiêu hết toàn bộ số tiền mình có được hoặc phải đem đi đầu tư sinh lợi. BảO HIểM NHÂN THọ là 1 trong những kênh có thể giúp anh chị đầu tư tiền của mình tốt nhất. Bên cạnh đó anh chị còn tạo ra số tài sản lớn trước sau đó đóng phí dần. BảO HIểM NHÂN THọ giúp anh chị bảo vệ an toàn tài chính gia đình mình.
• Tôi đồng ý với anh chị, đồng tiền sẽ mất giá theo thời gian, và chính vì đồng tiền mất giá ở mức độ cho phép thì nền kinh tế mới phát triển được. Tuy nhiên khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là tham gia Bảo vệ và đầu tư, không phải mình đóng ngay lập tức 1 số tiền lớn, mà mình sẽ đóng phí dần.
• Tôi đồng ý với anh chị là đồng tiền sẽ mất giá cho dù ở VN hay bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng vậy. Hoặc chúng ta sẽ tiêu hết số tiền mình kiếm được, hoặc chúng ta sẽ tiết kiệm 1 khoản tiền nhỏ trong bảo hiểm nhân thọ, để mua 1 hợp đồng với mệnh giá bảo vệ rất cao, để đề phòng những rủi ro bất trắc trong cuộc sống.
• Đồng tiền mất giá nghĩa là lạm phát, mà có lạm phát thì nền kinh tế mới phát triển. Nhưng đồng tiền mất giá là vấn đề của nền kinh tế chung, trong tình hình an toàn giao thông hiện nay, sự ô nhiễm của môi trường sống, rất nhiều những tai nạn và bệnh nghề nghiệp ngày càng nhiều và chúng ta cần 1 khoản tài chính để đối phó với những rủi ro trên.
• Tôi đồng ý với anh chị là đồng tiền mất giá, chính vì vậy công ty Cathay lifeViet Nam đã thiết kế những sản phẩm đảm bảo thời giá, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Để tôi tư vấn về sản phẩm này để anh chị tham khảo nhé?

20. Bảo hiểm nhân thọ là lừa đảo?

• Tôi hiểu suy nghĩ của anh chị, vì ngành BảO HIểM NHÂN THọ lúc trước còn rất mới, nên một số đại lý còn thiếu chuyên nghiệp và tư vấn chưa đúng nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên mỗi điều khoản của HĐ bảo hiểm nhân thọ đều được Bộ Tài Chính phê duyệt và chấp nhận, phần lớn những điều khoản đều bảo vệ lợi ích của người dân khi tham gia BảO HIểM NHÂN THọ, ngay cả trường hợp khách hàng gian dối với công ty, thì công ty vẫn phải hoàn phí hoặc giá trị hoàn lại với điều kiện có lợi cho khách hàng. Ngành BảO HIểM NHÂN THọ mỗi năm thu hàng chục ngàn tỷ đồng, nếu BảO HIểM NHÂN THọ là lừa đảo thì liệu chính phủ và người dân Việt Nam có tham gia nhiều như vậy không ạ? Hãy để tôi tư vấn giúp anh chị hiểu hơn về BảO HIểM NHÂN THọ mà không nhất thiết anh chị phải tham gia, quan trọng là anh chị hiểu và có thể giới thiệu khách hàng, những người quen của mình luôn quan tâm và mong muốn bảo vệ gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống.
• Không hiểu anh chị nói BảO HIểM NHÂN THọ là lừa đảo có nghĩa cụ thể là như thế nào ạ? Theo tôi được biết, BảO HIểM NHÂN THọ liên quan đến an ninh kinh tế, và ngành BảO HIểM NHÂN THọ thu hút hàng năm tới hơn 15,000 tỷ VND. ở các quốc gia phát triển mỗi người dân thông thường có tới 4 hoặc 5 HĐ bảo hiểm nhân thọ, Nhà nước quản lý Cty BảO HIểM NHÂN THọ bằng luật kinh doanh BảO HIểM NHÂN THọ và luôn khuyến khích người dân tham gia BảO HIểM NHÂN THọ để cuộc sống của người dân được đảm bảo về an toàn tài chính và VN là 1 trong những thị trường rất tiềm năng, rất nhiều Cty BảO HIểM NHÂN THọ đang xin giấy phép để hoạt động tại VN qua đó cho thấy BảO HIểM NHÂN THọ rất cần thiết với cuộc sống của mỗi chúng ta, để tôi sẽ tư vấn thêm giúp anh chị hiểu hơn về BảO HIểM NHÂN THọ mà không nhất thiết phải tham gia liền nếu anh chị không thấy được lợi ích của BảO HIểM NHÂN THọ.

21. Ngoài trừ bảo hiểm nhân thọ, muốn thảo luận gì cũng được?

• Tôi rất đồng ý với anh chị, chúng ta có thể không nhất thiết phải nói về BảO HIểM NHÂN THọ, vậy chúng ta sẽ nói về cuộc sống. Với anh chị điều gì quan trọng nhất với anh chị lúc này? Anh chị có thể nõi rõ hơn tại sao không? Anh chị đã làm gì để đạt mục tiêu quan trọng đó. Một điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó là rủi ro, nếu rủi ro không mong đợi xảy đến, làm sao anh chị đạt được mục tiêu rất quan trọng như vừa chia sẻ? Để tôi có thể chia sẻ giúp anh chị, giải pháp làm như thế nào đó anh chị chắc chắn đạt được mục tiêu của mình, anh chị có đồng ý không ạ? Nhưng giải pháp hoàn hảo này chính là BảO HIểM NHÂN THọ?
• Chúng ta có thể ghét BảO HIểM NHÂN THọ, nhưng BảO HIểM NHÂN THọ liên quan đến cuộc sống là cách để anh chị bảo vệ gia đình và người thân yêu của mình trứơc những rủi ro bất ngờ. Thường thì có một số người ghét BảO HIểM NHÂN THọ, nhưng chúng ta không thể ghét những người thân yêu của mình và BảO HIểM NHÂN THọ chính là bức thông đIửp tình yêu dành cho gia đình, hãy để tôi có cơ hội chia sẻ mà không bắt buộc anh chị phải tham gia, chỉ mong anh chị hiểu là đIều quan trọng nhất.

22. Điều khoản hợp đồng chỉ có lợi cho Công ty, tôi không tham gia?

• Một số khách hàng khác cũng suy nghĩ như anh chị, nhưng trên thực tế điều khoản hợp đồng không chỉ có công ty và khách hàng cùng ký mà còn có bên thứ 3 đó những là pháp luật. Bộ Tài Chính luôn xem xét đến những điều khoản luôn đảm bảo lợi ích của khách hàng. Trong trường hợp có tranh chấp giữa khách hàng và công ty thì nơi ra quyết định cuối cùng vẫn sẽ là toà án tại VN. Hơn nữa nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm nhân thọ chính là chính trực và công bằng với tất cả mọi người tham gia.
• Tôi rất thông cảm với suy nghĩ của anh chị, tuy nhiên khi xem xét cho phép sản phẩm được bán tại Việt Nam, Bộ Tài Chính đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định để đảm bảo quyền lợi của người dân VN. Hãy để tôi chia sẻ và chứng minh điều nay qua những điều khoản hợp đồng được ký kết giữa công ty và khách hàng đến anh chị nhé?

23. Chưa nghe Công ty anh bao giờ, liệu có đáng tin không?

• Cathay life đã có hon 45 năm hoạt động và hiện là dịch vụ tài chính hàng đầu phục vụ hàng triệu KH tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Về tiềm lực tài chính, Cathay lifeFinanical được công ty Standard & Poors (là công ty chuyên đánh giá các lĩnh vực tài chính có uy tín trên thế giới) xếp hạng A, đây là 1 trong nhung thứ hạng cao nhất để chứng minh sự vững mạnh về tài chính.
Theo thông lệ quốc tế và Luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ VN, để bảo vệ quyền lợi KH, Bộ Tài Chính VN luôn có những biện pháp để giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các công ty bảo hiểm nhân thọ thông qua việc kiểm tra, kiểm toán, trích lập quỹ dự phòng bắt buộc nhằm đảm bảo khả năng chi trả của công ty. Do đó, Anh/Chị hoàn toàn an tâm vì các quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và Luật Đầu tư nước ngoài đều nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của người tham gia.

• Việt Nam chúng ta có hơn 80 triệu dân , và hiện nay trải qua hơn 10 năm hoạt động cũng chỉ có khoảng 8 công ty BảO HIểM NHÂN THọ. Như Singapore, một đất nước chỉ có hơn 3 triệu dân mà đã có tới 18 công ty đang hoạt động.
Sắp tới chính phủ sẽ còn cấp phép cho nhiều công ty khác tham gia vào thị trường VN, và trước khi cấp phép thì Bộ Tài Chính đã tìm hiểu rất kỹ về những công ty mà Bộ cấp phép hoạt động, tuy nhiên hiện nay công nghệ thông tin rất phát triển, anh chị có thể hỏi thăm người thân của mình về công ty em, hoặc đến tham quan công ty.

24. Tôi sắp đi nước ngoài sống rồi, mua bảo hiểm nhân thọ để làm gì?

• Việc tham gia BảO HIểM NHÂN THọ sẽ không ảnh hưởng gì đến việc sắp đi định cư nước ngoài của anh chị và anh chị vẫn được bảo hiểm nhân thọ khi sống ở nước ngoài, hiện nay cũng có rất nhiều khách hàng của công ty là Việt Kiều hoặc người nước ngoài tham gia bảo hiểm nhân thọ.
• Khi đi định cư nước ngoài rồi, anh chị vẫn sẽ có dịp về Việt Nam để thăm thân nhân, hoặc ủy quyền cho thân nhân của mình đóng phí giúp hoặc nhận quyền lợi BảO HIểM NHÂN THọ khi đáo hạn HĐ và chuyển tiền ra nước ngoài giúp anh chị

25. Để khi nào tôi lớn tuổi rồi sẽ mua?

• Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ càng sớm mức phí càng thấp và sản phẩm BảO HIểM NHÂN THọ chỉ tham gia được khi chúng ta chưa cần đến, nhưng khi cần đến sẽ không mua được với bất kỳ giá nào. Hơn nữa tham gia BảO HIểM NHÂN THọ là tham gia kế hoạch tài chính dài hạn và chỉ nên tích lũy khoảng 10 – 20% thu nhập, khi tham gia quá muộn thì khoản tiền tích lũy sẽ rất thấp và không thoả mãn nhu cầu tài chính của mình khi đến tuổi nghỉ hưu.
• Cuộc sống con người luôn gắn liền với rủi ro, và thật công bằng khi rủi ro không phân biệt tuổi tác cũng như giới tính hay tình hình sức khoẻ. Cùng với tuổi tác con người khi càng lớn tuổi rủi ro càng cao, có nhiều khách hàng đã bị công ty từ chối vì tham gia ở độ tuổi rất cao,

26. Bạn tôi nói bảo hiểm nhân thọ rất khó bán, không ai mua?

• Một số khách hàng cũng nghĩ như anh chị. Trên thực tế ngành công nghiệp BảO HIểM NHÂN THọ là ngành phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Mỗi năm tại VN cũng như trên thế giới, rất nhiều đại lý làm việc và thành công với ngành BảO HIểM NHÂN THọ. Mỗi năm phí BảO HIểM NHÂN THọ thu được đã hơn 15,000 tỷ VND trong năm 2006, và BảO HIểM NHÂN THọ đã góp phần rất quan trọng trong sự phát triển chung của đạt nước.
• Đúng như ý kiến của anh chị, BảO HIểM NHÂN THọ rất khó bán, vì sản phẩm BảO HIểM NHÂN THọ là sản phẩm vô hình. Vì vậy khi tuyển dụng đại lý BảO HIểM NHÂN THọ, các Công ty thường tuyển rất nghiêm ngặt và đào tạo chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng thật tốt. Tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chính là thể hiện tình cảm và tình yêu thương của mình với người thân và gia đình, bạn anh có nói rõ là BảO HIểM NHÂN THọ hay không? Theo anh thì có phải vậy không?

27. Vợ/ chồng tôi rất khó tính, chắc là không mua bảo hiểm nhân thọ đâu?

• Tôn trọng vợ/chồng mình là điều rất quan trọng, tuy nhiên quan trọng hơn là anh cảm thấy BảO HIểM NHÂN THọ có giúp anh bảo vệ an toàn tài chính của minh không. Và nếu không có BảO HIểM NHÂN THọ thì không được, lúc đó anh chị sẽ tạo điều kiện để tôi có thể trình bày giúp anh chị thuyết phục người thân của mình. Và khi hiểu được quyền lợi nếu tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chính là tình cảm của anh chị dành cho người thân của mình thì chắc chắn sẽ không ai từ chối đúng không anh chị. Vậy anh chị có thể sắp xếp để tôi giúp anh chị tư vấn thêm cho người thân của mình nhe?
• Đúng vậy thưa anh chị, đồng vợ đồng chồng thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, vì tham gia BảO HIểM NHÂN THọ chính là một kế hoạch tài chính lâu dài và cần phải hiểu thật rõ trước khi tham gia. Vậy tôi có thể gặp cả anh và chị tối nay lúc 7h để tư vấn nhé?

28. Tôi không muốn mua bảo hiểm nhân thọ, để vợ tôi làm của hồi môn?

• Một số người cũng suy nghĩ và hay nói đùa như anh, tuy nhiên nếu không có BảO HIểM NHÂN THọ, không có