BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ

Chào bạn!

Bảo hiểm nhân thọ có thể được hiểu trên 2 phương diện: kỹ thuật và pháp lý.

Trên phương diện kỹ thuật, bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm bao hàm những cam kết mà sự thực hiện những cam kết đó phụ thuộc vào tuổi thọ của con người.

Có hai loại cam kết chủ yếu trong bảo hiểm nhân thọ, đó là cam kết đóng phí bảo hiểm của người tham gia Bảo hiểm nhân thọ và cam kết trả tiền bảo hiểm hoặc trả trợ cấp định kỳ của doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ.

Do thời hạn hợp đồng bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ kéo dài nhiều năm nên người tham gia Bảo hiểm nhân thọ thường cam kết đóng phí làm nhiều lần. Thông thường, nếu người tham gia Bảo hiểm nhân thọ bị chết trước khi hoàn thành nghĩa vụ đóng phí cho cả hợp đồng thì cam kết đóng phí những lần còn lại sẽ chấm dứt, nghĩa là không có ai trong phía bên mua Bảo hiểm nhân thọ phải đóng thay họ.

Khi người được Bảo hiểm nhân thọ bị chết hoặc còn sống đến một thời điểm nhất định đã chỉ rõ trong hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ phải thực hiện cam kết của mình, trả cho một hoặc nhiều người thụ hưởng một khoản tiền nhất định hoặc những khoản trợ cấp.

Trên phương diện pháp lý, bảo hiểm nhân thọ bao gồm các hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ được ký kết giữa doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ và người tham gia bảo hiểm, theo đó, để nhận được phí bảo hiểm của người tham gia Bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ cam kết sẽ trả cho một hoặc nhiều người thụ hưởng bảo hiểm một khoản tiền nhất định hoặc những khoản trợ cấp định kì trong trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời điểm nhất định hoặc tử vong trước một thời điểm nhất định đã được ghi rõ trên hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra, theo Luật kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ 01/04/2001 thì “Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết”.

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

By Trương Lam Sơn

TruongLamSon@gmail.com

0918 407070

www.TruongLamSon.com

Leave a Reply

Next Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ 5 Ý NGHĨA NHÂN VĂN

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ Chào bạn! Bảo hiểm nhân thọ có thể được hiểu trên 2 phương diện: kỹ thuật và pháp lý. Trên phương diện kỹ thuật, bảo hiểm nhân thọ là loại bảo hiểm bao hàm những cam kết mà sự thực hiện những cam kết […]
Copyright All right reserved With Love Theme: Seek by ThemeInWP